Những việc cần làm của giáo viên chủ nhiệm

Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm lớp Tải về Bản in

Giáo viên chủ nhiệm lớp là linh hồn của một lớp học, không những đòi hỏi về chuyên môn mà còn có những yêu cầu về ứng xử, cách tổ chức và phân phối công việc. Vậy, nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm là gì, giáo viên chủ nhiệm cần có những yêu cầu gì? Mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây.

Báo cáo tổng kết hoạt động công tác chủ nhiệm lớp

Mẫu báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm

Cách ghi nhận xét theo tháng của sổ theo dõi chất lượng giáo dục và sổ chủ nhiệm

Giáo viên chủ nhiệm chính là cầu nối quan trọng giữa học sinh, phụ huynh và nhà trường. Chính vì thế có thể nói giáo viên chủ nhiệm có vài trò vô cùng to lớn trong công tác quản lý cũng như giảng dạy học sinh. Vì vậy các thầy cô giáo phải luôn là tấm gương sáng để các em noi theo. Sau đây là một số quy định của Bộ giáo dục về nhiệm vụ của giáo viên cũng như kinh nghiệm quản lý, tổ chức lớp học đã được các thầy cô có kinh nghiệm chia sẻ. Hoatieu xin được tổng hợp lại và gửi đến các bạn đọc trong bài viết sau đây.

Nhiệm vụ của giáo viên tiểu học

Giáo viên có những nhiệm vụ sau đây

a) Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và kế hoạch giáo dục của nhà trường. Chủ động thực hiện và chịu trách nhiệm về kế hoạch giáo dục; tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn (nội dung, phương pháp giáo dục, kiểm tra đánh giá học sinh) và chất lượng, hiệu quả giáo dục từng học sinh của lớp mình phụ trách, bảo đảm quy định của chương trình giáo dục, phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện cụ thể của nhà trường.

b) Tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn và nhà trường; thường xuyên cập nhật những chỉ đạo của ngành; chuẩn bị, tổ chức dạy học và đánh giá học sinh theo quy định; thực hiện các hoạt động chuyên môn khác.

c) Xây dựng mối quan hệ thân thiện, dân chủ giữa giáo viên với học sinh, với cha mẹ học sinh và cộng đồng; giúp học sinh chủ động, sáng tạo, tự tin, tự chủ trong học tập và rèn luyện.

d) Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; ứng xử văn hóa, đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; gương mẫu trước học sinh; thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của học sinh.

đ) Thực hiện tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên; tự học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp; thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên giáo viên theo quy định; trao đổi chia sẻ chuyên môn cùng đồng nghiệp trong và ngoài nhà trường thông qua các đợt sinh hoạt chuyên môn, tập huấn.

e) Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, học tập và sinh hoạt chuyên môn; sáng tạo, linh hoạt trong việc tự làm đồ dùng dạy học.

g) Tham gia lựa chọn sách giáo khoa theo quy định; đề nghị nhà trường trang bị các xuất bản phẩm tham khảo, thiết bị dạy học theo quy định, phù hợp để sử dụng trong quá trình dạy học.

h) Tham gia kiểm định chất lượng giáo dục.

i) Tham gia thực hiện giáo dục bắt buộc, phổ cập giáo dục và xóa mù chữ ở địa phương.

k) Phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, gia đình học sinh, cộng đồng và các tổ chức xã hội liên quan để thực hiện nhiệm vụ giáo dục.

l) Quản lý, tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục tại điểm trường khi được hiệu trưởng phân công.

m) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của hiệu trưởng.

Giáo viên làm công tác chủ nhiệm, ngoài các nhiệm vụ quy định trên còn có các nhiệm vụ sau đây:

a) Chủ động nắm bắt thông tin từng học sinh của lớp được phân công làm công tác chủ nhiệm; xây dựng các hoạt động giáo dục của lớp thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục đảm bảo tính khả thi, phù hợp với đặc điểm học sinh, với hoàn cảnh và điều kiện thực tế nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp và của từng học sinh.

b) Thực hiện các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã xây dựng và được hiệu trưởng phê duyệt.

c) Phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ, giáo viên, tổng phụ trách Đội, các tổ chức xã hội có liên quan để tổ chức các hoạt động giáo dục và hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện của học sinh lớp mình chủ nhiệm; tổng hợp nhận xét, đánh giá học sinh cuối kỳ I và cuối năm học; hướng dẫn học sinh bình bầu và đề nghị khen thưởng; lập danh sách học sinh đề nghị ở lại lớp; hoàn chỉnh việc ghi học bạ cho học sinh.

d) Báo cáo thường kì hoặc đột xuất về tình hình của lớp với hiệu trưởng.

Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Sao Nhi đồng Hồ Chí Minh góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện học sinh.

Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm lớp

Giáo viên chủ nhiệm lớp, ngoài những công việc của một giáo viên bộ môn giảng dạy trong lớp còn có các nhiệm vụ sau đây:

1. Nghiên cứu, nắm vững tình hình học sinh của lớp

Để làm tốt công tác giáo dục học sinh, nhiệm vụ đầu tiên của giáo viên chủ nhiệm lớp là nghiên cứu để nắm vững tình hình chung của lớp và của từng học sinh. Kết quả nghiên cứu sẽ là những căn cứ để xây dựng mục tiêu, chương trình, kế hoạch năm học để xác định nội dung, phương pháp và các hình thức tổ chức giáo dục phù hợp với đặc điểm của lớp.

Công tác nghiên cứu của giáo viên chủ nhiệm lớp thường tập trung vào các nội dung sau đây:

 • Nghiên cứu tình hình địa phương về vị trí địa lí, kinh tế, chính trị, xã hội, mức sống, nguồn sống, ngành nghề sản xuất, trình độ văn hóa, tôn giáo, truyền thống học tập và phong trào xã hội hóa giáo dục…
 • Nghiên cứu tình hình gia đình học sinh như trình độ học vấn, nghề nghiệp của cha mẹ học sinh, số con, sự trưởng thành của các con, hoàn cảnh, mức sống, phương pháp giáo dục và những đạc điểm khác…
 • Nghiên cứu học sinh: số lượng, chất lượng học tập, đặc điểm lứa tuổi, đặc điểm cá biệt, quá trình học tập từ tiểu học, những ưu điểm, nhược điểm, thực trạng về tính chuyên cần, về phương pháp học tập, kết quả học tập. Từ kết quả này để phân loại học sinh theo trình độ năng lực, ý thức học tập, thói quen hành vi… để có biện pháp giáo dục thích hợp.
 • Nghiên cứu tình hình chung của lớp như bầu không khí tâm lí, thực trạng học tập, tu dưỡng đạo đức, tinh thần đoàn kết, phong trào thi đua, truyền thống ưu, nhược điểm, chỗ mạnh, chỗ yếu của lớp…

Tất cả những tài liệu đó sẽ rất hữu ích giúp cho giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh một cách có hiệu quả.

2. Xây dựng bộ máy tổ chức tự quản của lớp

Ngay sau khi nhận được công tác, giáo viên chủ nhiệm cần suy nghĩ ngay đến việc tổ chức bộ máy tự quản cho lớp, dựa trên nghiên cứu hồ sơ, học bạ và quan sát thực tiễn, chỉ định một ban cán sự lâm thời.

Phân lớp thành các tổ học sinh có cơ cấu học sinh nam, nữ, trình độ học tập tương đối đồng đều. Phân công trách nhiệm cho ban cán sự và các tổ trưởng để quản lí học sinh và bắt đầu tổ chức các hoạt động chung.

Chậm nhất một tháng cho lớp bầu ra ban cán sự và các tổ trưởng chính thức. Ban cán sự lớp phải là những học sinh thỏa mãn các yêu cầu sau đây:

 • Có học lực từ loại khá trở lên, có tư cách đạo đức tốt.
 • Nhiệt tình, tích cực tham gia vào các hoạt động tập thể.
 • Có năng khiếu văn nghệ, thể dục, thể thao…
 • Biết quản lí tập thể.
 • Có tinh thần gương mẫu, được đa số học sinh bầu chọn.

Giáo viên chủ nhiệm trở thành cố vấn về phương pháp công tác cho ban cán sự lớp, cần phát huy vai trò tự quản và tinh thần sáng tạo của các em. Giáo viên chủ nhiệm lớp luôn ủng hộ những sáng kiến của ban cán sự và tất cả học sinh, chỉ đạo thực hiện để các sáng kiến đó trở thành hữu ích.

Công tác tổ chức của lớp là một công việc quan trọng, ban cán sự như thế nào thì lớp sẽ phát triển theo chiều hướng đó. Ban cán sự tốt là chỗ dựa vững chắc cho giáo viên chủ nhiệm trong các hoạt động giáo dục học sinh.

3. Thiết lập tốt các mối quan hệ trong tập thể

Tập thể là một tập hợp đông người với nhiều mối quan hệ, khi tập thể đã hình thành những mối quan hệ tốt đẹp, bền vững thì lúc đó là tập thể sẽ vững mạnh. Vì vậy, để xây dựng tập thể phải thiết lập cã mối quan hệ tình cảm, quan hệ chức năng và kỉ luật tập thể.

Quan hệ tình cảm là quan hệ bạn bè đoàn kết thân ái tương trợ, động viên khích lệ nhau trong học tập, tu dưỡng và cả những mối quan hệ tình cảm khác. Các mối quan hệ này nảy sinh trong hoạt động, giao tiếp và nó tạo thành động lực thúc đẩy sự phát triển của tập thể và giáo dục từng thành viên. Quan hệ tình cảm tốt đẹp, sự đoàn kết thống nhất giữa các thành viên có ý nghĩa cực kì to lớn đối với việc xây dựng tập thể. Trong tập thể thường có hai loại nhóm: nhóm chính thức gồm tổ, đội… và nhóm không chính thức hình thành tự phát, do các em phù hợp nhau về mặt tình cảm, xu hướng, hứng thú. Trong quan hệ tình cảm thì nhóm thứ hai có vai trò to lớn, giáo viên cần lưu ý tận dụng phục vụ cho mục đích giáo dục học sinh của lớp.

Quan hệ chức năng là quan hệ trách nhiệm trong công việc của các thành viên trong tập thể. Trong tập thể, mỗi người được phân công một công việc, để hoàn thành nhiệm vụ của mình, mỗi người phải liên hệ, hợp tác với những người khác và phải tuân thủ yêu cầu và kế hoạch chung. Quan hệ chức năng tốt đẹp cũng có nghĩa là công tác của tập thể được phối hợp chặt chẽ, mọi người đều hoàn thành nhiệm vụ.

Quan hệ tổ chức là quan hệ của các cá nhân theo nội quy, kỉ luật của tập thể. Tôn chỉ, mục đích của đoàn thể, điều lệ của nhà trường, nội quy lớp học là điều mà tất cả học sinh phải tuân thủ một cách tự giác. Chính mối quan hệ tổ chức tạo nên sức mạnh tập thể, đảm bảo cho tập thể phát triển đúng hướng theo mục tiêu đã đề ra.

4. Tổ chức các hoạt động đa dạng cho tập thể học sinh

Như chúng ta đã biết, bản chất của quá trình giáo dục là quá trình tổ chức cuộc sống, hoạt động và giao lưu cho học sinh. Như vậy, để giáo dục học sinh, giáo viên chủ nhiệm lớp cần tổ chức các hoạt động và thu hút các em tham gia một cách tích cực nhất. trong trường phổ thông cần tổ chức tốt các hoạt động sau đây:

* Hoạt động học tập:

Học tập là hoạt động quan trọng nhất của học sinh, để giúp cho lớp học tập tốt, giáo viên chủ nhiệm lớp phải chú ý:Rèn cho học sinh thói quen đi học đầy đủ, đúng giờ bằng các biện pháp cụ thể sau:

 • Giáo viên chủ nhiệm có mặt thường xuyên tại lớp 10 phút trước giờ học mỗi ngày, đặc biệt là những ngày học đầu tuần.
 • Tổ chức 10 phút “truy bài” đầu giờ học mỗi ngày. Truy bài là biện pháp giúp nhau ôn tập nhanh, chuẩn bị sẵn sang cho ngày học mới. Truy bài đầu giờ còn là biện pháp khắc phục tình trạng đi học muộn, cho nên cần được tổ chức tốt và duy trì lâu dài.
 • Thành lập đội “Sao đỏ” của lớp để theo dõi thi đua giữa các tổ và tham gia trực tuần với các lớp trong trường.
 • Rèn cho học sinh thói quen tích cực tham gia học tập bằng các biện pháp sau:
 • Tổ chức thi đua giữa các tổ trong lớp, ghi lại số lần tham gia phát biểu ý kiến trong các giờ học.
 • Tổ chức cho học sinh chuẩn bị trước các bài học trong ngày.
 • Tổ chức cho học sinh trao đổi về phương pháp đọc sách, ghi chép và sử dụng tài liệu và thảo luận trên lớp.
 • Nêu gương những học sinh có phương pháp học tập tốt, đặc biệt những học sinh nghèo học giỏi.
 • Tổ chức cho học sinh học nhóm, đôi bạn cùng học để hỗ trợ nhau học tập.

* Tổ chức tốt hoạt động của các đoàn thể:

Ở mỗi lớp học có chi đội thiếu niên học chi đoàn thanh niên, để các đoàn thể trong lớp hoạt động có hiệu quả, giáo viên chủ nhiệm lớp cùng phối hợp với bí thư đoàn trường làm tham mưu cho các em hoạt động.

Nội dung công tác của chi đoàn bao gồm: sinh hoạt chi đoàn hàng tháng, tổ chức kết nạp đoàn viên mới, kỉ niệm ngày lễ truyền thống 26 tháng 3, kỉ niệm ngày thành lập đảng 3 tháng 2, tham quan, du lịch cắm trại, tổ chức cho các em học sinh lớp dưới sinh hoạt đội…

Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm là giúp các em lập kế hoạch công tác, tổ chức thực hiện kế hoạch, quan trọng nhất là giúp các em phương pháp tổ chức và tạo điều kiện tốt nhất cho các em hoạt động. Thực tế cũng đã chứng minh rằng ý thức trách nhiệm, tính sáng tạo của giáo viên chủ nhiệm lớp quyết định chất lượng hoạt động của các đoàn thể trong lớp.

* Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao:

Ở lứa tuổi học sinh phổ thông các em rất thích tham gia vào hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… vì vậy giáo viên chủ nhiệm cần tổ chức các hoạt động này.

Với các hoạt động văn hóa, văn nghệ nên sử dụng các biện pháp sau đây:

 • Thành lập câu lạc bộ “Người yêu văn, thơ”, tổ chức cho các em sưu tầm ca dao tục ngữ, thơ ca, chân dung nhà thơ, nhà văn… Tổ chức các buổi bình thơ, thi sang tác thơ, văn…
 • Tổ chức các đội văn nghệ tập hát, múa, quốc tế vũ.
 • Tổ chức đêm ca hát theo chủ đề.
 • Tổ chức các câu lạc bộ nhiếp ảnh, quay phim.
 • Tổ chức thi báo tường giữa các tổ và các lớp trong khối, trong trường.

Với các hoạt động thể dục, thể thao nên sử dụng các biện pháp sau đây:

 • Thành lập các đội bóng đá, bong bàn, cầu long, cầu mây… tổ chức luyện tập và thi đấu giữa các nhóm, tổ và các lớp, các khối trong trường.
 • Câu lạc bộ thể dục buổi sáng ở các địa phương, vận động học sinh tham gia tập thường xuyên.
 • Duy trì thể dục giữa giờ.
 • Tổ chức hội thi thể dục, thể thao…
 • Tổ chức các cuộc tham quan, du lịch.
 • Tổ chức cắm trại.

Với các hoạt động lao động nên sử dụng các biện pháp sau đây:

 • Tổ chức lao động tự phục vụ: trực nhật, ngày tổng vệ sinh trường, lớp.
 • Tổ chức lao động công ích và lao động sản xuất ở địa phương, dặc biệt vào mùa thu hái nông sản.

Trong quá trình tổ chức các hoạt động của học sinh trong lớp, giáo viên chủ nhiệm lớp phải thực hiện các nguyên tắc cơ bản sau đây:

 • Phải tạo ra hứng thú, tính chủ động, tích cực, có ý thức của học sinh.
 • Các hoạt động phù hợp với lứa tuổi, năng lực và sở trường của học sinh.
 • Các hoạt động phù hợp với lứa tuổi, năng lực và sở trường của học sinh.
 • Đảm bảo an toàn tuyệt đối, không làm ảnh hưởng đến sức khỏe và học tập của học sinh.
 • Các hoạt động càng đa dạng phong phú, trẻ em càng tích cực tham gia, đó là cơ hội để các em phấn đấu và trưởng thành.

5. Phối hợp với giáo viên bộ môn và các lực lượng giáo dục khác để giáo dục học sinh

Giáo dục và quá trình có tính xã hội, do đó có nhiều lực lượng tham gia. Mỗi lực lượng giáo dục đều có những vai trò và chức năng riêng, giáo viên chủ nhiệm cần khai thác thế mạnh của các lực lượng đó, chủ động phối hợp tổ chức giáo dục học sinh có kết quả nhất.

Trước hết giáo viên chủ nhệm cần phối hợp chặt chẽ với các giáo viên bộ môn để:

 • Xây dựng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh kém, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các hình thức học tập ngoại khóa, trao đổi về phương pháp học tập…
 • Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục: tham quan, cắm trại, tổ chức những ngày lễ truyền thống, kế hoạch giúp đỡ các đoàn thể hoạt động…
 • Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và hạnh kiểm của học sinh, nhận xét, ghi học bạ.

Giáo viên chủ nhiệm lớp thường xuyên trao đổi với giáo viên bộ môn để biết tình hình học tập hàng ngày của lớp, để có những biện pháp giáo dục kịp thời. Thường xuyên rút kinh nghiệm về nội dung và phương pháp giảng dạy và giáo dục cho phù hợp với học sinh của lớp.

Đối với chi đoàn thanh niên:

 • Giáo viên chủ nhiệm chủ động đưa ra kế hoạch phối hợp công tác của cả năm học, kế hoạch công tác học kì, hàng tháng, hàng tuần.
 • Phối hợp tổ chức các đợt thi đua nhân dịp cá ngày lễ lớn với các hình thác hoạt động hấp dẫn với học sinh, thanh, thiếu niên.
 • Phối hợp tổ chức sinh hoạt tập thể; sinh hoạt lớp, sinh hoạt đoàn, thực chất là phát huy tinh ý thức trách nhiệm và thần sáng tạo của các đoàn thể và từng cá nhân tham gia thực hiện các mục tiêu giáo dục chung, để không chồng chéo, trùng lặp các công việc của lớp, đoàn thể, không gây khó khăn cho học sinh. Tuy nhiên, phối hợp công tác không có nghĩa là đơn giản hóa công việc hay chủ nhiệm làm thay các đoàn thể.

Tổ chức phối hợp các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường:

Với cha mẹ học sinh:

 • Thường xuyên có mối quan hệ mật thiết với cha mẹ học sinh để cùng trao đổi nắm vững tình hình học tập và hạnh kiểm của các em ở lớp và ở nhà. Mối quan hệ này nếu được thiết lập thường xuyên, phương thức thực hiện là sử dụng điện thoại, thư điện tử, sổ liên lạc…
 • Lập hội phụ huynh học sinh, ban đại diện sẽ là cầu nối giữa gia đình và nhà trường, theo dõi tình hình và bàn bạc các biện pháp giáo dục học sinh.
 • Tổ chức các cuộc họp với phụ huynh học sinh của lớp theo định kì: đầu năm, cuối học kì và tổng kết năm học.

Với chính quyền, các cơ quan xí nghiệp đóng ở địa phương:

 • Tổ chức cuộc họp liên tịch giữa nhà trường với chính quyền địa phương, các cơ quan, xí nghiệp đóng trên địa bàn để bàn bạc các biện pháp phối hợp giáo dục học sinh và thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục.
 • Vận động các tổ chức xã hội, các cơ quan xí nghiệp đỡ đầu thành lập Quỹ khen thưởng:…, tài trợ cho các cuộc thi học sinh giỏi và các hoạt động khác trong trường.

Với các đoàn thanh niên ở địa phương: Kết, phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh trong các kì nghỉ hè, khi có sự kiện đặc biệt ở địa phương và các ngày lễ lớn của dân tộc.

Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm

Những yêu cầu đối với giáo viên chủ nhiệm

Giáo viên chủ nhiệm lớp là linh hồn của một lớp học, là người thay mặt hiệu trưởng tổ chức các hoạt động, xây dựng lớp thành một tập thể vững mạnh để giáo dục học sinh theo mục tiêu đã đề ra, do đó người giáo viên chủ lớp phải phải phấn đấu để đạt được các yêu cầu sau đây:

1. Có năng lực chuyên môn tốt, đang giảng dạy có kết quả một môn học trong lớp, có điều kiện gần gũi theo dõi, giúp đỡ học sinh học tập, rèn luyện một cách thường xuyên.

2. Nắm vẵng lí luận sư phạm, sử dụng các phương pháp giáo dục tập thể và giáo dục cá biệt, có kinh nghiệm tổ chức các hoạt động phù hợp với tâm lí lứa tuổi học sinh và với điều kiện thực tế của lớp, của nhà trường một cách linh hoạt.

3. Có tư cách đạo đức tốt, gương mẫu trong cuộc sống, lao động và trong quan hệ với đồng nghiệp và học sinh. Giáo viên chủ nhiệm phải là tấm gương sáng về mọi phương diện cho học sinh noi theo.

4. Có khả năng tổ chức và có năng lực hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao… để có thể lôi cuốn học sinh cùng tham gia.

5. Có phương pháp hoạt động xã hội, biết động viên lôi cuốn các lực lượng giáo dục, biết tổ chức hoạt động tập thể để dẫn dắt học sinh học tập, tu dưỡng tốt vì cuộc sống tương lai.

Tóm lại, trong các trường phổ thông giáo viên chủ nhiệm lớp có vai trò đặc biệt quan trọng, là người quản lí, tổ chức, chỉ đạo và điều phối các hoạt động của một lớp học. Công tác của giáo viên chủ nhiệm lớp bao gồm rất nhiều hoạt động, cần khai thác, phối hợp với các lực lượng để cùng giáo dục học sinh, thống nhất giữa các lực lượng giáo dục đó là nguyên tắc, đồng thời là con đường xã hội hóa giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục theo mục tiêu chung. Thực tế đã khẳng định năng lực công tác, kinh nghiệm sư phạm và ý thức trách nhiệm của người giáo viên chủ nhiệm lớp quyết định chất lượng học tập và tu dưỡng của học sinh trong một lớp học.

Những điều giáo viên chủ nhiệm nên biết

Ngoài những việc cần làm, nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm lớp như đã nêu ở trên. TTTD.VN xin giới thiệu thêm tới các bạn một số thông tin quan trọng nên nắm rõ nếu bạn là một giáo viên chủ nhiệm. Mời các bạn tham khảo để chuẩn bị tốt cho năm học mới 2021-2022 này nhé.

Tố chất quan trọng của giáo viên chủ nhiệm

Nếu giáo viên chủ nhiệm quá nóng thì rất dễ nảy sinh vi phạm hoặc nếu quá vô cảm sẽ khiến học sinh mất niềm tin vào thầy, cô của mình. Vì vậy, phong cách chủ nhiệm có thể khác nhau nhưng nguyên tắc và hiệu quả sẽ là một.

Một giáo viên cho biết: Giáo viên chủ nhiệm lớp là người chịu trách nhiệm thực hiện mọi quyết định quản lý của hiệu trưởng đối với lớp mình phụ trách.

Do đó, giáo viên chủ nhiệm phải biết phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trong và chính quyền, đoàn thể của địa phương để làm tốt công tác dạy – học – giáo dục học sinh trong lớp.

“Tố chất quan trọng của giáo viên chủ nhiệm là tố chất của một con người hành động. Cũng như hiệu trưởng, chủ nhiệm lớp phải nghiêm túc và cần một bộ óc kế hoạch hóa.

Đặc biệt rất cần ở giáo viên chủ nhiệm có các phẩm chất như: Nhiệt tình, sâu sát, cần cù, trí nhớ tốt, quan sát tinh, tâm lý giỏi, có khả năng xây dựng đội ngũ cán bộ học sinh. Phải vừa là thầy, vừa là bạn của học trò”.

Giáo viên chủ nhiệm là cầu nối của học sinh

Theo kinh nghiệm của cô Bích, giáo viên chủ nhiệm phải là cầu nối giữa hiệu trưởng, Ban giám hiệu, giữa các tổ chức trong trường, giữa các giáo viên bộ môn với tập thể học sinh trong lớp.

Nói một cách khác, giáo viên chủ nhiệm là người đại diện hai phía, một mặt đại diện cho các lực lượng giác dục của nhà trường, mặt khác đại diện cho tập thể học sinh.

Do đó, giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm truyền đạt tới học sinh trong lớp tất cả yêu cầu, kế hoạch giáo dục của nhà trường tới tập thể và từng học sinh không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thuyết phục, cảm hóa, bằng sự gương mẫu của mình, để mục tiêu giáo dục được học sinh chấp nhận một cách tự giác, tự nguyện.

“Với kinh nghiệm sư phạm và uy tín của mình, tôi đã biến những chủ trương, kế hoạch giáo dục của nhà trường thành chương trình hành động của tập thể lớp và của mỗi học sinh” – một giáo viên chia sẻ.

Giáo viên chủ nhiệm là bạn của học sinh

Có ý kiến cho rằng: Để làm tốt điều trên thì đội ngũ tự quản của học sinh có thể làm được không cần đến giáo viên chủ nhiệm. Tuy nhiên ý kiến đó có phần đúng, nhưng chưa đủ.

Phải thấy được quan hệ, vị trí của giáo viên chủ nhiệm là người thường xuyên tiếp nhận được thông tin từ học sinh để đảm bảo tính khách quan, tính trung thực của dư luận, ý kiến của một tập thể học sinh.

Khi tiếp nhận thông tin, người giáo viên chủ nhiệm lớp xử lý kịp thời ngay thông tin với tư cách là nhà sư phạm, điều đó có tác dụng rất lớn.

Chẳng hạn như: Những oan ức, sự hiểu lầm của thầy, cô giáo vì một lẽ nào đó. Ai là người giúp các em giải tỏa những băn khoăn, vướng mắc trong những quan hệ như vậy, không ai tốt hơn là giáo viên chủ nhiệm.

Thực tế cho thấy, giáo viên chủ nhiệm là hướng dẫn tổ chức hoạt động tự quản của tập thể học sinh, bởi vì: học sinh tiểu học là lứa tuổi hồn nhiên, hành động theo cảm tính. Xuất phát từ những đặc điểm về tâm lý lứa tuổi, việc định hướng giáo dục đối với học sinh tiểu học là rất cần thiết.

Vì vậy, giáo viên chủ nhiệm phải chịu trách nhiệm điều chỉnh, định hướng, điều khiển quá trình tự giáo dục của từng học sinh và tập thể học sinh, phát huy vai trò chủ thể tích cực của học sinh trong giáo dục.

Ví dụ: Góp ý kiến một chương trình hoạt động của lớp, hay của một học sinh thì đã diễn ra quá trình vừa điều chỉnh vừa điểu khiển.

“Bên cạnh đó, vai trò tư vấn đối với học sinh phải quán triệt được toàn diện nội dung giáo dục, kế hoạch hoạt động của cá nhân và tập thể lớp chủ nhiệm bao gồm từ việc học tập, rèn luyện đạo đức, sinh hoạt tập thể, diễn ra trong nhà trường và ngoài xã hội.

Giáo viên chủ nhiệm cần tư vấn trong quan hệ ứng xử xã hội, gia đình, cộng đồng và trong tình bạn cho học sinh” – một giáo viên chia sẻ trao đổi.

Vai trò và tầm quan trọng của giáo viên chủ nhiệm

Giáo viên chủ nhiệm lớp, trước hết phải quản lý toàn diện lớp học, quản lý học sinh lớp học và cần nắm vững:

 • Hoàn cảnh và những thay đổi, những tác động của gia đình đến học sinh của lớp chủ nhiệm
 • Hiểu biết những đặc điểm của từng em học sinh (về sức khỏe, sinh lý, trình độ nhận thức, năng lực hoạt động, năng khiếu, sở thích, nguyện vọng, quan hệ xã hội, bạn bè).
 • Nắm vững mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục cấp học, lớp học và khả năng thực hiện, kết quả của lớp phụ trách so với mục tiêu giáo dục về mọi mặt (học tập, rèn luyện đạo đức và các hoạt động khác).
 • Quản lý toàn diện đặc điểm học sinh của lớp, nắm vững mục tiêu đào tạo, giáo dục cả về mặt nhân cách và kết quả học tập của học sinh, đồng thời nắm vững hoàn cảnh của từng em để kết hợp giáo dục.

Hướng dẫn đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học mới nhất

Đánh giá định kỳ của học sinh tiểu học

Điều 7 Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT quy định, học sinh tiểu học được đánh giá định kỳ như sau:

– Đánh giá định kỳ về nội dung học tập các môn học, hoạt động giáo dục của học sinh tiểu học được thực hiện vào giữa học kỳ I, cuối học kỳ I, giữa học kỳ II và cuối năm học.

Giáo viên dạy môn học căn cứ vào quá trình đánh giá thường xuyên và yêu cầu cần đạt, biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của từng môn học, hoạt động giáo dục để đánh giá học sinh đối với từng môn học, hoạt động giáo dục theo các mức: hoàn thành tốt, hoàn thành và chưa hoàn thành. Trong đó:

+ Vào cuối học kỳ I và cuối năm học, đối với các môn học bắt buộc là: Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ 1, Lịch sử và Địa lí, Khoa học, Tin học và Công nghệ sẽ có bài kiểm tra định kỳ.

+ Đối với lớp 4, lớp 5, có thêm bài kiểm tra định kỳ môn Tiếng Việt, môn Toán vào giữa học kỳ I và giữa học kỳ II.

– Đánh giá định kỳ về sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực được thực hiện vào giữa học kỳ I, cuối học kỳ I, giữa học kỳ II và cuối năm học.

Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với các giáo viên dạy cùng lớp, thông qua các nhận xét, các biểu hiện trong quá trình đánh giá thường xuyên về sự hình thành và phát triển từng phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi của mỗi học sinh, đánh giá theo các mức:

+ Tốt: Đáp ứng tốt yêu cầu giáo dục, biểu hiện rõ và thường xuyên.

+ Đạt: Đáp ứng được yêu cầu giáo dục, biểu hiện nhưng chưa thường xuyên.

+ Cần cố gắng: Chưa đáp ứng được đầy đủ yêu cầu giáo dục, biểu hiện chưa rõ.

xep loai hoc sinh tieu hoc Hướng dẫn đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học mới nhất (Ảnh minh họa)

Đánh giá kết quả tổng kết năm học của học sinh tiểu học

Theo khoản 2 Điều 9 Quy định ban hành kèm Thông tư 27, cuối năm học, căn cứ vào quá trình tổng hợp kết quả đánh giá về học tập từng môn học, hoạt động giáo dục và từng phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi, giáo viên chủ nhiệm thực hiện đánh giá kết quả giáo dục học sinh theo 04 mức:

– Hoàn thành xuất sắc: Những học sinh có kết quả đánh giá các môn học, hoạt động giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt; các phẩm chất, năng lực đạt mức Tốt; bài kiểm tra định kỳ cuối năm học của các môn học đạt 9 điểm trở lên;

– Hoàn thành tốt: Những học sinh chưa đạt mức Hoàn thành xuất sắc, nhưng có kết quả đánh giá các môn học, hoạt động giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt; các phẩm chất, năng lực đạt mức Tốt; bài kiểm tra định kỳ cuối năm học các môn học đạt 7 điểm trở lên;

– Hoàn thành: Những học sinh chưa đạt mức Hoàn thành xuất sắc và Hoàn thành tốt, nhưng có kết quả đánh giá các môn học, hoạt động giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt hoặc Hoàn thành; các phẩm chất, năng lực đạt mức Tốt hoặc Đạt; bài kiểm tra định kỳ cuối năm học các môn học đạt 5 điểm trở lên;

– Chưa hoàn thành: Những học sinh không thuộc các đối tượng trên.

Khen thưởng cho học sinh tiểu học

Căn cứ khoản 1 Điều 13 Quy định đánh giá học sinh tiểu học, dựa trên kết quả tổng kết, cuối năm học sinh sẽ được khen thưởng như sau:

– Khen thưởng danh hiệu Học sinh Xuất sắc cho những học sinh được đánh giá kết quả giáo dục đạt mức Hoàn thành xuất sắc;

– Khen thưởng danh hiệu Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện cho những học sinh được đánh giá kết quả giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt, đồng thời có thành tích xuất sắc về ít nhất một môn học hoặc có tiến bộ rõ rệt ít nhất một phẩm chất, năng lực; được tập thể lớp công nhận.

Ngoài ra, học sinh có thể được khen thưởng đột xuất nếu có thành tích đột xuất trong năm học. Học sinh có thành tích đặc biệt được nhà trường xem xét, đề nghị cấp trên khen thưởng.

Xét lên lớp, hoàn thành chương trình tiểu học

Tại Điều 11 Quy định ban hành kèm Thông tư 27 quy định:

1. Xét hoàn thành chương trình lớp học:

a) Học sinh được xác nhận hoàn thành chương trình lớp học là những học sinh được đánh giá kết quả giáo dục ở một trong ba mức: Hoàn thành xuất sắc, Hoàn thành tốt, Hoàn thành.

b) Đối với học sinh chưa được xác nhận hoàn thành chương trình lớp học, giáo viên lập kế hoạch, hướng dẫn, giúp đỡ; đánh giá bổ sung để xét hoàn thành chương trình lớp học.

c) Đối với học sinh đã được hướng dẫn, giúp đỡ mà vẫn chưa đủ điều kiện hoàn thành chương trình lớp học, tùy theo mức độ chưa hoàn thành ở các môn học, hoạt động giáo dục, mức độ hình thành và phát triển một số phẩm chất, năng lực, giáo viên lập danh sách báo cáo hiệu trưởng để tổ chức kiểm tra, đánh giá và xem xét, quyết định việc được lên lớp hoặc chưa được lên lớp.

Như vậy, ở cấp tiểu học, giáo viên sẽ tạo điều kiện tối đa cho học sinh hoàn thành chương trình lớp học. Vì thế, sẽ rất ít khi học sinh bị ở lại lớp.

Ngoài ra, cũng theo Điều 11, học sinh hoàn thành chương trình lớp 5 được xác nhận và ghi vào Học bạ là “hoàn thành chương trình tiểu học”.

Trên đây là hướng dẫn đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học mới nhất. Nếu còn thắc mắc, bạn đọc có thể liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.

>> Miễn học phí tiểu học nhưng phải đóng các khoản thu nào?

Cách viết đơn xin học bổng hay nhất

Hướng dẫn viết đơn xin học bổng cho học sinh, sinh viên Tải về

Đơn xin học bổng là mẫu đơn giúp các bạn nhận được những học bổng hỗ trợ, giúp giảm bớt những khó khăn về kinh tế, tài chính, đảm bảo việc học tập. Để viết được một lá đơn xin học bổng hay và ý nghĩa, các bạn phải ghi nội dung một cách đầy đủ và súc tích.

 • Hướng dẫn cách viết giấy giới thiệu

Hướng dẫn đơn xin học bổng hay nhất

 • 1. Mẫu đơn xin học bổng
 • 2. Cách ghi đơn xin học bổng

1. Mẫu đơn xin học bổng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN HỌC BỔNG: …………………………….

Học kỳ: ………..Năm học: ………………/…………..

***

Kính gửi:……………………………….

I. SƠ LƯỢC VỀ BẢN THÂN:

– Họ tên:…………………… Ngày sinh:…………………

– Hộ khẩu thường trú:……………………………………

– Số CMND: TTTD.VNày cấp Nơi cấp…………………

– Sinh viên lớp: TTTD.VN:…………………

– Khoa:………………… Trường:…………………

– Số điện thoại:……………………………………

– Điểm trung bình học kỳ I năm học: ………………/…………….(vừa qua):

– Điểm trung bình học kỳ II năm học: ……………./…………….(vừa qua):

– Địa chỉ nơi trọ:

II. HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH: (Sinh viên ghi rõ chi tiết về hoàn cảnh kinh tế gia đình hiện nay)

– Họ và tên cha: TTTD.VNổi:…………………

– Nghề nghiệp:……………………………………

– Họ và tên mẹ:………………… Tuổi:…………………

– Nghề nghiệp:……………………………………

– Địa chỉ cha mẹ:……………………………………

– Tài sản: TTTD.VNộng, vườn và các cơ sở hoạt động có thu khác:

– Thu nhập bình quân hằng tháng:…………………

– Tên họ, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, thu nhập của anh, chị, em ruột:…………………

III. LÝ DO XIN HỌC BỔNG: (Sinh viên trình bày thêm về mức độ khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt hiện tại, mục đích sử dụng tiền học bổng )

Ghi chú: Nếu gia đình thuộc diện nghèo thì nộp kèm bản sao giấy chứng nhận hộ nghèo.

Sinh viên ký tên

(Ghi rõ họ, tên)

XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG:

2. Cách ghi đơn xin học bổng

ĐƠN XIN HỌC BỔNG: Ghi tên học bổng bạn muốn xin.

Học kỳ:………… Năm học:…….: Học kỳ và năm học hiện tại của bạn

Kính gửi: Ghi rõ nơi tổ chức học bổng đó, tùy vào mỗi người có thể có một hoặc nhiều đơn vị khác nhau.

I. Sơ lược về bản thân: dựa vào các giấy tờ tùy thân để điền các thông tin cho chính xác. Ở mục địa chỉ nơi trọ, nếu sinh viên ở ký túc xác hoặc nhà người thân họ hàng thì điền đầy đủ, nếu không thì ghi địa chỉ gia đình, phải đảm bảo đó là nơi mình đang sống.

II. Hoàn cảnh gia đình: Ghi đầy đủ họ tên cha, mẹ, nghề nghiệp và mức thu nhập của họ hằng tháng. Tiếp theo đó là tên, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, thu nhập của anh, chị, em ruột nếu có. Tất cả mọi thông tin đều phải ghi đầy đủ và chính xác.

Trong phần này, mỗi người đều thể hiện những hoàn cảnh riêng của mình nhưng vẫn phải đảm bảo đầy đủ nghề nghiệp, sức khỏe của các thành viên trong gia đình, thu nhập hàng tháng bao nhiêu?

Đây là nội dung quan trọng nên lá đơn phải thể hiện rõ cuộc sống hiện tại của bạn khó khăn như thế nào? Bạn phải nỗ lực ra sao để vượt qua khó khăn? Nguồn học bổng sẽ giúp được gì cho bạn ở hiện tại và tương lai.

Bạn cần viết chân thật, cảm động nhưng không van xin, ủy mị. Chúng ta đang xin cấp học bổng và phải cho các đơn vị thấy rằng mình hoàn toàn xứng đáng được nhận số học bổng đó để phục vụ cho việc học tập tiếp theo.

III. Lý do xin học bổng: Đây là yếu tố mà bên trao học bổng căn cứ vào để xét học bổng cho bạn nên cần phải ghi thật chi tiết, rõ ràng và hợp lí.

Bạn nên nói về mục tiêu và ước mơ của bản thân. Đây là điều rất cần thiết và cũng rất quan trọng, bởi nó cho người tài trợ sự cảm nhận về con người bạn. Vì vậy, trong lá đơn cần nói rõ ước mơ của mình sau này sẽ trở thành ai.

Và tốt nhất nên trở thành người lãnh đạo trong lĩnh vực mà mình học tập. Không nên nói ước mơ chung chung vì sẽ làm người đọc thấy sự mơ hồ và chưa quyết tâm từ bạn.

Đồng thời, cũng không thể nói suông mà phải nêu chi tiết kế hoạch học tập, nghiên cứu và rèn luyện của bạn như thế nào để đạt được ước mơ đó.

Và cái tâm của bạn thể hiện ở chỗ sau khi trở thành người như mơ rồi, bạn sẽ đóng góp, cống hiến gì cho cộng đồng, xã hội. Bạn nên nhớ: Khi một ngưòi nào đó cho ta học bổng thì họ không chỉ muốn giúp đỡ ta mà còn muốn ta sau này sẽ giúp ích lại cho mọi người, do đó đặc biệt chú ý yếu tố này.

Cần thể hiện qua lá đơn một bản lĩnh, khát vọng và một ý chí vươn lên mạnh mẽ, sẽ vượt qua khó khăn nếu được giúp đỡ phần nào đó để bạn vượt qua khó khăn về tài chính.

Cuối cùng là đem đến địa phương nơi bạn đang sinh sống và học tập xin xác nhận.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Giáo dục – Đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp THCS

Mẫu đơn cấp lại bằng tốt nghiệp trung học Tải về Bản in

Bằng tốt nghiệp THCS bị mất có xin cấp lại được không? Quy trình xin cấp lại bằng trung học cơ sở như thế nào? Đây là những câu hỏi khá nhiều bạn thắc mắc cần giải đáp. TTTD.VN xin giới thiệu tới các bạn mẫu đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp THCS, mời các bạn tải về.

 • Mẫu đơn xin vào Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh
 • Đơn xin xác nhận công tác
 • Mẫu đơn xin thôi việc

Đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp cấp 2

 • 1. Đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp THCS số 1
 • 2. Đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp THCS số 2

1. Đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp THCS số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CẤP BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP THCS

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện………..

Trường THCS …………………………………

Họ và tên: ………………………..…….……, Nam, nữ………………….

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………..

Nơi sinh: ……………………………………………………………………………………….

Dân tộc: ……………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………….

Số chứng minh thư nhân dân: ………………….. , ngày cấp ……………………..

Nơi cấp chứng minh thư nhân dân: …………………………………………………..

Đã tốt nghiệp THCS năm …………………., Hệ …………………………………….

Học sinh trường (lớp học cuối cấp): ……………………………………………………….

Xin được cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS với lý do: …………………….

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Kèm theo đơn:

– 01 bản photo chứng minh nhân dân có công chứng;

……………., ngày …..tháng …….năm ……

Người làm đơn

(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Nhà trường khi xác nhận cần đóng dấu giáp lai vào ảnh.

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG

Căn cứ hồ sơ lưu tại nhà trường, trường THCS ……………….….……xác nhận:

…………………………………………………….…………………..………………

Sinh ngày:… ./…../…. . . . .., nơi sinh: . .. ………………………………….………..

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………..

Là học sinh trường THCS ……………………………………………………………

Đã tốt nghiệp năm …………………tại nhà trường.

Đã được cấp bằng tốt nghiệp …………….., xếp loại ………………………………..

Số hiệu bằng : ……………………………, ngày cấp ………………………………

HIỆU TRƯỞNG

2. Đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp THCS số 2

Nội dung cơ bản của đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp THCS như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

……., ngày …………….. tháng …………… năm……

ĐƠN ĐỀ NGHỊXin cấp lại Bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở

Kính gửi: Trường THCS……………………………………………………………………..

– Phòng Giáo dục và Đào tạo…………………………………………………………………..

– Họ và tên:…………………………….Giới tính: ……………………. Dân tộc:…………….

– Sinh ngày: ……….. / ………. / ………………. Nơi sinh:…………………………………….

– Hộ khẩu thường trú:……………………………..Số ĐT………………………………………

– Số TTTD.VNày cấp:…………………Nơi cấp:………………………..

– Nội dung đề nghị: Xin cấp lại bằng Tốt nghiệp Trung học cơ sở

– Số hiệu:…………………………….

– Năm tốt nghệp ……………………. Xếp loại TN: ………………………………. Hình thức đào tạo: Chính Quy

– Lí do xin cấp lại bằng:………………………………………………………………………….

– Vì vậy tôi làm đơn này đề nghị Trường THCS……..Phòng Giáo dục – Đào tạo………xét duyệt và cấp lại Bằng tốt nghiệp cho tôi.

– Tôi xin cam đoan những nội dung trình bày là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trên.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA ĐỊA PHƯƠNG

XÁC NHẬN

CỦA TRƯỜNG THCS……….

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(ký và ghi rõ họ, tên)

Mẫu đơn đề nghị cấp lại bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

Mẫu đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp THCS

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

STT, Cap hay về thanh xuân

Những câu nói hay về thanh xuân

Cap hay về thanh xuân, stt hay thanh xuân gửi đến các bạn những câu nói hay về tuổi trẻ, một thời thanh xuân nhiệt huyết nhiều niềm vui, kỷ niệm mà khó có thể quay lại. Thanh xuân bao giờ cũng là quãng thời gian tươi đẹp, đáng nhớ nhất của mỗi người. Viết về quãng thời gian này, có rất nhiều câu nói hay, ý nghĩa.

Trong bài viết này, TTTD.VN gửi đến bạn đọc STT, Cap hay về thanh xuân.

Những câu nói hay về thanh xuân

 • 1. Stt hay về thanh xuân
 • 2. Stt về thanh xuân ngắn
 • 3. Cap hay về thanh xuân
 • 4. Những câu nói hay về thanh xuân

1. Stt hay về thanh xuân

1. Thời gian dần trôi, suy ngẫm cuộc đời, quan sát thế gian nhân thế, bạn sẽ nhận ra rằng, có quá nhiều người chỉ là khách lãng du, khách qua đường trong cuộc đời mà thôi. Chỉ cần không ở bên nhau thì sẽ đến ngày lãng quên, trở thành kí ức của nhau.

2. Thì ra khi con người đang yêu thì sẽ thấy thế giới này khác hẳn, đến cả bầu trời cũng trong xanh hơn, sâu thẳm hơn.

3. Thế giới thật sự quá đỗi rộng lớn, vừa mới buông tay, ngoảnh lại đã chẳng kịp thấy nhau nữa rồi!

4. Cuộc sống là một chuỗi hành trình không ngừng nghỉ, ai biết trước được ngày mai sẽ gặp phải những gì? Chỉ biết rằng ánh mặt trời hôm nay thật đẹp, ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ.

5. Cảm giác thật có thành tựu. Đâu dễ gì kiên trì FA suốt hơn hai mươi năm chứ.

6. Tuổi Thanh Xuân rồi sẽ qua và cánh đồng già đi sau mỗi mùa hoa thắm thời gian thì nhanh nỗi buồn thì chậm chạp sao chúng ta rẽ đâu cũng giẫm đạp phải nỗi buồn…

7. Một ngày nào đó, em sẽ khiến anh liếc mắt một cái là thấy em rực rỡ đứng giữa biển người, tới lúc ấy, em sẽ nói anh nghe anh đã tồn tại ra sao trong những ngày tháng thanh xuân của em.

8. Có một lần tôi hỏi cậu bạn mình thích đáp án bài tập. Sau đó cậu ấy nói cậu ấy cũng chưa làm. Tôi bất lực dẩu dẩu môi. Cậu ấy nói: “Muốn đáp án bài nào, giờ mình làm ngay”. Có lẽ là vì điều này nên tôi mới thích cậu ấy đến bây giờ.

9. Những gì anh có, anh đưa hết cho em.

Những gì anh không có, anh sẽ cố gắng cho em.

10. Tuổi thanh xuân là thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mỗi chúng ta. Nó là lúc chúng ta có sức khỏe, sự nhiệt huyết và cả sự bản lĩnh có thể tự tin theo đuổi làm những điều bản thân mong muốn. Chính vì thế, hãy biết trân trọng khoảng thời gian căng tràn sức nhựa xuân xanh tươi đẹp này.

11. Thanh xuân không hề có cột mốc, không có thời gian cụ thể. Nó cũng như tình yêu mãnh liệt giữa con người với nhau. Chỉ cần cảm thấy thoải mái và sống hết mình thì dù có như thế nào cũng không cần phải hối tiếc.

12. Tuổi trẻ là tuổi của những hoài bão và ước mơ. Nếu không biết nắm bắt thì chắc chắn bạn sẽ bỏ lỡ đi khoảng thời gian tuyệt vời này. Vì thế, hãy cứ điên cuồng với những mơ ước của bản thân.

Stt hay về thanh xuân

2. Stt về thanh xuân ngắn

1. Nơi đẹp nhất là nơi chúng ta từng đi qua, khoảng thời gian đẹp nhất là khoảng thời gian không thể quay trở lại

2. Trong kẽ hở của thời gian và hiện thực, tuổi xuân cũng như sắc đẹp, mỏng manh như trang giấy bị gió hong khô.

3. Tình cảm cũng như nhiệt huyết của tuổi thanh xuân, vĩnh viễn là những ký ức đẹp đẽ nhất

4. Có những việc khi còn trẻ dù có cố gắng thế nào cũng không thể hiểu được. Nhưng một khi đã hiểu ra rồi thì tuổi trẻ cũng đã ở lại phía sau.

5. Hãy luôn luôn nghĩ là sau này nhìn lại tôi sẽ thấy thanh xuân của mình rất thú vị mà hiếm người có được.

6. Khi thanh xuân, người ta vui chơi, yêu đương và làm những điều rồ dại. Người ta vẫn lớn lên mỗi ngày, sai lầm, đứng dậy, đi tiếp.

7. Nếu bạn không làm những điều ngu ngốc khi bạn còn trẻ thì bạn sẽ không có gì để mỉm cười khi bạn về già.

8. Nếu không quên được, chi bằng cất kỹ trong lòng, tuổi trẻ từng đau lòng vì một người, mới chứng minh bạn đã từng có thanh xuân trọn vẹn.

9. Nếu tuổi trẻ không phát ra ánh sáng rực rỡ, mọi thứ sẽ mất đi sức hút.

10. Nếu thời thanh xuân của bạn quá yên bình, thì khi gặp sóng gió trong quãng đời kế tiếp bạn sẽ dễ dàng chới với và không có điểm tựa.

11. Tuổi trẻ của chúng ta vì gặp được nhau mà bỗng nhiên chẳng còn vô nghĩa…

12. Thanh xuân là thứ duy nhất đáng để có và đó là thứ duy nhất mà tuổi trẻ có.

3. Cap hay về thanh xuân

Cap hay về thanh xuân

1. Bán cho tôi một cuộc tình,Tôi sẽ trả Em bằng tuổi xuân tôi cóBán cho tôi năm tháng yêu thương đó,Tôi sẽ trả Em bằng cả ánh bình minh.

2. Thanh xuân của tôi tinh nghịch lắmCũng có đôi lần va vấp nhưng không sao, cứ cười thật tươi rồi mọi chuyện lại đâu vào đó.Chứ bây giờ ủ rủ, buồn bã thì làm được gì, có thay đổi được tình thế hay không.

3. Điều tuyệt vời nhất của tuổi thanh xuân: Nhiều lần tôi tự hỏi vì sao tôi lại thích cậu? Đáp án, chính là tôi thích cậu không có nguyên nhân…

4. ”Con gái sẽ cho bạn hàng giờ để sửa lỗi nhưng không có nghĩa là bạn mắc phải hàng tá lỗi để cô ấy chờ đợi bạn sửa từng lỗi một… chả có cô gái nào bỏ phí thanh xuân của mình chờ đợi thứ không có.

5. Nếu thanh xuân em đặt đúng chỗ cũng như cuộc đời em đang trúng số.

6. Thanh xuân đôi khi lại chẳng phải là thời gian, mà là khoảng cách.

7. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Cậu nắm tay mình đi qua tuổi thanh xuân.

8. Thanh xuân của em là dành cho anh, còn thanh xuân của anh là dành cho ai chứ đâu phải là em.

9. Năm tháng đó, tớ thích cậu là thật, còn việc cậu có đáp lại hay không, không còn quan trọng nữa. Vì vốn dĩ thanh xuân là để bỏ lỡ

4. Những câu nói hay về thanh xuân

Những câu nói hay về thanh xuân

1. Có những người, bạn không có cách nào quên được Có những việc, bạn không thể nào quên được Có những tình bạn sẽ không bao giờ gặp lại nữa Thông thường, khi kí ức càng rõ nét thì càng tàn nhẫn. Chúng ta đã từng tưởng rằng, sau này trưởng thành sẽ được ở bên nhau Thực ra, trưởng thành có nghĩa là chia ly

2. Tháng chín, có lẽ người ta cứ mãi giấu mình trong màu ký ức học trò, để hoài niệm, để bâng quơ một nụ cười rất nhẹ về mối tình đầu.

3. Nếu một ngày kia bạn phát hiện ra tuổi thanh xuân đã ngủ vùi không báo trước. Hãy yên lặng ngắm nhìn và hồi tưởng. Thời khắc này sẽ không bao giờ lặp lại lần nữa. Dẫu biết như vậy cũng xin đừng rơi nước mắt.

4. Đơm hoa không kết quả thì sao chứ? Là cá nhất định phải bơi ư? Tình yêu không kết quả, chỉ cần nở hoa, màu sắc đã rực rỡ rồi. Được trông thấy màu hoa rực rỡ đó, tuổi trẻ của tôi không còn gì hối tiếc cả

5. Nhiều năm sau khi nhớ lại những năm tháng trẻ trung nông nổi ấy, tôi mới phát hiện ra có rất nhiều thứ bản thân từng cố gắng kiên trì giữ lấy đến giờ cũng không còn quan trọng nữa

6. Tai trái gần với tim nhất

Lời nói ngọt ngào phải nói vào tai trái

Nếu yêu đúng là tình yêu đích thực

Thì yêu sai sẽ là thanh xuân.

7. Thanh xuân là quãng thời gian đầy sóng gió bởi vì lúc đấy chúng ta không biết câu trả lời là gì. Chúng ta không biết thật sự bản thân muốn gì, ai thật lòng yêu chúng ta và chúng ta thật lòng yêu ai. Đó là quãng thời gian chúng ta cứ quẩn quanh đây đó để tìm kiếm câu trả lời. Và rồi khi chúng ta bất ngờ biết được câu trả lời, bất giác chúng ta đã trưởng thành, đã trải qua những lần ly biệt và chia ly khi ít khi nhiều.

8. Tuổi 18, chúng ta sẽ dễ dàng yêu một ai đó, cũng thường âu lo vì những chuyện cỏn con. Tuổi 18 người lớn thường hay nói chúng ta dễ dàng bật cười vì những chuyện giản đơn. Những lúc đấy chúng ta thường thật lòng, dốc lòng dốc sức hơn cả người lớn

Trên đây, TTTD.VN đã gửi đến bạn đọc STT, cap hay về thanh xuân. Mời các bạn đọc thêm các bài viết liên quan tại mảng Tài liệu

Các bài viết liên quan:

 • Lời xin lỗi người yêu chân thành, mau hết giận
 • Những câu tỏ tình hài hước và lãng mạn
 • Cách xin lỗi người yêu

Giấy đề nghị tăng lương 2022

Mẫu đơn đề xuất tăng lương Tải về

Mẫu đơn xin được tăng lương là mẫu đơn được cá nhân lập ra để đề xuất lên sếp xin được tăng lương, nâng bậc lương. Mẫu đơn nêu rõ người làm đơn, lý do xin tăng lương, mức lương dự kiến xin tăng… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn xin đề xuất tăng lương là mẫu dành cho nhân viên tại các doanh nghiệp dùng để đề xuất và xin tăng lương. Mẫu cần thể hiện mong muốn được ghi nhận những cố gắng cống hiến của nhân viên đó với công ty, từ đó để ban giám đốc xét duyệt, cân nhắc xem có nên tăng lương cho nhân viên đó không.

 • Đơn kiến nghị về việc chậm trả lương
 • Mẫu danh sách nhân viên chưa được tăng lương
 • Mẫu bảng kê chi tiết tiền lương

Mẫu đơn xin tăng lương mới nhất

 • 1. Giấy đề nghị tăng lương số 1
 • 2. Đơn đề xuất tăng lương số 2
 • 3. Mẫu đơn xin tăng lương số 3
 • 4. Mẫu đơn xin tăng lương số 4
 • 5. Lưu ý khi viết đơn xin nâng lương

1. Giấy đề nghị tăng lương số 1

Giấy đề nghị tăng lương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày…tháng… năm…

GIẤY ĐỀ NGHỊ TĂNG LƯƠNG

Kính gửi:

 • Ban Giám đốc công ty…………………………
 • Phòng nhân sự Công ty………………………..

Đề nghị BGD xem xét tăng lương cho CNV như sau:

Stt

Họ tên

MSNV

Bộ phận

Mức đang hưởng

Mức đề xuất

Lý do

Ý kiến phòng nhân sự

……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………

Ý kiến của giám đốc

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………, Ngày … tháng … năm ……

Người đề nghị

Phòng nhân sự

2. Đơn đề xuất tăng lương số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY CP DỊCH VỤ …………………….

Địa chỉ: ………………………

Điện thoại : ……….………

Website : ………………….

Email: ……………………..

ĐƠN ĐỀ XUẤT TĂNG LƯƠNG

Kính gửi: Ban Giám đốc

Đề nghị Ban Giám Đốc xem xét tăng lương cho công nhân viên như sau:

Stt

Họ tên

MS nhân viên

Bộ phận

Mức đang hưởng

Mức đề xuất

Thời gian tăng

Lý do

1

Ý kiến Giám đốc:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Giám đốc

Ngày ……. tháng …… năm ……

Người đề xuất

3. Mẫu đơn xin tăng lương số 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———***———

Hà Nội, ngày… tháng… năm…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TĂNG LƯƠNG

Căn cứ:

– ………………………………………………………………………

– ………………………………………………………………………

(Ghi chú: Các căn cứ được nêu ra ở phần này là những văn bản, giấy tờ phản ảnh thực trạng về việc tại sao người lao động cảm thấy mức lương mình đang được hưởng là không thỏa đáng và không đúng – ví dụ: Luật lao động 2012, Hợp đồng lao động, Thỏa thuận lao động, Quyết định bổ nhiệm)

Kính gửi: – ……………………………………………………………………

– ……………………………….……………………………………

(Ghi chú: Đối tượng kính gửi là người sử dụng lao động hoặc người có trách nhiệm quản lý người lao động như Ban Giám đốc, Phòng Nhân sự, Trưởng phòng ………)

Tôi là: …………………………………………………

Đang làm việc tại bộ phận: …………………………………………………

Từ năm: ……………………………..

Nội dung: …………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

(Phần nội dung đơn – Phần này trình bày về thực trạng công việc, lý do nhằm thuyết phục người sử dụng lao động rằng việc đề xuất tăng lương cho người lao động là hợp lý)

Dựa,

 • ……………………………………………………………………………..
 • ……………………………………………………………………………..
 • ………………………………………………………………………………

(Ghi chú: phần này nêu ra cụ thể các điều, khoản điểm trong các văn bản đã được liệt kê ra ở phần ‘Căn cứ’ để khẳng định quyền lợi của người lao động về việc được hưởng mức lương cao hơn – ví dụ như Điểm b khoản 1 Điều 5 Luật lao động 2012).

Đề nghị, quý công ty/ quý ông/ quý bà ………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

(Ghi chú: phần này đưa ra nhưng yêu cầu, đề nghị, mong muốn của người lao động, người viết đơn về mức lương một cách cụ thể nhất có thể – ví dụ: Đề nghị mức lương mới là ………….đồng/tháng)

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Mẫu đơn xin tăng lương số 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-

ĐƠN XIN TĂNG LƯƠNG

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty Cổ phần …………………

Tôi tên là: ……………………….. sinh ngày …………………….., hiện đang là nhân viên ……………. Của Công ty …………………………

Căn cứ vào Bộ luật Lao động 2012 và tình hình thực tế nên tôi viết đơn này mong Ban Giám đốc xem xét tăng lương cho tôi kể từ năm ………. Bởi các lý do nêu sau:

– Năm TTTD.VN tế Việt Nam tăng trưởng ………. và Công ty ta tăng trưởng …………..%.

– Từ ngày………, lương tối thiểu vùng tăng TTTD.VNưng cả năm qua tôi chưa được

tăng lương dù làm việc rất hiệu quả.

– Doanh số năm ………của tôi tăng ………………% so với năm………..

Như vậy, việc tăng lương cho tôi là cần thiết để phù hợp với chất lượng làm việc nổi trội của tôi trong thời gian qua và sự tăng trưởng của Công ty, nền kinh tế nước nhà.

Rất mong Ban Giám đốc xem xét tăng ít nhất là ………..% tiền lương cho tôi từ ngày …………….; có như vậy mới đảm bảo tính công bằng và hiệu quả, tạo ra động lực để tôi làm việc tốt hơn và cống hiến cho Công ty nhiều hơn.

Người làm đơn

GIÁM ĐỐC

5. Lưu ý khi viết đơn xin nâng lương

Sau đây là một số lưu ý khi làm đơn xin nâng lương mà bạn nên biết:

Thứ nhất, nên nghiên cứu mức lương trước khi đề xuất

Nếu bạn muốn xin nâng lương, trước hết bạn phải biết vị trí của mình đang nằm ở đâu, bạn có quan trọng với công ty hay không. Điều này sẽ giúp bạn xác định được mức lương mà mình xứng đáng được nhận. Ngoài ra, đừng quên tham khảo mức lương của các công ty khác đối với vị trí mà mình đang làm.

Thứ hai, không nên nộp đơn xin nâng lương khi công ty đang gặp khó khăn về tài chính

Khi nộp đơn xin nâng lương bạn phải chọn thời điểm chính xác. Đặc biệt, tuyệt đối không đề nghị được nâng lương khi công ty gặp khó khăn về tài chính và phải cắt giảm mọi chi phí. Bởi lẽ, xin nâng lương trong thời điểm này không chỉ không được chấp nhận mà còn có thể trở thành kẻ tội đồ trong mắt mọi người trong công ty.

Thứ ba, hãy chứng minh mình hoàn toàn xứng đáng với việc được nâng lương

Muốn được phê duyệt nâng lương ngoài việc nộp mẫu đơn xin nâng lương bạn chắc chắn phải chứng minh được mình hoàn toàn xứng đáng. Chứng minh bằng cách nào? Hãy sử dụng các con số, doanh thu mà bạn kiếm được, những việc mà bạn làm được, thời gian hoàn thành công việc, sự sáng tạo trong việc giải quyết công việc, những giải pháp mà bạn đề ra cho công ty để mô tả thành tích của mình. Đó chính là cách chứng minh vô cùng khoa học và đầy sức thuyết phục.

Thứ tư, không nên đề ra mức lương quá cao hoặc quá thấp

Khi xin nâng lương, bạn không nên đề ra mức lương quá cao hoặc quá thấp. Bởi nếu đề ra mức lương quá cao thì rất có thể đơn của bạn sẽ không được phê duyệt. Còn nếu đề ra mức lương quá thấp thì chắc chắn sau khi được nâng lương bạn vẫn không thể thỏa mãn được yêu cầu của mình.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục việc làm – nhân sự trong mục biểu mẫu nhé.

Mẫu Giấy Đi Đường Mới Nhất

0    11/15/2021 By chau

Giấy đi đường là gì

Giấy đi đường được xem là căn cứ để thực hiện thanh toán các công tác về chi phí tàu xe và một số thủ tục cần thiết của cán bộ, công nhân viên khi thực hiện công tác chi trả cho chi phí đi đường.

Trong một công ty thì mẫu giấy đi đường là giấy tờ không thể thiếu. Giấy đi đường giúp công ty cũng như nhân viên làm rõ khoản phí đi đường. Sau khi hoàn thành chuyến công tác, nhân viên xuất trình giấy đi đường để xác nhận ngày về và thời gian hưởng lưu trú. Ngoài giấy đi đường, còn cần kèm theo các chứng từ, giấy tờ để phòng kế toán hoàn thành thủ tục thanh toán công tác phí.

Tải mẫu giấy đi đường mới nhất

giấy đi đường

Hướng dẫn

 • Cột 1: điền nơi đi, nơi đến công tác.
 • Cột 2: điền ngày đi và ngày đến công tác. Khi đến nơi công tác, cơ quan nơi cán bộ công tác phải xác nhận ngày, giờ đến và đi.
 • Cột 3: điền các phương tiện cán bộ sử dụng (ô tô cơ quan, ô tô khách, tàu, máy bay…)
 • Cột 4: điền độ dài chặng đường từ nơi đi đến nơi công tác.
 • Cột 5: điền khoảng thời gian công tác.
 • Cột 6: điền lý do lưu trú.
 • Cột 7: người có thẩm quyền tại nơi cán bộ, nhân viên đến công tác ký và đóng dấu tại đây.
 • Phần “vé người”, “vé cước”, “phụ phí lấy vé bằng điện thoại”, “phòng nghỉ”: điền số lượng, đơn giá và thành tiền của mỗi loại.
 • Phần “phụ cấp đi đường”, “phụ cấp lưu trú”: đây là khoản tiền do cơ quan, đơn vị chi cho người đi công tác để hỗ trợ thêm cùng với tiền lương.

Tải File Word

>>> Một số file mẫu đáng chú ý khác

 • Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn đã lập sai mới nhất cho doanh nghiệp
 • Mẫu d01-ts: hướng dẫn lập bảng kê thông tin chuẩn nhất 2020

Rate this post

Chỉn chu hay chỉnh chu, từ nào là đúng chính tả?

Chỉnh chu và chỉn chu, đâu mới là từ đúng?

Ngày nay do có sự khác biệt trong vùng miền mà có nhiều người đọc “chỉnh chu”, cũng có nhiều người đọc “chỉn chu”. Vậy từ nào mới là đúng?

Trong bài viết này, TTTD.VN xin trả lời câu hỏi “Chỉn chu hay chỉnh chu, từ nào là đúng chính tả?” dựa trên từ điển Tiếng Việt.

Chỉnh chu hay chỉn chu?

 • 1. Chỉn chu hay chỉnh chu, từ nào là đúng chính tả?
 • 2. Nghĩa của từ chỉn chu
 • 3. Chỉn chu tiếng Anh là gì?
 • 4. Ví dụ đặt câu với từ Chỉn chu
 • 5. Nguyên nhân có sự nhầm lẫn chỉnh chu – chỉn chu

Chỉn chu hay chỉnh chu, từ nào là đúng chính tả?

1. Chỉn chu hay chỉnh chu, từ nào là đúng chính tả?

Trong cuốn từ điển tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên có ghi nghĩa của từ chỉn chu như sau:

Chỉn chu: chu đáo, cẩn thận, không chê vào đâu được

Còn chỉnh chu là một từ không có trong 4 cuốn từ điển:

 • Tầm Nguyên tự điển Việt Nam, NXB thành phố Hồ Chí Minh;
 • Thanh Nghị (1958), Từ điển Việt Nam, NXB ThờiThế, Sài Gòn;
 • Đào Duy Anh (1957), Hán Việt từ điển, NXB Trường Thi, Sài Gòn;
 • Hoàng Phê (2007), Từ điển Tiếng Việt, NXB Đà Nẵng.

=> Khi muốn khen ai đó vẹn toàn, cẩn thận, chu đáo thì chúng ta dùng từ “chỉn chu”

Súc sắc hay xúc xắc từ nào đúng chính tả?

2. Nghĩa của từ chỉn chu

Chỉn chu nghĩa là gì?

Từ điển tiếng Việt của Hoàng Phê (2007) định nghĩa “chỉn chu” như sau: “(t) chu đáo, cẩn thận, không chê trách gì được: quần áo chỉn chu, tính toán rất chỉn chu.

=> Vậy theo từ điển Hoàng Phê, “chỉn chu” dùng để chỉ những con người ngăn nắp, có nề nếp, kĩ lưỡng.

Chỉn là một từ Việt cổ. Theo Từ điển từ Việt cổ của Nguyễn Ngọc San – Đinh Văn Thiện (2001), chỉn có nghĩa “chỉ, quả thực, vốn, thật”. Từ điển tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên (1997) ghi nhận chỉn là một từ cũ và giảng là “vốn, vẫn”.

Chu là một yếu tố Việt gốc Hán. Trong tiếng Hán, chu thuộc bộ khẩu, có các nghĩa “vòng quanh, đủ, vẹn, toàn thể”. Vào tiếng Việt, chu là một hình vị độc lập, mang nghĩa “đạt mức yêu cầu, có thể làm cho yên tâm, hài lòng; ổn” (Từ điển tiếng Việt, sđd, tr.167).

=> Như vậy, chỉn chu nghĩa gốc là “rất đạt, thật ổn”.

 • Phố sá hay phố xá, từ nào là đúng chính tả?
 • Đường sá hay đường xá, từ nào là đúng chính tả?

3. Chỉn chu tiếng Anh là gì?

Chỉn chu tiếng Anh là Presentable

Presentable /pri´zentəbl/: Chỉnh tề, bảnh bao; trưng bày được, phô ra được, coi được, chỉn chu

4. Ví dụ đặt câu với từ Chỉn chu

Khi muốn khen một ai đó chu toàn, cẩn thận mọi mặt thì chúng ta thường dùng từ Chỉn chu

Sau đây là một vài ví dụ về câu có từ chỉn chu:

 • Trông cô ấy chỉn chu quá!: câu này có nghĩa khen người con gái gọn gàng, ăn mặc sạch sẽ, cẩn thận
 • Anh ấy tính toán thật chỉn chu!: câu này có nghĩa khen người con trai tính toán cẩn thận mọi mặt, kỹ lưỡng, tỉ mỉ.

5. Nguyên nhân có sự nhầm lẫn chỉnh chu – chỉn chu

Theo TTTD.VN có hai nguyên nhân chính:

 • Về âm, chỉnh chu và chỉn chu có cách phát âm rất gần (ở một số địa phương, phát âm như nhau); hơn nữa, chỉnh chu dễ phát âm và thuận tai hơn so với chỉn chu.
 • Về nghĩa, yếu tố chỉnh gợi liên tưởng đến các từ nghiêm chỉnh, chỉnh đốn, chỉnh tề, hoàn chỉnh… tạo cảm giác vừa dễ hiểu vừa phù hợp với yếu tố chu mang nghĩa trong các từ chu đáo, chu tất, chu toàn… và nghĩa chung của cả từ. Trong khi đó, với người Việt hiện nay, chỉn gần như vô nghĩa. Thực tế, “chỉn” cũng là một từ đã xuất hiện trong các tư liệu chính thống. Việt Nam Tự Điển của Hội Khai Trí Tiến Đức giảng rằng: “Chỉn: vốn, vẫn (tiếng trợ từ).

Do đó chuyện nhầm lẫn là dễ hiểu

Trên đây Hoatieu đã giúp bạn đọc trả lời câu hỏi “Chỉn chu hay chỉnh chu, từ nào là đúng chính tả?”. Mời các bạn đọc thêm các bài viết liên quan tại mục Văn học, mảng Tài liệu.

Các bài viết liên quan:

 • Giành giật, giành dật, dành giật, từ nào đúng chính tả?

Nhiệm vụ của Đảng viên bao gồm những gì?

Theo Điều 2 Điều lệ Đảng, Đảng viên có 04 nhiệm vụ sau đây:

1. Trung thành với Đảng, chấp hành nghiêm các quy định của Đảng

Cụ thể, khoản 1 Điều 2 Điều lệ Đảng quy định như sau:

Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

Theo đó, Đảng là một tổ chức chặt chẽ, lấy chủ nghĩa Mác Lê – nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, thông qua đó đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng nhân dân.

Ngoài ra, một trong những tiêu chuẩn để được kết nạp vào Đảng nêu tại khoản 1 Điều 1 Điều lệ Đảng là:

Suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Do đó, việc trung thành với Đảng, chấp hành nghiêm các quy định của Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, không thể thiếu với mỗi Đảng viên.

2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ

Đảng viên phải luôn không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm cũng như trong suốt quá trình từ khi được kết nạp Đảng, trải qua thời gian dự bị, sau khi được kết nạp thành Đảng viên chính thức.

Đặc biệt, trong năm, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao là một trong những tiêu chí dùng để đánh giá Đảng viên cuối năm. Qua đó, để xếp loại chất lượng và đưa ra hình thức kỷ luật cũng như khen thưởng phù hợp.

Bởi vậy, hằng năm, mọi lúc mọi nơi, Đảng viên phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ, chuyên môn, năng lực công tác cũng như phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng…

Không những vậy, Đảng viên phải không ngừng đấu tranh với chủ nghĩa cá nhân, những hành vi có biểu hiện của suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

nhiem vu cua dang vien

3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân

Theo Điều lệ Đảng, Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân và của nhân dân lao động cũng như dân tộc Việt Nam. Đây cũng là đại biểu cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động, chịu sự giám sát của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng.

Do đó, việc liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

4. Sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí đúng quy định

Khoản 4 Điều 2 Điều lệ Đảng quy định, một trong những nhiệm vụ của Đảng viên là:

Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển Đảng viên; sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí đúng quy định.

Có thể thấy, sinh hoạt Đảng, đóng Đảng phí là một trong những nhiệm vụ quan trọng của người Đảng viên. Điều 8 Điều lệ Đảng khẳng định, khi Đảng viên bỏ sinh hoạt hoặc không đóng Đảng phí 03 tháng trong năm mà không có lý do chính đáng thì có thể bị xem xét xóa tên trong danh sách Đảng viên.

Ngoài ra, khi tham gia tổ chức Đảng thì việc thực hiện, giữ gìn kỷ luật, đoàn kết thống nhất cũng là một trong những nhiệm vụ không thể thiếu của Đảng viên.

Trên đây là tổng hợp các nhiệm vụ của Đảng viên phải thực hiện. Nếu còn thắc mắc các vấn đề xung quanh Đảng viên, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.

>> Muốn trở thành Đảng viên, cần đáp ứng điều kiện gì?

Giáo án Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6 sách Chân trời sáng tạo (Cả năm) KHBD môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 năm 2021 – 2022

Giáo án Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6 sách Chân trời sáng tạo trọn bộ cả năm, mang tới các bài soạn của cả năm học 2021 – 2022, để các thầy cô tham khảo soạn giáo án điện tử lớp 6 năm 2021 – 2022, chuẩn bị cho các tiết học trên lớp đạt kết quả cao nhất.

Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm giáo án môn Toán, Lịch sử – Địa lí, cùng hướng dẫn xem bộ sách giáo khoa lớp 6 mới để tìm hiểu trước về các bộ sách mới. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của TTTD.VN:

Giáo án Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6 sách Chân trời sáng tạo

CHỦ ĐỀ 1: KHÁM PHÁ LỨA TUỔI VÀ MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP MỚI

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

Sau chủ đề này, HS cần:

 • Giới thiệu được những nét nổi bật của trường trung học cơ sở.
 • Nhận ra được sự thay đổi tích cực, đức tính đặc trưng và giá trị của bản thân trong giai đoạn đầu trung học cơ sở.
 • Tự tin thế hiện một số khả năng, sở thích khác của bản thân.

2. Năng lực:

– Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác, tự chủ, tự học, giải quyết vấn đề

– Năng lực riêng:

 • Xác định được những nét đặc trưng về hành vi và lời nói của bản thân,
 • Thể hiện được sở thích của mình theo hướng tích cực.
 • Giải thích được ảnh hưởng của sự thay đổi cơ thể đến các trạng thái cảm xúc, hành vi của bản thân.
 • Thể hiện được cách giao tiếp, ứng xử phù hợp với tình huống.
 • Rút ra những kinh nghiệm học được khi tham gia các hoạt động.

3. Phẩm chất: nhân ái, trung thực, trách nhiệm.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của GV:

 • Tranh, ảnh, tư liệu đế giới thiệu về nhà trường, các thầy cô giáo bộ môn, các phòng chức năng, ban giám hiệu nhà trường, cán bộ Đoàn, Đội, cán bộ nhân viên khác trong trường,…
 • Hình ảnh SGK các môn học.
 • Bảng tổng hợp khảo sát nhanh trên Excel.

2. Chuẩn bị của HS:

 • Thực hiện nhiệm vụ trong SBT Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 (nếu có).
 • Hoàn thiện sản phẩm giới thiệu về bản thân (nhiệm vụ 10).
 • Đồ dùng học tập.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

TUẦN 1

– Nhiệm vụ 1: Khám phá trường trung học cơ sở của em

– Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu bản thân

Hoạt động 1: Khám phá trường trung học cơ sở của em

a. Mục tiêu: giúp HS nhận diện được những thay đổi cơ bản trong môi trường học tập mới nhằm chuẩn bị sẵn sàng về mặt tâm lí cho HS trước sự thay đổi.

b. Nội dung:

– Tìm hiểu môi trường học tập mới.

– Chia sẻ băn khoăn của HS khi bước vào môi trường mới.

c. Sản phẩm: câu trả lời của HS

d. Tổ chức thực hiện:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HSDỰ KIẾN SẢN PHẨM

Nhiệm vụ 1: tìm hiểu môi trường học tập mới

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

– GV trình chiếu hình ảnh nhà trường, thầy cô,… (như yêu cầu trong phần chuẩn bị) và trao đổi với HS xem các em đã biết gì, biết ai; sau đó GV giới thiệu lại cho HS.

– GV phỏng vấn nhanh HS về tên các môn học được học ở lớp 6 và tên GV dạy môn học đó ở lớp mình.

– GV mời một số HS chia sẻ: Theo em, điểm khác nhau

I. Khám phá trường trung học cơ sở của em

1. Tìm hiểu môi trường học tập mới

– Những điểm khác biệt cơ bản khi học trung học cơ sở:

+ Nhiều môn học hơn, nhiều hoạt động giáo

……

>> Tải file để tham khảo trọn bộ Giáo án Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6 sách Chân trời sáng tạo (Cả năm)

Quy định về phụ cấp ưu đãi nghề đối với giáo viên, nhà giáo mới nhất

Phụ cấp ưu đãi nghề đối với giáo viên đứng lớp

 • 1 1. Các trường hợp được hưởng phụ cấp ưu đãi nhà giáo:
 • 2 2. Mức phụ cấp và cách tính mức hưởng phụ cấp ưu đãi nghề giáo viên:
 • 3 3. Đối tượng nào được hưởng phụ cấp ưu đãi với nhà giáo?
 • 4 4. Mức phụ cấp ưu đãi với nhà giáo được tính như thế nào?

Cùng với sự chuyển biến tích cực về kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước thì giáo dục đang trở thành mối quan tâm hàng đầu. Đội ngũ nhà giáo là một trong những nhân tố đóng vai trò quyết định trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục của quốc gia, góp phần quan trọng trong việc đào tạo cho đất nước nguồn nhân lực chất lượng cao. Chính vì vậy, nhà nước ta luôn chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo cũng như có những chính sách sử dụng, đãi ngộ và bảo đảm các điều kiện cần thiết để nhà giáo có thể thực hiện được vai trò và trách nhiệm của mình. Cụ thể hóa điều này, pháp luật đã quy định cụ thể về chế độ phụ cấp ưu đãi dành cho nhà giáo.

1. Các trường hợp được hưởng phụ cấp ưu đãi nhà giáo:

Theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 244/2005/QĐ-TTG Về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập và hướng dẫn tại Mục I Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&DT-BNV-BTC, chế độ phụ cấp ưu đãi được áp dụng với những đối tượng sau:

– Thứ nhất, Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương, đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, Đảng, tổ chức chính trị – xã hội (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục công lập) được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật);

– Thứ hai, Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập làm nhiệm vụ tổng phụ trách đội, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm;

– Thứ ba, đối tượng là những cán bộ quản lý thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập trực tiếp giảng dạy đủ số giờ theo quy định.

Riêng đối tượng là nhà giáo thuộc biên chế trả lương trong cơ sở giáo dục công lập để được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo cần phải được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP vào các ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15) hoặc các hạng viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo (các hạng có các kí tự đầu của mã số hạng là V.07).

cach-tinh-phu-cap-uu-dai-nghe-doi-voi-giao-vien-dung-lop

Luật sư tư vấn pháp luật hành chính qua tổng đài: 1900.6568

Lưu ý:

Không phải trong mọi thời điểm, những người đủ điều kiện hưởng phụ cấp ưu đãi dành cho nhà giáo đều được hưởng phụ cấp này. Chế độ phụ cấp ưu đãi sẽ không được tính trong các khoảng thời gian sau:

Xem thêm: Giáo viên kiêm nhiệm Bí thư chi đoàn được hưởng phụ cấp gì?

– Một là, thời gian nhà giáo đi công tác, học tập ở nước ngoài nhưng hưởng 40% tiền lương theo quy định hoặc đi công tác, học tập ở trong nước nhưng không tham gia giảng dạy liên tục trên 3 tháng.

– Hai là, thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương từ 01 tháng trở lên hoặc nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn quy định

– Ba là, thời gian nhà giáo bị đình chỉ giảng dạy.

2. Mức phụ cấp và cách tính mức hưởng phụ cấp ưu đãi nghề giáo viên:

Thứ nhất, về mức phụ cấp ưu đãi với nhà giáo

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 244/2005/QĐ-TTG và hướng dẫn tại Điểm 1 Mục II Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&DT-BNV-BTC, mức hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi được xác định như sau:

– Mức phụ cấp 25% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng, các học viện, trường bồi dưỡng của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương và các trường chính trị của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ nhà giáo giảng dạy trong các trường sư phạm, khoa sư phạm và nhà giáo dạy môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh);

doi-tuong-huong-phu-cap-uu-dai-nghe-giao

Luật sư tư vấn đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi nghề giáo: 1900.6568

Xem thêm: Xếp loại thi đua cuối năm đối với giáo viên có thời gian nghỉ ốm và nghỉ sản

– Mức phụ cấp 30% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề ở đồng bằng, thành phố, thị xã; trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề; các trung tâm bồi dưỡng chính trị của huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;

– Mức phụ cấp 35% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học ở đồng bằng, thành phố, thị xã; các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa;

– Mức phụ cấp 40% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường sư phạm, khoa sư phạm (đại học, cao đẳng, trung học), trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo và nhà giáo dạy môn chính trị trong các trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề;

– Mức phụ cấp 45% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng

– Mức phụ cấp 50% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa.

Thứ hai, quy định về cách tính mức phụ cấp ưu đãi với nhà giáo hiện hành

Về cách tính đối với phụ cấp ưu đãi nhà giáo thì căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 244/2005/QĐ-TTG và hướng dẫn tại Điểm 2 Mục II Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&DT-BNV-BTC, mức hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi được tính theo công thức như sau:

Mức phụ cấp ưu đãi được hưởng = Mức lương tối thiểu chung x [hệ số lương theo ngạch, bậc hiện hưởng + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + % (quy theo hệ số) phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)] x tỷ lệ % phụ cấp ưu đãi.

Xem thêm: Thỉnh giảng là gì? Quy định về thỉnh giảng, giáo viên thỉnh giảng?

Trong đó:

Mức lương tối thiểu chung làm căn cứ tính phụ cấp ưu đãi với nhà giáo được xác định theo từng thời kỳ:

– Từ 1/1/2020: 1.490.000 đồng/tháng.

– Từ1/7/2020: Theo quy định tại khoản 7 Điều 3 Nghị quyết 86/2019/QH14 ngày 12/11/2019, mức lương cơ sở được thực hiện để tính từ ngày 1/7/2020 sẽ tăng từ 1.490.000 đồng lên 1.600.000 đồng.

TƯ VẤN MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ

3. Đối tượng nào được hưởng phụ cấp ưu đãi với nhà giáo?

Tóm tắt câu hỏi:

Đơn vị của tôi là Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên của huyện (đơn vị tôi sáp nhập từ trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm dạy nghề giới thiệu việc làm từ tháng 8/2016). Hiện nay, cán bộ quản lý của trung tâm là giám đốc và phó giám đốc của đơn vị tôi có đang trực tiếp tham gia giảng dạy theo số giờ quy định tại trung tâm. Vậy thì những đồng chí này có được hưởng phụ cấp ưu đãi dành cho nhà giáo hay không? Văn bản pháp luật nào đang quy định về vấn đề này?

Luật sư tư vấn:

Xem thêm: Chế độ nghỉ hưu, nghỉ hưu trước tuổi dành cho giáo viên mới nhất năm 2021

Theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 244/2005/QĐ-TTG và hướng dẫn tại Mục I Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&DT-BNV-BTC, chế độ phụ cấp ưu đãi được áp dụng với những đối tượng sau:

“1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

a) Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương, đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, Đảng, tổ chức chính trị – xã hội (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục công lập) được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật);

b) Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập làm nhiệm vụ tổng phụ trách đội, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm;

c) Cán bộ quản lý thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập, trực tiếp giảng dạy đủ số giờ theo quy định của cấp có thẩm quyền”

Như vậy, căn cứ theo quy định trên, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên của huyện là cơ sở giáo dục công lập và giám đốc, phó giám đốc của Trung tâm là cán bộ quản lý thuộc biên chế trả lương. Do đó, nếu giám đốc, phó giám đốc có trực tiếp giảng dạy tại trung tâm với đảm bảo đủ số giờ dạy theo quy định thì sẽ đủ điều kiện để hưởng phụ cấp ưu đãi dành cho nhà giáo.

4. Mức phụ cấp ưu đãi với nhà giáo được tính như thế nào?

Tóm tắt câu hỏi:

Chào Luật sư! Tôi muốn hỏi một vấn đề như sau: Tôi là giảng viên đang công tác tại một trường cao đẳng của tỉnh Nghệ An. Hệ số lương hiện hưởng của tôi là 4.68, và phụ cấp chức vụ hiện tại của tôi là 0,6. Vậy tôi muốn biết phụ cấp ưu đãi nhà giáo đối với tôi được áp dụng như thế nào và mức hưởng của tôi ở thời điểm bây giờ là bao nhiêu?

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 244/2005/QĐ-TTG và hướng dẫn tại Điểm 1 Mục II Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&DT-BNV-BTC, mức hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi được xác định như sau:

“Điều 2. Mức phụ cấp và cách tính

1. Mức phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được quy định như sau:

a) Mức phụ cấp 25% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng, các học viện, trường bồi dưỡng của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương và các trường chính trị của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ nhà giáo giảng dạy trong các trường sư phạm, khoa sư phạm và nhà giáo dạy môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh)”.

Căn cứ quy định trên và thông tin bạn cung cấp, trường hợp của bạn là nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy tại trường .cao đẳng. Do đó mức phụ cấp ưu đãi với nhà giáo mà bạn được hưởng là 25%.

Về cách tính đối với phụ cấp ưu đãi nhà giáo thì căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 244/2005/QĐ-TTG và hướng dẫn tại Điểm 2 Mục II Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&DT-BNV-BTC, mức hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi được tính theo công thức như sau:

Điều 2. Mức phụ cấp và cách tính

2. Cách tính

Mức phụ cấp ưu đãi được hưởng = Mức lương tối thiểu chung x [hệ số lương theo ngạch, bậc hiện hưởng + hệ số .phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + % (quy theo hệ số) phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)] x tỷ lệ % phụ cấp ưu đãi”.

Với thông tin mà bạn đã cung cấp, bạn đang có hệ số lương là 4,68; phụ cấp chức vụ 0,6; mức lương tối thiểu theo quy định tại thời điểm hiện tại là 1.490.000 đồng. Như vậy, với mức hưởng phụ cấp ưu đãi 25%. Đồng thời thực hiện theo Nghị quyết 86/2019/QH14 ngày 12/11/2019, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.490.000 đồng lên 1.600.000 đồng. Do đó, kể từ ngày 1/7/2020, mức phụ cấp của bạn sẽ được tăng lên như sau:

Phụ cấp ưu đãi = 1.600.000 x (4,68 +0,6) x 25% = 2.112.000 đồng

Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành mẫu 08a 2022

Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành Tải về

Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành mẫu 08a được ban hành kèm theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.

Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành sử dụng để thống kê giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng ban đầu và ngoài hợp đồng ban đầu, tổng số khối lượng phát sinh so với hợp đồng ban đầu và tổng số (giá trị thành tiền) phát sinh so với hợp đồng ban đầu.

Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành đối với các khoản chi thường xuyên

 • 1. Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành là gì?
 • 2. Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành
 • 3. Cách lập Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành
 • 4. Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành tại Kho bạc có bắt buộc không?

1. Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành là gì?

Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành tại Kho bạc là biểu mẫu theo dõi chung cả giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng ban đầu và ngoài hợp đồng ban đầu, tổng số khối lượng phát sinh so với hợp đồng ban đầu và tổng số (giá trị thành tiền) phát sinh so với hợp đồng ban đầu của các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành

Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành mẫu 08a

Mẫu số 08a

Mã hiệu: ………..

Số: ………

BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

(ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN CHI KHOẢN CHI THƯỜNG XUYÊN, CHI SỰ NGHIỆP CÓ TÍNH CHẤT THƯỜNG XUYÊN,

chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu sử dụng kinh phí sự nghiệp)

1. Đơn vị sử dụng ngân sách:………………………………………………………………………………………

2. Mã đơn vị:…………………………… Mã nguồn:………………………………………………………………..

3. Mã CTMTQG, Dự án ODA …………………………………………………………………………….

4. Căn cứ Hợp đồng số…………….. ký ngày……….. tháng…… năm và phụ lục hợp đồng số …. ngày …… tháng năm giữa tên (đơn vị sử dụng ngân sách) và (nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ); giá trị hợp đồng và các phụ lục hợp đồng đã ký:

5. Căn cứ Biên bản nghiệm thu ngày … tháng …. Năm …. giữa (đơn vị sử dụng ngân sách) và (nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ):

STT

Nội dung công việc

Đơn vị tính

Số

lượng

Đơn giá

Thành tiền

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Tống số

6. Lũy kế thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước:

– Thanh toán tạm ứng:……………………… – Thanh toán trực tiếp:…………………………………….

7. Số dư tạm ứng đến cuối kỳ trước:……………………………………………………………………….

8. Số đề nghị thanh toán kỳ này:……………………………………………………………………………..

– Thanh toán tạm ứng:………………….. – Thanh toán trực tiếp:………………………………………..

Ngày TTTD.VNáng…….. năm…….

ĐẠI DIỆN NHÀ CUNG CẤP

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCHHÀNG HÓA, DỊCH VỤ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

3. Cách lập Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành

1. Đơn vị sử dụng ngân sách: Ghi tên đơn vị của mình

2. Mã đơn vị: ghi đúng mã đơn vị

Luỹ kế giá trị khối lượng thực hiện đến cuối kỳ này: Là luỹ kế giá trị khối lượng thực hiện theo hợp đồng đến cuối kỳ trước cộng với giá trị khối lượng thực hiện theo hợp đồng trong kỳ phù hợp với biên bản nghiệm thu đề nghị thanh toán. Trường hợp không đủ kế hoạch vốn để thanh toán hết giá trị khối lượng đã được nghiệm thu ghi trong Bảng xác định giá trị khối lượng hoàn thành, thì sẽ chuyển sang kỳ sau thanh toán tiếp, không phải lập lại Bảng xác định giá trị khối lượng hoàn thành mà chỉ lập giấy đề nghị thanh toán.

Số đề nghị thanh toán kỳ này: là số tiền mà chủ đầu tư đề nghị Kho bạc Nhà nước thanh toán cho nhà thầu theo điều khoản thanh toán của hợp đồng đã ký kết (sau khi trừ số tiền thu hồi tạm ứng). Trong đó gồm tạm ứng (nếu có) và thanh toán khối lượng hoàn thành.

4. Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành tại Kho bạc có bắt buộc không?

– Theo quy định tại Khoản 4 Điều 7 Nghị định 11/2020/NĐ-CP thì khi thanh toán các hợp đồng trên 50 triệu đồng đơn vị sử dụng ngân sách lập Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo mẫu 08a ban hành kèm theo Phụ lục II Nghị định 11/2020/NĐ-CP gửi Kho bạc Nhà nước.

Theo mẫu 08a ban hành kèm theo Phụ lục II Nghị định 11/2020/NĐ-CP, đơn vị sử dụng ngân sách căn cứ Hợp đồng, Biên bản nghiệm thu, thực hiện kê khai một số chỉ tiêu như: Lũy kế thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước, số dư tạm ứng đến cuối kỳ trước, số đề nghị thanh toán kỳ này. Trên cơ sở các số liệu này, đơn vị sử dụng ngân sách và Kho bạc Nhà nước có thể theo dõi được việc thanh toán, thu hồi tạm ứng theo đúng quy định tại Hợp đồng và bảo đảm thanh toán không vượt giá trị Hợp đồng.

– Bên cạnh đó, nguyên tắc kiểm soát, thanh toán của Kho bạc Nhà nước là căn cứ các quy định tại Hợp đồng và khối lượng hoàn thành tại từng lần đề nghị thanh toán, do vậy, để bảo đảm chặt chẽ cần có xác nhận về khối lượng thanh toán của cả hai bên là đơn vị sử dụng ngân sách và nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ.

Như vậy, trên cơ sở quy định tại Nghị định 11/2020/NĐ-CP, để tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị sử dụng ngân sách trong việc thanh toán các hợp đồng có tính chất đặc thù như hợp đồng mua thuốc, dịch truyền, hóa chất… sử dụng trong quá trình điều trị khám chữa bệnh, Kho bạc Nhà nước hướng dẫn cụ thể việc kiểm soát thanh toán Bảng xác định giá trị khối lương cộng việc hoàn thành (mẫu 08a ban hành kèm theo Phụ lục II Nghị định 11/2020/NĐ-CP). Theo các phân tích ở trên thì đối với các hợp đồng có giá trị trên 50 triệu đồng thì các đơn vị sử dụng ngân sách phải lập Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành tại Kho bạc.

Trên đây TTTD.VN đã gửi tới các bạn Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành mẫu 08a 2022 cùng hướng dẫn cách viết chi tiết.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

 • Bảng kê nộp thuế
 • Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước
 • Biên lai thu phạt vi phạm hành chính không in sẵn mệnh giá

Lời giải đề thi lớp 10 môn Toán của Hà Nội

Đề thi môn Toán vào lớp 10 năm 2021 của Hà Nội được đánh giá nhẹ nhàng. Sau đây là hướng dẫn giải đề thi vào lớp 10 môn Toán tại Hà Nội năm 2021

Lời giải đề thi vào lớp 10 chuyên Toán Hà Nội năm 2021Đề thi vào lớp 10 môn Toán tại Hà Nội năm 2021Hướng dẫn làm bài thi Văn vào lớp 10 Hà Nội Lời giải đề thi vào lớp 10 chuyên Toán Hà Nội năm 2021

Lời giải đề thi vào lớp 10 chuyên Toán Hà Nội năm 2021

Đề thi vào lớp 10 chuyên Toán năm 2021 của Hà Nội luôn được đánh giá cao về độ khó so với nhiều địa phương khác.

Lời giải đề Toán vào lớp 10 chuyên Tin của Hà Nội năm 2021

Lời giải đề Toán vào lớp 10 chuyên Tin của Hà Nội năm 2021

Đề thi Toán vào lớp 10 chuyên Tin của Hà Nội trong 150 phút. Đề tho được đánh giá là ‘quen thuộc’. Sau đây là hướng dẫn giải đề thi Toán vào lớp 10 chuyên Tin của Hà Nội.

Năm nay các thí sinh làm bài thi môn Toán trong 90 phút, bắt đầu từ 8h30 – 10h00. Với các sĩ tử 2k6 đã trải qua 2 năm liền xáo trộn vì Covid-19, đề thi được chờ đợi sẽ giảm tải.

Thầy giáo Cao Văn Dũng – giáo viên Toán của Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam đánh giá đề thi hợp lý, không đánh đố, không gây áp lực cho học sinh nhưng vẫn đảm bảo tính phân loại học sinh ở bài hình học và bài toán số 5.

Sau đây là hướng dẫn giải đề thi lớp 10 môn Toán của Hà Nội năm 2021.

Lời giải đề thi lớp 10 môn Toán của Hà NộiĐề thi vào lớp 10 môn Toán tại Hà Nội năm 2021

VietNamNet tiếp tục cập nhật đáp án đề thi môn Toán nhanh và chính xác nhất.

Lời giải đề thi lớp 10 môn Toán của Hà NộiLời giải đề thi lớp 10 môn Toán của Hà Nội Lời giải đề thi lớp 10 môn Toán của Hà NộiLời giải đề thi lớp 10 môn Toán của Hà Nội

Lời giải đề thi lớp 10 môn Toán của Hà Nội

Lời giải đề thi lớp 10 môn Toán của Hà Nội

Nguồn: Thầy giáo Nguyễn Trung Kiên – Phan Phương Đức – Mẫn Bá Tuấn

Cập nhật đề thi môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2021 chính thức

Cập nhật đề thi môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2021 chính thức

Chiều 7/7, các thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đã trải qua bài thi môn Toán. Dưới đây là đề thi môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2021 chính thức của Bộ GD-ĐT được cập nhật nhanh nhất trên báo VietNamNet.

Gợi ý đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Gợi ý đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Chiều 7/7, các thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đã trải qua bài thi môn Toán. Dưới đây là đáp án gợi ý cho đề thi môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2021.

Sở GD-ĐT Hà Nội công bố đáp án và thang điểm môn Toán thi vào lớp 10

Sở GD-ĐT Hà Nội công bố đáp án và thang điểm môn Toán thi vào lớp 10

Ngày 13/6, các thí sinh dự thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2021 đã trải qua bài thi môn Toán. Dưới đây là đáp án và thang điểm môn Toán của Sở GD-ĐT Hà Nội.

Lời giải đề môn Toán vào lớp 10 chuyên Tin của Hà Nội năm 2021

Lời giải đề môn Toán vào lớp 10 chuyên Tin của Hà Nội năm 2021

Đề thi Toán vào lớp 10 chuyên Tin của Hà Nội kéo dài 150 phút.

Đề thi vào lớp 10 môn Toán tại Hà Nội năm 2021

Đề thi vào lớp 10 môn Toán tại Hà Nội năm 2021

Sáng nay, các sĩ từ 2k6 đã kết thúc bài thi môn Toán thi vào lớp 10 công lập. Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tại Hà Nội năm 2021 được đánh giá phù hợp với một năm học đặc biệt nhất từ trước đến nay.

[Cập nhật] Giờ làm việc ngân hàng Agribank mới nhất năm 2022

Advertisement Lịch làm việc của ngân hàng Agribank vào những ngày nào, giờ giấc như thế nào được hầu hết các khách hàng của Agribank quan tâm đến. Để giải đáp mọi thắc mắc Ngân hàng Việt sẽ liệt kê đầy đủ về giờ làm việc cũng như lịch làm việc của ngân hàng để khách hàng có thể nắm rõ hơn mọi thông tin để thuận tiên hơn trong việc giao dịch.

Mục lục

 • 1 Vài nét về ngân hàng Agribank
 • 2 Lịch làm việc Agribank mới nhất
 • 3 Thời gian làm việc Agribank
 • 4 Cần mang giấy tờ gì khi giao dịch ngân hàng
 • 5 Ngân hàng Agribank có làm việc thứ 7 không?

Vài nét về ngân hàng Agribank

Ngân hàng Agribank có tên giao dịch tiếng anh là Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development dịch ra là ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Được thành lập năm 1988 và là ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam.

Lịch làm việc ngân hàng Agribank
Logo ngân hàng Agribank

Với mạng lưới trải dài từ Bắc vào Nam với 2.233 chi nhánh và phòng giao dịch được kết nối trực tuyến.Ngoài ra Agribank là đối tác tin cậy của hơn 60.000 doanh nghiệp, hơn 4 triệu hộ sản xuất và hơn 10 triệu khách hàng cá nhân.

Ngoài là công ty Thương mại lớn nhất Agribank còn đang sở hữu đến công ty con:

 • Tổng công ty Vàng Agribank – CTCP
 • Công ty CP Bảo hiểm Agribank
 • Công ty CP Chứng khoán Agribank
 • Công ty TNHH MTV DV NHNo Việt Nam
 • Công ty cho thuê Tài chính I (ALC I)
 • Công ty cho thuê Tài chính II (ALC II)
 • Công ty TNHH MTV Quản lý nợ & khai thác TS Agribank.

Lịch làm việc Agribank mới nhất

Trong cuối năm 2021 và 2022 Agribank duy trình lịch làm việc như những năm cũ. Việc lắp bắt được giờ làm việc giúp khách hàng chủ động hơn và thuận lợi hơn trong việc giao dịch.

Thời gian làm việc của ngân hàng Agribank sẽ là: Thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.

Thời gian làm việc Agribank

Giờ làm việc của ngân hàng Agribank theo giờ hành chính được quy định cụ thể như sau:

 • Giờ làm việc của Ngân Hàng Agribank buổi sáng: Từ 8h – 12h
 • Giờ làm việc của Ngân Hàng Agribank buổi chiều: Từ 13h – 17h

Cần lưu ý:Khi đến giao dịch tại ngân hàng bạn cần mang đầy đủ giấy tờ cần thiết để tránh giao dịch bị gián đoạn và tốn thời gian. Giờ làm việc của ngân hàng buổi chiều giao dịch tiền chỉ đến 16h30 nên bạn cần để ý trước thời gian để đến.

Cần mang giấy tờ gì khi giao dịch ngân hàng

Giầy tờ chính bạn cần chuẩn bị trước đó là CMND hoặc căn cước là giấy tờ quan trong nhất không thể thiếu. Ngoài ra đối với khách hàng nước ngoài có thể dùng hộ chiếu.

Ngoài ra, liên quan đến từng loại giao dịch như: gửi tiết kiệm, chuyển tiền quốc tế, cầm cố, các giao dịch thẻ, vay vốn,… khách hàng cần phải mang thêm một số các chứng từ khác theo qui định của ngân hàng để có thể thực hiện thành công giao dịch theo đúng nhu cầu của mình.

Để hiểu rõ hơn các bạn có thể liên hệ qua số tổng đài: 1900.55.8818 CSKH 24/24. Tổng đài viên sẽ cũng cấp đầy đủ thông tin từ mất thẻ, khóa thẻ, vay vốn, tín dụng…Tuy nhiên lượng khách hàng của Agribank rất đông đôi khi đường truyền bị nghẽn không liên lạc được khi này bạn nên lưu lại số điện thoại của địa điểm giao dịch mình hay thực hiện để có thể gọi trực tiếp.

Ngân hàng Agribank có làm việc thứ 7 không?

Ngân hàng Agribank hiện không làm việc vào ngày Thứ 7, chủ nhật, bao gồm các ngày nghỉ lễ, tết. Do đó, nếu có phát sinh giao dịch cần thiết, bạn hãy đến vào giờ hành chính như đã thông tin ở trên hoặc giao dịch online, qua cây ATM đối với các giao dịch phù hợp cho từng hình thức.

Trên đây TTTD.VN đã cung cấp đầy đủ thông tin về lịch làm việc và giờ làm việc của ngân hàng Agribank cho bạn. Mong rằng bài viết có ích với bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết.

TÌM HIỂU THÊM:

 • Cập nhật số Hotline tổng đài CSKH ngân hàng Agribank mới nhất
 • Hướng dẫn đăng ký mở thẻ ATM ngân hàng Agribank cho người mới
 • Cập nhật lịch làm việc của các ngân hàng vào Thứ 7

5/5 – (2 bình chọn) Advertisement

Văn mẫu lớp 7: Cảm nghĩ về đêm trăng trung thu (2 mẫu) Những bài văn mẫu lớp 7

Trong chương trình của môn học Ngữ văn lớp 7, các bạn học sinh sẽ được hướng dẫn tìm hiểu về văn biểu cảm, cũng như cách làm một bài văn biểu cảm sao cho hấp dẫn.

TTTD.VN xin giới thiệu tài liệu Bài văn mẫu lớp 7: Cảm nghĩ về đêm trăng trung thu, vô cùng hữu ích dành cho các bạn học sinh. Mời tham khảo nội dung chi tiết được chúng tôi đăng tải chi tiết ngay sau đây.

Cảm nghĩ về đêm trăng trung thu

 • Dàn ý cảm nghĩ về đêm trăng trung thu
 • Cảm nghĩ về đêm trăng trung thu – Mẫu 1
 • Cảm nghĩ về đêm trăng trung thu – Mẫu 2

Dàn ý cảm nghĩ về đêm trăng trung thu

1. Mở bài

Cảm nhận chung về đêm trăng trung thu.

2. Thân bài

 • Khái quát vẻ đẹp của làng quê trong đêm trăng: bầu trời, đường phố, không khí…
 • Miêu tả ánh trăng trong đêm Trung Thu.
 • Hoạt động của con người: phá cỗ, rước đèn, ngắm trăng…
 • Cảm xúc trong đêm trăng: thích thú, say mê…

3. Kết bài

Tình cảm đối với vẻ đẹp của đêm trăng, qua đó bày tỏ tình yêu quê hương, đất nước của bản thân.

Cảm nghĩ về đêm trăng trung thu – Mẫu 1

Trăng ngày rằm rất đẹp, đặc biệt là rằm tháng tám – Tết Trung Thu. Ánh trăng khiến con người cảm thấy say mê và thích thú vô cùng.

Ông mặt trời dần khuất sau lũy tre làng. Màn đêm buông xuống. Bầu trời đen như một tấm thảm nhung huyền. Mùa thu, tiết trời hãy còn mát mẻ. Gió thoảng thoảng khẽ vờn trong những tán cây. Những căn nhà đã bắt đầu lên đèn.

Ánh đèn sáng vẫn không sáng bằng ánh trắng. Khoảng bảy giờ tối, trăng bắt đầu lên cao hơn, to hơn và sáng rõ hơn. Mặt trăng tròn giống như một chiếc đĩa khổng lồ đang lơ lửng trên không trung, làm bạn cùng với những vì sao nhỏ bé. Ánh trăng đêm nay dường như sáng kì lạ, soi xuống trước sân nhà những vệt sáng vàng. Làng xóm ngập trong ánh trăng đêm rằm.

Tám giờ tối, trẻ em trong làng bắt đầu rủ nhau ra đường rước đèn. Không khí trở nên rộn ràng, Ánh trăng soi sáng cho trẻ thơ vui Tết Thiếu nhi. Mọi người cùng nhau ra khoảng sân rộng rãi ở nhà văn hóa xem tiết mục múa lân do các anh chị thanh thiếu niên biểu diễn. Dưới ánh trăng sáng, những con lân với màu sắc rực rỡ múa lượn từng vòng theo nhịp trống đánh dồn dập. Những chiếc đèn ông sao, đèn kéo quân… lấp lánh trong ánh trăng vàng. Sau đó là sự xuất hiện của chị Hằng và chú Cuội với những màn đối đáp hài hước. Tôi bất giác nhìn lên ánh trăng, nhớ đến câu chuyện cổ tích kể về chú cuội trên cung trăng.

Kết thúc buổi tiệc phá cỗ Trung Thu, mọi người ra về. Tôi cùng với em gái vừa đi trên con đường làng, vừa trò chuyện vui vẻ. Ánh trăng dường như cũng đang đi theo chúng tôi. Trăng đi theo như muốn làm bạn đồng hành. Trăng tỏa ánh sáng cả một vùng. Những ngôi sao lấp lánh khiến cho bầu trời càng thêm đẹp. Cả nhóm nhìn lên và cảm thấy đầy ngạc nhiên thích thú.

Cảnh làng quê trong đêm trăng giống như một bức tranh đầy thơ mộng. Tôi yêu biết bao ánh trăng đêm rằm tháng Tám. Ánh trăng nơi làng quê ấm áp tình yêu thương.

Cảm nghĩ về đêm trăng trung thu – Mẫu 2

Quê hương của tôi vốn là một vùng quê thanh bình. Không nhiều ánh điện sáng, những đêm trăng trên quê tôi rất đẹp. Đặc biệt nhất có lẽ phải kể đến trăng vào đêm rằm tháng Tám.

Màn đêm buông xuống bao trùm lên mọi vật. Bầu trời đen thẫm lại như được khoác lên mình một tấm áo nhung. Điểm lên đó là những ngôi sao lấp lánh giống như những hạt kim tuyến tô điểm cho tấm áo. Chẳng bao lâu, đèn đã bắt đầu lên trên con đường làng, trong những căn nhà…

Dù ánh đèn điện sáng là vậy, vẫn chẳng thể bằng được ánh trăng. Mặt trăng đã đã lên cao, qua cả ngọn tre đầu làng. Trăng hôm nay sáng hơn mọi khi. Nó giống như một quả bóng khổng lồ được ai đó vô tình đá lên bầu trời. Và vì một lý do nào đó mà không thể rơi xuống, cứ lơ lửng mãi trong không trung. Ánh sáng len lỏi khắp mọi nơi: con đường, ngõ xóm, cây cối… Ngoài bờ sông, gió khẽ thổi. Ánh trăng phản chiếu xuống mặt nước lấp lánh như được dát vàng. Trẻ em trong làng háo hức kéo nhau đi rước đèn tháng tám. Tiếng trống múa lân rộn vang khắp xóm làng. Trăng vui tươi như người bạn đang chung vui với con người.

Mẹ bảo tôi mang chiếu ra ngoài sân ngồi. Cả nhà quây quần dưới ánh trăng vàng phá cỗ Trung thu. Mọi người vừa trò chuyện, vừa ngắm trắng. Ông nội bảo rằng trăng hôm nay thật đẹp. Phá cỗ xong, mọi người vào nhà đi ngủ. Riêng tôi và chị gái còn ngồi lại ngắm trăng.

Càng về khuya, quang cảnh càng yên ắng hơn. Ánh trăng lúc này trở nên mơ màng, kỳ ảo. Đôi lúc, những đám mây xuất hiện tạm che phủ đi mặt trăng. Hàng trăm con đom đóm bay lượn khắp trời như muốn cùng với trăng thắp sáng mọi không gian. Cảnh trăng đêm nay tuyệt đẹp.

Vầng trăng cũng giống như một người bạn của con người. Những đêm rằm Trung Thu phá cỗ dưới ánh trăng. Thật đẹp đẽ biết bao những kỉ niệm của tuổi thơ yêu dấu.

Biên bản bầu ban cán sự lớp năm học 2021-2022

Mẫu biên bản bầu ban cán sự lớp Tải về Bản in

TTTD.VN mời các bạn tham khảo biểu mẫu biên bản bầu ban cán sự lớp năm học 2021-2022. Biên bản bầu ban cán sự lớp năm học mới nhất được dùng để thống kê lại phiếu bầu cán bộ lớp, sử dụng đầu năm học.

Ban cán sự lớp là một bộ phận vô cùng quan trọng trong lớp học. Mẫu biên bản bầu can sự lớp được dùng để ghi chép lại quá trình bầu ban cán sự lớp. Từ đó là căn cứ cho ban cán sự mới lên nhậm chức và sự công nhận của lớp và nhà trường

Biên bản bầu ban cán sự lớp mới nhất

 • 1. Mẫu biên bản bầu ban cán sự lớp là gì?
 • 2. Biên bản bầu cán sự lớp chung số 1
 • 3. Biên bản bầu cán sự lớp chung số 2
 • 4. Biên bản bầu cán sự lớp THPT số 2
 • 5. Biên bản bầu cán sự lớp Tiểu học
 • 6. Biên bản bầu ban cán sự lớp Đại học
 • 7. Hướng dẫn viết biên bản bầu ban cán sự lớp

1. Mẫu biên bản bầu ban cán sự lớp là gì?

Mẫu Biên bản bầu ban cán sự lớp là biên bản dùng để thống kê lại phiếu bầu cán bộ lớp, ghi lại nội dung cuộc họp được sử dụng đầu năm học.

Mẫu biên bản bầu can sự lớp bên cạnh Đơn xin nghỉ học, Kế hoạch lao động đầu năm học cũng là một biểu mẫu thường dùng trong trường học, giúp lớp học bầu được ban cán sự năng nổ, nhiệt tình để điều hành và chỉ đạo các hoạt động của lớp cả về học tập lẫn giao lưu văn nghệ, tham gia các chương trình công tác của trường, có một năm học thành công, đạt kết quả tốt trong học tập văn hóa, thi đua tốt giữa các lớp học cũng như các em học sinh có một năm học đáng nhớ, nhiều kỉ niệm vui.

2. Biên bản bầu cán sự lớp chung số 1

Biên bản bầu ban cán sự lớp

PHÒNG GD&ĐT ……………….

TRƯỜNG …………….

Số: 01/BB-Lớp …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………., ngày … tháng … năm …

BIÊN BẢN

V/v bầu ban cán sự lớp …, năm học …-…

1. Thời gian: Lúc ….giờ … …phút, ngày ….. tháng ….. năm …

2. Địa điểm: Phòng học số ……., của lớp …….

3. Thành phần:

Thầy (cô):………………………………, GVCN lớp …………

Tập thể học sinh lớp …………………..

4. Nội dung:

Thông qua quá trình tự ứng cử, đề cử vào các chức danh Lớp trưởng, Lớp phó học tập, phó Lao động, phó Văn nghệ, Cờ đỏ lớp, cờ đỏ trường, các tổ trưởng. Tập thể lớp đã thảo luận, biểu quyết và đã thống nhất bầu thành phần ban cán sự lớp …., năm học 20…-20…, cụ thể như sau:

 1. Chức vụ Lớp trưởng: ………………………………………………
 2. Chức vụ lớp phó học tập: ……………………………………………
 3. Chức vụ lớp phó văn nghệ: …………………………………………
 4. Chức vụ lớp phó lao động: ……………………………………………
 5. Chức vụ cờ đỏ lớp: …………………………………………………
 6. Chức vụ cờ đỏ trường: ………………………………………………
 7. Chức vụ tổ trưởng tổ 1: ………………………………………………
 8. Chức vụ tổ trưởng tổ 2: ………………………………………………
 9. Chức vụ tổ trưởng tổ 3: ………………………………………………
 10. Chức vụ tổ trưởng tổ 4: ………………………………………………

Đại diện cán sự lớp, lớp trưởng bạn …………………………………. cam kết hoàn thành nhiệm vụ, đưa tập thể lớp ngày càng tiến bộ trong học tập, ổn định trong nề nếp.

Biên bản kết thúc lúc … giờ … phút cùng ngày./.

ĐẠI DIỆN BCS LỚP

LỚP TRƯỞNG

GVCN

3. Biên bản bầu cán sự lớp chung số 2

TRƯỜNG THCS QUANG TRỌNG

LỚP 6

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

HỌP BẦU CÁN BỘ LỚP

Năm học…………..

I. THỜI GIAN, THÀNH PHẦN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: TTTD.VNờ …’, ngày …tháng …..năm …

2. Địa điểm: LỚP …., trường ………..

3. Thành phần gồm: Thầy/cô: …………..- GV Chủ nhiệm.

Em: ……………… – chủ toạ.

Em ………………..- Thư kí cuộc họp.

Các học sinh lớp …………….

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Giáo viên chủ nhiệm:

– Thông qua nội dung cuộc họp.

– Đưa ra thành phần ban cán sự và tiêu chí từng ban cán sự.

– Nêu rõ vai trò của ban cán sự lớp.

2. Các bước tiến hành:

– Học sinh giới thiệu các ứng cử viên:

 1. Bạn:………
 2. Bạn: ……….
 3. Bạn: …………
 4. Bạn: ………….
 5. Bạn: ………….
 6. Bạn: ……………….
 7. Bạn: ………………..
 8. Ban: ……………..
 9. Bạn: ………………

– Hình thức bầu: Tiến hành bầu các chức danh trên bằng hình thức biểu quyết các chức danh.

– Kết quả: Người dẫn đề cử ban cán sự lớp mới cho các chức danh:

 1. Lớp trưởng: ……..
 2. Lớp phó lao động: ………
 3. Lớp phó văn nghệ: …………
 4. Lớp phó học tập:………..
 5. Tổ trưởng tổ 1: ……….
 6. Tổ trưởng tổ 2: …………
 7. Tổ trưởng tổ 3: ……….

– Ban cán sự lớp mới ra mắt.

– Giáo viên chủ nhiệm phát biểu ý kiến và giao nhiệm vụ cho từng thành viên của Ban cán sự lớp.

– Thư kí cuộc họp thông qua biên bản cuộc họp

Cuộc họp kết thúc hồi 9 giờ 00 phút cùng ngày.

CHỦ TOẠ

….., ngày TTTD.VNáng …năm …..

THƯ KÝ

4. Biên bản bầu cán sự lớp THPT số 2

SỞ GD&ĐT ………..

TRƯỜNG THPT …………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Về việc bầu Ban cán sự lớp năm học………….

I. THỜI GIAN: ……………………………………………………….………………

II. ĐỊA ĐIỂM: ……………………………………………………………………….

III. THÀNH PHẦN:

– Giáo viên chủ nhiệm: …………………………………………..………………

– Cùng toàn thể học sinh lớp …………………………….…

Tổng số: ……….. Vắng: …………..

IV. NỘI DUNG:

1/ Giáo viên chủ nhiệm:

– Thông qua nội dung cuộc họp.

– Đưa ra thành phần ban cán sự và tiêu chí từng ban cán sự.

– Nêu rõ vai trò của ban cán sự lớp.

2/ Các bước tiến hành:

– Học sinh giới thiệu các ứng cử viên:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

– Hình thức bầu: Cả lớp biểu quyết bằng cách giơ tay và những người có số biểu quyết cao nhất trúng cử vào ban cán sự lớp:

– Kết quả:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

– Tập thể lớp nhất trí các thành viên trên là thành viên của ban cán sự lớp.

– Phát biểu của đại diện Ban cán sự lớp.

– Phát biểu chỉ đạo của giáo viên chủ nhiệm lớp.

Biên bản kết thúc vào lúc …. giờ cùng ngày.

ĐẠI DIỆN LỚP…GVCN LỚP

5. Biên bản bầu cán sự lớp Tiểu học

TRƯỜNG TIỂU HỌC ……………. LỚP: …..NĂM HỌC: …………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày … tháng … năm 20…

BIÊN BẢN BẦU BAN CÁN SỰ LỚP NĂM HỌC 20…-20………………………..

1. Thời gian, địa điểm: Phòng học số 17 Trường ……….

2. Thành phần tham dự:

– Giáo viên chủ nhiệm

– Tập thể học sinh lớp ….: Số lượng….. nam,………nữ

3. Nội dung:

3.1. Thành phần Ban Cán Sự Lớp (cơ cấu):

 • Lớp trưởng: 01
 • Lớp phó học tập: 01
 • Lớp phó phong trào: 01
 • Thành viên BCS: 04
 • Các chức danh khác: Thủ quỹ (1)

3.2. Các bước tiến hành:

GVCN nêu vai trò của BCS Lớp (trách nhiệm và quyền lợi):

 • Quản lý & phổ biến thông tin cho Lớp trong suốt năm học.
 • Phối hợp với BCH Chi Đội trong các hoạt động về công tác Đội và phong trào đội viên.
 • Trực tiếp liên hệ với GVCN để hoàn tất những công việc của Lớp.
 • Tổng hợp những phản ánh của của lớp về các mặt hoạt động của lớp, của các bạn trong quá trình học tập gởi lên GVCN, Trường.
 • Được ưu tiên tham gia các hoạt động của Trường, của Lớp.
 • Giới thiệu các ứng cử viên, các danh sách đề cử, tự đề cử.

Tập hợp danh sách ứng cử viên.

Bầu cử: Số lượng BCS Lớp phải là số lẻ.

Kết quả.

Lớp trưởng: ……………………………….

Lớp phó học tập: ………………………..

Lớp phó phong trào: …………………….

Thành viên BCS.1: …………(Tổ trưởng tổ 1)

Thành viên BCS.2: …………. (Tổ trưởng tổ 2)

Thành viên BCS 3: …………. (Tổ trưởng tổ 3)

Thành viên BCS 4: …………. (Tổ trưởng tổ 4)

Tập thể lớp nhất trí các thành viên có tên trên là thành viên trong BCS Lớp.

Phát biểu của đại diện BCS lớp.

………………………………………………………………….

……………………………………………………………………

Phát biểu chỉ đạo của Giáo viên Chủ nhiệm:

……………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Buổi họp kết thúc lúc … giờ ……….. phút cùng ngày.

GVCNĐại diện lớp trưởngĐại diện lớp phó

6. Biên bản bầu ban cán sự lớp Đại học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

………..ngày ….. tháng ….. năm……

BIÊN BẢN BẦU BAN CÁN SỰ LỚP

Năm học:………………Lớp:………………………

1. Thời gian:……………………………………………………………………….

2. Địa điểm:…………………………………………………………………………

3. Thành phần tham dự:………………………………………………………..

– Chủ tọa:…………………………………………………………………………….

-………………………………………………………………………………………….

-…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

-………………………………………………………………………………………….

– Thư ký: TTTD.VN:……………………………….

4. Nội dung

4.1. Tình hình hoạt động của Ban cán sự lớp trong năm học vừa qua.

4.2. Lấy ý kiến biểu quyết của tập thể lớp (bằng cách giơ tay) về việc có tiến hành bầu lại Ban cán sự lớp hay không? (Nếu trên 50% sinh viên có mặt đề nghị bầu lại BCS thì tiến hành bầu lại BCS mới).

– Kết quả biểu quyết đề nghị bầu lại BCS lớp ……./……sinh viên đồng ý.

– Kết quả biểu quyết đề nghị không bầu lại BCS lớp:……/……sinh viên đồng ý.

Căn cứ kết quả biểu quyết vừa rồi, lớp sẽ …………bầu lại Ban cán sự lớp cho năm học ………………

4.3. Tiến hành bầu lại Ban cán sự: (không ghi mục này nếu không phải bầu lại BCS mới).

4.3.1. Phổ biến nhiệm vụ, quyền của ban cán sự lớp học viên:

4.3.1.1. Nhiệm vụ:

– Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ học tập, rèn luyện, các hoạt động sinh hoạt, đời sống và các hoạt động xã hội theo kế hoạch của trường, khoa, phòng;

– Đôn đốc sinh viên trong lớp chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế về học tập, rèn luyện. Xây dựng nề nếp tự quản trong lớp;

– Tổ chức, động viên giúp đỡ những sinh viên gặp khó khăn trong học tập, rèn luyện. Thay mặt cho sinh viên của lớp liên hệ với Cố vấn học tập và các giáo viên bộ môn; đề nghị các khoa, Phòng CTCT-SV và Ban Giám hiệu Nhà trường giải quyết những vấn đề có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của sinh viên trong lớp;

– Phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam trong hoạt động của lớp;

– Báo cáo đầy đủ, chính xác tình hình học tập, rèn luyện theo học kỳ, năm học và những việc đột xuất của lớp với Cố vấn học tập, Khoa hoặc Phòng CTCT-SV.

– Nhiệm kỳ của Ban cán sự lớp là 01 (một) năm.

4.3.1.2. Quyền của ban cán sự lớp học viên:

– Được ưu tiên cộng điểm rèn luyện và các chế độ khác theo quy định của trường.

4.3.2. Kết quả lấy ý kiến (bằng hình thức giơ tay) về cơ cấu, số lượng thành phần BCS lớp:

Lớp trưởng: 01. Lớp phó:………..……

4.3.3. Giới thiệu, đề cử ứng cử viên, tự ứng cử cho chức danh lớp trưởng; lớp phó:

4.3.3.1. ƯCV lớp trưởng: chỉ ghi sau khi chốt danh sách ƯCV.

– TTTD.VN:…………………………..

– TTTD.VN:……………………………

– TTTD.VN:……………………………

4.3.3.2. ƯCV lớp phó: chỉ ghi sau khi chốt danh sách ƯCV.

-…………………………………….. MSSV:…………………………….

– TTTD.VN:……………………………..

– TTTD.VN:………………………………

– TTTD.VN:………………………………..

– TTTD.VN:………………………………..

– TTTD.VN:………………………………..

Danh sách ứng cử chức danh lớp trưởng có………ƯCV; chức danh lớp phó là………ƯCV.

4.3.4. Bầu cử:

Việc tiến hành bầu cử lại các chức danh BCS lớp sẽ được thực hiện thông qua hình thức giơ tay với 03 nội dung: đồng ý; không đồng ý hoặc có ý kiến khác.

4.3.4.1. Kết quả bầu cử chức danh lớp trưởng:

– …………………………………………………….được………./……….đạt tỷ lệ: %.

– …………………………………………………….được………./……….đạt tỷ lệ: %.

-……………………………………………………. được………./……….đạt tỷ lệ: %.

4.3.4.2. Kết quả bầu cử chức danh lớp phó:

– ……………………………………………………..được………./……….đạt tỷ lệ: %.

– ……………………………………………………..được………./……….đạt tỷ lệ: %.

– ……………………………………………………..được………./……….đạt tỷ lệ: %.

– ,……………………………………………………..được………./……….đạt tỷ lệ: %.

– ………………………………………………………được………./……….đạt tỷ lệ: %.

4.3.4.3. Công bố danh sách BCS mới: căn cứ kết quả bầu cử, các sinh viên sau đây đã trúng cử vào BCS lớp nhiệm kỳ năm học …………………………, bao gồm:

– Lớp trưởng: TTTD.VN:………………………………………………

– Lớp phó: TTTD.VN:……………………………………………….

– Lớp phó:……………………………………….MSSV:……………………………………………..

5. Ban cán sự lớp ra mắt tập thể lớp, đại diện Ban cán sự phát biểu nhận nhiệm vụ:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

6. Phát biểu của Cố vấn học tập:

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Biên bản này được lập thành 03 (hai) bản, nộp tại Khoa (một) bản, 01 (một) bản Phòng CTCT-SV, 01 (một) bản lưu tại lớp.

Buổi họp kết thúc lúc………..giờ………… cùng ngày.

CHỦ TỌACỐ VẤN HỌC TẬPTHƯ KÝ

7. Hướng dẫn viết biên bản bầu ban cán sự lớp

Biên bản này bắt buộc bao gồm các thành phần sau đây:

– Quốc hiệu, tiêu ngữ, ngày tháng năm: Quốc hiệu, tiêu ngữ sẽ được viết in hoa lệch sát mép phải của văn bản. Ngày tháng thường sẽ được trình bày in nghiêng và ngay bên dưới quốc hiệu và tiêu ngữ. Đây là phần bắt buộc phải có trong các mẫu biên bản như Biên bản xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế, Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán, biên bản thanh lý hợp đồng lao động, biên bản họp xử lý khiếu nại tố cáo,…

– Tên phòng/sở đào tạo tạo và tên trường cũng như số biên bản để phục vụ mục đích tìm kiếm và lưu trữ. Đối với biên bản bầu cử ban cán sự lớp cho khối tiểu học, trung học cơ sở…Bạn sẽ ghi rõ tên phòng đào tạo và tên trường. Một ví dụ như sau: Phòng Đào tạo Hà Trung/ Trường trung học cơ sở Tử Du.

Nếu là trường Trung học Phổ thông, Bạn sẽ điền vào đây tên của Sở giáo dục và tên trưởng của mình, ví dụ như: Sở GD&ĐT Thanh Hóa. Số văn bản sẽ dùng bằng chữ In nghiêng và đặt ngay bên dưới chân của tên trường. Phần nội dung về tên phòng, tên sở giáo dục và tên trường đã được đặt đối diện và cân xứng với phần thông tin là Quốc hiệu tiêu ngữ và áp sát vào mép trái cao nhất của văn bản.

– Tên biên bản bầu ban cán sự lớp: Ở biên bản nào cũng vậy, tên biên bảo bao giờ cũng được đặt ở giữa, cách mép lề trên khoảng 5 Centimet và được viết in hoa và bôi đậm cụ thể như : “BIÊN BẢN BẦU BAN CÁN SỰ LỚP”

Tiếp theo đó sẽ là giới thiệu về thời gian, địa điểm và thành phần tham dự cuộc họp. Thời gian, địa điểm sẽ ghi cụ thể thời điểm, không gian diễn ra cuộc bầu cử ban cán sự ví dụ như:

 • Thời gian :Thứ 3 ngày 11 tháng 8 năm 2021
 • Địa điểm: Phòng học số 12 – phòng học lớp 9A.

Thành phần tham dự bao gồm 3 thành phần cốt cán bao gồm Giáo viên chủ nhiệm, chủ tọa và Thư ký ghi rõ học và đầy đủ số lượng thành viên trong lớp. Những thông tin này được trình bày theo hàng ngang và tách biệt thành từng dòng để rõ phân biệt và tạo nên tính khoa học cho văn bản.

Trên đây TTTD.VN đã gửi tới các bạn các mẫu Biên bản bầu ban cán sự lớp năm học 2021-2022 dành cho các cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học để các bạn tham khảo nhằm tổ chức cho mình một buổi bầu ban cán sự thành công.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

 • Sổ theo dõi tổng hợp thi đua của lớp trưởng
 • Bảng theo dõi nề nếp

Đánh giá game điện thoại Play Together: Game phiêu lưu thế giới mở gây sốt, hướng dẫn cách chơi cho người mới và khắc phục &39lỗi bảo trì&39

Game Play Together là gì? Play Together game trên điện thoại, thuộc thể loại phiêu lưu thế giới mở, nơi giúp bạn kết nối với nhiều người chơi khác trên toàn thế giới. Nếu như bạn đang cảm thấy buồn chán, không biết phải làm gì trong khoảng thời gian giãn cách xã hội như thế này thì Play Together chính là tựa game mà bạn nên chơi. Cách tải Play Together như thế nào? Cách chơi Play Together ra sao? Tựa game dành cho smartphone này có những điểm gì thú vị?… Sẽ được giải đáp qua bài trải nghiệm và đánh giá game Play Together bên dưới đây.

Play Together là game gì? Tổng quan về game Play Together

Như mình đã đề cập ở đầu bài viết thì Play Together là một tựa game mobile (điện thoại) trên nền tảng Android lẫn iOS. Play Together thuộc thể loại phiêu lưu thế giới mở, giúp nhiều người chơi trên toàn thế giới kết nối và chơi cùng nhau. Trong thế giới ảo này, bạn có thể chơi nhiều trò chơi nhỏ (mini-game) khác nhau, bạn sẽ khám phá, hoàn thành các nhiệm vụ cùng bạn bè để kiếm tiền tệ.

Giao diện của tựa game Play Together. Nguồn: HAEGIN. Cá nhân mình thấy Play Together có những nét tương đồng với The Sims của EA. Nguồn: EA.

Bài viết liên quan
 • Game Play Together hiện có hỗ trợ cả Android lẫn iOS. Nguồn: HAEGIN.

  Hãng điện thoại đình đám một thời lên kế hoạch ra mắt flagship chạy Snap 8 Gen 1, camera đến 200MP và màn hình 144Hz

  59 phút trước

 • Chúng ta sẽ tạo nhân vật ngay khi bắt đầu vào game.

  Giá bán Redmi K50: Trang bị tòa những thông số cấu hình hàng đầu nhưng có mức giá rất phải chăng, bạn mong đợi gì không?

  3 giờ trước

 • Trong Play Together, chúng ta sẽ nhận làm nhiều nhiệm vụ để có được phần thưởng.

  Giám đốc điều hành Qualcomm xác nhận chip dành cho flagship thế hệ tiếp theo sẽ có tên gọi Snapdragon 8 Gen 2

  17 giờ trước

 • Trong game, chúng ta cũng có khung chat để giao tiếp với nhiều người chơi khác.

  Sau cấu hình, cuối cùng hình ảnh thiết kế Red Magic 7 cũng bị lộ, hầm hố thế này game thủ chấm mấy điểm?

  21 giờ trước

 • Bạn cũng có thể kết nối với nhiều người chơi ở các nước khác thông qua những thị trấn ngôn ngữ.

  Huawei sẽ quay trở lại với dòng Mate 50: Hỗ trợ kết nối mạng 5G, dùng chip Kirin 9000 cao cấp, fans Huawei chắc hóng lắm đây! 2

  1 ngày trước

 • Trong Play Together có rất nhiều khu vực khác nhau để người chơi khám phá.

  Samsung nộp bằng sáng chế laptop có khả năng ‘biến hình’ nhiều bộ phận, mời SamFans chiêm ngưỡng ngay và luôn

  1 ngày trước

  2 bình luận

  Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem Mới nhất Bình luận hay Xếp theo:NNo_One_Important¿?tr ơi cảm ơn nha, đang định tải về chơi mà k hiểu gì, may là tìm đc cái nàyTrả lời Thích 10 ngày trướcTPNguyễn Tấn PhongQuản trị viênChào anh,Dạ bên em xin cảm ơn những đánh giá của mình với dịch vụ bên em ạThân gửi đến TTTD.VNả lời Thích 10 ngày trước

Cập nhật mẫu Biên bản làm việc phổ biến, chính xác nhất hiện nay

1. Biên bản làm việc là gì?

Tại các buổi làm việc, trao đổi, giải quyết vấn đề, biên bản làm việc (hay nhật ký cuộc họp) là công cụ phổ biến nhất ghi lại nội dung cũng như quá trình làm việc giữa các bên, các thành phần tham gia.

Biên bản làm việc ghi chép lại những sự việc đã hoặc đang xảy ra trong quá trình trao đổi, họp bàn giữa hai hay nhiều người với nhau. Biên bản này không có hiệu lực pháp lý mà chủ yếu được dùng để làm căn cứ chứng minh các sự việc đã diễn ra. Khi xem lại biên bản, người đọc có thể nắm bắt được toàn bộ tình hình của buổi làm việc đã diễn ra.

Mẫu Biên bản làm việc được sử dụng trong các trường hợp sau:

– Buổi làm việc giữa các đối tác với nhau (doanh nghiệp – doanh nghiệp);

– Buổi làm việc giữa đại diện doanh nghiệp và đại diện người lao động;

– Buổi làm việc giữa đại diện cơ quan nhà nước và người dân;

– Buổi làm việc giữa Ban giám hiệu nhà trường và đại diện Hội cha mẹ học sinh;

– Buổi làm việc trong nội bộ cơ quan nhà nước…

2. Yêu cầu đối với Biên bản làm việc

Mặc dù không có hiệu lực pháp lý nhưng khi lập Biên bản làm việc cần đáp ứng một số yêu cầu sau:

 • Nội dung và phạm vi làm việc phải hợp pháp, không trái quy định của pháp luật, không thỏa thuận, trao đổi các ngành nghề bị pháp luật cấm.
 • Các sự việc, sự kiện, số liệu phải chính xác;

 • Việc ghi chép phải được thực hiện đầy đủ, trung thực, khách quan;

 • Cần nêu rõ trọng điểm cuộc họp. Cần ghi lại nguyên văn những lời nói quan trọng của đại diện các bên để người đọc nắm bắt được;
 • Trình bày theo đúng trình tự diễn biến của buổi làm việc để Biên bản được logic;

 • Ngôn ngữ rõ ràng, dễ hiểu;
 • Phần kết luận cần xác định rõ tất cả các vấn đề đã được thống nhất và thông qua để các bên có thể dựa vào đó và thực hiện chính xác;

 • Vào cuối buổi làm việc, người ghi chép lại Biên bản làm việc sẽ đọc biên bản làm việc để mọi người tham gia cùng nghe và xác nhận lại thông tin;
 • Sau đó, cần có chữ ký của người đại diện của mỗi bên để làm bằng chứng các bên đã xác nhận kết quả làm việc và làm căn cứ để thực hiện và ràng buộc trách nhiệm giữa các bên.

Ví dụ:

– Buổi làm việc giữa hai đối tác kinh doanh với nhau thì cần thiết phải có chữ ký của Giám đốc/Tổng Giám đốc hoặc người đại diện theo pháp luật. Trường hợp người tham gia làm việc là người được ủy quyền thì phải có giấy ủy quyền của người đại diện hợp pháp và được ghi vào nội dung biên bản.

– Buổi làm việc giữa người sử dụng lao động và tập thể lao động trong doanh nghiệp thì về phía người sử dụng lao động phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền; về phía người lao động phải có chữ ký của đại diện tập thể lao động hoặc tổ trưởng các tổ sản xuất…

3. Những nội dung cần có trong Biên bản làm việc

Hiện nay, các bên có thể tự soạn thảo Biên bản làm việc theo yêu cầu, mục đích của đơn vị mình. Tuy nhiên, để đảm bảo nội dung được đầy đủ, các Biên bản làm việc thường bao gồm những nội dung chính như sau:

– Thời gian, địa điểm làm việc;

– Thành phần tham dự buổi họp, làm việc;

– Nội dung làm việc, các nội dung chính và kết luận buổi làm việc;

– Thời gian kết thúc buổi làm việc;

– Số trang, số bản của Biên bản làm việc;

– Chữ ký của các bên tham gia làm việc.

mau bien ban lam viec Biên bản làm việc phải có nội dung hợp pháp (Ảnh minh họa)

4. Một số mẫu Biên bản làm việc chuẩn nhất hiện nay

4.1 Mẫu Biên bản làm việc số 1

Tải về Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày…… tháng …… năm ……

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Về việc (1)………………………..

Hôm nay, vào hồi ………… giờ ……… ngày ……… tháng ………. năm ……….

Tại…………………………………………………………………………………………………

I. Thành phần tham dự (2):

1. Ông/bà: ……………………………………………… Chức vụ:……………………….

Bộ phận: ……………………………………………………………………………………….

2. Ông/bà: ……………………………………………… Chức vụ:……………………….

Bộ phận: ……………………………………………………………………………………….

3. Ông/bà: ……………………………………………… Chức vụ:……………………….

Bộ phận: ……………………………………………………………………………………….

II. Nội dung làm việc (3):

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

Biên bản kết thúc vào hồi ……… giờ ……… ngày ….. tháng…… năm ……… Nội dung làm việc được các thành viên thông qua và cùng ký vào biên bản.

Biên bản có hiệu lực kể từ ngày ký, bao gồm …… trang và được lập thành ……. bản có nội dung và giá trị như nhau, mỗi bên giữ …… bản và gửi tới các cá nhận, tổ chức có liên quan làm căn cứ thực hiện./.

NGƯỜI THAM GIA LÀM VIỆC (4) (Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN (Ký, ghi rõ họ tên)

4.2 Mẫu Biên bản làm việc số 2

Tải về Sửa/In biểu mẫu

CÔNG TY …………..

Số: …….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc –

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Hôm nay, hồi ……. giờ ……… ngày ……… tháng ………. năm ……….

Tại ……………………………………………………………………………………….

Chúng tôi gồm:

1/ …………………………………. Chứcvụ: ………………………. Đơn vị ………………………

2/ ………………………………… Chức vụ: ……………………… Đơn vị …………………………..

Đã làm việc với:

1/ Ông (bà): ……………………….. CMND/CCCD số …………….. …………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….

Giấy CMND/Hộ chiếu số:…………….. Ngày cấp ……………… Nơi cấp ………………….

2/ Ông (bà): ……………………….. CMND/CCCD số …………….. …………….

Địa chỉ …………………………………………………………………………

Nội dung làm việc:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Biên bản kết thúc vào hồi ……… giờ ……… ngày ……… tháng ……… năm ………

Biên bản được lập thành………bản; mỗi bản gồm …… tờ; có nội dung và giá trị như nhau. Đã giao cho mỗi bên …. bản.

Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản.

ĐẠI DIỆN BÊN THAM GIA LÀM VIỆC (Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN (Ký, ghi rõ họ tên)

4.3 Mẫu Biên bản làm việc số 3

Tải về Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

(Số: ………….)

Hôm nay, vào lúc ….. giờ …… phút, ngày …… tháng …… năm …….

Tại …………………………., chúng tôi gồm:

BÊN A:…………………..

Địa chỉ: …………

Điện thoại:………….Fax: ……

Đại diện: ………..……..

BÊN B: ………..……..

Địa chỉ: ………..……..

Điện thoại:………..… Fax: …………..……..

Đại diện: …………..……..……..

NỘI DUNG LÀM VIỆC

Nội dung làm việc cụ thể

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

Kết Luận:

……………………………………………..

……………………………………………..

Buổi làm việc kết thúc vào lúc ……….. giờ …….. phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, được lập thành 02 bản có giá trị như nhau.

Biên bản này đã được đọc lại cho mọi người tham gia họp làm việc cùng nghe và đồng ý ký xác nhận.

BÊN A

BÊN B

5. Hướng dẫn viết Biên bản làm việc

(1) Tên biên bản phải ngắn gọn, nêu bật được nội dung chính của buổi làm việc.

Ví dụ:

– Về việc xây dựng nhà ăn xã hội hóa;

– Về việc thay đổi phương thức vận chuyển hàng hóa

……

(2) Ghi đầy đủ thông tin của tất cả những thành phần tham gia làm việc.

Trường hợp buổi làm việc diễn ra giữa các đối tác với nhau, có thể chi tiết thêm thông tin về người đại diện, chức vụ, địa chỉ, nghề nghiệp, Số CMND hoặc số hộ chiếu, số điện thoại liên hệ.

Trường hợp buổi làm việc giữa người sử dụng lao động và người lao động thì biên bản làm việc ghi họ tên, chức vụ người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và người đại diện của tập thể lao động, tổ trưởng các tổ sản xuất,…

(3) Nội dung làm việc nên ghi chi tiết theo trình tự diễn biến thời gian của buổi làm việc. Các nội dung quan trọng phải được trình bày rõ ràng, dễ hiểu.

Nếu buổi làm việc có đưa ra nhiều phương án để giải quyết vấn đề thì các phương án này đều phải được ghi vào biên bản, và đương nhiên, không thể thiếu phương án được các bên thống nhất quyết định thực hiện.

Ngoài ra, không được bỏ qua các ý kiến đóng góp, xây dựng của các cá nhân có liên quan tham gia buổi làm việc.

(4) Biên bản làm việc phải có đầy đủ chữ ký của các bên tham gia. Trường hợp cá nhân, thành phần không đồng ý với phương án giải quyết và không ký vào biên bản thì người viết biên bản cũng phải ghi và nêu rõ lý do.

Trên đây là Mẫu Biên bản làm việc mới nhất do LuatVietnam cung cấp. Nếu còn vướng mắc, bạn vui lòng liên hệ 1900 6192 để được hỗ trợ.

>> Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên Công ty nào cũng cần >> Có tranh chấp với sếp, người lao động nên làm gì?