Sat, 02 / 2018 9:54 am | danglenam

Từ xưa đến nay, khi đặt tên con đều có một hàm ý nhất định như Đặt tên cho con theo nguyên tắc đạo đức. Hơn nữa, hàm ý đó phải mang  nghĩa tốt thì mới phù hợp với tư tưởng quan niệm của con người.

Đặt tên cho con theo nguyên tắc đạo đức

Dĩ nhiên, khi đặt tên cho con chúng ta cũng không nên chạm vào những điều không hợp với quan niệm xã hội.

Trung Quốc cổ đại thường đặt tên cho con trai theo kiểu Ngũ đức, Tứ duy, Ngũ phúc, Tam đa.

Đặt tên cho con theo Ngũ đức

đặt tên cho con theo nguyên tắc đạo đức - 3

“Ngũ đức” còn gọi là “Ngũ hành”, “Ngũ thường” chia làm 3 loại:

Nho thượng Ngũ đức: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín

Tướng soái Ngũ đức: Trí, Tín, Nhân, Dũng, Nghiêm.

Ngoài ra, còn có Nhu, Cương, Nhân, Tín, Dũng.

Chí hiếu Ngũ đức: Trang, Trung, Kính, Dũng.

Nho thượng Ngũ đức thường song hành với Tam cương gọi là “Tam cương ngũ thường”. Nho gia cho rằng, Ngũ đức là năm  chuẩn mực đạo đức sẽ mãi không bao giờ thay đổi.

Đặt tên con theo quan niệm Tứ duy

đặt tên cho con theo nguyên tắc đạo đức - 1

Quan niệm “Tứ duy” là chỉ Lễ, Nghĩa, Liêm, Sỉ bắt đầu từ thời Xuân Thu. Tứ duy là bốn chuẩn mực được định ra  do Quản Trọng trong thời gian ông giúp Tề  Hằng Công lập pháp. Người đời sau lấy đó làm căn cứ đạo đức, đa số tên được đặt theo quan niệm Tứ duy.

Đặt tên theo “Tam bảo”, “Tam đa”, “Ngũ phúc”

đặt tên cho con theo nguyên tắc đạo đức - 2

Lão Tử và Trang Tử là các đại  biểu  của Nho gia đều chứ trọng “đạo pháp tự nhiên”. Đạo là nguồn gốc của vạn vật, luôn thuận theo tự nhiên.

Trong “Lão Tử” có câu: Mỗi người đều có ba vật báu, cần phải giữ gìn bảo vệ chúng. Một là sự từ bi, hai là tiết kiêm, ba là không được đứng trên thiên hạ.

Theo những ghi chép về “Ngũ phúc” thì Ngũ phúc bao gồm: một là tuổi thọ, hai là giàu có, ba là khỏe mạnh, bốn là có đức tính tốt, năm là có kết quả tốt đẹp.


Ý kiến bạn đọc
Bài viết cùng chuyên mục