Mẫu Giấy chuyển hộ khẩu chuẩn theo quy định hiện hành

Bạn đang quan tâm đến Mẫu Giấy chuyển hộ khẩu chuẩn theo quy định hiện hành phải không? Nào hãy cùng TTTD đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

XEM VIDEO Mẫu Giấy chuyển hộ khẩu chuẩn theo quy định hiện hành tại đây.

GIẤY CHUYỂN HỘ KHẨU

(Phần cấp cho người chuyển hộ khẩu)

1. Họ và tên (1):………………………………………………………………………………………….

2. Tên gọi khác (nếu có):……………………………………………………………………………..

3. Ngày, tháng, năm sinh: ……./……./…………….. 4. Giới tính:…………………………….

5. Nơi sinh:……………………………………………………………………………………………….

6. Nguyên quán:………………………………………………………………………………………..

7. Dân tộc:…………………….………….. 8. Tôn giáo:…………….. 9. Quốc tịch:…………

10. Nơi thường trú:…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

11. Họ và tên chủ hộ nơi đi:……………………………….……… 12. Quan hệ với chủ hộ:

13. Lý do chuyển hộ khẩu:…………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

14. Nơi chuyển đến:……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

15. Những người trong hộ cùng chuyển hộ khẩu (2):

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Nguyên quán

Dân tộc

Quốc tịch

CMND số (hoặc Hộ chiếu số)

Quan hệ (3)

…….., ngày…tháng…năm… TRƯỞNG CÔNG AN……… (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(1) Viết chữ in hoa đủ dấu;

(2) Ghi theo sổ đăng ký thường trú, sổ hộ khẩu các thông tin của người trong hộ cùng chuyển hộ khẩu.

(3) Ghi mối quan hệ với người chuyển hộ khẩu tại Mục 1.

Ghi chú: Lập 02 bản, một bản cấp cho công dân để nộp tại nơi đăng ký thường trú, một bản lưu tại nơi cấp giấy.

Vậy là đến đây bài viết về Mẫu Giấy chuyển hộ khẩu chuẩn theo quy định hiện hành đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website TTTD.VN

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.