Nghĩa Của Từ Indefinitely Là Gì, Nghĩa Của Từ Indefinite

Bạn đang quan tâm đến Nghĩa Của Từ Indefinitely Là Gì, Nghĩa Của Từ Indefinite phải không? Nào hãy cùng TTTD đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!                        

Nghĩa Của Từ Indefinitely Là Gì, Nghĩa Của Từ Indefinite
không dứt khoát·không giới hạn·không hạn định·không rõ ràng·mơ hồ·từ phiếm·vô tận·không xác định
Jehovah had foretold: “Moab herself will become just like Sodom, and the sons of Ammon like Gomorrah, a place possessed by nettles, and a salt pit, and a desolate waste, even to time indefinite.”
Đức Giê-hô-va báo trước: “Mô-áp chắc sẽ giống như Sô-đôm, và con-cái Am-môn sẽ giống như Gô-mô-rơ, thành ra một nơi đầy gai-gốc, một hầm muối, một chỗ hoang-vu đời đời” (Sô-phô-ni 2:9).

Bạn đang xem: Indefinitely là gì

The One making His beautiful arm go at the right hand of Moses; the One splitting the waters from before them in order to make an indefinitely lasting name for his own self; the One making them walk through the surging waters so that, like a horse in the wilderness, they did not stumble?
là Đấng lấy cánh tay 90namdangbothanhhoa.vnnh-hiển đi bên tay hữu Môi-se; là Đấng đã rẽ nước ra trước mặt họ, đặng rạng danh -cùng; là Đấng đã dắt dân qua trên sóng-đào, như ngựa chạy đồng bằng, và không sẩy bước.
Psalm 119:152, as addressed to God, proves to be true: “Long ago I have known some of your reminders, for to time indefinite you have founded them.”
Thi-thiên 119:152 thốt lên với Đức Chúa Trời thật đúng thay: “Cứ theo chứng-cớ (nhắc-nhở, NW) Chúa, tôi đã biết từ lâu rằng Chúa lập các điều-răn ấy đến đời đời”.
Despite this, the King determined never to recognize American independence and to ravage the colonies indefinitely, or until they pleaded to return to the yoke of the Crown.
Tuy vậy, nhà vua quả quyết không công nhận nền độc lập của Mỹ và sẽ tàn phá các thuộc địa vô thời hạn, hoặc cho đến khi họ khẩn khoản xin quay lại ách thống trị của Vương miện.
Truy cập ngày 9 tháng 11 năm 2014. ^ “World Trigger Manga Goes on Indefinite Hiatus Due to Author”s Poor Health”.
Says Isaiah 26:4: “Trust in Jehovah, you people, for all times, for in Jah Jehovah is the Rock of times indefinite.”
Ê-sai 26:4 nói: “Hãy nhờ-cậy Đức Giê-hô-va đời đời, vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va, là vầng đá của các thời-đại!”.
More than that, their resolve to remain faithful servants of the Supreme Sovereign of the universe, Jehovah, must have deepened as they five times sang the refrain “for his lo90namdangbothanhhoa.vnng-kindness is to time indefinite.” —Psalm 118:1-4, 29.
Hơn thế nữa, khi hát năm lần điệp khúc “sự nhân-từ Ngài còn đến đời đời”, họ hẳn càng kiên quyết luôn luôn là những tôi tớ trung thành của Đấng Thống Trị Tối Cao của vũ trụ là Đức Giê-hô-va.—Thi-thiên 118:1-4, 29.
Even time indefinite he has put in their heart, that mankind may never find out the work that the true God has made from the start to the finish.”
Lại, Ngài khiến cho sự đời đời ở nơi lòng loài người; dầu vậy, công-90namdangbothanhhoa.vnệc Đức Chúa Trời làm từ ban-đầu đến cuối-cùng, người không

XEM THÊM:  Lý Thạnh Và Trương Duệ Yeu Nhau
hiểu được”.
Thus, the faithful ones in Judah heeded Isaiah’s exhortation: “Trust in Jehovah, you people, for all times, for in Jah Jehovah is the Rock of times indefinite.”
Đó là lý do tại sao những người Giu-đa trung thành đã nghe theo lời khuyên giục của Ê-sai: “Hãy nhờ-cậy Đức Giê-hô-va đời đời, vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va, là vầng đá của các thời-đại!”
Your kingship is a kingship for all times indefinite, and your dominion is throughout all successive generations.”
Đặng tỏ ra cho con loài người biết 90namdangbothanhhoa.vnệc quyền-năng của Chúa, và sự 90namdangbothanhhoa.vnnh-hiển oai-nghi của nước Ngài.
(1 Corinthians 15:23, 52) None of them are raised “to reproaches and to indefinitely lasting abhorrence” foretold at Daniel 12:2.
(1 Cô-rinh-tô 15:23, 52, NW) Họ không phải là những người được sống lại để “chịu sự xấu-hổ nhơ-nhuốc đời đời”, như được tiên tri ở Đa-ni-ên 12:2.

Xem thêm: Tiểu Sử Ca Sĩ Vũ Hà Và Mr Đàm Là Người Tình Của Nhau ? Vũ Hà (Ca Sĩ)

These prophecies, recorded in Daniel chapters 2, 7, 8, and Da 10-12, assured faithful Jews that, eventually, Da90namdangbothanhhoa.vnd’s throne truly would “become one firmly established to time indefinite.”
Những lời tiên tri này, được ghi trong sách Đa-ni-ên đoạn 2, 7, 8 và 10-12, bảo đảm với những người Do Thái trung thành rằng, cuối cùng ngôi Đa-vít thật sự “được vững-lập đến mãi mãi”.
God is your throne to time indefinite, even forever; the scepter of your kingship is a scepter of uprightness.
Hỡi Đức Chúa Trời, ngôi Chúa còn mãi đời nọ qua đời kia; bính-quyền nước Chúa là một bính-quyền ngay thẳng.
Also, it seems that the sale and repurchase of land applied only to property within the cities, since “the field of pasture ground of their cities” was not to be sold because it was “a possession to time indefinite for them.” —Le90namdangbothanhhoa.vnticus 25:32, 34.
Tương tự như thế, xem chừng 90namdangbothanhhoa.vnệc mua bán và chuộc lại đất chỉ áp dụng cho tài sản trong nội thành, bởi lẽ “những ruộng đất thuộc về thành người Lê-90namdangbothanhhoa.vn không phép bán, vì là sản nghiệp đời đời của họ”.—Lê-90namdangbothanhhoa.vn Ký 25:32, 34.
Jehovah has sworn (and he will feel no regret): ‘You are a priest to time indefinite according to the manner of Melchizedek!’”
Đức Giê-hô-va đã thề, không hề đổi ý, rằng: Ngươi là thầy tế-lễ đời đời, tùy theo ban Mên-chi-xê-đéc” (Thi 110:1, 4).
After complaints about a lack of features for the price, the Nexus Q was shelved indefinitely; Google said it needed time to make the product “even better”.
Sau những phàn nàn về tính năng không tương xứng với giá cả, Nexus Q đã bị Google ngưng bán vô thời hạn với lời giải thích Google muốn làm cho nó thành một sản phẩm “còn tốt hơn nữa”.
Because it was impossible to hold subsequent elections to represent constituencies in mainland China, representatives elected in 1947-48 held these seats “indefinitely.”
Bởi không thể tổ chức các cuộc bầu cử sau đó đại diện cho các cử tri ở Hoa lục, nên các đại biểu được bầu vào năm 1947-48 đã giữ ghế một cách “vô hạn định”.
But today we”re all creating this incredibly rich digital archive that”s going to live in the cloud indefinitely, years after we”re gone.
Nhưng hiện nay chúng ta đang tạo ra một kho dữ liệu số đồ sộ mà sẽ tồn tại mãi mãi trong không gian số sau khi ta đã biến mất.

XEM THÊM:  Master Wong Là Ai - The Hong Kong Filmography, 1977

Xem thêm: Gin Tuấn Kiệt Sinh Năm Bao Nhiêu, Tiểu Sử Gin Tuấn Kiệt

24 Isaiah assures us: “The very ones redeemed by Jehovah will return and certainly come to Zion with a joyful cry; and rejoicing to time indefinite will be upon their head.”
24 Ê-sai cam kết với chúng ta: “Những kẻ Đức Giê-hô-va đã chuộc sẽ về, ca-hát mà đến Si-ôn; sự vui-vẻ cùng sẽ ở trên đầu họ”.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Chuyên mục: CUỘC SỐNG

Vậy là đến đây bài viết về Nghĩa Của Từ Indefinitely Là Gì, Nghĩa Của Từ Indefinite đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website TTTD.VN

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.