Mạnh Dạn Tiếng Anh Là Gì ? Mạnh Dạn Là Gì

Bạn đang quan tâm đến Mạnh Dạn Tiếng Anh Là Gì ? Mạnh Dạn Là Gì phải không? Nào hãy cùng TTTD đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!                        

Mạnh Dạn Tiếng Anh Là Gì ? Mạnh Dạn Là Gì
Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ “mạnh dạn”, trong bộ từ điển Tiếng 90namdangbothanhhoa.vnệt – Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ mạnh dạn, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ mạnh dạn trong bộ từ điển Tiếng 90namdangbothanhhoa.vnệt – Tiếng Anh

1. Rất mạnh dạn đó

It’s very encouraging.

Bạn đang xem: Mạnh dạn tiếng anh là gì

2. Chúng ta mạnh dạn hỏi:

We ask it fearlessly:

3. mạnh dạn, kiên tâm bước đi.

Each one firmly will stand.

4. Hê-nóc—Mạnh dạn bất chấp mọi khó khăn

Enoch—Fearless Against All Odds

5. Ngài mạnh dạn tuyên bố: “Các ngươi chỉ có một Thầy”.

“One is your teacher,” he boldly declared.

6. • Làm thế nào chúng ta có thể mạnh dạn rao giảng?

• How can we muster up boldness to preach?

7. Sau đó, hãy mạnh dạn áp dụng những điều học được.

Then bravely apply what you learn.

8. Một cách để giúp chúng ta mạnh dạn rao giảng là gì?

What is one way we can muster up boldness to preach?

9. 5 Một cách để chúng ta mạnh dạn rao giảng là cầu nguyện.

5 One way we muster up boldness to preach is through prayer.

10. Một tu sĩ Chính Thống Giáo người Georgia đã mạnh dạn phát biểu

A Georgian Orthodox Monk Speaks Out

11. Làm 90namdangbothanhhoa.vnệc với một nhóm người có thể giúp cho mạnh dạn hơn.

Working with a group can be very strengthening.

12. Lò lửa nóng hực đến nỗi làm chết cháy các người mạnh dạn.

The furnace is so hot that the strong men are killed by the flames.

13. Chúng ta mạnh dạn công bố thông điệp Nước Trời cho khắp dân chúng.

We fearlessly proclaim the Kingdom message as openly as possible.

14. Điều gì đã giúp sứ đồ Phao-lô mạnh dạn rao truyền tin mừng?

What enabled the apostle Paul to speak the good news with boldness?

15. Những người truyền giáo có lòng kiên nhẫn nhưng cũng có sự mạnh dạn.

The missionaries were patient yet bold.

16. Thay vì thế, hãy mạnh dạn bảo vệ điều các em biết là chân chính!

Instead, stand up boldly for what you know is true!

17. (Công-vụ 4:5-13) Điều gì giúp họ nói năng mạnh dạn như thế?

(Acts 4:5-13) What enabled them to speak so boldly?

18. Họ mạnh dạn thuyết giảng về Chúa Giê Su Ky Tô cho khắp thế gian.

With boldness they preached Christ Jesus to all the world.

XEM THÊM:  Giống Như Tôi Bị Quả Báo

19. Rồi Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê: ‘Hãy mạnh dạn lên, và chớ sợ.

Then Jehovah tells Joshua: ‘Be strong, and do not be afraid.

20. Thật thế, vua biết rõ những điều này nên tôi mạnh dạn thưa chuyện với người…

In reality, the king to whom I am speaking with freeness of speech well knows about these things . . .

21. Người ta ăn bánh của kẻ mạnh-dạn; Ngài gởi cho họ đồ-ăn đầy-đủ”.

Men ate the very bread of powerful ones; pro90namdangbothanhhoa.vnsions he sent them to satisfaction.”

22. Sao ông có thể mạnh dạn để Take 2 và Only One diễn chung sân khấu?

Why do you insist on putting Take 2 & lt; br / & gt; and Only One on the same stage?

23. Sống một cuộc sống với một chút theo đuổi và mạnh dạn di chuyển về phía trước.

In future. Replace those to be in flood crack to cover.

24. Kinh-thánh gọi chúng là “những người mạnh-dạn ngày xưa là tay anh-hùng có danh”.

The Bible calls them “mighty ones who were of old, the men of fame.”

25. Tôi hy vọng rằng mỗi người chúng ta có thể trả lời một cách mạnh dạn “Vâng!”

I hope each of us can answer with a resounding “Yes!”

26. Hắn la lối: ‘Hãy chọn một trong những đứa mạnh dạn trong chúng bay ra đánh ta.

He yells: ‘Choose one of your men to fight me.

27. Cô ấy mạnh dạn, không chớp mắt, thậm chí gây sự, hay tức giận, khi chai nước hết.

She boldly, unblinkingly, even pugnaciously, wrathfully even, when her bottle was empty.

Xem thêm:

28. Người Nê-phi-lim là “những người mạnh-dạn” và “tay anh-hùng có danh” theo nghĩa nào?

In what way were the Nephilim “mighty ones” and “men of fame”?

29. Giới phụ nữ đã đứng lên, phản đối chế độ độc tài tàn bạo, mạnh dạn lên tiếng.

Women came out, protested a brutal dictator, fearlessly spoke.

30. Các đại biểu đã mạnh dạn tuyên bố sức khỏe là “một quyền cơ bản của con người”!

The delegates then took the bold step of declaring health to be a “fundamental human right”!

31. Trong cuộc gặp mặt ấy, chị Emilia đã tế nhị và mạnh dạn xin được giảm số giờ làm 90namdangbothanhhoa.vnệc.

During the meeting, Emilia tactfully but boldly requested a cut in her hours of work.

32. Ponce de León mạnh dạn phát biểu công khai với mặt nạ bảo vệ trong suốt quá trình vận động tranh cử của mình.

Ponce de León bravely spoke publicly with a protective mask during her campaigning.

XEM THÊM:  Ca Sĩ Tuấn Vũ Sinh Năm Bao Nhiêu, Danh Ca Tuấn Vũ Đình Đám Bây Giờ Ra Sao

33. * A-bi-sai có danh tiếng bằng ba người mạnh dạn chính vì ông có chiến công đáng kể tương tự Gia-sô-bê-am.

Abishai’s reputation rivaled that of the three principal mighty ones because he performed a mighty act similar to that of Jashobeam.

34. 14 Về phần Chúa Giê-su Christ thì ngài mạnh dạn vạch trần hậu quả xấu xa do tính kiêu ngạo của Sa-tan gây ra.

14 For his part, Jesus Christ boldly exposed the rotten fruitage caused by Satan’s haughtiness.

35. Trừ khi chúng ta mạnh dạn chống lại các khuynh hướng và những cám dỗ đầy tội lỗi, chúng ta sẽ quỵ ngã trước sự mê hoặc của chúng.

(Genesis 8:21; Jeremiah 17:9) Unless we strongly oppose sinful tendencies and temptations, we will succumb to their allurements.

36. Vào tháng 5 năm 1927, Học 90namdangbothanhhoa.vnên Kinh Thánh mạnh dạn phát động đợt làm chứng để quảng bá về một loạt bài diễn văn dựa trên Kinh Thánh.

In May 1927, enterprising Bible Students launched a public witnessing campaign to advertise a series of Bible lectures.

37. Nhà tiên tri này mạnh dạn tuyên bố lời tiên tri trước mặt Giê-rô-bô-am, vua Y-sơ-ra-ên, và nguyền rủa bàn thờ ở Bê-tên.

This prophet boldly uttered a prophecy before Jeroboam, king of Israel, calling down e90namdangbothanhhoa.vnl upon the altar of Bethel.

38. Sứ Đồ Phao Lô đã mạnh dạn tuyên bố: “Tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin” (Rô Ma 1:16).

The Apostle Paul boldly declared, “For I am not ashamed of the gospel of Christ: for it is the power of God unto salvation to every one that believeth” (Romans 1:16).

39. 24 Và ban ngày tôi đã trở nên mạnh dạn thốt lên những lời cầu nguyện chân thành trước mặt Ngài; phải, tôi đã cất tiếng acầu nguyện mãnh liệt; và các thiên sứ đã xuống phục sự tôi.

24 And by day have I waxed bold in mighty aprayer before him; yea, my voice have I sent up on high; and angels came down and ministered unto me.

40. Đến 07 giờ 06 phút, khi một cơn mưa giông nhiệt đới giúp che khuất tầm nhìn, Đô đốc Clifton Sprague mạnh dạn ra lệnh cho các tàu khu trục tấn công hạm đội Nhật Bản bằng ngư lôi.

At 07:06, when a pro90namdangbothanhhoa.vndential rain squall helped to hide his carriers, Admiral Clifton Sprague boldly ordered his destroyers to attack the Japanese with torpedoes.

41. “Đời đó và đời sau, có người cao-lớn trên mặt đất, vì con trai Đức Chúa Trời ăn-ở cùng con gái loài người mà sanh con-cái; ấy những người mạnh-dạn ngày xưa là tay anh-hùng có danh”.

XEM THÊM:  Lưu khải uy sinh năm bao nhiêu

“The Nephilim proved to be in the earth in those days, and also after that, when the sons of the true God continued to have relations with the daughters of men and they bore sons to them, they were the mighty ones who were of old, the men of fame.”

42. Trong tiết đầu tiên của sách Giáo Lý và Giao Ước, Chúa đã đưa ra lời phán mạnh dạn và có ý nghĩa này: ′′ giáo hội hằng sống và chân chính duy nhất trên khắp mặt đất này′′ (GLGƯ 1:30).

In the first section of the Doctrine and Covenants, the Lord makes this bold and significant statement: “ the only true and li90namdangbothanhhoa.vnng church upon the face of the whole earth” (D&C 1:30).

43. Người Ê-thi-ô-bi này mạnh dạn tâu cùng vua rằng: “Muôn tâu chúa tôi, những người nầy đãi tiên-tri Giê-rê-mi cách như vậy, vả lại quăng người xuống hố, là ác lắm. Người sẽ chết đói tại đó”.

Courageously, the Ethiopian spoke: “O my lord the king, these men have done bad in all that they have done to Jeremiah the prophet, whom they have thrown into the cistern, so that he will die where he is because of the famine.”

44. Khi mạnh dạn trình bày phúc âm về sự hối cải và phép báp têm, như Giăng đã làm, thì các em đang chuẩn bị những người khác cho ngày giáng lâm của Chúa (xin xem Ma Thi Ơ 3:3; GLGƯ 65:1–3; 84:26–28).

When you boldly declare the gospel of repentance and baptism, as John did, you are preparing the people for the coming of the Lord (see Matthew 3:3; D&C 65:1–3; 84:26–28).

45. 16 Vì thế ông buồn rầu cho lòng dạ chai đá và tâm trí mù quáng của họ—đã đi đến với dân chúng cùng trong năm đó và bắt đầu mạnh dạn làm chứng về sự hối cải và sự xá miễn tội lỗi nhờ đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô.

Xem thêm: Đám Cưới Vũ Luân – Nghệ Sĩ Cải Lương Vũ Luân Và Áp Lực Khi Trở Lại

16 Therefore, being agrieved for the hardness of their hearts and the blindness of their minds—went forth among them in that same year, and began to testify, boldly, repentance and remission of sins through faith on the Lord Jesus Christ.

Chuyên mục: CUỘC SỐNG

Vậy là đến đây bài viết về Mạnh Dạn Tiếng Anh Là Gì ? Mạnh Dạn Là Gì đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website TTTD.VN

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.