• Bức thư mẹ viết cho con gái tuổi mới lớn

    Sung sướng hay khổ đau không phụ thuộc vào việc con là nam hay nữ, Con nói “ Làm con gái thật khổ, sau này con sẽ không đẻ con gái để nó phải khổ đâu”. Ôi, con gái dại khờ của mẹ, thành bại [...]