Công thức yết giá trực tiếp

Yết giá trực tiếp (Direct Quote) là gì? Những đặc điểm cần lưu ý

Yết giá trực tiếp

Khái niệm

Yết giá trực tiếp, tiếng Anh gọi là direct quote hoặc direct quotation.

Yết giá trực tiếp là cách yết giá tỉ giá hối đoái trên đơn vị cố định của đồng ngoại tệ và số lượng biến đổi của đồng nội tệ.

Bạn đang xem: Công thức yết giá trực tiếp

Ví dụ, vào tháng hai năm 2018, yết giá trực tiếp của đô la Mỹ trên đô la Canada tại Mỹ là 0,79394 USD = 1 CAD, còn tại Canada, yết giá trực tiếp là 1,25953 CAD = 1 USD.

Bài viết gần đây

 • Bảng lương giáo viên 2021 mới nhất (áp dụng từ 20/03/2021) Bảng lương giáo viên mới nhất

  Bảng lương giáo viên 2021 mới nhất (áp dụng từ 20/03/2021) Bảng lương giáo viên mới nhất

  7 phút trước

 • Bảng phím tắt Microsoft Teams đầy đủ nhất

  Bảng phím tắt Microsoft Teams hữu ích

  8 phút trước

 • Cách đính kèm tập tin vào file PDF bằng Foxit Reader

  Cách đính kèm tập tin vào file PDF bằng Foxit Reader

  9 phút trước

 • Mẫu giấy 5 ô ly Mẫu giấy luyện viết chữ

  Mẫu giấy 5 ô ly Mẫu giấy luyện viết chữ

  31 phút trước

Hiểu rõ hơn về yết giá trực tiếp

Khái niệm về yết giá trực tiếp với yết giá gián tiếp phụ thuộc vào vị trí của người nói, khi đó mới xác định được đồng tiền nào là ngoại tệ và đồng tiền nào là nội tệ. Trên các báo chí phi kinh doanh và những phương tiện truyền thông khác thì thường yết giá tỉ giá hối đoái một cách trực tiếp để tiện cho khách hàng.

Tuy vậy, thị trường ngoại hối có những qui tắc yết giá riêng vượt ra khỏi biên giới trong nước.

Yết giá trực tiếp có thể tính bằng công thức sau:

Yết giá trực tiếp = 1/Yết giá gián tiếp

Ví dụ, vào tháng hai năm 2018, yết giá trực tiếp của đô la Mỹ trên đô la Canada tại Mỹ là 0,79394 USD = 1 CAD, còn tại Canada, yết giá trực tiếp là 1,25953 CAD = 1 USD.

Đô la Mỹ

Đô la Mỹ là đồng tiền được giao dịch nhiều nhất trên thế giới. Tại các phòng giao dịch và báo chí chuyên ngành thì hầu hết đồng tiền đều được yết giá dưới dạng một số lượng ngoại tệ trên mỗi đơn vị đô la Mỹ.

Điều này có nghĩa đô la Mỹ được sử dụng để làm đồng tiền cơ sở, dù cho người đang nói có ở Mỹ hay tại nơi nào khác. Một yết giá giao dịch tiêu chuẩn thường là 1,17 đô la Canada trên mỗi đô la Mỹ, thay vì 0,85 đô la Mỹ trên mỗi đô la Canada.

Bảng Anh

Một ngoại lệ lớn của qui tắc yết giá theo đô la Mỹ là đồng bảng Anh. Đồng bảng Anh được yết giá trên những đồng tiền khác, kể cả đô la Mỹ và chỉ ngoại lệ đồng euro.

Việc này phản ánh sự thật là đồng bảng Anh từng là đồng tiền chi phối trên thế giới trong những năm tháng trước Thế Chiến II, và trước khi nền kinh tế Mỹ vùng lên.

Tỉ giá bảng Anh thường được yết giá là 1,45$ cho 1£, bất kể như vậy là trực tiếp (tại Mỹ) hay là gián tiếp (tại Anh).

Euro

Đồng euro xuất hiện vào ngày 1 tháng 1 năm 1999, dưới dạng đơn vị kế toán của các nước thành viên. Tiền giấy và tiền xu được phát hành lần đầu vào ngày 1 tháng 1 năm 2002. Đồng euro đã thay thế nhiều đồng tiền giao dịch lớn tại Châu Âu bao gồm đồng mark Đức, đồng franc Pháp và đồng guilder Hà Lan.

Ngân hàng Trung ương Châu Âu (European Central Bank), là bên quản lí sự chuyển giao, đã mong muốn rằng đồng tiền này sẽ trở thành đồng tiền chi phối trên thế giới. Vì lí do đó, nó đã chỉ định là đồng euro luôn phải là đồng tiền cơ sở khi giao dịch, kể cả với đồng đô la Mỹ và đồng bảng Anh.

Vì vậy, yết giá luôn thể hiện số lượng đô la Mỹ, bảng Anh, franc Thụy Sĩ hay yên Nhật Bản cần để mua một euro.

CÁC PHƯƠNG PHÁP NIÊM YẾT TỶ GIÁ

1.Phương pháp yết tỷ giá trực tiếp (direct quotation)

Phương pháp yết tỷ giá trực tiếp là phương pháp biểu thị giá trị 1 đơn vị cố định của đồng ngoại tệ thông qua một số lượng biến đổi của đồng nội tệ.

1 ngoại tệ = x nội tệ.

Ví dụ: Tại Việt Nam, ngày 12/01/2011, các tỷ giá giao dịch của Ngân hàng thương mại được công bố như sau:

USD/VND = 19.495/19.500; JPY/VND = 249,20/254,39;

EUR/VND = 26.739,93/27.242,74

– Trong phương pháp này, đồng tiền yết giá là ngoại tệ, đồng tiền định giá là nội tệ

Hiện nay, đa số các nước biểu diễn theo phương pháp trực tiếp và đồng USD là đồng tiền yết giá. Đô la Mỹ chỉ đóng vai trò là đồng tiền định giá đối với 5 đồng tiền là GBP, EUR, AUD, NZD và SDR.

2. Phương pháp yết tỷ giá gián tiếp (indirect quotation)

Phương pháp yết tỷ giá gián tiếp là phương pháp biểu thị giá trị 1 đơn vị cố định của đồng nội tệ thông qua một số lượng biến đổi của đồng ngoại tệ.

1 nội tệ = x ngoại tệ

Ví dụ: Tỷ giá trên thị trường Anh vào ngày 11/01/2011 được công bố như sau:

GBP/PLN = 4.6305/80; GBP/AUD = 1.5858/67; GBP/CAD = 1.5454/63;

GBP/CHF = 1.5218/24; GBP/JPY = 130.12/130.19; GBP/USD = 1.5635/38

Phương pháp này rất ít được sử dụng ở các quốc gia trên thế giới. Tiêu biểu là Anh, Newzealand, Úc và các nước dùng đồng tiền chung euro là các nước có áp dụng phương pháp yết tỷ giá gián tiếp (Nước Anh và các nước thuộc địa của Anh sử dụng phương pháp này là do trước đây nước Anh dùng hệ nhị phân). Đồng SDR (tiền tệ của quỹ tiền tệ quốc tế) cũng được yết giá theo phương pháp này.

Ví dụ:

EUR/NZD = 1.7121/31; EUR/AUD = 1.3192/98; EUR/CAD = 1.2859/67;

EUR/JPY = 108.31/38; EUR/GBP = 0.8318/32; EUR/CHF = 1.2658/61;

EUR/USD = 1.30058/76

Như vậy, hai phương pháp yết tỷ giá trực tiếp và gián tiếp về bản chất thì không khác nhau nhưng về hình thức thì khác nhau.

Lưu ý: Tại Mỹ áp dụng cả hai phương pháp yết giá trực tiếp và gián tiếp:

– Phương pháp yết tỷ giá trực tiếp được áp dụng đối với các đồng tiền sau: EUR, AUD, GBP, NZD.

– Phương pháp yết tỷ giá gián tiếp được áp dụng đối với các đồng tiền còn lại.

Đối với các đồng tiền EUR, AUD, GBP, NZD, khi yết tỷ giá với nhau thì yết theo quy tắc: EUR/AUD; EUR/GBP; EUR/NZD; GBP/AUD; GBP/NZD.

3. Phương pháp yết tỷ giá kiểu Mỹ (American term)

Theo cách này, tỷ giá được niêm yết bằng số USD trên đơn vị ngoại tệ.

Ví dụ: Tỷ giá được niêm yết theo kiểu Mỹ trên tờ Wall Street:

1 GBP = 1,5743 USD; 1 CHF = 0,7018 USD; 1 EUR = 1,0578 USD

4. Phương pháp yết tỷ giá kiểu Châu Âu (European term)

Theo cách này, tỷ giá được niêm yết bằng số ngoại tệ trên 1 đơn vị USD.

Ví dụ: 1 USD = 0,6352 GBP; 1 USD = 0,9453 EUR, 1 USD = 1,4250 CHF

Phương pháp yết giá kiểu Mỹ và kiểu Châu Âu thường được áp dụng cho thị trường ngoại tệ liên ngân hàng, tức là áp dụng cho đối tượng khách hàng là một ngân hàng khác. Đối với khách hàng không phải ngân hàng khác người ta thường áp dụng phương pháp yết giá trực tiếp và gián tiếp.

Các ngân hàng thương mại Việt Nam sử dụng phương pháp yết giá trực tiếp. Ngoài ra do đặc điểm Việt Nam còn giao dịch tiền mặt quá lơn nên bên cạnh yết giá ngoại tệ chuyển khoản, các ngân hàng thương mại còn yết giá ngoại tệ tiền mặt.

Phương pháp yết tỷ giá

Yết tỷ giá là một bảng liệt kê các mức mua hoặc bán của các đồng tiền. Bảng yết tỷ giá được thể hiện khác nhay tùy thuộc vào mục đích của tổ chức yết tỷ giá. Để phục vụ cho các giao dịch tiền tệ, các hoạt động tín dụng và thanh toán quốc tế, yết tỷ giá thường theo các phương pháp sau đây:

Yết tỷ giá trực tiếp và yết tỷ giá gián tiếp (Direct and Indirect Quotes)

Yết tỷ giá trực tiếp là phương pháp thể hiện giá nội tệ của một đơn vị ngoại tệ. Chẳng hạn, ở Việt Nam, tỷ giá được yết là 15.745 VND/USD hoặc 29.138 VND/GBP là yết tỷ giá trực tiếp. Yết tỷ giá gián tiếp là thể hiện giá ngoại tệ của một đơn vị nội tệ. Chẳng hạn, ở Anh, tỷ giá được yết là 1,8366 USD/GBP hoăc ở Mỹ tỷ giá được yết là 113,06 JPY/USD là yết tỷ giá gián tiếp. Theo thông lệ, phương pháp yết tỷ giá trực tiếp được sử dụng phổ biến ở các nước trên thế giới, ngoại trừ Anh , Mỹ, Úc sử dụng phương pháp yết tỷ giá gián tiếp. Đặc biệt, đối với thị trường hối đoái giao ngay, tỷ giá giao ngay được niệm yết ở tất cả các ngân hàng thương mai, các tổ chức tài chính, tín dụng… Mỗi nước có thể yết tỷ giá giao ngay theo nhiều cách khác nhau, tùy theo điều kiện thị trường cũng như tập quán kinh doanh. Tuy nhiên, nhìn chung phù hợp với hai hệ thống thị trường hối đoái là hệ thống Anh, Mỹ và hệ thống các nước Châu Âu thì cũng có hai cách niêm yết tỷ giá trên thị trường giao ngay là Yết giá theo kiểu Hoa Kỳ và Yết giá theo kiểu Châu Âu.

Yết tỷ giá theo kiểu Hoa Kỳ và yết tỷ giá theo kiểu Chât Âu (American and European Terms)

Trên thị trường liên ngân hàng, yết tỷ giá hầy hết đều thực hiện theo kiểu Châu Âu (European terms), nghĩa là giá ngoại tệ hoặc giá Euro của một Đô la Mỹ. Chẳng hạn, 0.5444 GBP/USD, 0,8158 EUR/USD, 1.6120 CHF/USD,v.v… Yết tỷ giá theo kiểu Châu Âu được sử dụng phổ biến trong giao dịch tiền tệ và thanh toán quốc tế ở các trung tâm tài chính quốc tế, đặc biệt là trong giao dịch bằng điện.

Yết tỷ giá theo kiểu Mỹ (American terms) được thể hiện dưới dạng giá Đô la Mỹ của một đơn vị ngoại tệ. Yết tỷ giá theo kiểu Mỹ được sử dụng phổ biến trong yết tỷ giá TTTD.VN Sterling, Đô la Úc, Đô la New Zealand và Irish punt. Chẳng hạn, 1,8350 USD/GBP, 1,2030 USD/EUR, 0,7125 USD/AUD,v.v…

Mối quan hệ giữa yết tỷ giá theo kiểu Châu Âu và theo kiểu Hoa Kỳ với yết tỷ giá trực tiếp và yết tỷ giá gián tiếp được tóm tắt ở bảng 3.1

Bảng 3.1 : Quan hệ giữa yết tỷ giá theo kiểu Châu Âu và theo kiểu Hoa Kỳ với yết giá trực tiếp và gián tiếp

Cách yết giá theo kiểu Mỹ và theo kiểu Châu Âu này chỉ thường áp dụng cho thị trường ngoại tệ liên ngân hàng, tức là áp dụng trong giao dịch giữa các ngân hàng. Còn đối với giao dịch giữa nân hàng và khách hàng không phải là ngân hàng khác thì thường áp dụng cách yết giá trực tiếp và gián tiếp.

Đồng tiền yết giá và đồng tiền định giá.

Việc yết tỷ giá một đồng tiền chỉ có thể được thực hiện, thông qua một đồng tiền khác. Vì vậy, khi nói đến tỷ giá hối đoái bao giờ cũng phải nói đến một cặp hai đồng tiền, đó là đồng tiền yết giá và đồng tiền định giá. Vậy thế nào là đồng tiền yết giá? Thế nào là đồng tiền định giá? Xác định đồng tiền yết gá và đồng tiền định giá như thế nào?

Đồng tiền yết giá là đồng tiền biểu thị giá trị của nó thông qua một đồng tiền khác. Đồng tiền định giá là đồng tiền dùng để xác định giá trị của một đồng tiền khác. Ví dụ: Tỷ giá giữa GBP và CAD là 1 GBP = 2,4805 CAD hay có thể viết là GBP/CAD = 2,4805, hoặc tỷ giá giữa USD và JPY là 1 USD – 113,06 JPY hay có thể viêt USD/JPY = 113,06.

Trong 2 ví dụ này, đồng GBP biểu thị giá trị của nó thông qua CAD (bằng 2,4805 CAD) còn đồng USD biểu thị giá trị của nó thông qua JPY ( bằng 113,06 JPY) nên được gọi là đồng tiền yết giá , trong khi CAD và JPY dùng để xác định giá trị của 1 GBP hoặc 1 USD nên được gọi là đồng tiền định giá.

Về nguyên tắc, đồng tiền yết giá là đồng tiền đứng trước và là 1 đơn vị tiền tệ (cũng có thể là có hệ số chẵn 100 hay 1000). Đồng tiền định giá là đồng tiền đứng sau và là một số đơn vị tiền tệ, thường thay đổi theo giá trị thị trường của đồng tiền yết giá.

Việc yết tỷ giá cho ta khái niệm về một cặp đồng tiền (GBP/CAD, USD/JPY) mà theo đó việc mua (hay bán) đồng tiền này tương ứng với việc bán (hay mua) đồng tiền kia, do đó hình thành nên đối khoản tương ứng với số ngoại tệ cần mua (hay bán). Đối khoản là số lượng ngoại tệ đối ứng với số ngoại tệ cần mua hay bán dựa trên một tỷ giá hối đoái nhất định. Chẳng hạn, với tỷ giá USD/JPY = 113,06 ta có đối khoản của 1.000.000 USD là 113.060.000 JPY.

Yết tỷ giá mua và tỷ giá bán (Bid and Offer Quotations)

Kinh doanh ngoại hối phải dựa trên sự khác biệt giữa tỷ giá mua và tỷ giá bán nên để thực hiện các nghiệp vụ mua và nghiệp vụ bán trên thị trường liên ngân hàng cũng như với khách hàng, các ngân hàng niêm yết đồng thời cả hai tỷ giá (tỷ giá mua và tỷ giá bán). Tỷ giá mua là tỷ giá ngân hàng áp dụng cho việc mua ngoại hối của khách hàng. Tỷ giá bán là tỷ giá ngân hàng áp dụng cho viecj bán ngoại hối cho khách hàng. Tỳ giá này thường được yết sau và thường lớn hơn tỷ giá yết ở đăng trước.

Tuy nhiên, ở Việt Nam do tỷ giá có những đặc thù riêng nên các ngân hàng thường yết giá không chỉ phân biệt tỷ giá mua và tỷ giá bán mà còn phân biệt nhiều tiêu chí khác như tỷ giá tiền mặt, tỷ giá chuyển khoản, thậm chí còn phân biệt tỷ giá tiền có mệnh giá lớn, nhỏ và có thể phân biệt tỷ giá theo từng khu vực.

Tỷ giá và yết giá

Tỷ giá (exchange rate) là giá cả của một đồng tiền được biểu thị thông qua một đồng tiền khác. Trong đó đồng tiền yết giá (commodity currency) là đồng tiền có đơn vị bằng 1; đồng tiền định giá (terms currency) là đồng tiền có số đơn vị thay đổi phụ thuộc vào quan hệ cung cầu trên thị trường. Hiện nay tỷ giá được viết phổ biến theo cách thức sau:

Đồng tiền đứng trước hay nằm trên là đồng tiền YẾT giá, còn đồng tiền đứng sau hay nằm dưới là đồng tiền ĐỊNH giá.

Có 2 cách yết giá:Yết giá trực tiếp (direct quotation): ngoại tệ là đồng yết giá, nội tệ là đồng định giáYết giá gián tiếp (indirect quotation): ngoại tệ là đồng định giá, nội tệ là đồng yết giá

Lưu ý:GBP, AUD, NZD, EUR, SDR (quyền rút vốn đặc biệt): yết giá trực tiếp.USD yết giá gián tiếp với mọi đồng tiền trừ 5 đồng tiền trên.Các đồng tiền khác đều yết giá trực tiếp.

Tỷ giá chéo (cross rate) là tỷ giá giữa hai đồng tiền được xác định thông qua đồng tiền thứ ba.

Tỷ giá chéo là gì? Những cách tính tỷ giá chéo đơn giản nhất

Tỷ giá chéo là tỷ giá giữa hai đồng tiền được tính toán thông qua một đồng tiền thứ ba, cách tính tỷ giá chéo phụ thuộc vào cách các đồng tiền được yết giá là gián tiếp hay trực tiếp và tỷ giá xác định là tỷ giá mua hay tỷ giá bán.

Giả dụ, trên thị trường chỉ có tỷ giá tỷ giá USD/EUR và USD/VND, vậy làm sao để có thể tính được tỷ giá EUR/VND. Chắc chắn bạn phải dùng đến phương pháp tính tỷ giá chéo để xác định tỷ giá kia.

Hiện nay hai đồng tiền Dollar và Bảng Anh được niêm yết chính trên thị trường hối đoái các nước. Vậy nếu Việt Nam muốn biết về tỷ giá hối đoái giữa các đồng tiền quốc tế lên thị trường Việt Nam thì phải thông qua tỷ giá chéo. Vậy tỷ giá chéo là gì? Cách tính tỷ giá chéo như thế nào? Tất cả sẽ có câu trả lời ngay sau đây.

Tỷ giá chéo là gì?

Tỷ giá chéo (Cross Rate) là tỷ giá giữa hai đồng tiền được tính toán thông qua một đồng tiền thứ ba. Cách xác định tỷ giá chéo như thế nào phụ thuộc vào cách các đồng tiền được yết giá là gián tiếp hay trực tiếp và tỷ giá xác định là tỷ giá mua hay tỷ giá bán.

Tỷ giá chéo giữa các ngoại tệ

Tỷ giá chéo được xác định trong hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, đứng ở địa vị người mua hoặc người bán riêng biệt, khi tham gia thị trường, chỉ quan tâm đến một tỷ giá duy nhất mà họ sẽ mua hoặc bán. Nói cách khác, người mua/ người bán chỉ quan tâm đến tỷ giá mua/bán của họ không quan tâm tới chênh lệch tỷ giá mua và tỷ giá bán. Trên thực tế, tỷ giá chéo trong trường hợp này được gọi là tỷ giá chéo đơn.

Ví dụ: USD/VND = 22.655 và USD/EUR = 0,84 -> EUR/VND = 22.655/0,84 = 26970.

Trên thị trường ngoại tệ luôn tồn tại chênh lệch tỷ giá mua và tỷ giá bán, đồng thời các ngân hàng yết giá, ngân hàng hỏi giá hay khách hàng của ngân hàng cũng ở nhiều vị trí khác nhau, do đó cần phải xác định tỷ giá chéo giữa các ngoại tệ ở vị trí khác nhau. Tỷ giá chéo được xác định cho các ngoại tệ ở vị trí khác nhau đối với những người mua, người bán khác nhau gọi là tỷ giá chéo phức.

Cách tính tỷ giá chéo

Có 3 cách tính tỷ giá chéo như sau:

1. Xác định tỷ giá giữa 2 đồng tiền định giá

Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền cùng ở vị trí đồng tiền định giá được xác định bằng cách lấy tỷ giá của đồng tiền định giá chia cho tỷ giá của đồng tiền yết giá.

Cụ thể: Muốn tính tỷ giá mua của khách hàng lấy tỷ giá bán của ngân hàng chia cho tỷ giá mua của ngân hàng và muốn tính tỷ giá bán của khách hàng lấy tỷ giá mua của ngân hàng chia cho tỷ giá bán của ngân hàng. Chẳng hạn, tỷ giá yết là VND/USD và CNY/ USD, tỷ giá (TG) chéo VND/ CNY trong hai trường hợp mua và bán được tính theo công thức sau:

Yết giá / Định giá = ( Yết giá /USD) / (Định giá / USD) VND/USD = X/(X+VND )CNY/ USD= Y/(Y+CNY )

Trong đó,

 • X là tỷ giá mua và X+VND là tỷ giá bán của ngoại tệ VND.
 • Y là tỷ giá mua và Y+CNY là tỷ giá bán của ngoại tệ CNY.

Ví dụ: Cho tỷ giá USD/VND = 18.000/200; USD/SGD = 1.2420/30; hãy tính tỷ giá chéo của khách hàng mua bán với ngân hàng và tỷ giá chéo niêm yết của NH:

Tỷ giá mua SGD/VND của khách hàng = 18.200 VND/1.2420SGD = 14.653;

Tỷ giá bán SGD/VND của khách hàng = 18.000 VND/1.2430SGD =14.481;

>> Tỷ giá yết của ngân hàng: SGD/VND =14.481/14.653;

Cách tính tỷ giá chéo đơn giản

2. Xác định tỷ giá giữa 2 đồng tiền yết giá

Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền cùng được yết ở vị trí đồng tiền yết giá được xác định bằng cách lấy tỷ giá của đồng tiền yết giá chia cho tỷ giá của đồng tiền định giá.

Cụ thể: Muốn tính tỷ giá mua của khách hàng lấy tỷ giá bán của ngân hàng chia cho tỷ giá mua của ngân hàng chia cho tỷ giá bán của ngân hàng. Chẳng hạn, tỷ giá yết là USD/VND và USD/CNY, tỷ giá (TG) chéo VND/CNY trong hai trường hợp mua và bán được tính theo công thức sau:

Yết giá / Định giá = (USD / Định giá) / (USD/ Yết giá) USD/VND = X / X+VND USD/CNY = Y / Y+CNY

Trong đó,

 • X là tỷ giá mua và X+VND là tỷ giá bán của ngoại tệ VND.
 • Y là tỷ giá mua và Y+CNY là tỷ giá bán của ngoại tệ CNY.

Ví dụ: Cho tỷ giá GBP/VND = 29.160/80; USD/VND = 18.000/200. Hãy tính tỷ giá chéo của khách hàng mua bán với ngân hàng và tỷ giá chéo niêm yết của ngân hàng.

Tỷ giá mua GBP/USD của khách hàng = 29.180 VND/18.000 = 1.6211;

Tỷ giá bán GBP/USD của khách hàng = 29.160 VND/18.200 VND = 1.6021;

>> Tỷ giá yết của ngân hàng : GBP/USD = 1.6021/1.6211

3. Xác định tỷ giá giữa 2 đồng tiền yết giá và định giá

Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền trong đó một đồng được yết ở vị trí đồng yết giá và một đồng yết ở vị trí đồng định giá được xác định bằng cách lấy tỷ giá của đồng tiền yết giá nhân với tỷ giá của đồng tiền định giá.

Tính tỷ giá chéo

Cụ thể: Muốn tính tỷ giá mua của khách hàng lấy tỷ giá bán của ngân hàng nhân với tỷ giá bán của ngân hàng và muốn tính tỷ giá bán của khách hàng lấy tỷ giá mua của ngân hàng nhân với tỷ giá mua của ngân hàng. Chẳng hạn, tỷ giá yết là VND/USD và USD/CNY tỷ giá (TG) chéo VND/CNY trong hai trường hợp mua và bán được tính theo công thức sau:

Yết giá(trực tiếp) / Định giá = (Yết giá /USD) x (USD/ Định giá) VND/USD = X / X+VND USD/CNY=Y / Y+CNY

Trong đó,

 • X là tỷ giá mua và X+VND là tỷ giá bán của ngoại tệ VND.
 • Y là tỷ giá mua và Y+CNY là tỷ giá bán của ngoại tệ CNY.

Đối với thị trường ngoại tệ thì việc chênh lệch tỷ giá mua và tỷ giá bán là chuyện tất nhiên. Tuy nhiên, tùy trên cương vị ngân hàng yết giá và tỷ giá liên ngân hàng, hay khách hàng hỏi giá để có thể xác định tỷ giá chéo ngoại tệ khác nhau.

Đó là những thông tin hữu ích sẽ giúp bạn trả lời được câu hỏi “tỷ giá chéo là gì?” và các phương pháp xác định tỷ giá chéo đơn giản nhất hiện nay.

Phương pháp yết giá

Có nhiều tác giả dùng các thuật ngữ khác nhau về biểu hiện tỷ giá, thậm trí trái ngược nhau xung quanh hai khái niệm trực tiếp và gián tiếp.

Để dễ hiểu ở đây chúng ta sử dụng hai cách biểu hiện tỷ giá sau đây:

Cách thứ nhất, tại một nước người ta so sánh một ngoại tệ n ào đó với đồng nội tệ (yết giá trực tiếp trên quan điểm đồng ngoại tệ)

1 ngoại tệ = X nội tệ

Ví dụ:

Ở Việt Nam, tỷ giá theo cách biểu hiện này sẽ là so sánh các đồng ngoại tệ với VND, chẳng hạn: 1 USD = 15,950 VND

Ta viết là: USD/VND = 15,950

Ở Pháp: 1 USD = 0.81EUR

Ta viết là: USD/EUR = 0.81

Cách thứ hai, tại một nước, người ta so sánh đồng nội tệ với đồng ngoại tệ (yết giá gián tiếp trên quan điểm đồng ngoại tệ)

1 nội tệ = X ngoại tệ

Ở Pháp, tỷ giá theo cách biểu hiện này sẽ là so sánh đồng tiền EUR với ngoại tệ.

Chẳng hạn: 1 EUR = 1.2104 USD

Ta viết là: EUR /USD = 1.2104 Ở Anh: 1 GBP = 1.6958 USD

Ta viết là: GBP/USD = 1.6958

Theo tập quán kinh doanh tiền tệ của ngân hàng , tỷ giá hối đoái thường được yết giá như sau:

USD / EUR = 0.8100 / 0.8110

USD / VND = 15,950 / 15,970

Đồng USD đứng trước gọi là tiền yết giá hay còn gọi là đồng tiền hàng hoá hay đồng tiền cơ sở, nó luôn là một đơn vị. Các đồng EUR, VND đứng sau gọi là tiền định giá và là một số đơn vị tiền tệ và thường thay đổi phụ thuộc vào thời giá của tiền yết giá. Tỷ giá đứng trước 8100 là tỷ giá mua đô la trả bằng EUR của ngân hàng, và tỷ giá đứng trước 15,950 là tỷ giá mua đô la trả bằng đồng Việt Nam của ngân hàng, chúng được gọi là tỷ giá mua v ào của ngân hàng (BID RATE)

Tỷ giá đứng sau 0.8110 là tỷ giá bán đô la thu bằng EUR của ngân hàng và 15,970 là tỷ giá bán USD thu bằng VND của ngân hàng, chúng được gọi là tỷ giá bán ra của ngân hàng (ASK RATE)

Thông thường tỷ giá ASK cao hơn tỷ giá BID. Chênh lệch giữa chúng gọi là lợi nhuận trước thuế của ngân hàng hay tiếng Anh gọi là Spread, tiếng Pháp là Fourchette. Khoản chênh lệch này tùy thuộc vào từng ngoại tệ nhưng thông thường vào khoảng 0.001 đến 0.003 tức là từ đến 30 điểm. Chúng ta có thể mô hình mối quan hệ này theo sơ đồ sau đây:

Như vậy: Spread = Ask Rate – Bid Rate

Tỷ giá thường được công bố đến 4 số lẻ. Điểm biểu hiện 1/10,000của một đ ơn vị tiền tệ, nó là khoảng tăng nhỏ nhất khi tỷ giá biến đổi. Số của tỷ giá thông thường biểu hiện hai con số sau dấu chấm của tỷ giá. Con số này ít được quan tâm, bởi vì con số biến động mạnh nhất chính là phần điểm của tỷ giá.

Trong giao dịch ngoại hối, người ta có thể lấy tên thủ đô các nước công nghiệp phát triển thay cho tên tiền tệ của nước đó ở vị trí tiền định giá.

Để thống nhất các đơn vị tiền tệ của các nước, tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO) đã ban hành ký hiệu tiền tệ thống nhất (xem Phụ lục 2.1). Tất cả đồng tiền của các nước đều được mã hoá bằng 3 chữ cái in hoa, trong đó hai chữ cái đầu l à ký hiệu của tên nước và chữ cái thứ ba là chữ cái đầu ti ên của tên tiền tệ nước đó. Ví dụ, VND là ký hiệu đồng tiền của Việt Nam, trong đó VN là ký hiệu của Việt Nam và D là chữ cái đầu tiên của tên đồng tiền của Việt Nam “ĐỒNG”. SGD là ký hiệu đồng tiền của nước Singapore, trong đó hai chữ cái đầu ti ên SG là ký hiệu tên nước Singapore và chữ cái cuối cùng D là chữ dầu tiên của tên đồng tiền nước này DOLLAR v.v.

Đăng bởi: THPT Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục

Tài khoản vãng lai (Current account) là gì? Đặc trưng của tài khoản vãng lai

current-account-15415_v20_tcm27-15415

Hình minh họa. Nguồn: Gulf Bank

Tài khoản vãng lai (Current account)

Định nghĩa

Tài khoản vãng lai trong tiếng Anh là Current account.

Tài khoản vãng lai là một loại tài khoản ngân hàng được sử dụng phổ biến trong các quan hệ thương mại và tài chính, phản ánh mối quan hệ giữa hai cá nhân trong quá trình thực hiện các giao dịch với nhau, thỏa thuận đưa các khoản phải thu và khoản nợ phát sinh từ các giao dịch này về một số dư ở chế độ hợp nhất.

Có thể hiểu đơn giản:

Tài khoản vãng lai là loại tài khoản thanh toán mà ngân hàng mở cho khách hàng của mình nhằm phản ánh nghiệp vụ gửi và rút tiền giữa khách hàng và ngân hàng.

Trong tiếng Anh, thuật ngữ này còn để chỉ loại tài khoản mà một khách hàng mở tại ngân hàng để được quyết rút tiền thường xuyên bằng séc. Vì vậy, tài khoản này còn có tên gọi là tài khoản tiền gửi (drawing account).

Phân loại tài khoản vãng lai

Căn cứ vào lãi suất, tài khoản vãng lai gồm:

– Tài khoản vãng lai cùng lãi suất và cố định (Nếu lãi suất được áp dụng như nhau đối với bên Nợ và bên Có trong suốt thời kì hoạt động của tài khoản)

– Tài khoản vãng lai cùng lãi suất và không cố định

– Tài khoản vãng lai không cùng lãi suất và cố định

– Tài khoản vãng lai không cùng lãi suất và không cố định

Đặc trưng tài khoản vãng lai

(1) Cách hạch toán tài khoản vãng lai

Bên Nợ: hạch toán khoản chi của khách hàng.

Bên Có: hạch toán khoản thu của khách hàng.

Số dư của tài khoản vãng lai là hiệu số giữa tổng nghiệp vụ Có và tổng nghiệp vụ Nợ. Cuối thời kì hoạt động, tài khoản vãng lai có thể dư nợ hoặc dư có.

(2) Nguyên lí kế toán kép

– Những khoản tiền đổ vào tài khoản như lương và các khoản thanh toán bất thường,… là những nguồn vốn đối với ngân hàng (= ghi có).

– Những khoản rút ra như thanh toán séc, tiêu dùng qua thẻ thanh toán,… là sự sử dụng hay tiêu dùng (= ghi nợ).

Dưới góc nhìn của khách hàng, nếu chủ thể này cũng áp dụng nguyên tắc kế toán kép, những khoản mà ngân hàng gọi là ghi có (tiền vào) lại là một khoản ghi nợ (tiền ra) và ngược lại.

(3) Ngày có giá trị tính lãi của tài khoản vãng lai

Trước đây: Ngày có giá trị tính lãi = Ngày phát sinh nghiệp vụ ± 2 ngày

Hiện nay: Ngày có giá trị tính lãi ≡ Ngày phát sinh nghiệp vụ

(4) Phương pháp tính lãi cho tài khoản vãng lai

Phương pháp tính lãi cho tài khoản vãng lai bao gồm: Phương pháp trực tiếp, phương pháp gián tiếp, phương pháp rút số dư.

(Tài liệu tham khảo: Tài khoản vãng lai, Tổ hợp giáo dục Topica)

Đá Ruby thiên nhiên giá bao nhiêu? Ruby nhân tạo?

Đá Ruby thiên nhiên giá bao nhiêu, Ruby nhân tạo giá bao nhiêu? Sự hiếm có và màu sắc nổi bật của Ruby tự nhiên cùng với những ý nghĩa về sức khỏe và phong thủy đã khiến Ruby được định giá đắt đỏ nhất nhì trong giới đá quý hiện nay. Vấn đề đặt ra là sự phát triển của khoa học cũng đã cho ra đời những viên Ruby nhân tạo. Vậy có sự chênh lệch nào giữa hai loại này?

Đá Ruby thiên nhiên giá bao nhiêu

Chúng ta điều biết rằng giá trị của đá Ruby tự nhiên khá cao tuy nhiên mức giá của viên đá như thế nào phụ thuộc rất lớn vào chất lượng của chúng. Chính vì thế mà câu hỏi đá Ruby thiên nhiên giá bao nhiêu là câu hỏi không có đáp án chính xác hoàn toàn. Mà nó còn căn cứ vào màu sắc, độ trong, cân nặng của viên Ruby tự nhiên đó như thế nào.

đá ruby thiên nhiên giá bao nhiêu

Tại Việt Nam để trả lời câu hỏi đá Ruby thiên nhiên giá bao nhiêu chúng ta có thể phân thành đá Ruby thô với chất lượng thấp độ đục cao và đá cao cấp đá quý Ruby với độ trong cao, phương pháp xử lý tốt và chất lượng cao cấp.

Đá Ruby thô

Trường hợp đá Ruby có chất lượng thấp đây là loại bạn thường thấy được bày bán tại Việt Nam. Đây vẫn là Ruby tự nhiên tuy nhiên màu sắc của nó khá đục. Tỷ lệ khuyết điểm trong viên đá khá nhiều. Nó sẽ có giá từ 900.000 VNĐ đến trên 1 triệu đồng 1 carat tùy theo chất lượng viên đá Ruby đó ra sao.

đá ruby thiên nhiên giá bao nhiêu

Đá Ruby cao cấp

Đối với đá Ruby cao cấp thì sự chênh lệch với loại đá Ruby thường này là rất lớn. Loại đá Ruby cao cấp sẽ có mức giá khá cao đôi khi sánh ngang hoặc cao hơn cả kim cương tự nhiên. Ví dụ như giá đá Ruby đỏ “The Sunrise” nặng 25,59 carat có xuất xứ Myanmar có giá là 670,5 tỷ Việt Nam đồng.

Việc đính giá đá quý là khá khó và đôi khi bạn không chắc rằng viên Ruby bạn mua được với một mức giá A khi vào tay một người chuyên nghiệp hơn đôi khi giá của viên Ruby đó có thể sẽ tăng lên mức B gấp nhiều lần với mức giá ban đầu bạn mua. Điều này không phải là không thể xảy ra.

Vậy các chuyên gia làm thế nào để xác định đá đỏ Ruby giá bao nhiêu hoặc đá Ruby hồng ngọc giá bao nhiêu. Thông thường họ sẽ dựa vào bốn yếu tố cơ bản đó là tính tự nhiên của đá Ruby, màu sắc, độ tinh khiết, trọng lượng carat.

Các yếu tố góp phần định giá Ruby

Về trọng lượng carat chúng ta đều biết rằng giá đá hồng ngọc có số trọng lượng carat càng lớn thì giá trị sẽ càng cao. Nó là một trong những điều kiện để định giá và đôi khi là điều kiện tiên quyết cuối cùng sau các yếu tố. Giá Ruby có thể tăng lên theo cấp số mũ của từng carat nếu những yếu tố còn lại như màu sắc độ trong, đặc tính tự nhiên của viên đá cao.

Về tính tự nhiên của đá Ruby đây là đặc tính được đánh giá khá cao trong thị trường đá quý. Sự hình thành trong tự nhiên của Ruby chính là điều kỳ diệu. Và sở hữu những viên đá tự nhiên như sở hữu một cái gì đó giúp ta gần gũi với tạo hóa và nguồn năng lượng mạnh mẽ của nó hơn. Giá đá Ruby thật – Ruby tự nhiên sẽ cao hơn 20% đến 30% Ruby đá trải qua quá trình xử lý, đương nhiên còn phụ thuộc vào quá trình đó xử lý viên đá như thế nào.

Về màu sắc bạn có thể khái quát rằng màu sắc của Ruby là một dải màu dài từ màu hồng đến màu đỏ đen. Mức giá từng màu sắc sẽ khác nhau, giá đá Ruby màu đen đỏ sẽ khác giá đá Ruby màu đỏ, màu hồng, trong đó giá đá Ruby màu huyết bồ câu sẽ có giá trị cao nhất và được săn lùng nhiều nhất.

Độ tinh khiết cũng là yếu tố khá quan trọng ảnh hưởng đến giá trị của viên đá Ruby. Điều hiển nhiên là độ tinh khiết càng cao thì giá viên Ruby đó sẽ càng cao.

Trong ngành công nghiệp đá quý những viên Ruby có độ tinh khiết cao thường được cắt Facet còn độ trong thấp hơn sẽ được cắt Camangson (cabochon). Ruby thô, tự nhiên thường có khá nhiều khiếm khuyết hay còn gọi là tạp chất, nó cũng là yếu tố giúp xác định tính tự nhiên và nguồn gốc của viên Ruby đó. Những viên Ruby tự nhiên có ít lỗi tức độ tinh khiết cao thì giá trị của nó cực kỳ cao đôi khi là cả một gia tài của nhiều người.

Sự xuất hiện của Ruby nhân tạo – giá đá Ruby nhân tạo

Với sự khan hiếm về Ruby tự nhiên như hiện nay cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật nhiều loại Ruby nhân tạo đã được ra đời với thiết kế ngày càng giống với Ruby tự nhiên. Hiển nhiên giá Ruby nhân tạo sẽ thấp hơn rất nhiều so với Ruby tự nhiên tuy nhiên sự tinh vi trong quá trình chế tạo Ruby nhân tạo đã khiến các nhà ngọc học cảm thấy khó khăn hơn để phân biệt.

đá ruby thiên nhiên giá bao nhiêu

Ruby nhân tạo có nhiều loại: Ruby Verneuil do Pháp chế tạo, Geneva Ruby, Ramaura Ruby, Ruby Vern tại Thái-Lan. Đặc biệt nhất trong thời gian gần đây là Ruby Douros có cấu trúc giống với Ruby tự nhiên nhất, tinh thể loại Ruby nhân tạo này được kết tinh y như tiến trình thiên nhiên khá khó để phân biệt giữa nó và Ruby tự nhiên thật.

Kinh nghiệm chọn mua đá Ruby

Vậy làm thế nào để có thể đảm bảo rằng mình mua một viên Ruby đúng với giá trị của nó, hãy nhìn vào chất lượng của viên Ruby. Ruby càng đẹp càng trong tức giá trị của nó càng cao, khan hiếm. Trong trường hợp bạn gặp một viên Ruby có vẻ đẹp như vậy mà mức giá thấp hơn thì chắc chắn đó là Ruby nhân tạo bởi giá đá Ruby nhân tạo khá thấp.

Để đảm bảo an toàn nhất hãy mang viên đá đến những trung tâm kiểm định uy tín để xác định đó là loại đá nào chất lượng ra sao và mức giá cả người bán đề ra bạn có cảm thấy phù hợp hay không.

Có thể nói rằng tùy thuộc vào nhu cầu của bạn như thế nào, nếu đơn thuần chỉ làm trang sức thì Ruby tự nhiên hay nhân tạo điều có vẻ đẹp riêng của nó. Chỉ cần chọn đúng người bán uy tín, nhân tạo báo giá nhân tạo, nếu phù hợp với bạn thì có thể lựa chọn.

Hiện nay kim cương tự nhiên không còn là sự lựa chọn hợp lý vì mức giá quá cao, thay vào đó người dùng có thể lựa chọn Moissanite có vẻ đẹp và đặc điểm tương đồng gần như hoàn toàn kim cương tự nhiên nhưng có mức giá tốt hơn rất nhiều.

Bạn hãy xem thêm:

 • Bảng giá Moissanite hiện nay
 • Bảng giá kim cương tự nhiên hiện nay
 • 20 mẫu Moissanite cao cấp siêu Hot năm nay
 • Những mẫu trang sức Moissanite sang trọng thu hút mọi ánh nhìn

Hiện tại Jemmia có 3 Showroom để quý khách hàng trải nghiệm trực tiếp trang sức Moissanite tại:

 • TP.HCM: 413 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11 , Quận Phú Nhuận, TP.HCM – Hotline: 0775 110 111
 • Hà Nội: 63 Kim Mã, Quận Ba Đình , Hà Nội
 • Đà Nẵng: 195 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng.

RAM ECC là gì? Làm sao để kiểm tra máy tính có hỗ trợ RAM ECC hay không?

Nhìn chung, RAM ECC thường xuất hiện trên các dòng máy workstation và servers. Nghe đến đây thì các bạn cũng đã phần nào đoán được RAM ECC sẽ có các ưu điểm như ổn định, bền bỉ rồi phải không nào. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể hơn RAM ECC là gì và chúng hoạt động như thế nào.

RAM ECC

RAM ECC là gì?

Trước tiên thì các bạn phải chắc chắn là đã biết những kiến thức cơ bản về RAM. Trong trường hợp bạn muốn nhớ lại khái niệm về RAM và các loại RAM có thể đọc thêm trong bài viết: RAM là gì? Bộ nhớ RAM dùng để làm gì, chức năng của RAM?

Về chức năng và nhiệm vụ, thì RAM ECC cũng giống như các loại RAM thường (Non-ECC). Tuy nhiên RAM ECC sẽ có thêm tính năng Error Checking and Correction – tự kiểm tra và sửa lỗi. Điều này giúp cho những hệ thống yêu cầu sự ổn định cao như máy trạm hay server hạn chế được hiện tượng lỗi trong quá trình hoạt động.

Xem thêm: Cách kiểm tra RAM máy tính nhanh chóng và chính xác nhất

RAM ECC có gì khác so với RAM thường?

Về hình dạng và chân cắm, RAM ECC và RAM thường đều giống nhau nếu chúng cùng thế hệ. Ví dụ một thanh RAM DDR4 Non-ECC và một thanh RAM DDR4 ECC về cơ bản là giống nhau và chúng vẫn có thể thay thế cho nhau trong một số trường hợp.

RAM ECC là gì

Tuy nhiên đều để ý kỹ hơn, RAM ECC sẽ có tới 9 chip nhớ trên một mặt RAM, còn RAM thông thường chỉ có 8 chip nhớ. Chip nhớ thứ 9 trên RAM ECC chính là nơi chứa các dữ liệu để sửa lỗi nếu phát hiện các ô nhớ kia có lỗi hoặc mất dữ liệu khi hoạt động.

RAM ECC có tốt hơn RAM Non-ECC không?

Câu trả lời là còn tuỳ. Không phải lúc nào RAM ECC cũng phát huy được tính năng tự sửa lỗi, vì tính năng này phụ thuộc cả vào CPU lẫn mainboard. Chỉ có các dòng CPU Intel Xeon hoặc một số dòng CPU cao cấp của AMD là hỗ trợ ECC, còn với đa số các máy tính phổ thông không thể tận dụng tính năng này.

RAM ECC 3

Vì vậy, nếu muốn nâng cấp RAM ECC cho máy tính, bạn cần chắc chắn CPU và mainboard của mình hỗ trợ, còn nếu không thì chỉ nên sử dụng các loại RAM thông thường với chi phí rẻ hơn.

Laptop có hỗ trợ RAM ECC không?

Câu trả lời là có, cả máy tính để bàn và laptop đều có RAM ECC nhưng các bạn cũng phải lưu ý, một số dòng laptop tuy được trang bị CPU Xeon nhưng chưa chắc đã hỗ trợ RAM ECC, các bạn nên kiểm tra thông số từ nhà sản xuất hoặc nhân viên tư vấn nếu có ý định nâng cấp.

Xem thêm:

 • Hướng dẫn set RAM ảo cho máy tính cài đặt Windows
 • Hướng dẫn sử dụng Memtest86: Phần mềm test RAM, kiểm tra lỗi RAM hiệu quả

File excel tính giá trị thực của cổ phiếu chính xác nhất 2021 Update 01/2022

Việc xác định giá trị thực của 1 cổ phiếu nghe có vẻ đơn giản, nhưng để thực hiện đạt độ chính xác cao thì ít người có thể xác định đúng. Với những người mới đầu tư cổ phiếu, sẽ gặp khá nhiều sai lầm, vậy nên File excel tính giá trị thực của cổ phiếu mà TTTD.VN cung cấp dưới đây sẽ giúp mọi người thực hiện định giá dễ dàng hơn.

Giá trị thực của cổ phiếu là gì?

Giá trị thực của cổ phiếu là là giá trị cốt lõi dựa trên giá trị sổ sách của doanh nghiệp đó. Đây là giá trị mà doanh nghiệp mang lại từ các hoạt động, kinh doanh, sản xuất… của mình, nó không dựa trên nhu cầu, tin tức hay sự tác động của thị trường bên ngoài.

Giá trị nội tại của doanh nghiệp sau đó được phiên ra giá trị thực của cổ phiếu, đây được gọi là giá trị thực của cổ phiếu. Cổ phiếu được giao dịch trên thị trường sẽ có xảy ra 2 trường hợp:

 • Giá dưới giá trị thực: Giá cổ phiếu bị định giá thấp hơn giá trị thực của doanh nghiệp, có thể là do nhà đầu tư không quan tâm, không có nhu cầu và cho rằng cổ phiếu của doanh nghiệp không có triển vọng tăng trưởng hoặc có vấn đề tin đồn, hay tin xấu nào đó ảnh hưởng đến doanh nghiệp nên giá cổ phiếu định giá thấp hơn.
 • Giá trên giá trị thực: Cổ phiếu được thị trường định giá cao hơn so với giá trị thực, cổ phiếu này được nhà đầu tư quan tâm, được đề cao và được kỳ vọng tăng trưởng trong thời gian tới, hoặc có tin tức nào đó có lợi làm giá cổ phiếu tăng lên nhiều lần so với giá trị thực của nó.

Tại sao cần tính giá trị thực của cổ phiếu

Việc đầu tư cổ phiếu mang lại cho chúng ta nhiều cơ hội có thêm nguồn thu nhập khủng nhưng cũng không ít người thua lỗ nặng nề đến mức phá sản, bán nhà bán xe để gồng lỗ đề bù vào khoản tiền đã mất từ thị trường chứng khoán.

Và xác định giá trị thực của cổ phiếu chính là xem xét cổ phiếu đó tiềm năng, có an toàn hay không, đầu tư một cách thông minh thay vì đầu tư theo tin đồn, theo tâm lý đám đông trên thị trường chứng khoán. Giá trị thức mới là yếu tố quyết định giá cổ phiếu trong tương lai, bởi đôi khi những bong bong giá cổ phiếu khiến nhà đầu tư ảo tưởng và đặt kỳ vọng lớn cuối cùng mua vào giá trở về giá trị thực hoặc dưới giá trị thực dẫn đến thua lỗ nghiêm trọng.

Dinh-gia-co-phieu
Định giá cổ phiếu thực

Vậy nên bản thân nhà đầu tư khi lựa chọn, định giá cổ phiếu cần phải xác định giá trị thực của nó, không nên quá quan tâm đến giá cổ phiếu hiện tại bởi đôi khi đó là giá ảo, giá do thị trường tác động thay đổi trong thời gian ngắn. Và qua đó có thể giúp bạn nhìn thấy những cơ hội cũng như rủi ro của cổ phiếu đầu tư.

File Excel tính giá trị thực của cổ phiếu

Nếu bạn muốn tính giá trị thực của cổ phiếu thì sẽ thực hiện đánh giá nhiều thông tin khác nhau, cụ thể thì có thể sử dụng các phương pháp sau đây.

File Excel định giá cổ phiếu theo PE

PE là phương pháp định giá cổ phiếu thực cơ bản nhất hiện nay. Đây là chỉ số tài chính đánh giá thu nhập trên mỗi đồng lợi nhuận của doanh nghiệp. Có nghĩa dựa trên chỉ số này bạn sẽ biết được bản thân phải có bao nhiêu tiền để mua 1 đồng lợi nhuận của doanh nghiệp làm được.

P/E = Giá thị trường / EPS

Hay P/E = Vốn hóa công ty / Lợi nhuận sau thuế

Và thông qua chỉ số PE có thể nhìn nhận cơ bàn về 1 doanh nghiệp:

 1. Chỉ số PE cao

Có nghĩa bạn sẽ chi trả nhiều tiền hơn cho 1 đồng lợi nhuận của doanh nghiệp đồng thời đây là số năm hòa vốn khi bạn đầu tư vào cổ phiếu doanh nghiệp nếu lợi nhuận không đổi. Có nghĩa PE càng cao thì thời gian thu hồi vốn của bạn sẽ càng lâu hơn.

Đối với PE cao thì có thể do các nguyên nhân sau đây:

 • Vốn hóa của công ty tăng lên rất nhiều nhưng lợi nhuận không đổi hoặc giảm => Giấu hiệu tăng vốn bất thường
 • Còn nếu vốn hóa tăng, lợi nhuận tăng thì PE cao là điều hiển nhiên
 • PE cao có nghĩa cổ phiếu được định giá cao, được nhiều người chấp nhận bỏ nhiều tiền để mua 1 đồng lợi nhuận, bởi họ tin tưởng giá cổ phiếu sẽ còn tăng lên rất nhiều.
 • Hoặc PE cao vì cổ phiếu của doanh nghiệp đang ở đáy chu kỳ kinh doanh, khi cổ phiếu ở đáy thì theo chu kỳ cổ phiếu thời gian sau sẽ tăng lên.
Dinh-gia-co-phieu
Cách định giá cổ phiếu theo PE

2. Chỉ số PE thấp

PE thấp đồng nghĩa cổ phiếu được định giá thấp và nguyên nhân có thể là:

 • Thấp do doanh nghiệp làm ăn không tốt, lợi nhuận tăng đột biến có thể là từ việc bán tháo tài sản của doanh nghiệp…
 • Hoặc doanh nghiệp đang có vấn đề, lợi nhuận giảm, tài chính gặp khó khăn
 • Cổ phiếu của doanh nghiệp không triển vọng
 • Hoặc cổ phiếu đang ở đỉnh chu kỳ kinh doanh

Đối với việc định giá qua file Excel thì PE hiện nay bạn không cần tính toán, nhưng nếu thực hiện thì đầu tiên mọi người cần:

 • Thông kế chỉ số PE trong các quý gần nhất của cổ phiếu => Giá trị trung bình PE của doanh nghiệp qua các quý, xem xu hướng như thế nào.
 • Thống kê chỉ số PE trung bình trong 5 năm gần nhất trước đó, đánh giá xem như thế nào

File excel định giá cổ phiếu theo PE của mọi người cần đặt so sánh với các chỉ số PE của các công ty cùng ngành khác mới cho kết quá so sánh tương ứng. Trong file này đầu tiên bạn thông kế PE của cổ phiếu trong năm năm, => sau đó tiếp tục thống kê trong 5 năm gần nhất => cuối cùng là đặt so sánh với PE các công ty cùng ngành.

So sánh PE các doanh nghiệp cùng ngành

File Excel định giá cổ phiếu theo PB

Đối với PB thì đây là chỉ số tài chính để định giá cổ phiếu cơ bản, tuy nhiên hiện nay ít người dùng PB. Nhưng nếu xem xét giá trị thực của cổ phiếu bạn nên xem xét cả PB, bởi đây là chỉ số dùng để so sánh giá trị thực tế của một cổ phiếu so với giá trị ghi sổ của chính cổ phiếu đó.

Công thức tính như sau:

PB = Giá cổ phiếu/ (Tổng giá trị tài sản – giá trị tài sản vô hình – nợ)

Hoặc có thể tính theo công thức

 • P/B = Giá thị trường / Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu
 • Hay P/B = Vốn hóa công ty / Vốn chủ sở hữu

Đây là chỉ số giá cổ phiếu được đánh giá trên giá trị tài sản sổ sách của doanh nghiệp đó, nó trừ đi nợ cùng những tài sản vô hình nên cũng khá khách hàng. Nhưng lại không dựa trên lợi nhuận, bởi đôi khi doanh nghiệp có tổng giá trị tài sản thấp bởi tiền mang đi đầu tư hết, nên PB phản ánh khá cứng nhắc về giá trị thực của cổ phiếu.

Nhưng ít nhiều qua PB bạn cũng có thể định giá được giá trị của cổ phiếu hiện tại như thế nào. PB được nhiều người áp dụng để định giá các cổ phiếu hiện có giá thấp mà hiện nay thị trường đang bỏ qua.

Chi-so-PB
Cách định giá cổ phiếu theo chỉ số PB

Mọi người thực hiện File Excel theo các bước:

 • Bước 1: Thống kê giá trị sổ sách của cổ phiếu trong 5 năm qua ở sheet đầu tiên
 • Bước 3: Bạn mở Sheet 2, tính toán PB theo công thức dựa trên giá cổ phiếu hiện tại ( Hoặc bạn có thể lấy từ các trang như Vietstock, cafeF, trên đó có thông kê các năm cũng như các quý gần nhất)
 • Bước 4: Sau khi thông kê, bạn mở thêm Sheet nữa và ở đó làm bảng so sánh PB của các cổ phiếu cùng ngành

Sau khi thông kê được PB có thể đánh giá như sau:

Chỉ số PB cao Chỉ số PB thấp

File Excel định giá cổ phiếu theo chiếu khấu dòng tiền

Phương pháp chiết khấu dòng tiền là dựa trên việc đánh giá sự lưu chuyên dòng tiền hiện tại của doanh nghiệp như thế nào thông qua các dự án, các công trình đầu tư mà doanh nghiệp đang thực hiện, qua đó có thể thấy được triển vọng của cổ phiếu doanh nghiệp như thế nào.

Việc định giá cổ phiếu dựa trên chiết khấu dòng tiền sẽ không cho thất được giá trị thực nhưng lại cho nhà đầu tư niềm tin để biết được cổ phiếu mình mua là được định giá cao hay thấp thông qua nhu cầu về đầu tư của thị trường.

DCF được tính đó là số tiền bạn mong đợi kiếm được từ cổ phiếu của doanh nghiệp. Đồng thời qua kết quả về số tiền bạn sẵn sàng trả cho cổ phiếu hiện tại của doanh nghiệp để nhận chính xác tỷ lệ hoàn vốn đó.

 • Trong trường hợp bạn trả ít hơn giá trị DCF => tỷ lệ hoàn vốn của bạn sẽ cao hơn tỷ lệ chiết khấu.
 • Trong trường hợp bạn trả nhiều hơn giá trị DCF, tỷ lệ lợi nhuận của bạn sẽ thấp hơn chiết khấu.

Những dữ liệu bạn cần phân tích trong file excel của mình:

Bước 1: Tính toán nguồn thu nhập tương lai

 • Nguồn thu nhập công ty sẽ thu về trong tương lai => Tìm hiểu về các dự án đang triển khai và thực hiện của doanh nghiệp.
 • Mức lãi suất chiết khấu nguồn thu nhập đó

Bước 2: Phân tích các yếu tố sau đây:

 • Tỷ lệ nợ trên tài sản hiện tại
 • Khả năng sinh lời của cổ phiếu
 • Tỷ lệ tái đầu tư như thế nào
 • Tốc độ tăng trưởng hiện tại và quá khứ ra sao
 • Vốn sở hữu hiện tại như thế nào, trong các năm qua tăng hay giảm

Các phần mềm công cụ định giá cổ phiếu thực chính xác hiện nay

Bên cạnh thực hiện thủ công về định giá cổ phiếu thì mọi người có thể sử dụng các phần mềm, các công cụ lọc cổ phiếu và hỗ trợ tính toán các chỉ số tài chính, qua đó có thể định giá được cổ phiếu về cơ bản nhanh chóng nhất.

Dưới đây là những phần mềm lọc cổ phiếu, hỗ trợ định giá cổ phiếu nhanh chóng.

 • CafeF
 • Vietstock
 • Cophieu68
 • Website các công ty

Mọi người có thể tổng hợp cơ bản thông tin về doanh nghiệp phát hành cổ phiếu trên các trang tổng hợp này, bên cạnh đó còn có bộ lọc cổ phiếu khá chi tiết giúp bạn tìm kiếm được các cổ phiếu theo tiêu chí của mình một cách nhanh chóng.

Phan-mem-loc-co-phieu
Phần mềm lọc cổ phiếu

Cách bước tính giá trị thực của cổ phiếu bằng Excel

Để có thể tính được giá trị thực của cổ phiếu bản thân mọi người cần thực hiện theo các bước sau đây để tối ưu quy trình nghiên cứu và tìm hiểu của mình theo hướng tư duy đầu tư.

Bước 1: Lọc cổ phiếu

Trước hết mọi người cần phải lọc cổ phiếu theo các tiêu chí của mình chọn lựa, muốn đầu tư theo hình thức tăng trưởng hay đầu tư giá trị, phải xác định. Tiếp theo đó là chọn cổ phiếu nhóm ngành nào, đầu tư bao nhiêu cổ phiếu, mức giá mua mong muốn là bao nhiêu…

Bộ lọc ban đầu sẽ tiến hành như: Sử dụng các bộ lọc có sàn của CafeF hoặc Vietstock hoặc cổ phiếu 68:

Giá cổ phiếu 5,000 – 10,000 đồng

 • 0 < P/E < 20
 • PB < 30
 • ROE 2020 > 0
 • Biên Lợi nhuận gộp (LNG) 2020 > 0
 • Chỉ yếu cầu kinh doanh có lãi, lãi lớn hơn 0 là được

Bộ lọc cổ phiếu khi muốn đầu tư cổ phiếu lâu dài, nên chọn cổ phiếu dưới giá thực, bạn có thể tham khảo các tiêu chí sau đây:

 • Cổ phiếu doanh nghiệp kinh doanh 3 năm liên tiếp có lợi nhuận
 • Cổ phiếu có giá thấp hơn 9.000đ/cp
 • Thanh khoản trung bình 30 phiên gần nhất đạt 20.000 cổ phiếu

Bước 2: Lọc cổ phiếu đợt 2

Lọc đợt 2 là mọi người lọc lại từ danh sách nhiều cổ phiếu đạt tiêu chuẩn đó, tính toán lại tiêu chí lọc của mình, bóp chặt và loại bỏ các cổ phiếu không phù hợp:

Loại bỏ các cổ phiếu đạt tiêu chuẩn sau đây:

 • Khối lượng giao dịch trung bình của 30 phiên gần nhất dưới 10 cổ phiếu
 • Cổ phiếu bỗng nhiên tăng đột biết trên 10.000đ/cp trong khi không có sự thay đổi nào về giá trị thực của doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp có báo cáo tài chính mới nhất bị lỗ
 • Doanh nghiệp vướng tin đồn xấu ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá cổ phiếu và hoạt động kinh doanh

Bước 3: Đọc và phân tích báo cáo tài chính

Sau đó hãy tìm đến đọc báo cáo tài chính của doanh nghiệp để có thể định hình cơ bản tình hinh kinh doanh của các cổ phiếu lựa chọn, xem tình hình lợi nhuận, nợ cũng như dòng tiền như thế nào trong năm nay hay trước đó.

Những năm qua hoạt động trong 5 năm qua như thế nào, có thua lỗ hay tăng trưởng như thế nào. Bạn không cần nắm hết thông tin trong báo cáo tài chính nhưng ít nhất cần nắm rõ các chỉ số tài chính để có thể biết được cơ bản tình kinh doanh hiện tại cũng như triển vọng tương lai ra sao.

Tình hình kinh doanh của công ty phát hành cổ phiếu

Bước 4: Tổng kết các số liệu định giá cổ phiếu

Sau đó mở file Excel của mình để thống kê các số liệu ghi nhận được, nhớ rằng bạn nên thống kê thành nhiều bảng và sử dụng số liệu trung bình đối với các chỉ số trong nhiều năm, cũng như qua các quý như thế nào.

Ghi lại các số liệu theo từng chỉ tiêu, cần có sự tổng kết để có thể nhìn nhận tư du nhanh chóng nhất có thể thông qua các dữ liệu đó. Có thể bạn không vần đặt các công thức tính, lấy dữ liệu tính toán sẵn cũng được.

Bước 5: Tiến hành tính giá trị thực của cổ phiếu

Sử dụng các phương pháp đã được hướng dẫn ở trên để tính giá trị thực của cổ phiếu. Tuy nhiên, đừng định giá đọc lập, cần đặt trong góc nhìn so sáng doành nghiệp cùng ngành để thấy được sự cao hay thấp chỉ chỉ số nào đó có nó có sự bất thường nào không cũng như giải thích được sự tăng trưởng hay thay đổi bất thường nào đó trong kết quả định giá.

Trên đây là những thông tin cơ bản để bạn có thể nắm rõ file excel tính giá trị thực của cổ phiếu nhanh chóng, đơn giản ai cũng có thể thực hiện được. Việc định giá cổ phiếu rất quan trọng trong đầu tư, chỉ cần sai sót là bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội đồng thời ôm các rủi ro lớn cho mình trong quá trình đầu tư dài hạn.

Diên Niên là gì? Tìm hiểu Sinh Khí, Thiên Y, Diên Niên, Phục Vị

MỤC LỤC

Diên Niên là gì? Tìm hiểu Sinh Khí, Thiên Y, Diên Niên, Phục Vị
Diên Niên là gì? Tìm hiểu Sinh Khí, Thiên Y, Diên Niên, Phục Vị

Mỗi người sinh ra sẽ sở hữu 8 hướng khác nhau, lần lượt là Diên Niên, Thiên Y, Phục Vị, Sinh Khí, Tuyệt Mệnh, Họa Hại, Ngũ Quỷ và Lục Sát. Trong đó, Diên Niên được đánh giá là một trong 4 hướng tốt, mang lại những điều tốt đẹp đến cho gia chủ cũng như các thành viên trong gia đình.

Diên niên theo Bát trạch

Trong phong thủy phái Bát Trạch có 4 khí vượng là Sinh khí, Thiên y, Diên niên, Phục Vị.

 • Sinh khí: là hướng tốt nhất trong 4 hướng. Lợi tài lộc, làm ăn và mang lại danh tiếng cho gia chủ. Nếu gia chủ muốn phát triển công danh, mọi chuyện đều suôn sẻ trong cuộc sống thì nên chọn nhà hướng Sinh khí.
 • Thiên Y: là dòng khí tốt thứ hai. Lợi sức khỏe, gặp may vì có quý nhân phò trợ, đặc biệt lợi với gia chủ là nữ giới.
 • Diên niên: Diên Niên (hay Phước Đức) là hướng tốt nhất với gia chủ thuộc Tây tứ mệnh, có liên quan tới tình cảm và các mối quan hệ trong gia đình. Xây nhà theo hướng Diên niên, tình cảm vợ chồng đi lên, mối quan hệ giữa cha mẹ con cái tốt đẹp. Dù cho có cãi nhau, thì cũng sẽ nhanh chóng được hàn gắn. Ngoài ra, hướng này cũng rất hợp cho những gia chủ chưa lập gia đình; mang lại đường tình duyên suôn sẻ.
 • Phục vị: là hướng tốt thứ tư. Phù hợp để đặt bàn thờ tổ tiên, mang lại bình yên và may mắn đến với mọi thành viên trong gia đình. Công việc, học hành dễ tiến bộ, thăng tiến.

Diên niên theo Ngũ hành

Diên Niên thuộc mệnh kim, mà theo quan hệ tương sinh tương khắc, thổ sinh kim, kim sinh thủy và hỏa khắc kim. Chính vì thế, nếu như ngôi nhà được xây theo hướng Diên Niên của gia chủ, chủ nhà có thể kết hợp thêm các vật phẩm phong thủy thuộc mệnh kim (bản mệnh) hoặc mệnh thủy (tương sinh) để có thể mang lại nguồn vượng khí tốt nhất cho chính bản thân cũng như các thành viên trong gia đình.

Diên niên – nên và không nên

 • Nên: hướng Diên Niên trong nhà mang ý nghĩa tốt đẹp: vì là hướng mang dương khí, nên hướng Diên Niên trong nhà phù hợp khi gia chủ thiết kế, xây dựng các phòng, khu vực mang khí dương theo hướng Diên Niên như phòng khách, phòng ngủ, phòng thờ,….Ngoài ra, Diên Niên còn là hướng thuộc sao Vũ Khúc — tài tinh kết hợp với quan tinh, nên việc xây dựng những căn phòng mang dương khí theo Diên Niên sẽ giúp gia đạo hòa thuận, gia đình hạnh phúc, tài vận đầy nhà, quan vận hưng thịnh.
 • Không nên: nếu như gia chủ xây dựng những căn phòng, khu vực chức năng mang âm khí theo hướng Diên Niên như nhà vệ sinh, phòng kho, chuồng gia súc…gia chủ không những không nhận được sự may mắn, vượng khí mà còn có thể khiến cả gia đình không gặp được may mắn, rạn nứt các mối quan hệ trong gia đình, suy giảm tài vận, không có danh vọng, sức khỏe kém, thậm chí còn có thể dễ dàng gặp phải những vấn đề rắc rối với pháp luật.

Xem thêm: Trạch tử là gì?

Cách xác định cung Diên Niên

Cách tính: Tính tổng hai số cuối trong năm sinh, sau đó tiếp tục giản ước tới khi nào chỉ còn một chữ số, số cuối cùng gọi đó là Quái số. Ví dụ gia chủ sinh năm 1989: 8+9=17, tiếp tục giản ước ta lấy 1+7=8. Quái số của gia chủ là 8. Từ quái số ta sẽ xác định được Cung phi, cụ thể như sau:

Số tổng cuối cùng của tổng năm sinh Nam Nữ Số 1 Khảm Cấn Số 2 Ly Càn Số 3 Cấn Đoài Số 4 Đoài Cấn Số 5 Càn Ly Số 6 Khôn Khảm Số 7 Tốn Khôn Số 8 Chấn Chấn Số 9 Khôn Tốn

Khi đã tìm được cung phi (quái mệnh), sẽ kết hợp với phương vị không gian tạo nên sự tốt xấu, hung cát khác nhau. Diên Niên là một trạng thái tốt, cách xác định Diên Niên như sau:

Cung Hướng Diên Niên Ly Bắc Khảm Nam Đoài Đông Bắc Chấn Đông Nam Tốn Đông Cấn Tây Càn Tây Nam Khôn Tây Bắc

Sau khi xác định được hướng trong nhà theo tuổi chính xác, gia chủ có thể dựa vào đó mà thiết kế các căn phòng hoặc khu vực chức năng trong ngôi nhà sao cho phù hợp nhất.

Bát trạch
Bát trạch

Cách tăng vượng khí cho Diên Niên

Để tăng thêm vượng khí cho gia chủ đối với những ngôi nhà đã có sẵn hướng Diên Niên, bạn có thể sử dụng các đồ vật có mệnh Kim (màu bản mệnh) hoặc những màu sắc thuộc mệnh Thổ (màu tương sinh). Hoặc tổng quan hơn, hãy ưu tiên những yếu tố sau vì người xưa có câu “Nhất vị, nhị hướng”:

 • Chọn thế đất xây nhà
 • Vị trí xây nhà trước khi chọn hướng nhà đẹp
 • Bố trí lại công năng, nội thất trong nhà
 • Cảnh quan xung quanh nhà

Xem thêm: Tây tứ trạch là gì?

Bài viết: Diên niên là gì? Tìm hiểu Sinh Khí, Thiên Y, Diên Niên, Phục Vị

Biên soạn: Hoozing – Giao dịch bất động sản thông minh

➖➖➖

HZ AGENT – Cộng đồng Môi giới

📲 Tải app ngay: Hoozing Agent App

🌐 Group: Hoozing Agent Group

🏢 119 Lương Định Của, P. Bình An, Quận 2.

☎️ Hotline: 0902 83 93 73

3.2 / 5 ( 221 bình chọn )

FOMO, FUD là gì? Cách vượt qua hội chứng tâm lý này trong giao dịch

FOMO, FUD hai thuật ngữ có phần xa lạ với nhiều người vì đây là những thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là Crypto. Nếu bạn chưa hiểu hai khái niệm này thì bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc FOMO, FUD là gì và cách để vượt qua hội chứng tâm lý này trong giao dịch nhé!

I. FOMO là gì?

FOMO là viết tắt của cụm từ tiếng Anh Fear of Missing Out, đây được coi là một nỗi sợ hay là một hội chứng sợ bị vụt mất, bỏ lỡ cơ hội. Những người bị mắc hội chứng này thường có xu hướng bị ám ảnh bởi cái cảm giác lo sợ, sợ hãi rằng mình đã lỡ hay để tụt mất cơ hội, đánh mất một điều gì đó mà bạn thân sẽ đạt được. Từ những suy nghĩ như vậy khiến họ đưa ra những quyết định quá hấp tấp, thiếu lí trí dẫn đến những hậu quả khôn lường.

FOMO là viết tắt của cụm từ tiếng Anh Fear of Missing Out

FOMO là viết tắt của cụm từ tiếng Anh Fear of Missing Out

Ví dụ thường dễ gặp nhất của hành động FOMO là trong lĩnh vực Trade coin, khi đồng xu đang trên đà tăng giá ngắn hạn, nạn nhân của hội chúng này sẽ có suy nghĩ đến việc sở hữu những đồng coin đó ngay lập tức nhằm thu về nguồn lợi nhuận to một cách nhanh chóng. Và khi chưa kịp tìm hiểu, tính toán cẩn thận mà đã ngay lập tức mua đồng coin ấy.

một một nỗi sợ hay là một hội chứng sợ bị vụt mất, bỏ lỡ cơ hội

FOMO là một một nỗi sợ hay là một hội chứng sợ bị vụt mất, bỏ lỡ cơ hội

II. FUD là gì?

FUD là viết tắt 3 chữ cái đầu của các cụm từ Fear – Uncertainty – Doubt, với nghĩa là Sợ hãi – Không chắc chắn – Nghi ngờ. Những cảm xúc này thường mang lại cho nạn nhân những cảm giác lo lắng, luôn sống thấp thỏm và mang cho mình cảm giác không yên lòng. Trong các lĩnh vực kinh doanh, chính trị,… FUD cũng là một chiến thuật tung những thông tin giả, chưa được xác thực nhằm gây ảnh hưởng đến nhận thức người xem, tạo ra những thông tin sai lệnh.

FUD là viết tắt 3 chữ cái đầu của các cụm từ Fear - Uncertainty - Doubt

FUD là viết tắt 3 chữ cái đầu của các cụm từ Fear – Uncertainty – Doubt

Một ví dụ cụ thể của FUD trong lĩnh vực trade coin, nạn nhân của triệu chứng này khi nghe thấy các tin tức không tốt về thị trường liền có tâm lí hoang mang, sợ hãi, chưa kịp tìm hiểu kĩ những biến động của thị trường đã nhanh chóng bán tháo những coin đang nắm giữ một cách không cần thiết. Không chỉ ảnh hưởng đến lợi ích của cá nhân họ mà còn khiến sụt giảm nghiêm trọng giá thị trường, tạo điều kiện cho “cá mập” khát máu thu gom coin với giá rẻ một cách dễ dàng.

Những cảm xúc này thường mang lại cho nạn nhân những cảm giác lo lắng, luôn sống thấp thỏm và mang cho mình cảm giác không yên lòng

FUD khiến cho nạn nhân cảm giác lo lắng, luôn sống thấp thỏm, không yên lòng

III. Cách vượt qua hội chúng FUD trong giao dịch

Đầu tiên để tìm cách vượt qua hội chứng này chúng ta phải biết nguồn gốc, nguyên nhân của hội chứng này. Nó ở đâu sinh ra? Ai là người có sức ảnh hưởng đến chúng.

Cách vượt qua hội chúng FUD trong giao dịch

Cách vượt qua hội chúng FUD trong giao dịch

Thực chất FOMO và FUD không phải tự nhiên được sinh ra mà phần lớn do những người ảnh hưởng trong cộng đồng tạo ra để làm giá trên thị trường và điều quan trọng là chính bản thân chúng ta đã góp một tay trong đó. Bạn không thể thay đổi yếu tố thị trường vậy chỉ còn cách thay đổi chính bản thân mình bằng cách ghi nhớ những điều quan trọng sau:

1. Kiên định với bản thân, với chiến lược mình vạch ra

Khi đầu tư vào một yếu tố nào đó chắc chắn bạn đã có cho mình những kế hoạch, đường đi lối bước cụ thể. Nếu đã xác định được điều đó ngay từ ban đầu, bạn hãy kiên định với kế hoạch đó, điều này giúp bạn có cái nhìn chính xác, phân biệt được sai trái từ đó đưa ra được những quyết định phù hợp nhất. Tránh trường hợp hấp tấp mà mắc phải những sai lầm ngoài dự tính và khiến bạn bạn mất đi tầm kiểm soát.

Kiên định với bản thân, với chiến lược mình vạch ra

Kiên định với bản thân, với chiến lược mình vạch ra

2. Nắm bắt và hiểu rõ thị trường

Nắm bắt và hiểu rõ thị trường có lẽ là nguyên tắc quan trọng mà ai cũng biết nhưng việc thực hiện nó thì không dễ dàng chút nào. Những trader dày dặn kinh nghiệm, có nhiều năm tham chiến trên thị trường cũng không dám khẳng định mức độ hiểu biết về thị trường như thế nào.

Thị trường sẽ có rất nhiều cơ hội béo bở nhưng nếu thấy coin đã bị FOMO, tăng giá quá cao thì tốt nhất bạn nên nằm ngoài cuộc chơi, theo dõi và rút ra kinh nghiệm cho riêng mình ở những lần đầu tư sau.

Nắm bắt và hiểu rõ thị trường

Nắm bắt và hiểu rõ thị trường

3. Cắt lỗ đúng lúc

Ai cũng sẽ có những sai lầm nhất thời, nếu chẳng may bạn FOMO và bị đu đỉnh thì hãy bình tĩnh phân tích lời lỗ và đừng ngần ngại cắt lỗ. Việc cắt lỗ đúng lúc giúp bạn nhanh chóng thoát ra, vẫn có thể giữ được một số vốn nhất định để tìm cơ hội đầu tư khác. Đừng quá chần chừ, trách việc tiếc không cắt lỗ dẫn đến tình trạng chôn vốn dài hạn hoặc ngậm ngùi nhìn tài sản bốc hơi dần mỗi ngày.

Cắt lỗ đúng lúc

Cắt lỗ đúng lúc

4. Xác định rõ phong cách đầu tư

Khi tham gia đầu tư bạn nên xác định phong cách đầu tư của mình, đầu tư ngắn hạn, trung hạn hay theo đuổi đầu tư dài hạn. Việc này giúp bạn chuẩn bị tâm lí, xác định rõ những phương pháp, cách thức giải quyết khi chịu ảnh hưởng của FOMO và FUD.

Chẳng hạn như bạn chỉ đầu tư lướt sóng (ngắn hạn) thì việc mượn sức mạnh của FOMO có thể giúp bạn thu về lợi nhuận nhanh chóng. Nhưng nếu là trung hay dài hạn thì nên xem xét, tính toán để tránh bị ảnh hưởng tiêu cực bởi FOMO hay FUD.

Xác định rõ phong cách đầu tư

Xác định rõ phong cách đầu tư

5. Trau dồi kiến thức về quản lí vốn hiệu quả

Khi bạn nắm rõ về kiến thức quản lí vốn, biết phân phối vốn hiệu quả sẽ giúp bạn giảm thiểu được rủi ro do FOMO và FUD gây ra. Ngoài ra việc quản lí vốn hiệu quả giúp bạn có khoản lợi nhuận ổn định, nắm được thế chủ động và khi đó FOMO và FUD sẽ không là vấn đề gây nhiễu loạn, ảnh hưởng đến những quyết định của bạn nữa.

Trau dồi kiến thức về quản lí vốn hiệu quả

Trau dồi kiến thức về quản lí vốn hiệu quả

Trên đây là bài viết giải thích FOMO, FUD là gì? Cách vượt qua hội chứng tâm lý này trong giao dịch. Hy vọng những thông tin bổ ích này sẽ giúp bạn giải đáp các thắc mắc của mình. Nếu thấy bài viết hay và ý nghĩa, bạn hãy chia sẻ đến bạn bè và người thân nhé. Chúc các bạn thành công!

Bộ Công an đề nghị truy tố Chủ tịch Công ty Thiên Rồng Việt

Ngày 9-9, Bộ Công an vừa thông tin về kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự “Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung số 43/QĐ-VKSTC-V2 ngày 3-8-2020 của VKSND Tối cao.

Bộ Công an đề nghị truy tố Chủ tịch Công ty Thiên Rồng Việt - Ảnh 1.

Nguyễn Hữu Tiến trước thời điểm bị điều tra

Nguyễn Hữu Tiến (36 tuổi, ở huyện Bình Chánh, TP HCM), Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Thiên Rồng Việt và Công ty Cổ phần OTCMAX.

Theo đó, ngày 1-9-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có Bản kết luận điều tra bổ sung vụ án số 51/VPCQCSĐT-P5, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến VKSND Tối cao (Vụ 2) đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm Nguyễn Hồng Quân, Phạm Việt Sơn, Phạm Thị Phương Thư.

Theo điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 12-2015 đến tháng 7-2018, Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm thành lập các Công ty Cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt, Công ty Cổ phần OTCMAX, không hoạt động sản xuất kinh doanh gì, lấy danh nghĩa Công ty đưa ra các thông tin không đúng sự thật, nhằm lừa dối, lôi kéo các nhà đầu tư tham gia nộp tiền vào công ty. Thông qua việc sử dụng mạng Internet, tạo lập các trang web “thienrongviet.com”, “otcmax.vn” quảng bá hình ảnh, in ấn các tạp chí, ấn phẩm, tổ chức nhiều buổi hội thảo, hội nghị khách hàng đưa ra các thông tin không đúng sự thật về các dự án đầu tư, hứa hẹn trả lãi suất cao, hoa hồng hấp dẫn, tạo dựng lòng tin, huy động nhà đầu tư góp vốn vào Công ty theo hình thức đa cấp, thực chất là lấy tiền nộp vào Công ty của các nhà đầu tư sau để trả một phần gốc và lãi cho các nhà đầu tư trước trong thời gian ngắn ban đầu, sau đó không trả lãi và hoa hồng nữa, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Căn cứ kết quả khai thác hệ thống quản lý dữ liệu nhà đầu tư (“cây hệ thống nhị phân đa cấp”) của Công ty Cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt, Công ty Cổ phần OTCMAX và đối chiếu trên hệ thống sổ sách, dữ liệu kế toán tài chính của Công ty, xác định: Từ khi thành lập đến khi ngừng hoạt động, Công ty Cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt và Công ty Cổ phần OTCMAX đã lôi kéo được 10.059 nhà đầu tư tham gia với tổng số 44.102 mã ID đầu tư (mã code), tổng số tiền nhà đầu tư đã nộp vào Công ty Cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt và Công ty Cổ phần OTCMAX là 499.295.243.901 đồng.

Số tiền bị can Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm đã chiếm hưởng là 40.333.618.047 đồng.

Hành vi của một số đối tượng liên quan có vai trò giúp sức cho bị can Nguyễn Hữu Tiến được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tách ra để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý sau.

Cách đào Bitcoin trên điện thoại, App cho iPhone, Android

Đào Bitcoin trên điện thoại là một trong những phương pháp kiếm bitcoin cần thiết nhất với mỗi “thợ” đào tiền, để có thể kiếm tiền mỗi khi rảnh rỗi. Cách đào bitcoin trên điện thoại cũng khá dễ dàng bởi nguyên lý hoạt động của các ứng dụng đào Bitcoin trên điện thoại này dựa trên việc bạn chơi trò chơi và xem quảng cáo. Còn trần trừ gì nữa, nếu như đây là điều mà bạn đang tìm kiếm thì tham khảo ngay bài viết dưới đây.

Bài viết liên quan

 • Gỡ ứng dụng trên iPhone, xóa app không dùng trong điện thoại iPhone, iPad
 • 5 Ứng dụng xem lịch âm trên Android, iPhone
 • Cách đào Bitcoin, kiếm Bitcoin cho người mới bắt đầu từ A tới Z
 • Cách sửa lỗi iPhone không tải được App, Game
 • Cách xóa ứng dụng trên Android, gỡ bỏ app trên điện thoại

Với sức nóng mà Bitcoin lan tỏa ngày một lớn trên toàn thế giới, đã có rất nhiều người tham gia đầu tư vào thị trường kiếm tiền ảo sinh lợi này, với việc sắm cho mình bộ “trâu cày” đào tiền Bitcoin hay đơn giản là kiếm bitcoin free hàng ngày thông qua các trang website hỗ trợ… Không chỉ có vậy, việc đào Bitcoin trên điện thoại cũng dần phổ biến khi mà hầu hết mọi người hiện nay ai cũng đều trang bị cho mình một chiếc điện thoại smartphone hay máy tính bảng, từ đó mà nhiều người dùng có thể tận dụng lợi thế này để đào Bitcoin trên điện thoại những lúc rảnh rỗi. Và nếu như bạn là một trong số đó, đang đi tìm cách đào Bitcoin trên điện thoại thì bài viết dưới đây là giải pháp với những ứng dụng hỗ trợ đào Bitcoin trên điện thoại iPhone và Android tốt nhất hiện nay.

cach dao bitcoin tren dien thoai app cho iphone android

Cách đào Bitcoin trên điện thoại, App cho iPhone, Android

1. Alien Run

Alien Run là một trò chơi rất hay và đơn giản giúp bạn kiếm Bitcoin trên điện thoại Android những lúc rảnh rỗi. Việc của các bạn là lần lượt đi qua từng màn hình mà trò chơi tạo ra để tích lũy Satoshi tương ứng. Ngoài ra, người chơi cũng có thể xem thêm quảng cáo lấy mạng hoặc dùng để gia tăng lượng Satoshi cho mình.

cach dao bitcoin tren dien thoai app cho iphone android 2

Có 2 mục chính mà các bạn cần quan tâm đó là làm nhiệm vụ Mission và Kill an Alien

– Mục Mission thì 3h mới có 1 lần, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ được từ 500-800 satoshi- Mục Kill an Alien thì bạn có thể chơi liên tục được, mỗi lần random vào 1 con Aliens. Giết nó xong thì nhận được số satishi tương ứng.

– Download Alien Run cho Android– Download Alien Run cho iPhone

2. Bitcoin Aliens

Cũng tương tự như Alien Run, Bitcoin Aliens là trò chơi giúp các bạn sẽ kiếm satoshi bằng việc tiêu diệt các Aliens trong game. Bạn nên tìm các Aliens có chỉ số cao để diệt vì chỉ số cao thì lượng satoshi bạn nhận được sẽ càng nhiều. Ngoài ra, người chơi cũng có thể xem thêm quảng cáo lấy mạng hoặc dùng để gia tăng lượng Satoshi cho mình.

cach dao bitcoin tren dien thoai app cho iphone android 3

– Download Bitcoin Aliens cho Android– Download Bitcoin Aliens cho iPhone

3. Free Bitcoin

Đây được coi là ứng dụng điểm hình cho việc xem quảng cáo kiếm bitcoin miễn phí và bạn cũng có thể kiếm thêm satoshi bằng cách làm các nhiệm vụ mà game giao cho bạn. Mỗi 1h bạn mở ứng dụng lên vào mục Claim Now để quay lựa chọn nhận số satoshi tương ứng với các ô có sẵn (kiểu quay sổ xố hên xui). Đặc biệt khi quay vào ô BIG thì sẽ có cơ hội nhận được tối đa 100.000 satoshi

cach dao bitcoin tren dien thoai app cho iphone android 4

Ngoài ra, ứng dụng này còn có 1 mục nữa là làm offer. Bạn vào phần Earn Free Bitcoin và làm các nhiệm vụ trong đó theo đúng yêu cầu và nhận được số satoshi tương ứng. Và nếu như các bạn muốn kiếm thêm nhiều satoshi thì cần dùng tới các ứng dụng Fake IP như OpenVPN, Hotspot Shield, TunnelBear và cụ thể thì bạn đọc có thể tham khảo danh sách các ứng dụng VPN miễn phí tốt nhất hiện nay mà chúng tôi đã giới thiệu trong bài viết trước.

– Download Free Bitcoin cho Android– Download Free Bitcoin cho iPhone

4. Blockchain Game

Blockchain Game cũng là ứng dụng trò chơi với yêu cầu chồng gạch càng cao càng nhận được nhiều satoshi. Nếu may mắn bạn có thể nhận tối đa 100.000 satoshi và game này cũng 1h bạn mở 1 lần.

cach dao bitcoin tren dien thoai app cho iphone android 5

Sau khi tải ứng dụng về máy, các bạn cần đăng ký email và địa chỉ nhận Bitcoin cho ứng dụng đầu tiên. Các ứng dụng còn lại bạn chỉ cần điền email là nó tự động cộng dồn tiền lại với nhau. Một ngày bạn có thể kiếm 20.000-50.000 satoshi và nhiều hơn nữa nếu bạn may mắn.

– Download Blockchain Game cho Android– Download Blockchain Game cho iPhone

5. Abundance

Khác với các ứng dụng trên, Abundance là một ứng dụng dễ sử dụng nhất khi chỉ cần người chơi mỗi giờ vào mục New Quote để nhận một câu danh ngôn tiếng Anh rồi quay xổ số để nhận tiền thưởng bằng Satoshi. Đặc biệt bạn sẽ có cơ hội nhận được 1.000.000 satoshi khi quay được vào ô Gold. Ngoài ra, giống như Free Bitcoin, nếu bạn muốn kiếm thêm bitcoin thì người chơi có thể thực hiện một số nhiệm vụ mà Abundance đề ra.

cach dao bitcoin tren dien thoai app cho iphone android 6

– Download Abundance cho Android– Download Abundance cho iPhone

Cấu trúc và cách dùng expect trong tiếng anh

Expect là cấu trúc dùng để diễn tả việc người nói đang trông chờ hay mong đợi một sự việc sẽ diễn ra, người nói tin rằng việc đó sẽ xảy ra. Có rất nhiều từ trong tiếng anh đồng nghĩa với expect. Hãy tham khảo bài viết sau để có thể phân biệt và dùng expect một cách chuẩn nhất.

1. Cấu trúc và cách dùng expect

Expect: trông đợi, trông mong. Người nói tin rằng việc đó sẽ xảy ra.

 • Ví dụ: She expects that Hoa will come.
 • Dịch nghĩa: Cô ấy trông mong Hoa sẽ đến. Và cô ấy tin chắc rằng Hoa sẽ đến.

Cấu trúc với động từ Expect

expect + object:

• She’s expecting a second baby.

Cô ấy đang mong chờ đứa con thứ hai.

expect + to-infinitive:

• We expect to leave tonight.

Chúng tôi hy vọng tối nay sẽ đi.

expect + that-clause:

• We expect that you make punctual delivery.

Chúng tôi mong ông giao hàng đúng hạn.

expect + object + to-infinitive:

• She expects everyone to run round after her

Cô ta muốn mọi người đều phải làm nhiều việc cho mình.

Các cấu trúc này không có quá nhiều sự khác biệt về cách dùng, chúng thường được dùng thay thế cho nhau. Tuy nhiên, vẫn có một số sự khác biệt về ngữ nghĩa.

( Expect dùng để nói về một điều mong đợi sắp xảy ra)

 • Câu 1: She expects Nam to come to the party.
 • Câu 2: She expects that Nam will come to the party.
 • Dịch nghĩa: Cô ấy trông đợi Nam sẽ đến bữa tiệc.

Trong câu 1, việc trông đợi Nam đến chỉ đơn giản là sự tin tưởng anh ấy sẽ tới.

Nhưng ở câu số 2, người nói muốn diễn đạt rằng “cô ấy rất muốn Nam đến”, và rằng nếu Nam không đến thì “cô ấy sẽ rất thất vọng hay thậm chí bực mình ghê lắm”.

Động từ expect thường được dùng để diễn tả sự trông chờ thiên về trí óc hơn là về cảm xúc, nghĩa là ta expect (trông đợi) điều gì xảy ra, thì ta sẽ có lý do tốt để tin rằng việc đó thực sự sẽ diễn ra.

2. Phân biệt Expect, Hope và Look foward to

Expect, hope và look forward to đều dùng để diễn tả mong muốn của người nói về một sự việc sắp xảy ra. Hãy phân biệt ý nghĩa khác nhau giữa chúng để có thể hiểu rõ hơn dụng ý của người dùng khi bắt gặp một trong số những từ ngữ này.

Hope dùng để nói về việc mong muốn điều gì đó sẽ xảy ra. Chúng ta dùng “hope” khi rất mong một điều gì, sự việc nào đó xảy ra nhưng ta không chắc chắn rằng liệu nó có thực sự xảy ra hay không.

( Expect, hope và look forward to có sự khác nhau về ý nghĩa)

Ví dụ:

 • They hope it doesn’t rain on their wedding day.
 • Dịch nghĩa : Họ hi vọng rằng trời không mưa vào ngày cưới của họ.
 • She hope our first baby is a girl.
 • Dịch nghĩa: Cô ấy hi vọng rằng đứa con đầu lòng của cô là con gái.
 • Hoa hope she get scholarship this year.
 • Dịch nghĩa: Hoa mong năm nay cô ấy nhận được học bổng.

Expect: thường mang nghĩa là bạn tin rằng điều đó sẽ xảy ra cho dù bạn có muốn hay không.

Ví dụ:

 • We don’t expect to ever win the lottery, but we still enjoy trying.
 • Dịch nghĩa: Chúng tôi không mong sẽ thắng giải xổ số, nhưng chúng tôi vẫn muốn thử.
 • Long is expected to launch a new game this fall.
 • Dịch nghĩa: Long được hi vọng sẽ cho ra một trò chơi mới mùa thu này.
 • They expect to do well on the exam because they studied hard.
 • Dịch nghĩa: Họ hi vọng sẽ làm tốt bài thi bởi vì họ đã ôn tập rất chăm chỉ.

Look forward to: chúng ta dùng look forward to khi nghĩ tới một sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai với sự háo hức, mong đợi. Chúng ta dùng look forward to với những sự việc chắc chắn sẽ xảy ra. Chúng ta không dùng look forward to với những sự việc có thể xảy ra.

Ví dụ:

 • She is looking forward to her 19th birthday.
 • Dịch nghĩa: Cô ấy rất mong chờ sinh nhật 19 tuổi của mình.
 • He is not looking forward to going to the hospital today. (He have an appointment)
 • Dịch nghĩa: Anh ấy không mong chờ việc đến bệnh viện ngày hôm nay – bời vì anh ta có hẹn.
 • The greedy woman is looking forward to inheriting her father’s fortune.
 • Dịch nghĩa: Người phụ nữ tham lam mong chờ để được thừa kế tài sản của bố cô ta.

Lưu ý: Chúng ta thường thường hay mắc lỗi khi sử dụng từ “expect” với nghĩa “look forward to”.

Ví dụ: + I’m expecting to see our baby. (Câu đúng là “I’m looking forward to seeing our baby”).

Chúc các bạn học tiếng Anh thật hiệu quả.

Lê Quyên.

3 Trang Web Luyện Nghe Tiếng Anh hiệu quả tại nhà ai cũng nên biết ! “Tiêu Biểu” trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh ViệtRoll On là gì và cấu trúc cụm từ Roll On trong câu Tiếng Anh Cấu Trúc và Cách Dùng từ Worry trong câu Tiếng AnhKỳ thi đại học tiếng Anh là gì, định nghĩa, ví dụ Anh Việt Get In Touch With là gì và cấu trúc Get In Touch With trong Tiếng Anh”Ốc Sên” trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt”Kết Quả Kinh Doanh” trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt”Sợ” trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Fondant là gì? Những điều cần biết về bánh Fondant

Tất tần tật những điều bạn cần biết về Fondant trong nghệ thuật làm bánh ngọt, fondant có ăn được không? Cách làm fondant ra sao? Những thành phần và nguyên liệu có trong fondant là gì khiến chúng đắt hơn so với những loại bánh thông thường?

Cuộc sống ngày càng được nâng cao dẫn đến thị hiếu tiêu dùng của con người cũng ngày cao hơn về tiêu chuẩn và chất lượng. Không chỉ là nhu cầu về ăn no, ăn đủ mà còn là những yêu cầu về tính thẩm mỹ của món ăn, món bánh. Do đó, những người làm nghề bếp, thợ làm bánh hay các lĩnh vực về ẩm thực luôn không ngừng sáng tạo từ công thức đến các kỹ thuật trang trí để đáp ứng nhu cầu của thực khách.

Chiếc bánh fondant tinh tế

Chiếc bánh fondant tinh tế được làm từ những bàn tay khéo léo

Trang trí bánh bằng fondant là một trong những kỹ thuật trang trí bánh ngọt độc đáo, sáng tạo và tuyệt đẹp góp phần tạo nên những chiếc bánh đẹp như các tác phẩm nghệ thuật sống động đầy màu sắc. Nghệ thuật trang trí bánh bằng fondant đôi khi bị xem là lãng phí, tuy nhiên những câu chuyện kể về fondant có lẽ sẽ tiếp tục cuộn lên thành một làn sóng mới về thẩm mỹ.

Trong bài viết này, hãy cùng Dạy Làm Bánh Á Âu tìm hiểu về fondant trong nghệ thuật trang trí để có thể nhìn rõ hơn về loại nguyên liệu này nhé!

Nội Dung

ẨnHiện

 • 1 Fondant là gì?
  • 1.1 Cấu tạo hóa học của Fondant ra sao?
  • 1.2 Fonadant có ăn được không?
 • 2 Một chiếc bánh fondant bao gồm những thành phần nào?
  • 2.1 Làm bánh fondant có khó không?
  • 2.2 Tạo hình fondant mất bao lâu?
 • 3 Có bao nhiêu loại fondant và phân biệt như thế nào?
  • 3.1 Những ưu điểm của bánh fondant so với bánh thông thường:
  • 3.2 Điều gì khiến bánh fondant trở nên đắt hơn những chiếc bánh thông thường?
  • 3.3 Mua nguyên liệu làm fondant ở đâu?
  • 3.4 Có thể mua bánh fondant ở đâu tại Việt Nam?
  • 3.5 Mua bánh fondant có đáng không?
  • 3.6 Có thể tự làm fondant không?
 • 4 Cách làm fondant mềm dẻo tại nhà
  • 4.1 Nguyên liệu:
  • 4.2 Các bước thực hiện:

Fondant là gì?

Fondant được xem là lớp phủ mặt bánh dùng trong trang trí bánh (Ảnh: Internet)

Fondant là một loại nguyên liệu dùng trong trang trí và được làm từ bột đường trắng mịn dùng trong trang trí và tạo hình cho những chiếc bánh kem hoặc bánh ngọt. Từ Fondant trong tiếng Pháp có ý nghĩa là “tan chảy”, fondant được xem là bắt nguồn từ từ “foundry” trong tiếng anh với nghĩa là “lò đúc”. Cũng có nhiều người gọi fondant đơn giản là “kẹo đường” bởi khi giải thích tên gọi của fondant….rắc rối quá, lại có nhiều cách phát âm khác nhau nên gọi như vậy cho đơn giản, dễ hiểu.

Fondant được làm từ đường bột (icing sugar) được nấu chảy cho dẻo mềm lên và tạo hình, tùy vào công dụng cũng như thị hiếu thẩm mỹ và khẩu vị của mỗi thợ làm bánh mà fondant có rất nhiều công thức với vô vàn màu sắc và mùi vị khác nhau. Tuy nhiên chúng có điểm chung là đều khá linh hoạt, dễ tạo màu và tạo mùi, rất được ưa chuộng trong việc tạo lớp phủ (coat) bên ngoài cùng cho mặt bánh hay nặn hình thù trang trí theo ý muốn.

Ngoài ra, lớp phủ mà fondant tạo ra có giá trị thẩm mỹ rất cao với bề mặt láng mịn và bóng mờ, chúng cũng không dễ nhăn nheo hay gãy nứt và có khả năng chịu đựng được nhiệt độ cao trong nhiều giờ của các bữa tiệc ngoài trời.

Fondant xuất hiện như thế nào?

Nếu so với những loại bánh nổi tiếng có lẽ fondant còn có mặt sớm hơn, ngay từ những năm thuộc thế kỉ 15 người ta đã áp dụng sự hỗn hợp loại đường dẻo kết hợp cùng với hạnh nhân để nặn thành những hình thù khác nhau cho loại nguyên liệu trang trí này. Vào thế kỉ thứ 16 đã có những công thức cơ bản về fondant được hình thành.

Tuy nhiên mãi cho đến thế kỉ thứ 20 loại nguyên liệu trang trí fondant mới được sử dụng phổ biến và chính thức được áp dụng vào nghệ thuật trang trí các loại bánh ngọt. Sau hơn 100 năm nguyên liệu trang trí fondant đã có những sự trang trí đa dạng và phong phú hơn rất nhiều, fondant được dùng dùng với muôn vàn những ý tưởng trang trí cũng như được nổi tiếng bởi…giá thành khá cao.

Cấu tạo hóa học của Fondant ra sao?

Fondant được hiểu là một dạng nước có sự bão hòa với đường, khi đó lượng đường được hòa tan nhiều gấp 2 lần lượng nước ở nhiệt độ sôi so với khi đường được bão hòa trong nhiệt độ phòng thông thường. Sau đó, nếu như đường hòa tan và vẫn để yên cho dung dịch này nguội đi, đồng thời khi đó đường vẫn sẽ được hòa tan trong dung dịch bão hòa cho đến khi xuất hiện sự cấu tạo hạt nhân diễn ra.

Trong quá trình này nếu như có tinh thể của sucroza không tan rơi vào hỗn hợp sẽ tạo ra độ giòn hoặc bị khuấy động các tinh thể sucrose hòa tan thành tinh thể giòn (được sử dụng trong công thức làm kẹo cứng), còn ở fondant người ta sẽ để bó nguội và không khuấy động, sau khi nguội thì khuấy động thật nhiều sẽ tạo thành các dạng tinh thể nhỏ và fondant trở nên mềm mịn.

Fonadant có ăn được không?

Bạn sẽ cảm thấy thắc mắc bởi nếu có cấu tạo hóa học liệu fondant có ăn được không? Câu trả lời là có, fondant hoàn toàn có thể ăn được và chúng có mùi thơm nhẹ của vani! Bạn hoàn toàn yên tâm bởi fondant được cấu tạo hoàn toàn từ 100% là đường và rất ngọt.

Fondant là gì?

Fondant hoàn toàn có thể ăn được bởi nguyên liệu chủ yếu là đường

Tuy nhiên fondant ngọt nên có thể sẽ không thích hợp với khẩu vị của người Việt Nam chúng ta, do đó nếu bạn không thích có thể dễ dàng bóc lớp đường này ra và thưởng thức món bánh kem ngon lành như bình thường.

Một chiếc bánh fondant bao gồm những thành phần nào?

Tìm Hiểu Ngay Nghiệp Vụ Bếp Bánh Quốc Tế Tìm Hiểu Ngay Bánh Âu Cơ Bản Tìm Hiểu Ngay Bánh Âu Nâng Cao Tìm Hiểu Ngay Khóa Học Làm Bánh Nhật Tìm Hiểu Ngay Khóa Học Nghiệp Vụ Bánh Kem Tìm Hiểu Ngay

Một chiếc bánh fondant thông thường sẽ bao gồm một lớp bánh bông lan bên trong, sau đó được phủ thêm một lớp fondant láng mịn bên ngoài và được phủ toàn bộ lên bánh. Fondant rất đa dạng về màu sắc khi phủ lên bánh và chúng ta không thể biết được phía sau lớp fondant có những gì cho đến khi chiếc bánh được cắt ra chia sẻ với mọi người.

Do vậy, độ đa dạng của cốt bánh bên trong cũng khá đa dạng, có thể lựa chọn các loại bánh như: bánh gato thông thường, butter, sponge, chocolate… tùy theo ý thích và hương vị bạn muốn. Thông thường bạn nên chọn các loại bánh dạng mềm như sponge, sử dụng kem tươi sẽ dễ ăn hơn với mọi người. Bánh càng đặc và có độ cứng, được sử dụng kem bơ thì sẽ dễ cho việc phủ bánh bằng fondant , tuy nhiên lại khá ngậy và béo sẽ không hợp khẩu vị nhiều người.

Làm bánh fondant có khó không?

Bạn sẽ tự hỏi rằng làm bánh fondant liệu có khó không, tuy nhiên bạn sẽ không nhận được câu khẳng định là có hay không. Bởi đơn giản nếu như bạn khéo tay và thật sự có đam mê với nghề làm bánh thì chỉ cần bạn có thêm một chút kiên nhẫn và khả năng để tạo hình những chiếc bánh thật bắt mắt.

Còn nếu như bạn chưa biết cách làm thì có thể sẽ học được cách làm bánh fondant tại những khóa học làm bánh chuyên nghiệp, ở những khóa học này bạn sẽ được học kiến thức và thực hành tại lớp thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Thực tế để có thể làm được một chiếc bánh fondant tinh tế và đẹp mắt bạn sẽ cần rất nhiều thời gian để có thể tận dụng hết công sức và sự tỉ mỉ của mình để làm ra những chiếc bánh yêu thích. Tuy nhiên sau quá trình miệt mài chắc chắn thành quả sẽ làm bạn cảm thấy vô cùng hạnh phúc!

Tạo hình fondant mất bao lâu?

Từ những công đoạn làm fondant lớp phủ cho đến công đoạn tạo hình trang trí bằng fondant đều cần nhiều thời gian. Người làm bánh chuyên nghiệp sẽ phân biệt những loại fondant dành cho việc phủ bánh và những loại có đặc tính dùng để thực hiện tạo hình và trang trí riêng. Tất cả những loại fondant được dùng trong trang trí bánh đều có thể ăn được.

Những hình thù nhân vật, những chi tiết trang trí bằng fondant cực kì đa dạng và phong phú, bạn cũng có thể yêu cầu tạo hình theo nhân vật hoặc hình tượng mình mong muốn, tuy nhiên những nguyên liệu này khá đắt và đương nhiên việc phải trả một khoản tiền lớn hơn cho chiếc bánh này là điều dĩ nhiên sẽ xảy ra. Thành phẩm là một chiếc bánh vô cùng tỉ mỉ, khéo léo và tinh tế.

Tạo hình Toroto và Vô diện trong cực dễ thương bằng Fondant

Để hoàn thành một chiếc bánh fondant theo yêu cầu riêng biệt có thể mất rất nhiều thời gian, cho từng chiếc bánh theo các kích thước khác nhau cũng như từng chi tiết trang trí bánh đều đòi hỏi thủ công. Đối với những chiếc bánh yêu cầu cao có thể mất đến vài ngày để hoàn thành.

Có bao nhiêu loại fondant và phân biệt như thế nào?

Thông thường bạn có thể bắt gặp những chiếc bánh fondant, vậy liệu chúng có bao nhiêu loại fondant và cách phân biệt ra sao? Chúng ta cùng tìm hiểu những loại fondant cơ bản nhé!

Poured fondant: Đây là loại cơ bản nhất của fondant.

Poured fondant bao gồm những thành phần chính là đường nấu chảy dùng với nước và bột ngô, những hương liệu được xem là phổ biến của hương hạnh nhân hoặc hương chanh. Chúng ta có thể mặc định cho fondant được làm từ đường, và chúng có vị ngọt ngấy tuy nhiên loại fondant này có rất nhiều hương vị đa dạng như chocolate, trái cây….

Poured fondant có dạng hơi đặc, thông thường được sử dụng để làm lớp phủ cho bánh bởi chúng có sự láng mịn, loại fondant này cũng được sử dụng làm nhân của những loại bánh ngọt cỡ vừa như bánh cupcake, kẹo, bánh pastry… Hay chúng ta sẽ dễ tìm thấy fondant loại này trong món Cadbury crème egg trong ngày lễ Phục Sinh rất phổ biến, nếu thiếu vị ngọt của fondant món bánh này sẽ không được xem là hoàn thiện.

fonadant co an duoc khong

Cupcake fondant siêu cute

Rolled fondant: Được sử dụng rộng rãi trong những chiếc bánh trang trí tinh tế.

Trên thực tế Rolled fondant thường khó “điều khiển” hơn Poured nhiều lần, tuy nhiên chúng lại được sử dụng một cách rộng rãi hơn bởi những nhu cầu trang trí được xem là phức tạp và tinh tế hơn rất nhiều trong thời điểm hiện tại. Những kết cấu hóa học của Rolled fondant được xem là cứng và có độ dai hơn so với Poured, bởi chúng có sự tham gia của gelatin.

Khi Rolled fondant được nấy xong thường có dạng tròn như một khối bột, khi sử dụng sẽ được cán mỏng ra và sử dụng theo nhu cầu của chúng. Thông thường sẽ được sử dụng với độ dày khoảng từ 3 – 5mm và dùng để bọc bên ngoài cốt bánh, tạo thành một lớp láng mịn với các màu sắc bắt mắt để tiếp tục các công đoạn trang trí khác.

Khi sử dụng Rolled fondant người nghệ nhân làm bánh cần có những kỹ thuật và đòi hỏi tay nghề cao, bởi áp lực từ sức nặng của lớp Rolled fondant có thể làm xẹp bánh, do vậy mà cốt bánh cần là những loại bánh có độ cứng. Tuy nhiên sau khi hoàn thành tác phẩm chiếc bánh fondant lại quá hoàn mĩ có thể góp mặt trong những bữa tiệc cực kì sang trọng.

Sculpting fondant: Fondant dùng để tạo hình và trang trí.

Với những tính chất chung cùng với sự có mặt của Rolled fondant, sculpting fondant được xem là sự thừa hưởng và nối tiếp của những đặc tính có sự dẻo dai và linh hoạt cho những công thức tạo hình, nhuộm màu cho chiếc bánh.

Không cùng công dụng như rolled, sculpting fondant thường được sử dụng trong việc nhào nặn và cho ra đời những nhân vật trang trí với nhiều hình thức khác nhau và được xem là những hình thức trang trí rất quen thuộc trong những chiếc bánh.

Tạo hình và thực hiện trang trí bằng fondant cực kì bắt mắt và sống động

Sculpting fondant có thể sử dụng để biến hóa thành bất cứ điều gì, những hình tượng nhân vật cho đến tất cả mọi thứ, và sculpting fondant luôn sẵn sàng được trở thành một bộ môn điêu khắc dành cho giới nghệ thuật làm bánh và trang trí bánh.

Những ưu điểm của bánh fondant so với bánh thông thường:

Một chiếc bánh fondant được làm từ những chất liệu đắt tiền và cao cấp, chính vì vậy mà chúng có những ưu điểm vượt trội hơn so với những chiếc bánh thông thường khác.

Chất liệu thể hiện ý tưởng tuyệt vời: Đối với bánh fondant bạn có thể thực hiện được những ý tưởng vô cùng độc đáo trên những chiếc bánh này, được dùng để thực hiện với bất cứ ý tưởng tùy thuộc vào sự tưởng tượng và đôi tay khéo léo, tỉ mỉ của bạn. Những hình tượng từ con người đến các con vật, hoa trang trí hay bất cứ điều gì cũng đều được tạo nên với sự sắc nét và tinh tế.

Bánh được trưng bày lâu hơn: Chiếc bánh fondant được phủ bên ngoài một lớp fondant có thể sẽ được sử dụng và trưng bày với điều kiện nhiệt độ thông thường lâu hơn những chiếc bánh khác. Với chiếc bánh được trang trí tỉ mỉ và tinh tế như vậy mọi người có thể thoải mái chụp hình với bánh, hoặc có thể di chuyển bánh một cách dễ dàng mà không lo sợ phần kem sẽ dính hoặc trở nên lem nhem, kem bị tan chảy như những chiếc bánh thông thường.

Tạo hình Toroto và Vô diện

Nghệ thuật fondant mang đến những tác phẩm đẹp mắt và sáng tạo

Bánh fondant mang sự trang trọng và đẳng cấp: Những chiếc bánh fondant luôn thể hiện được sự đẳng cấp, tinh tế và sang trọng hơn hẳn những chiếc bánh kem thông thường chúng ta sử dụng hàng ngày. Từng chi tiết trang trí trên bánh đều được chăm chút khiến mọi người sẽ phải trầm trồ vì vẻ đẹp và sự sang trọng của chúng.

Điều gì khiến bánh fondant trở nên đắt hơn những chiếc bánh thông thường?

Để tạo ra một chiếc bánh fondant đòi hỏi người làm rất nhiều yếu tố, ngoài việc khéo tay, tỉ mỉ, tinh tế và kiên nhẫn còn đòi hỏi về các yếu tố khác như:

Vật liệu làm fondant đòi hỏi sự cao cấp: Mỗi chiếc bánh fondant đều đòi hỏi là một tác phẩm nghệ thuật có sự khác biệt, chính vì vậy mà người làm bánh cần phải suy nghĩ rất nhiều về việc tạo hình, phối màu cho những chi tiết và cả tổng thể chiếc bánh, cách tạo nên bố cục, nhân vật, điểm nhấn… hoặc thực hiện theo đúng yaau cầu của người đặt bánh.

Mua ý tưởng sáng tạo: Thông thường khi làm bánh fondant sẽ phải làm theo từng yêu cầu chứ không phải là đại trà, chính vì vậy mà mỗi chiếc bánh là một tác phẩm nghệ thuật sáng tạo hoàn toàn mới. Bạn mua một chiếc bánh và sẽ được mua luôn cả sự sáng tạo của người làm bánh.

Thời gian làm bánh lâu hơn: Thời gian để tạo ra một chiếc bánh fondant lâu hơn rất nhiều so với làm ra một chiếc bánh kem thông thường. Những kĩ thuật để làm ra chiếc bánh fondant thật sự khó hơn nhiều lần so với việc trang trí cho những chiếc bánh kem thông thường. Fondant có thể được xem là một bộ môn điều khắc dành cho nghệ nhân ngành bánh, bạn phải là những người có bàn tay và óc sáng tạo cực kì phong phú.

Mua nguyên liệu làm fondant ở đâu?

Bạn có thể tìm mua được nguyên liệu để làm và trang trí fondant tại những cơ sở hoặc cửa hàng bán nguyên liệu làm bánh, hoặc những cửa hàng, shop chuyên bán những loại nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài.

Có thể mua bánh fondant ở đâu tại Việt Nam?

Bạn có thể mua bánh fondant tại Việt Nam, có nhiều tiệm bánh hoặc những cơ sở cá nhân nhận làm bánh fondant theo yêu cầu nhé. Bạn có thể tham khảo về chất lượng và giá cả của những sản phẩm tại nhiều nơi bằng cách tìm kiến trên google hoặc Facebook, tham khảo ý kiến của những người từng mua bánh fondant.

Mua bánh fondant có đáng không?

Bánh fondant có thể đối với nhiều người là một chiếc bánh sa sỉ, không cần thiết. Tuy nhiên bạn nên hiểu về những giá trị được tạo nên từ những chiếc bánh fondant, không chỉ để ăn mà còn là để thưởng thức nghệ thuật.

Bạn có thể tìm được những giá trị đặc biệt của chiếc bánh trong những bữa tiệc trang trọng, đẳng cấp để thể hiện sự trân trọng đối với thực khách và sự đẳng cấp của chủ nhân bữa tiệc.

Có thể tự làm fondant không?

Bạn có thể làm fondant tại nhà với những công thức chuẩn xác, tuy nhiên hãy chuẩn bị tinh thần hiểu rằng việc có thể tạo được bánh fondant mịn mềm đẹp và bóng láng bởi kỹ thuật làm bánh fondant không đơn giản.

Bạn có thể tham gia các lớp học làm bánh fondant để nắm công thức và bí quyết chuẩn xác từ các chuyên gia làm bánh hàng đầu để tạo nên những chiếc bánh sinh động và đẹp mắt.

Bạn có thể học làm fondant qua các lớp học làm bánh

Cách làm fondant mềm dẻo tại nhà

Dưới đây là gợi ý cho bạn về công thức làm fondant tại nhà nhé, hi vọng với công thức này bạn có thể thành công và chinh phục được fondant.

Nguyên liệu:

– Gelatin không mùi: 1 gói – Nước: 60ml – Siro glucose: ½ chén (chất ngọt trong thực phẩm) – Glycerin: 15ml (chất phụ gia) – Vani: 5ml – Đường bột: 960g – Shortening: 30g

Shortening mình nhắc đến là loại nguyên liệu được cấu thành từ 100% chất béo màu trắng, loại này không có mùi vị, có độ đặc tương ứng với loại bơ thực vật. Được xem là loại dầu thực vật nhưng có loại cũng được làm từ mỡ động vật. Khó bị chảy ở nhiệt độ thông thường hơn bơ.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Thực hiện cho gelatin vào tô nước lạnh, để yên không khuấy động cho đến khi hỗn hợp dày lên thì đặt hỗn hợp gelatin lên xửng hấp trên cùng của nồi nước, đun sôi cho đến khi thấy bột đã hòa tan.

Bước 2: Thêm siro glucose và glycerin vào thực hiện trộn đều và khuấy, cho thêm shortening vào và lưu ý nên tắt bếp trước khi shortening tan chảy hết cùng với hỗn hợp.

Bước 3: Thực hiện cho vani vào khuấy đều hỗn hợp cho nguội dần và cho đến khi thấy nhiệt độ trở nên ấm.

Bước 4: Cho chỗ đường bột vào rây cho mịn, cho vào bát lớn và tạo một chỗ trống ở giữa như miệng giếng, cho hỗn hợp gelatin ấm vào, lấy thìa gỗ khuấy đều cho hòa quyện vào nhau.

Bước 5: Cho chỗ đường còn lại vào hỗn hợp rồi nhào tiếp cho đến khi không còn dính vào tay là được, nếu kẹo quá mềm thì cho thêm một ít đường. Nếu cảm thấy cứng thì cho thêm một chút nước.

Bước 6: Khi có được hỗn hợp này tức là bạn đã hoàn thành khâu làm fondant. Lúc này bạn có thể sử dụng ngay hoặc để bảo quản trong hợp kín cho vào tủ lạnh. Khi cần sử dụng thì bỏ ra nhiệt độ thường rồi nhào lại cho mềm là được.

Cupcake fondant siêu cute

Chiếc bánh sinh nhật trang trí bằng fondant cho bé gái cực kì xinh xắn

Những điều tuyệt vời về fondant đã tạo nên một trào lưu mới của bánh sinh nhật hay những chiếc bánh sang trọng trong các bữa tiệc đẳng cấp. Mỗi chiếc bánh được tạo nên từ nghệ thuật độc đáo mang đến cho bạn một góc nhìn tinh tế, bởi sự sống động như được thổi hồn sẽ tạo nên cảm xúc cho chủ nhân bữa tiệc cũng như thực khách

Hiện nay kỹ thuật làm fondant và tạo hình với fondant đang được mở rộng và đào tạo chuyên nghiệp hơn, bạn có thể tham gia ở những khóa học làm bánh kem chuyên nghiệp. Với ý tưởng và sự sáng tạo vô hạn sẽ giúp bạn tạo hình cho fondant cực kì đẹp mắt và sinh động. Nghệ thuật fondant mỗi ngày đều được chú trọng hơn trong nghệ thuật trang trí đối với nghề làm bánh, hãy cho mình cơ hội để được tìm hiểu về bộ môn trang trí này nhé! Chúc bạn luôn tìm được niềm vui!

Để biết thêm thông tin chi tiết về các khóa học của Dạy Làm Bánh Á Âu, bạn vui lòng để lại thông tin ở nút “Đăng ký” bên dưới, để được hỗ trợ tư vấn miễn phí nhé!

Đánh giá dự án FIO Protocol (FIO coin) – Thông tin và update mới nhất về dự án

Dự án FIO Protocol

FIO Protocol (FIO) là gì?

FIO Protocol (FIO) là một giao thức blockchain phi tập trung được phát triển nhằm mục đích làm cho các hoạt động gửi và nhận coin, token một cách dễ dàng hơn.

Điểm nổi bật của FIO Protocol?

 • Có ý nghĩa với người dùng: cho phép người dùng bắt đầu giao dịch bằng cách sử dụng các mã nhận dạng có thể hiểu được như “tom @ trustwallet” hoặc “jack @ ethereum”.
 • Phi tập trung: được cung cấp bởi một blockchain công khai không yêu cầu giải pháp tập trung của bên thứ ba.
 • Bảo mật: tất cả các giao dịch FIO Protocol yêu cầu FIO Private Key, do chính người dùng kiểm soát.
 • Riêng tư: thông tin nhạy cảm như địa chỉ công khai và siêu dữ liệu có thể được mã hóa trên blockchain.
 • Có thể tương tác: sau khi được tích hợp vào ví, FIO Protocol hoạt động với bất kỳ blockchain và tiền điện tử nào mà không cần bất kỳ sự tích hợp nào với các chuỗi đó.
 • Sẵn sàng cho thương mại điện tử: cho phép yêu cầu chức năng thanh toán cùng với siêu dữ liệu riêng tư cho mọi giao dịch.

Các sản phẩm của FIO Protocol

FIO Address (địa chỉ ví FIO)

FIO Address đóng vai trò là ví định danh đối với người dùng trên FIO Protocol. FIO Address có cấu trúc là tên người dùng @ miền.

Việc đăng ký FIO Address có thể được thực hiện trực tiếp thông qua một ứng dụng đã tích hợp FIO Protocol hoặc thông qua một trang web đăng ký được lưu trữ mở cho cộng đồng.

FIO Address và tất cả các tương tác tiếp theo với FIO Protocol được kiểm soát bởi FIO private key do chính người dùng sở hữu.

FIO Address có phí hàng năm mặc định được thanh toán bằng FIO token và được cấp hạn mức 100 giao dịch miễn phí. Nếu người dùng đã sử dụng hết hạn mức giao dịch miễn phí của mình trước năm tiếp theo, họ có thể chọn gia hạn đăng ký hàng năm sớm bằng một khoản thanh toán bằng FIO token khác hoặc thanh toán các giao dịch riêng lẻ trong tương lai. Nếu phí gia hạn cho FIO Address không được thanh toán trước ngày hết hạn, địa chỉ ví đó sẽ tạm thời bị vô hiệu hóa.

FIO Request

FIO Request cho phép người dùng bắt đầu giao dịch trong đó người nhận thanh toán yêu cầu tiền từ người trả tiền bằng cách sử dụng FIO Address. Yêu cầu này được lưu trữ trên chuỗi và tất cả siêu dữ liệu nhạy cảm như tiền tệ, số tiền, địa chỉ công khai của người nhận thanh toán, Dữ liệu FIO, v.v., được mã hóa bằng trao đổi khóa Diffie-Hellman.

FIO Data

FIO Data là siêu dữ liệu có thể đi kèm với bất kỳ giao dịch blockchain nào. Siêu dữ liệu này có thể bao gồm từ một bản ghi nhớ đơn giản (ví dụ: “cho bữa trưa”), đến dữ liệu có cấu trúc như giỏ hàng, chi tiết tiền gửi trao đổi hoặc hàm băm đề cập đến dữ liệu ngoài chuỗi. FIO Data có thể được sử dụng để hỗ trợ thương mại phi tập trung, trong đó thông tin giao dịch thông thường như hóa đơn, ngày tháng và thông tin liên hệ có thể được lưu trữ trên chuỗi để kiểm tra trong tương lai. FIO Data cũng có thể bao gồm siêu dữ liệu liên quan đến giao dịch blockchain gốc, chẳng hạn như giao dịch id, địa chỉ hoàn tiền và mã băm của dữ liệu ngoài chuỗi.

Thông tin cơ bản về FIO token

 • Token Name: FIO Protocol
 • Ticker: FIO
 • Blockchain: FIO Chain
 • Token Type: Utility, Governance
 • Total Supply: 1.000.000.000 FIO
 • Circulating Supply: 351.850.995 FIO

Token Allocation

Sơ đồ phân bổ FIO coin

 • Nhà đầu tư vốn chủ sở hữu: 16.42%
 • Private Sale: 1.41%
 • Team và cố vấn: 18.58%
 • Quỹ tài trợ và nhà cung cấp dịch vụ nền tảng: 22.33%
 • Tiền thưởng và airdrop: 12.68%
 • Phần thưởng tích hợp và phần thưởng cho nhà sản xuất block: 12.39%
 • Token dự trữ cho các đợt sale trong tương lai: 3.59%
 • Giveaway địa chỉ FIO: 12.6%

FIO Protocol Token Release Schedule

FIO token release schedule

FIO token dùng để làm gì?

 • Đăng ký địa chỉ ví và domain.
 • Thanh toán phí giao dịch.
 • Quản trị.

Ví lưu trữ FIO token

Các bạn có thể lưu trữ FIO token trên các loại ví sau: ví sàn, Edge, Trustee Wallet.

Cách kiếm và sở hữu FIO token

Mua trực tiếp trên sàn giao dịch.

Mua bán FIO token ở đâu?

Hiện tại FIO được giao dịch tại nhiều sàn giao dịch khác nhau với tổng volume giao dịch mỗi ngày khoảng 14.4 triệu USD. Các sàn giao dịch niêm yết token này bao gồm: Binance, TTTD.VN, Hotbit, Ascendex, Bithumb Global, Bitmart, Whitebit, Liquid.

Tương lai của dự án FIO Protocol thế nào, có nên đầu tư vào FIO token hay không?

FIO Protocol là một public blockchain với sản phẩm nổi bật như địa chỉ ví định danh, được phát triển phù hợp cho các hoạt đồng thương mại điện tử. Thông qua bài viết này chắc các bạn đã phần nào nắm được những thông tin cơ bản về dự án để tự đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình. Coin68 không chịu trách nhiệm với bất kỳ quyết định đầu tư nào của các bạn. Chúc các bạn thành công và kiếm được thật nhiều lợi nhuận từ thị trường tiềm năng này.

Cập nhật những tin tức nhanh nhất về lĩnh vực DeFi tại kênh thông báo của Cộng đồng Fomo Sapiens!

Có thể bạn quan tâm: Bomb Crypto Đánh giá game Bomb Crypto (BCOIN coin) – Thông tin và update mới nhất về dự án Chibi Clash Đánh giá game Chibi Clash (CLASH coin) – Thông tin và update mới nhất về dự án dự án psyoption Đánh giá dự án PsyOptions (PSY coin) – Thông tin và update mới nhất về “nhà vô địch” cuộc thi Solana Hackathon polkabridge Đánh giá dự án PolkaBridge (PBR coin) – Thông tin và update mới nhất về dự án

Ethereum Classic là gì? Tìm hiểu về đồng tiền điện tử Ethereum Classic (ETC)

Ethereum classic là gì? Tạo sao Ethereum classic (ETC) lại ra đời? Lịch sử ra đời và phát triển của nó ra sao? Mức độ nguy hiểm như thế nào. Khá nhiều câu hỏi đặt ra xung quanh vấn đề này, cũng nhiều bạn thường xuyên truy cập Blog tiền ảo có hỏi nên hôm nay TTTD.VN viết bài này để chia sẻ với các bạn khái niệm về Ethereum classic và một số sự kiện quan trọng có liên quan.

Ethereum classic (ETC) là gì?

Ethereum classic (ETC) là một loại Crypcurrency nó được phát triển và tạo ra từ công nghệ Blockchain của Ethereum. Mới đầu 2 Blockchain này là tương tự giống nhau về mọi mặt nhưng đến khi phiên bản hard fork lần thứ hai tại khối thứ 1,920,000 của Ethereum tiến hành nhằm hoàn trả lại toàn bộ số tiền trong quỹ DAO của các nhà đầu tư bị lấy cắp. Các giao dịch hoạt động trên Ethereum vẫn có hiệu lực với Blockchain của Ethereum classic tới khi bị hark fork, từ đó thì 2 blockchain này chuyển sang hoạt động riêng.

Tuy nhiên, các tính năng của Ethereum classic vẫn tương tự như đồng Ethereum, ví dụ như việc sử dụng các hợp đồng thông minh và các kỹ thuật phan tán. Bên cạnh đó các thông số kỹ thuật của Ethereum classic cũng tương tự như Ethereum: Thời gian trung bình của khối, phần thưởng và kích thước khối.

Tại sao Ethereum classic lại ra đời?

Có thể nói, phiên bản Hard fork lần 2 của đồng tiền ảo Ethereum được quan tâm rất nhiều, xảy ra nhiều tranh cãi, vụ việc này đã khiến cộng đồng sử dụng Ethereum tách ra thành 2 nhóm.

Tại sao Ethereum classic lại ra đời ?

Dưới đây là quan điểm của người dùng không đồng ý Hard Fork:

 • Tất cả những sự việc xảy ra vừa qua với Blockchain không bị can thiệp và không thể can thiệp được
 • Mật mã phải là luật, theo các điều khoản sử dụng của quỹ DAO dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào
 • Đây được xem như một cuộc giải cứu cho các nhà đầu tư Ethereun
 • Việc đưa ra quyết định hoàn lại tiền sẽ gây tỷ giá Ethereum sụt giảm

Còn đây là những quan điểm đồng tình với Hard Fork:

 • Mật mã là luật: Như vậy thì quá cứng rắn ở thời điểm hiện tại, số đông sẽ là tiếng nói của hầu hết mọi người
 • Hacker không thể có lợi nhuận, không đẹp phép có lợi từ việc lấy cắp, điều này vi phạm đạo đức và cộng đồng phải can thiệp
 • Nếu xem như đầy là cuộc giải cứu nhà đầu tư thì không phải, chỉ là hoàn tra tiền
 • Giá trị của Ethereum sẽ bị tổn hại khi nó nằm trong tay một người như vậy
 • Chúng ta cần phải hành động bởi vì số tiền này quá lớn
 • Nếu không nhanh tay xử lý thì việc này rất có thể xảy ra lần thứ 2

Và từ đó Ethereum classic được ra đời

Mức độ nguy hiểm của Ethereum classic là gì?

Trước đây Bitcoin cũng từng đề cập đến vấn đề xảy ra 2 Blockchain cùng tồn tại và các nhà phát triển rất sợ điều đó xảy ra. Vì nó có thể khiến các nhà đầu tư Bitcoin cũng như người sử dụng bị nhầm lẫn, đồng thời việc này dễ tạo cơ hội cho các cuộc tấn công Replay trên cả hai Blockchain.

Hơn nữa, khi có một giao dịch được thực hiện trên Blockchain, nó có thể được tái hiện trên Blockchain kia mà không được sự chấp thuận, dẫn tới việc thông tin về private-key của chủ sở hữu tài khoản bị lộ ra ngoài.

Giá trị của đồng tiền ảo Ethereum Classic là gì?

Giá của đồng tiền điện tử Ethereum Classic thường xuyên biến động, lên xuống thất thường và thay đổi theo từng giờ thậm trí là từng phút, cũng tương tự như Ethereum hay Bitcoin vậy. Chính vì đặc điểm này nên đồng ETC cũng là loại tiền tệ được nhiều nhà đầu tư ưa thích “Lướt sóng” lựa chọn. Tại thời điểm Blog tiền ảo viết bài này thì giá 1 ETC = $7.40 = 0.00369020 BTC, vốn hóa thị trường là $679,843,508 = 338,904 BTC.

Giá trị của đồng tiền ảo Ethereum Classic

Mua bán Ethereum Classic (ETC) ở sàn giao dịch nào?

Hiện tại đồng tiền mã hóa Ethereum Classic đã được rất nhiều sàn giao dịch niêm yết, mình có thể kể tên một số sàn lớn như: OKEx, Bitfinex, Huobi, Binance, Bithumb, Upbit, Bit-Z,..Trong đó khối lượng giao dịch ETC coin tại OKEx là lớn nhất, bên cạnh đó là Huobi, Bitfinex và Binance, nếu bạn đang có nhu cầu đầu tư vào ETC thì mình khuyên bạn nên lựa chọn sàn Huobi hoặc Binance, vì đây là 2 sàn có phí giao dịch thấp và tốc độ giao dịch cực nhanh. Các bạn có thể xem tỷ giá ETC mà chúng tôi cập nhật 24/7 tại đây nhé .

Tại Việt Nam thì khá ít dịch vụ hỗ trợ giao dịch trực tiếp đồng ETC ra VND, nhưng cũng không phải không có, bạn có thể giao dịch trực tiếp trên TTTD.VN, Đây là dịch vụ khá uy tín nên bạn yên tâm nhé.

Lưu trữ đồng ETC Coin ở ví nào?

Hiện tại, đồng tiền ảo kỹ thuật số ETC đã có nhiều phiên bản ví (Wallet) như ví Web, ví phần mềm và mọt số ví lạnh hỗ trợ lưu trữ ETC coin. Dưới đây là các loại ví mà bạn có thể sử dụng để trữ ETC:

 • Ví phần mềm (Download tại đây): TTTD.VN/ETCDEVTeam/emerald-wallet/releases
 • Ví lạnh hỗ trợ ETC: Ledger, Trezor
 • Ví nóng : Exodus, Jaxx

Ngoài ra, nếu bạn thường xuyên giao dịch ETC thì bạn có thể lưu trữ trực tiếp ETC trên ví của các sàn giao dịch để thuận tiện cho việc mua bán trao đổi ETC với các đồng coin khác, việc này giúp bạn đỡ được tiền phí giao dịch nạp/rút, tuy nhiên, về độ bảo mật thì sẽ không bằng lưu trữ tại các ví riêng ở trên.

Nhưng xét về lâu về dài thì các bạn nên trữ trên các loại ví nóng, có điều kiện thì hãy dùng ví lạnh, các bạn có thể đọc thêm về các loại ví tiền điện tử

Lời kết

Hiểu đơn giản thì Ethereum Classic (ETC) là một phiên bản thứ 2 của đồng Ethereum và hiện đang có giá trị cũng như mức độ phát triển rất nhanh và có tiềm năng đầu tư trong tương lai cho bất cứ ai đam mê tiền tệ ảo kỹ thuật số. Trên đây là bài viết “Ethereum classic là gì? Tại sao Ethereum classic lại ra đời?” Hi vọng sẽ mang đến những thông tin hữu ích cho bạn đọc.

5/5 – (20 bình chọn)

BÁO GIÁ 36 BÁT HƯƠNG ĐỒNG ĐẸP NHẤT 2021

Tìm hiểu về Bát hương đồng – tín ngưỡng dân tộc Việt Nam

Trên thực tế, bát hương đồng luôn là sự lựa chọn của nhiều gia chủ. Tập tục thắp nén hương dâng lên các đấng thần linh, gia tiên và người đã khuất được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Quý khách đang tìm kiếm những gợi ý độc đáo? Xin mời tham khảo mẫubát hương đồng dưới đây của Đồng Phong Thủy!

bát hương đồng

Mẫu bát hương bằng đồng đẹp

>> Xem thêm Bộ đỉnh đồng cực đẹp và chất lượng

Mẫu bát hương bằng đồng đẹp với thiết kế cổ điển, giàu ý nghĩa

 • Kiểu dáng và họa tiết của bát hương đồng

Sản phẩm bao gồm 2 bộ phận, đó là phần bát và phần chân đế được đúc liền. Miệng bát hương hơi loe, có đường viền gờ nổ với những hình chữ nhật xoắn. Mặt trước của bát hương có chạm hình song long chầu nguyệt. Xung quanh có hình ảnh của mây trời. Ngoài ra, tác giả còn sử dụng chi tiết hoa lá vô cùng đẹp mắt, điệu nghệ.

Mặt sau của sản phẩm lại được trang trí bằng hình hai chữ Thọ triện lồng ghép vào với nhau. Từ chúng có phát ra những đốm lửa nhỏ. Chi tiết chữ Thọ cũng được khai thác ở phần chân đế.

bát hương đồngBát hương bằng đồng mạ thếp vàng 24k đường nét tinh xảo.

Xem giá tại đâyBát hương bằng đồng có gì đặc biệt?Đặc trưng của bát hương bằng đồng

 • Bề mặt bát hương đồng được chạm tinh xảo, độ bền cao, không bao giờ bị mẻ vỡ; càng để lâu, màu đồng sẽ càng đẹp, càng có giá trị cổ kính. Vì có độ bền cao nên gia chủ không cần phải thay đổi đồ thờ nhiều lần vì nếu thay đổi đồ thờ quá nhiều lần sẽ ảnh hưởng tới phong thủy, tâm linh, không tốt cho gia đình.

 • Bên cạnh đó, theo quan niệm của người Á Đông thì trên bàn thờ phải có đủ ngũ hành tương sinh tương khắc: Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ. Trong đó, đồ thờ bằng đồng là hành kim, bằng sứ đại diện cho hành thổ. Nếu gia chủ có mệnh thủy hay mệnh kim thì nên chọn bát hương bằng đồng.

  Tuy nhiên, khi lựa chọn bát hương bằng đồng thì tất cả các vật dụng thờ khác cũng nên hài hòa, cân xứng về chất liệu, nếu không sẽ ảnh hưởng tới thẩm mỹ và ý nghĩa tâm linh.

 • Đồ thờ cúng là vật linh thiêng, không thể chế tác và bày bán tràn lan, lộn xộn nên gia chủ có thể tìm mua bát hương bằng đồng tại các cửa hàng bán đồ đồng hoặc xưởng đúc đồng.

  bát hương

  Bộ 3 bát hương đồng Khảm Ngũ Sắc: 1 Bát 20 và 2 bát 18

  Xem chi tiết tại đây

 • Mẫu bát hương bằng đồng được chế tác từ đồng đỏ nên có độ bền vĩnh cửu. Gia chủ có thể chọn kích thước hoặc đặt làm theo yêu cầu để phù hợp với bàn thờ gia tiên nhà mình.

Ý nghĩa của bát hương đồng vàng là gì?

“Song long chầu nguyệt” là một họa tiết quen thuộc và mang tính kinh điển của mỹ nghệ xưa. Nó được áp dụng trên nhiều sản phẩm khác nhau, từ bát hương đồng vàng đến đỉnh đồng. Đôi rồng ở hai bên cùng hướng về vầng sáng ở giữa. Nguồn sáng này đại diện cho vũ trụ. Như vậy, nó ẩn chứa thông điệp về sự cân bằng trong trời đất, âm dương hòa hợp, mưa thuận gió hòa.

bát hương

Ngoài ra, các chữ Thọ ngụ ý về sự trường tồn, vĩnh cửu. Đó chính là sự bất diệt trong tinh thần và đạo lý Uống nước nhớ nguồn. Sản phẩm ẩn chứa nội dung nhân văn, tốt đẹp.

>> Xem chi tiết giá Bát hương bằng đồng tại đây

Tại sao nên chọn bát hương bằng đồng?

 • Bát hương đồng và bát hương sứ là 2 dòng đồ thờ phổ biến hiện nay.
 • Cả 2 dòng bát hương đều rất đẹp và có ý nghĩa trong văn hoá thờ cúng. Bát hương sứ có ưu điểm nhẹ, hoạ tiết rực rỡ, nhiều màu sắc khác nhau, giá thành cũng tương đối rẻ.
 • Việc lựa chọn bát hương bằng sứ hay bằng theo mệnh là điều không nhất thiết. Bởi trên bàn thờ chỉ cần kết hợp đầy đủ 5 yếu tố Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ. Việc lựa chọn bát hương hay bất kì vật phẩm thờ cúng nào trên bàn thờ theo ngũ hành đều được. Miễn là có 1 đồ thờ cúng bằng sứ, 1 đồ thờ bằng đồng và các vật phẩm liên quan đến nước, lửa, gỗ là được.

  Bát hương đồng đẹp nhất Hà Thành

 • Bát hương đồng được lựa chọn nhiều hơn cả do tính bền bỉ và ưu điểm vượt trội. Bát hương đồng tuy không có màu sắc rực rỡ nhưng lại cực kỳ trang trọng phù hợp với chốn tâm linh. Tuỳ không gian thờ mà có các dòng bát hương đồng vàng, bát hương hun màu giả cổ hay bát hương chạm khảm tam khí, ngũ sắc với hoạ tiết tinh tế rất đẹp mắt và ý nghĩa.
 • Bát hương là vật phẩm thờ cúng được sử dụng nhiều nhất trên bàn thờ. Lại là nơi dùng để hương khói, rất dễ va chạm đổ vỡ, dễ bám bẩn bám bụi, thường xuyên có tàn hương còn hơi nóng rơi vào. Vì vậy, lựa chọn bát hương đồng là cần thiết khi sản phẩm cực kỳ bền, không lo nứt vỡ phải thay thế thường xuyên, bụi bám xung quanh có thể dễ dàng vệ sinh, lau chùi. Các dịp lễ tết khi sử dụng lâu có thể đánh bóng đơn giản dễ dàng mà vẫn như mới.

Địa chỉ bán bát hương bằng đồng đẹp uy tín chất lượng tại Hà Nội

bát hương đồng đỏ

Bát hương bằng đồng đỏ 22 cm – Giá bát hương bằng đồng Bát hương đồng đúc từ nguyên liệu đồng đỏ với hàm lượng đồng 95% còn lại là hợp chất tạo độ dẫn chảy và độ bền cơ học.

Mô tả sản phẩm: Bát hương (lư hương) đồng đỏ khảm ngũ sắc hàng cao cấp

 • Kích thước: đường kính 14, 16, 19, 23cm,.. khách hàng lựa kích thước phù hợp với ban thờ nhà mình.

  bát hương

 • Chất liệu đồng đỏ dày dặn sẽ giúp sử dụng lâu dài bởi người xưa cũng kiêng kỵ việc thay đổi bát hương thường xuyên, ngoài ra còn được khảm vàng bạc lên nữa tạo ra một sản phẩm hoàn hảo.
 • Sản xuất thủ công 100% đảm bảo mỗi sản phẩm là duy nhất =>> Sản phẩm được đúc thủ công bởi bàn tay của các nghệ nhân ở Đại Bái- Gia Bình- Bắc Ninh. Kỹ thuật gia truyền cùng kinh nghiệm, sự khéo léo đã làm nên diện mạo cuốn hút cho bát hương. Chúng tôi đã sử dụng những chất liệu kim loại cao cấp để đảm bảo sắc thái sống động cùng độ bền màu ấn tượng.
 • Các gia chủ hãy nhanh tay sắm cho gia đình mình một sản phẩm thờ cúng tổ tiên bền, đẹp, tiện lợi này nhé!

>> Xin mời quý khách tham khảo thêm các mẫu tranh đồng trang trí tại gia ấn tượng.

Hướng dẫn mua hàng và chế độ bảo hành sản phẩm

Mời quý khách đến cửa hàng xem trực tiếp sản phẩm

Showroom: 154 Kim Ngưu hai Bà Trưng Hà Nội.

Hotline: 088 648 9999/ 0986 511 154

Sản phẩm được đổi trả miễn phí trong vòng 15 ngày

Bảo hành trọn đời chất lượng sản phẩm

Qúy khách mua hàng Công Ty cổ phần Đồng Phong Thủy miễn phí vận chuyển trên toàn quốc.

Chúc quý khách chọn được sản phẩm ưng ý và hài lòng về chất lượng

XIN TRÂN THÀNH CẢM ƠN!

Đau lưng, mỏi gối, tê tay – Bệnh gì, liệu ai có hay?

Tình trạng đau nhức xương khớp có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng để gọi tên cụ thể đó là bệnh gì thì không phải ai cũng biết. Trong đó, các triệu chứng như đau lưng mỏi gối tê tay thường gặp hơn cả. Vậy biện pháp khắc phục như thế nào, cùng xem bài viết dưới đây.

5/5 – (26 bình chọn)

1. Đau lưng mỏi gối tê tay là biểu hiện bệnh gì?

Đau lưng mỏi gối tê tay là loạt bệnh thường hay đi kèm với nhau, nhất là mỗi khi trái gió trở trời, thời tiết thay đổi. Bệnh gây ra nhiều phiền toái, ảnh hưởng đến sinh hoạt và vận động. Vậy đây là biểu hiện của bệnh gì?

1.1. Đau lưng là biểu hiện của bệnh gì?

Đau lưng là tình trạng những cơn đau tê dọc ở khu vực lưng sống lưng hoặc gần cột sống. Cơn đau có thể kéo dài liên tục hoặc ngắt quãng ở vùng cột sống thắt lưng ảnh hưởng đến khả năng vận động, làm việc. Vậy đau thắt lưng là biểu hiện của bệnh gì?

1.1.1. Thoát vị đĩa đệm

Đau lưng, mỏi gối, tê tay

Thoát vị đĩa đệm

Là nguyên nhân phổ biến nhất gây đau lưng. Khi đĩa đệm bị thoái hóa thì các bao xơ sẽ bị rách, nhân nhầy của đĩa đệm bị thoát ra ngoài, chèn vào các rễ và dây thần kinh cột sống, gây nên tình trạng đau đớn. Thoát vị đĩa đệm có thể xảy ra ở bất kỳ đoạn nào của cột sống nhưng hay gặp nhất là thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng.

1.1.2. Gai cột sống

Một trong những biểu hiện đặc trưng của gai cột sống là đau lưng. Khi cột sống mọc ra những phần xương chìa ra như gai, cọ sát với những xương khác hoặc phần mềm xung quanh sẽ gây ra cảm giác đau đớn. Cơn đau xuất hiện khi bệnh nhân bắt đầu đứng lên di chuyển. Nặng hơn, nó sẽ lan xuống hai bên chân hoặc dọc theo phần cột sống lưng.

qc

1.1.3. Bệnh phụ khoa

Một số các bệnh phụ khoa hay một số bệnh như bệnh u tử cung, u nang buồng trứng, ung thư cổ tử cung, ung thư buồng trứng… đều có thể gây đè nén cột sống, dẫn đến đau lưng.

Ngoài ra, khi phụ nữ mang thai 3 tháng đầu, các dây chằng và mô mềm tại vùng thắt lưng bị giãn, dẫn đến xuất hiện các cơn đau lưng.

Đau lưng, mỏi gối, tê tay

Bệnh phụ khoa

1.1.4. Thoái hóa cột sống thắt lưng

Thường xảy ra ở vị trí sụn khớp và đĩa đệm khiến người bệnh đau vùng lưng dưới liên tục, cơn đau tăng mỗi khi cúi người, vặn mình hoặc nhấc đồ vật nặng.

1.2. Mỏi gối là biểu hiện của bệnh gì?

1.2.1. Viêm khớp dạng thấp

Viêm khớp dạng thấp là bệnh lý tự miễn dịch có thể gây ảnh hưởng đến hầu hết các bộ phận khớp trong cơ thể. Đặc biệt là vùng khớp gối thường xuyên hoạt động, dẫn đến tình trạng đầu gối nhức mỏi.

Viêm khớp dạng thấp thường xuất hiện với biểu hiện đau nhức và xơ cứng khớp. Triệu chứng này thường gặp vào buổi sáng sau khi thức dậy hoặc khi người bệnh ngồi bất động trong khoảng thời gian dài.

Thông thường, triệu chứng co cứng khớp sẽ thuyên giảm ngay sau khi bệnh nhân cử động 15 – 30 phút. Ngoài các biểu hiện này ra, người bệnh còn gặp các dấu hiệu khác như nổi nhọt ở chân, ngứa mắt, khớp bị sưng tấy và nóng mềm,…

1.2.2. Viêm gân bánh chè

Đau lưng, mỏi gối, tê tay

Viêm gân bánh chè

Viêm gân bánh chè là một trong những tổn thương gây đau tê, nhức mỏi thường gặp ở đầu gối. Nguyên nhân gây bệnh chủ yếu là do chấn thương ở đầu gối. Ngoài ra, căn bệnh này cũng thường gặp ở người mắc bệnh xương khớp mạn tính hoặc người thích vận động, thường xuyên chơi thể thao,…

Theo các chuyên gia khoa xương khớp, viêm gân bánh chè thường phát triển theo hai xu hướng là tự khỏi hoặc chuyển nặng. Do đó, để ngăn ngừa bệnh chuyển thành mạn tính và gây biến chứng mất hoàn toàn chức năng vận động, người bệnh cần khám và nhận sự giúp đỡ từ bác sĩ.

1.2.3. Viêm bao hoạt dịch khớp gối

Bao hoạt dịch là túi chứa chất dịch khớp thường nằm dưới các gân bám vào xương. Nhiệm vụ chính của bộ phận này là giúp làm giảm ma sát giữa các khớp xương, từ đó giúp các khớp di chuyển dễ dàng và linh hoạt hơn. Tuy nhiên, khi bị viêm khớp gối, các túi bao hoạt dịch bị ảnh hưởng gây hạn chế vận động. Bệnh nếu không được điều trị kịp thời có thể gây ra một số bệnh lý xương khớp khác nhau.

Viêm bao hoạt dịch khớp gối thường gây đau nhức và sưng đỏ xung quanh khớp gối. Triệu chứng đau thường kéo dài từ 2 tuần trở lên. Thông thường, đau trở nên dữ dội khi người bệnh vận động và giảm dần khi nghỉ ngơi. Ngoài triệu chứng đau, bệnh nhân còn kèm theo biểu hiện sốt cao.

Đau lưng, mỏi gối, tê tay

Viêm bao hoạt dịch khớp gối

1.2.4. Thoái hóa khớp gối

Thoái hóa khớp gối là tình trạng lớp sụn ở đầu gối bị bào mòn theo thời gian tuổi tác hoặc do quá trình vận động gây nên. Khi phần xương sụn bị hao mòn sẽ khiến các đầu xương ma sát với nhau gây đau. Ngoài triệu chứng đau nhức và tê mỏi, thoái hóa khớp gối còn gây sưng, tê bì và co cứng khớp.

Nhìn chung, khi bệnh mới khởi phát, dịch khớp trong bao hoạt dịch chưa bị ảnh hưởng. Khi đó, bệnh nhân chỉ cảm giác đau nhẹ hoặc âm ỉ ở đầu gối nhưng theo thời gian nếu không được chữa trị, bệnh có thể chuyển nặng và gây khó khăn trong vận động. Nghiêm trọng hơn, thoái hóa khớp gối có thể biến chứng làm mất hoàn toàn khả năng vận động.

1.3. Tê tay – Nguyên nhân do đâu?

Cảm giác tê ở bàn tay là triệu chứng có thể gặp ở mọi lứa tuổi, khiến người bệnh cảm thấy khó chịu, cảm thấy đau và gặp khó khăn trong các cử động hàng ngày như cầm nắm đồ vật, lái xe… Vậy tê tay là dấu hiệu cảnh báo căn bệnh gì?

Đau lưng, mỏi gối, tê tay

Tê tay là biểu hiện bệnh gì?

Theo các chuyên gia y tế, có rất nhiều nguyên nhân gây ra tê tay gồm: ảnh hưởng của bệnh tiểu đường; thiếu hụt vitamin B1, B6, B12, E; hệ thần kinh bị thương tổn do hút thuốc lá, do ảnh hưởng của thuốc hóa trị; hội chứng ống cổ tay do tình trạng dây thần kinh giữa bị chèn ép trong ống cổ tay… Tê buồn chân tay cũng có thể là do bệnh nhân mắc các bệnh về xương khớp. Triệu chứng này thường gặp ở những người bị mắc các bệnh như: Thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, chấn thương cột sống, viêm khớp dạng thấp.

Ba biểu hiện trên: đau lưng mỏi gối tê tay dù xuất hiện ở ba vị trí khác nhau trên cơ thể nhưng đều làm hạn chế vận động, dẫn tới suy giảm chất lượng cuộc sống của người bệnh. Đặc biệt, đây là những biểu hiện của rất nhiều căn bệnh khác nhau. Thay vì cố gắng chịu đựng, chờ đợi triệu chứng đau lưng, tê tay, mỏi gối qua đi thì người bệnh nên tới cơ sở y tế uy tín càng sớm càng tốt để được thăm khám, xác định nguyên nhân và có phác đồ điều trị thích hợp.

2. Cách nhận biết và chẩn đoán đau lưng mỏi gối tê tay

2.1. Đau lưng

Là cảm giác khó chịu, nhiều mức độ xảy ra ở vùng lưng. Đau có thể liên tục, âm ỉ trong các bệnh thoái hóa hay nhức nhối, thành cơn trong các đau cấp do nhiễm khuẩn, chấn thương. Đau lưng có thể là đau tại cột sống, các cơ cạnh sống, dây chằng cột sống và dọc theo các dây thần kinh thắt lưng. Đau thắt lưng cơ năng thường nặng lên khi vận động cột sống, giảm khi nghỉ ngơi và đáp ứng tốt với các thuốc giảm đau.

Đau lưng, mỏi gối, tê tay

Đau lưng

2.2. Mỏi gối

Là tình trạng khó chịu, vận động kém của khớp gối, rất phổ biến ở người già. Người bệnh có thể có cảm giác rã rời, tê mỏi ở gối làm họ không đi lại được lâu. Nếu nguyên nhân do thoái hóa, mỏi gối sẽ diễn ra liên tục, âm ỉ cả ngày. Đôi khi, nó trở thành cơn đau dữ dội khi thời tiết trở lạnh, bệnh nhân đi lại nhiều hoặc khớp gối để lâu ở một tư thế.

2.3. Tê tay

Là một rối loạn cảm giác ở vùng cánh tay, cẳng tay, lan xuống bàn ngón tay. Người bệnh thấy tay mình như mất cảm giác, đôi khi như có trăm ngàn con kiến bò trên tay rất khó chịu. Tình trạng này đòi hỏi người bệnh liên tục nắn bóp tay cho đỡ tê. Tê tay liên quan đến thần kinh và mạch máu vùng này. Khi mạch máu bị tắc nghẽn hoặc thần kinh bị chèn ép trong hội chứng cổ-vai-gáy, hội chứng ống cổ tay… gây rối loạn cảm giác dọc theo đường đi của chúng.

Các triệu chứng khác: Tùy theo bệnh mà đau lưng mỏi gối tê tay có thể đi kèm nhiều triệu chứng khác. Thậm chí với các bệnh hệ thống, tổn thương xuất hiện ở toàn bộ cơ thể chứ không riêng gì hệ cơ xương khớp.

3. Điều trị đau lưng mỏi gối tê tay như thế nào?

3.1. Điều trị ngoại khoa

Điều trị ngoại khoa thường được chỉ định trong các trường hợp chấn thương, hoặc bệnh nhân đã được điều trị nội khoa trong thời gian dài nhưng không mang lại kết quả khả quan.

Trong nhiều trường hợp điều trị ngoại khoa có thể giải quyết được dứt khoát tình trạng của bệnh, nhưng nhiều trường hợp lại gặp biến chứng, gây nguy hiểm cho người bệnh. Bên cạnh đó chi phí điều trị ngoại khoa khá cao, vì vậy người bệnh cần tìm hiểu và cân nhắc kỹ khi điều trị bằng phương pháp này.

3.2. Điều trị nội khoa

Điều trị nội khoa bệnh nhân có thể lựa chọn điều trị bằng thuốc Tây y hoặc Đông y.

3.3. Tây y

Điều trị bệnh

Thuốc Tây y

Điều trị bằng thuốc Tây y giúp các triệu chứng nhanh chóng biến mất, nhưng thuốc Tây y chỉ có tác dụng điều trị phần ngọn của bệnh, nên bệnh nhanh tái phát, đồng thời cũng gây ra nhiều tác dụng phụ cho cơ thể như: làm viêm loét, chảy máu dạ dày, suy giảm miễn dịch, rối loạn tâm thần, loãng xương…

3.4. Đông y

Với phương pháp điều trị bằng thuốc Đông y, bệnh nhân thấy lâu có tác dụng hơn. Tuy nhiên, thuốc Đông y thường hướng đến giải quyết căn nguyên gây ra bệnh, nên khi thuốc đã phát huy tác dụng thì hiệu quả điều trị thường được duy trì lâu dài, lại ít gây tác dụng phụ cho người bệnh. Do đó, đây được xem là giải pháp giải quyết tận gốc căn nguyên của bệnh mà an toàn cho sức khỏe và mang lại hiệu quả bền vững. Tuy nhiên, lựa chọn sản phẩm nào đáp ứng mọi mong muốn của người bệnh trong điều trị mà được các chuyên gia đánh giá cao thì không phải ai cũng biết. Điều này khiến nhiều người băn khoăn trên con đường tìm giải pháp đẩy lùi bệnh của mình.

4. Lời khuyên của chuyên gia khi bị đau lưng mỏi gối tê tay

4.1. Chế độ ăn uống

Nên ăn gì?

Rau xanh: cải mầm, rau bina, cải xanh, cải xoăn, bắp cải, bông cải… là những nguồn thực phẩm có tác dụng tốt để giúp xương khớp chắc khỏe, giảm đau khớp.

Thực phẩm nên ăn

Bổ sung rau xanh

Trái cây: Một số loại hoa quả như đu đủ, dứa, chanh, bưởi cung cấp kháng men tự nhiên và vitamin C rất tốt cho xương khớp.

Rau xanh và trái cây có tác dụng tốt với bệnh cơ xương khớp nhờ chứa lượng lớn vitamin và chất xơ, rất tốt cho sức khỏe những người bị đau khớp.

Kiêng ăn gì?

Thực phẩm chiên xào, thực phẩm nhiều dầu mỡ không tốt cho bệnh xương khớp đặc biệt người bị đau lưng mỏi gối tê tay.

4.2. Chế độ tập luyện khi bị đau lưng mỏi gối tê tay

4.2.1. Bài tập xoay cột sống

Chuẩn bị: Hai chân dang rộng bằng vai, hai tay bắt chéo đằng trước, tay bên này ôm bả vai bên kia.

Thực hiện: Xoay người nhẹ nhàng sang một bên rồi xoay lại bên kia. Kiên trì nhiều lần cho kết quả tốt.

Bài tập

Bài tập xoay cột sống

4.2.2. Bài tập gối

Chuẩn bị: Ngồi trên giường thoải mái, có thể co hoặc duỗi gối tùy ý.

Thực hiện: Dùng lòng bàn tay và ngón tay xoa tròn quanh đầu gối từ ngoài vào trong rồi từ trong ra ngoài. Mỗi lần xoa 20-25 lần, kiên trì hàng ngày sẽ đỡ mỏi.

4.2.3. Bài tập cho vai – cánh tay – bàn tay

Chuẩn bị: Ngồi hoặc đứng chân rộng bằng vai. Nếu là mùa đông nên xoa hai bàn tay vào nhau cho ấm trước.

Thực hiện: Dùng lòng bàn tay và ngón tay bên phải ôm vào vai trái sau đó bóp chậm, lần lượt từ vai đến cánh tay, bàn tay và các ngón. Lặp lại ít nhất 3-5 lần thì đổi bên.

Đau lưng mỏi gối tê tay là những triệu chứng mà bạn rất dễ gặp trong vận động, sinh hoạt hàng ngày và không nên để chúng tiếp tục “làm phiền” cuộc sống của bạn. Hãy thăm khám để tìm ra nguyên nhân và điều trị càng sớm càng tốt!

Và bạn cũng đừng quên:

“Đau lưng, mỏi gối, tê tay

Bà con cô bác mua ngay Tâm Bình!”

Chat với bác sĩ ngay

Tôi đang online

XEM THÊM:

 • Thoái hóa cột sống thắt lưng: Nguyên nhân – Triệu chứng – Phương pháp điều trị?
 • Thoái hóa khớp gối: Nguyên nhân, triệu chứng, uống gì khỏi bệnh?
 • Viên khớp Tâm Bình: Công dụng, thành phần và liều dùng

Gây ‘nghiện’ cả nhà chỉ bằng 8 món ăn siêu ngon, siêu hấp dẫn từ củ sen

Mục lục

 1. Canh củ sen hầm xương
  1. Nguyên liệu
  2. Cách nấu canh củ sen hầm xương
 2. Củ sen xào
  1. Nguyên liệu
  2. Cách chế biến củ sen xào
 3. Củ sen chiên giòn
  1. Nguyên liệu
  2. Cách chế biến củ sen chiên giòn
 4. Chè củ sen đậu xanh
  1. Nguyên liệu
  2. Cách làm chè củ sen đậu xanh
 5. Nộm củ sen
  1. Nguyên liệu
  2. Cách làm nộm củ sen
 6. Mứt củ sen
  1. Nguyên liệu
  2. Cách làm mứt củ sen
 7. Kim chi củ sen
  1. Nguyên liệu
  2. Cách làm kim chi củ sen
 8. Củ sen kho nước tương
  1. Nguyên liệu
  2. Cách làm củ sen kho chay
 9. Cháo củ sen
  1. Nguyên liệu
  2. Cách nấu cháo củ sen
 10. Nước củ sen
  1. 10.1 Nguyên liệu
  2. 10.2 Cách nấu nước củ sen
 11. Canh củ sen nấu tôm
  1. Nguyên liệu
  2. Cách nấu canh củ sen, tôm

Không khó để tìm mua củ sen tại chợ hay các siêu thị. Đây là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, có vị ngọt dịu nhẹ, bên trong chứa đựng nhiều công dụng hữu ích như hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch, bảo vệ tim, điều hòa cơ thể….

Khi sử dụng củ sen làm nguyên liệu chế biến, bạn có thể làm ra được rất nhiều món ăn ngon như: nấu canh, hầm, xào, chiên hay nộm…. để cả nhà thưởng thức. Dưới đây là các món ngon từ củ sen mà bạn có thể thử làm tại nhà để mâm cơm gia đình thêm phần ngon miệng:

1. Canh củ sen hầm xương

Nếu bạn đã quá ngán ngẩm với những món canh quen thuộc, bạn có thể làm mới thực đơn bữa cơm với món canh củ sen nấu sườn. Món ăn này không chỉ thơm ngon mà còn giúp bạn dễ ngủ, ngủ ngon và sâu hơn.

cu-sen-nau-mon-gi-ngon-8-mon-an-ngon-gay-nghien-ca-nha-voh-0
Canh củ sen nấu sườn thơm ngon, hấp dẫn (Nguồn: Internet)

1.1 Nguyên liệu

 • Củ sen: 2 củ
 • Sườn non: 300gr
 • Cà rốt: 2 củ
 • Gia vị: đường, muối, hạt nêm, nước mắm…
 • Hành, ngò thơm

1.2 Cách nấu canh củ sen hầm xương

Cà rốt gọt vỏ, cắt thành miếng vừa ăn. Hành và ngò thơm rửa sạch, thái nhỏ.

Củ sen gọt vỏ thái miếng vừa, ngâm trong nước muối loãng. Nếu thích, bạn có thể luộc củ sen trước khi cho vào ninh.

Sườn heo rửa sạch, luộc sơ rồi đổ bỏ phần nước đó. Cho vào nồi lượng nước sạch bắc lên bếp, cho sườn vào ninh chín mềm, nước sườn trong. Tiếp tục cho củ sen vào hầm trong khoảng 10 phút, bạn cho tiếp cà rốt vào hầm chung, để thêm 5 phút.

Lúc này, bạn cho gia vị nào nêm nếm vừa ăn rồi tắt bếp. Múc canh củ sen nấu sườn ra tô, cho thêm hành, ngò và ít tiêu để trang trí là đã hoàn thành món ăn này.

2. Củ sen xào

Mùa hè chính là thời điểm lý tưởng nhất để chế biến món củ sen xào, bởi món ăn này có thể giúp bạn thanh nhiệt, tránh được tình trạng nóng trong người. Đây là một trong các món chay từ củ sen được nhiều người sử dụng và ưa chuộng.

cu-sen-nau-mon-gi-ngon-8-mon-an-ngon-gay-nghien-ca-nha-voh-1
Củ sen xào thích hợp với cả những người ăn chay trường (Nguồn: Internet)

2.1 Nguyên liệu

 • Củ sen: 2 củ vừa
 • Tỏi: 3 tép
 • Gừng: 1 mẫu nhỏ
 • Hành lá, ớt, tiêu, dầu ăn, muối, xì dầu, giấm

2.2 Cách chế biến củ sen xào

Củ sen cắt thành lát mỏng, ngâm trong nước muối pha loãng. Tỏi băm nhỏ. Gừng cắt nhỏ. Hành lá cắt khúc. Ớt thái nhỏ.

Đun một nồi nước rồi chần củ sen trong 1 phút. Vớt củ sen ra để ráo nước.

Cho dầu vào chảo, đun nóng và xào ớt cho đến khi có mùi thơm thì cho củ gừng, tỏi và phần gốc trắng của hành vào xào trong 1 phút.

Sau đó, bạn cho củ sen vào xào, thêm một ít muối và xì dầu sao cho vừa miệng. Đảo đều củ sen để ngấm gia vị, rồi cho một chút giấm, ớt tươi, hành lá vào, xào thêm khoảng 1 phút thì tắt và cho ra đĩa là hoàn thành.

Xem thêm: 8 tác dụng ít ai biết của hành lá – loại gia vị quen thuộc với mọi nhà

3. Củ sen chiên giòn

Bạn có biết củ sen còn có thể đem chiên lên và ăn rất lạ miệng. Nếu bạn chưa từng ăn, hãy thử một lần làm món củ sen chiên giòn sốt chua ngọt này, biết đâu bạn sẽ “nghiện” luôn đấy!

cu-sen-nau-mon-gi-ngon-8-mon-an-ngon-gay-nghien-ca-nha-voh-2
Củ sen chiên giòn có thể khiến nhiều người bị “nghiện” vì độ ngon khó cưỡng (Nguồn: Internet)

3.1 Nguyên liệu

 • Củ sen: 200gr
 • Bột chiên giòn: 200gr
 • Bột chiên xù: 200gr
 • Tương ớt: 2 muỗng canh
 • Tương cà: 2 muỗng canh
 • Giấm tiều: 1 muỗng canh
 • Đường, hạt nêm, dầu ăn

3.2 Cách chế biến củ sen chiên giòn

Củ sen gọt vỏ, ngâm trong nước chanh hoặc nước muối pha loãng để không bị thâm. Sau đó, cắt củ sen thành từng lát mỏng.

Cho nước vào chén bột chiên giòn để tạo ra một hỗn hợp bột sền sệt.

Trong một chiếc tô khác, bạn cho 2 muỗng canh tương ớt, 2 muỗng canh tương cà, 1 muỗng canh giấm tiều, 2 muỗng canh đường, ½ muỗng canh hạt nêm và một muỗng canh dầu ăn để làm nước sốt chua cay.

Bắc chảo lên bếp, đợi dầu nóng. Bạn nhanh tay tẩm củ sen qua một lần, rồi qua một lớp bột chiên xù, sau đó cho vào chảo dầu nóng. Làm lần lượng đến khi hết phần củ sen.

Dùng đũa đảo đều củ sen trong lúc chiên đến khi phần phần bên ngoài chín vàng đều, thì bạn vớt ra để ráo dầu là có thể ăn ngay.

4. Chè củ sen đậu xanh

Đây là một món chè thường được thực hiện khá nhiều vào những ngày nắng nóng. Bởi chè củ sen đậu xanh có tác dụng giải nhiệt và chữa chứng mất ngủ vô cùng hiệu quả.

cu-sen-nau-mon-gi-ngon-8-mon-an-ngon-gay-nghien-ca-nha-voh-3
Chè củ sen đậu xanh giúp giải nhiệt mùa hè hiệu quả (Nguồn: Internet)

4.1 Nguyên liệu

 • Đậu xanh: 300gr
 • Củ sen: 2 củ
 • Phổ tai: 30gr
 • Đường: 200gr
 • Lá dứa: 5 lá

4.2 Cách làm chè củ sen đậu xanh

Đậu xanh đã sạch, nhặt bỏ hạt đậu hỏng, hư rồi đem ngâm đậu xanh ngâm trong thau nước lạnh từ 1 – 2 tiếng hoặc lâu hơn để đậu xanh được mềm, nấu nhanh chín.

Củ sen gọt vỏ, cắt thành từng lát tròn vừa ăn.

Phổ tai rửa sạch, ngâm nước cho mềm.

Cho đậu xanh và củ sen vào nồi, đổ nước ngập mặt đậu xanh và củ sen. Đun đến khi đậu xanh và củ sen mềm thì bạn thêm đường. Đun nhỏ lửa để đậu xanh thấm đường.

Lá dứa rửa sạch, bó lại cho gọn, khi củ sen và đậu xanh vừa chín tới thì cho lá dứa vào, đun thêm khoảng 15 – 20 phút để lá dứa chiết xuất ra mùa hương thơm dễ chịu.

Bạn nêm nếm lại lượng đường cho phù hợp với khẩu vị, tắt bếp, cho phổ tai vào rồi múc ra chén ăn nóng hay ăn lạnh đều ngon.

5. Nộm củ sen

Các món nộm hay gỏi luôn được xem là một món ăn khai vị rất được ưa chuộng trong các bữa ăn. ưMột trong các món ngon từ củ sen mà bạn không thể bỏ qua là món nộm củ sen, một món nộm ngon hấp dẫn, lại tốt cho sức khỏe để chiêu đãi cả nhà.

cu-sen-nau-mon-gi-ngon-8-mon-an-ngon-gay-nghien-ca-nha-voh-4
Nộm củ sen là món ăn khai vị rất được ưa chuộng (Nguồn: Internet)

5.1 Nguyên liệu

 • Củ sen: 200gr
 • Hạt sen: 100gr
 • Dưa leo: ½ quả
 • Cà rốt: ½ quả
 • Hành tây: ¼ củ
 • Táo Tây xanh: 1 quả
 • Đậu hũ trắng: 1 miếng
 • Hành tím: 3 củ
 • Giấm táo, mè rang, nước cốt chanh, dầu ăn, đường mạch nha, tiêu, muối….

5.2 Cách làm nộm củ sen

Củ sen gọt vỏ, ngâm với nước chanh pha loãng rồi cắt sen thành từng lát dày khoảng ½ đốt ngón tay.

Hạt sen cần được lấy bỏ hết tim sen, rửa sạch để ráo nước.

Dưa leo và cà rốt, hành tây gọt vỏ, rửa sạch, cắt thành sợi.

Cho củ sen vào nồi, đổ ngập nước, nấu trên bếp khoảng 5 phút để sôi. Sau đó, đậy kín nắp nồi để ủ củ sen trong khoảng 30 phút.

Cho 100gr hạt sen vào nồi và hấp trong 15 phút. Sau đó, vớt ra để nguội.

Đậu hũ trắng, rửa sạch, để ráo nước. Có thể cắt đôi khi chiên để giúp nhanh chín hơn.

Bắc chảo lên bếp cho 2 muỗng canh dầu ăn vào, đợi dầu nóng thì đậu hũ vào chiên vàng 2 mặt, vớt ra, để ráo dầu rồi cắt thành miếng nhỏ vừa ăn.

Về phần nước sốt, bạn chuẩn bị hành tím đã lột vỏ, cắt thành miếng hình múi cau. Cho táo đã gọt gọt, cắt miếng và hành tím vào máy xay sinh tố cùng 1 muỗng canh giấm táo và 1 muỗng canh đường mạch nha. Thêm vào 200ml nước lọc cùng ¼ muỗng cà phê muối, rồi xay nhuyễn hỗn hợp rồi cho ra tô.

Cho lần lượt củ sen, hạt sen, dưa leo, cà rốt, hành tây, cần tây và đậu hũ chiên vào một cái thau. Sau đó, rưới nước sốt lên rồi trộn đều hỗn hợp và nêm nếm gia vị vừa ăn.

Cuối cùng, rắc một ít hạt mè rang và hạt tiêu lên trên món ăn là đã hoàn thành rồi.

Xem thêm: Vì sao người Nhật xem HẠT MÈ là thứ giúp ‘trường sinh bất lão’?

6. Mứt củ sen

Mặc dù mùa Tết đã qua nhưng bạn vẫn có thể làm mứt củ sen và ăn như một món ăn vặt hàng ngày.

cu-sen-nau-mon-gi-ngon-8-mon-an-ngon-gay-nghien-ca-nha-voh-5
Mứt củ sen có thể làm món ăn vặt hàng ngày (Nguồn: Internet)

6.1 Nguyên liệu

 • Củ sen: 1 kg
 • Đường: 500gr
 • Vani: 1 ống
 • Muối: 1 ít

6.2 Cách làm mứt củ sen

Củ sen rửa sạch, thái miếng khoảng 1cm, rồi đem ngâm củ sen trong nước muối để không bị thâm.

Đun sôi một nồi nước, cho củ sen vào trần trong khoảng 5 phút rồi vớt ra, để ráo nước.

Trộn đều củ sen với 500gr đường và để yên trong 2 tiếng để đường ngấm vào củ sen.

Sau 2 tiếng, bạn cho hỗn hợp này vào chảo và đun trên bếp với lửa nhỏ. Đảo đều liên tục để đường ngấm đều vào củ sen.

Khi thấy nước đường cạn dần, chuyển sang sền sệt, bạn hạ nhỏ lửa và đảo đều liên tục để mứt không bị cháy.

Lúc đường bắt đầu kết dính vào củ sen, bạn cho thêm hương vani vào và khuấy đều tay khoảng 1 phút rồi tắt bếp. Đợi mứt khô bạn cho vào hũ thủy tinh và ăn dần.

7. Kim chi củ sen

Kim chi củ sen là món ăn được khá nhiều người yêu thích. Cách làm món ăn này cũng không quá khó, chủ yếu là bạn có dám thử hay không thôi!

cu-sen-nau-mon-gi-ngon-8-mon-an-ngon-gay-nghien-ca-nha-voh-6
Kim chi củ sen dễ làm tại nhà (Nguồn: Internet)

7.1 Nguyên liệu

 • Củ sen: 300gr
 • Cải thảo: 1 bắp
 • Bắp non: 200gr
 • Cà rốt: 200gr
 • Củ cải trắng: 200gr
 • Củ kiệu: 100gr
 • Dưa chuột ngâm chua: 100gr
 • Cải bẹ: 800gr
 • Tỏi: 100gr
 • Đường, nước mắm, giấm, muối….

7.2 Cách làm kim chi củ sen

Cải bẹ phơi nắng khoảng 1 tiếng để cải héo bớt. Cho vào nồi nước trụng sơ để rau có màu xanh, rồi vớt ra tách thành từng bẹ, rửa lại với nước sạch, sau đó cắt thành khúc dài khoảng 2cm.

Cải thảo cắt thành khúc dài 3 – 4cm, cho vào vào thau cùng với 20gr muối trộn đều và ướp trong khoảng 30 phút. Sau đó rửa lại với nước sạch và để ráo.

Củ sen gọt vỏ, cắt thành khoanh tròn mỏng và rửa lại với nước. Cho củ sen và nồi nước luộc trong 10 phút, rồi vớt ra ngâm vào thau nước đá trong 10 phút để củ sen được giòn.

Củ cải trắng và cà rốt gọt vỏ, tỉa hoa cắt mỏng, sau đó cho vào chậu, thêm vào 2 thìa muối trộn đều và ướp trong khoảng 10 phút, rồi rửa lại với nước, để ráo.

Các nguyên liệu khác như bắp non thì bạn rửa sạch. Gừng, ớt cắt nhỏ, sau đó bỏ tỏi, ớt, gừng vào máy xay sinh tố xay nhuyễn.

Làm nước sốt: Chuẩn bị một chiếc nồi, cho vào 800gr đường, 300ml nước mắm, 300ml giấm rồi bắc lên bếp và nấu đến khi đường tan ra. Vừa nấu vừa khuấy để dưới đáy nồi không bị khét. Khi đường tan hết thì tắt bếp, để nguội. Sau đó cho ớt, gừng, tỏi đã xay nhuyễn vào trộn đều.

Tiếp theo, cho rau cải bẹ vào thau, đến cải thảo, củ sen, cà rốt, củ cải trắng, bắp non, dưa kiệu, dưa chuột và cuối cùng là nước mắm. Trộn đều tất cả các nguyên liệu lại với nhau. Sau đó dùng màng bọc thực phẩm, bọc kín và để nơi râm mát trong ½ ngày rồi mở màng bọc thực phẩm ra, trộn lại lần nữa để gia vị thấm đều.

Chỉ cần muối kim chi củ sen trong khoảng 3 ngày là đã có thể ăn được.

Xem thêm: Bỏ túi cách làm kim chi cải thảo chuẩn vị Hàn Quốc

8. Củ sen kho nước tương

Dường như, củ sen rất thường được dùng để chế biến món chay. Nhắc đến các món chay từ củ sen thì ta không bỏ qua món củ sen kho nước tương, chúng ta hãy cùng thử làm món củ sen kho chay để xem món ăn này có gì hấp dẫn nhé!

cu-sen-nau-mon-gi-ngon-8-mon-an-ngon-gay-nghien-ca-nha-voh-7
Củ sen kho chay màu sắc bắt mắt, ngon mê ly (Nguồn: Internet)

8.1 Nguyên liệu

 • Củ sen: 500gr
 • Hạt sen: 100gr
 • Cà rốt: 1 củ
 • Chanh: 2 trái
 • Dầu hào chay: 2 muỗng canh
 • Nước tương, nước màu, dầu ăn, muối, bột ngọt….

8.2 Cách làm củ sen kho chay

Củ sen gọt vỏ, rửa sạch, cắt thành từng khoanh cỡ nửa đốt ngón tay rồi ngâm trong nước muối hoặc nước chanh pha loãng trong 10 phút, sau đó vớt ra rửa sạch với nước, để ráo.

Hạt sen tươi bỏ phần tim sen, rửa sạch với nước, để ráo. Cà rốt rửa sạch, gọt bỏ vỏ, cắt thành khúc vừa ăn.

Bắc nồi lên bếp, cho vào 3 muỗng canh dầu ăn, đun nóng. Khi dầu nóng cho củ sen và cà rốt vào xào sơ 3 phút. Cho thêm ½ muỗng canh nước tương, đảo sơ qua rồi cho 500ml nước, cho hạt sen cùng 2 muỗng canh nước màu. Đun với lửa vừa.

Khi nước sôi, bạn hạ nhỏ lửa để hé vung và nấu trong 35 – 40 phút, đến khi nước kẹo lại là hoàn thành.

9. Cháo củ sen

Nhắc đến các món ngon từ củ sen thì không thể bỏ qua món cháo củ sen, một món ăn bổ dưỡng, vừa thanh mát cơ thể và tăng cường sức đề kháng, đây còn là món yêu thích của các bé.

9.1. Nguyên liệu

 • Củ sen: 1 củ
 • Gạo: 100gr
 • Thịt heo xay: 60g
 • Xương ống: 200g
 • Bắp ngọt tách hạt: 50g
 • Các gia vị thông dụng: Hạt nêm, đường, nước mắm, muối.

9.2. Cách nấu cháo củ sen

Củ sen gọt bỏ phần đầu, lột vỏ xong thái mỏng thành từng xong ngâm xíu trong nước rồi đem đi luộc. Bắp thì rửa sạch xong để ráo nước. Thịt heo thì ướp với hạt nêm, đường, nước mắm, muối xong trộn thật đều cho thấm gia vị.

Xương ống mua về rửa sạch, luộc sơ qua nước sôi rồi rửa lạnh nước lạnh. Bắt một nồi nước, bỏ xương ống vào hầm khoảng 1 giờ đồng hồ thì rây lọc lấy nước dùng. Gạo thì vo sạch xong bỏ vào nồi nước hầm xương vừa lọc nấu tiếp đến khi cháo nhừ thì bỏ tiếp củ sen, bắp vào.

Đợi khi củ sen chín thì bỏ tiếp thịt heo vào, đợi thịt chín thì canh vớt bọt và nêm nếm lại cho vừa ăn.

10. Nước củ sen

10.1 Nguyên liệu

 • Củ sen: 1 củ
 • Đài sen: 5 đài
 • Lá dứa và đường phèn

10.2 Cách nấu nước củ sen

Củ sen mua về gọt vỏ, thái từng lát mỏng, còn hạt sen thì lột bỏ vỏ và tách tâm sen. Bắc một nồi lên bếp, bỏ lá dứa và chế khoảng 1l nước vào nồi để đun sôi rồi mới bỏ củ sen vào nấu khoảng 20 phút thì cho tiếp hạt sen và đường phèn vào nấu.

Tiếp tục nấu khoảng 10 phút là tắt bếp. Để nguội và chế ra ly thưởng thức món nước củ sen thanh mát, giải khát mùa hè cho cả gia đình.

cu-sen-nau-mon-gi-ngon-8-mon-an-ngon-gay-nghien-ca-nha-voh-7
Cách nấu nước củ sen giải nhiệt mùa hè

11. Canh củ sen nấu tôm

Cũng là một món ngon từ củ sen nhưng thay đổi hương vị bằng cách kết hợp giữa tôm và củ sen để tạo một món canh thơm ngon, bổ dưỡng dành cho cả gia đình

11.1. Nguyên liệu

 • Củ sen: 2 củ
 • Hạt sen tươi: 150g
 • Tôm lớn: 5 con
 • Cà rốt: 1 củ
 • Hành lá, rau mùi, hành tím.
 • Các gia vị thông dụng: Hạt nêm, tiêu, nước mắm.

11.2. Cách nấu canh củ sen, tôm

Củ sen cắt vỏ, thái mỏng và rửa sạch. Hạt sen lột vỏ rửa sạch và bỏ tâm sen, còn cà rốt thì gọt vỏ thái từng khúc vừa ăn. Hành lá, rau ngò rửa sạch đem đi thái nhỏ. Tôm thì lột bỏ phần đầu và đuôi, xong rửa sạch đi ướp với hạt nêm, tiêu, nước mắm.

Bắt 1 nồi lên bếp, cho dầu vào để phi hành tím cho thơm rồi tiếp tục bỏ tôm vào xào, xào khoảng 3 phút và đảo đều liên tục cho tôm thấm gia vị rồi mới cho tiếp nước, củ sen, hạt sen, cà rốt vào nấu. Nấu khoảng 15 phút và nêm nếm lại cho vừa ăn rồi mới tắt bếp.

Múc canh ra tô, cho ít tiêu, hành lá, rau ngò lên trên canh và thưởng thức cùng cơm trắng.

Mẹo luộc củ sen không bị đen:

 • Để giữ được độ trắng của củ sen thì sau khi mua về thì cắt phần đầu cứng, lột vỏ, thái mỏng củ sen thành nhiều lát rồi đem đi ngâm vào một bát nước để giữ độ tươi của củ sen, ngăn chặn sự oxy hóa đổi thành màu đen xỉn.
 • Tiếp theo cho củ sen vào nồi nước để luộc, sau khi luộc xong thì bớt cho vào bát nước lạnh để củ sen tươi ngon và giữ được độ giòn.

Hiện nay củ sen được bày bán rộng rãi ở nhiều nơi như siêu thị hoặc chợ, giá củ sen tươi dao động từ 50.000 – 100.000 VNĐ/kg tùy theo mùa còn giá củ sen khô thì có giá 40.000 – 70.000 VNĐ/kg với các size 3, 5, 7cm.

Như vậy, củ sen không chỉ có giá trị trong y học mà cả trong ẩm thực thì loại củ này cũng rất được yêu thích và sử dụng. Chỉ cần bỏ một chút thời gian chế biến là bạn đã có được các món ngon từ củ sen để cả nhà cùng thưởng thức.

Mặt nạ chuối có tác dụng gì? 17 công thức làm mặt nạ chuối đơn giản

Tại một đất nước nhiệt đới như Việt Nam, chuối là loại trái cây vô cùng quen thuộc, phổ biến với mức giá cực rẻ. Vậy tại sao chúng ta không tận dụng nguyên liệu này để làm đẹp da hiệu quả hơn mà vẫn tiết kiệm chi phí? Mặt nạ chuối có tác dụng gì? Công thức thực hiện như thế nào? Cùng Seoul Spa tìm hiểu ngay sau đây nhé!

Mặt nạ chuối có tác dụng gì?

Chuối được xem là loại trái cây giàu dinh dưỡng, vừa tốt cho da lại đẹp dáng giúp hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Bên cạnh đó, công thức làm đẹp da với mặt nạ từ chuối còn được các tín đồ làm đẹp ưa chuộng. Vậy cụ thể mặt nạ chuối có tác dụng gì?

Mặt nạ chuối có tác dụng gì?
Mặt nạ chuối có tác dụng gì?
 • Vitamin K trong chuối giúp giữ ẩm, giảm tình trạng khô da, giảm thâm nám và các dấu hiệu lão hóa sớm.
 • Acid amin giúp tăng cường độ đàn hồi, cho da tươi trẻ mềm mịn hơn.
 • Thành phần vitamin A có khả năng làm mờ sẹo, trẻ hóa làn da.
 • Vitamin C trong chuối giúp làm sáng da, giảm thâm, thúc đẩy quá trình sản sinh collagen.
 • Vitamin E có khả năng giảm các tác hại từ ánh sáng mặt trời, cấp ẩm và tái tạo da hiệu quả.
 • Thành phần kẽm và các khoáng chất giúp kháng khuẩn, giảm tình trạng mụn.
 • Ngoài ra trong chuối còn chứa mangan và các chất oxy hóa giúp nuôi dưỡng cho làn da khỏe mạnh, sáng mịn hơn.

17 công thức làm mặt nạ chuối dưỡng da đơn giản, hiệu quả

Sau khi đã biết chuối có tác dụng gì, bạn cũng nên cập nhật những công thức làm mặt nạ chuối đơn giản, hiệu quả cao.

Mặt nạ từ chuối, mật ong và nước cốt chanh trị mụn đầu đen

Mật ong là nguyên liệu giúp kháng khuẩn và chống viêm hiệu quả. Kết hợp chuối và mật ong cùng với nước cốt chanh sẽ giúp bạn trị mụn và giảm thâm nhanh chóng. Chanh có thể khiến da bạn hơi khô, mật ong sẽ giúp cấp ẩm để làn da mềm mịn hơn.

Cách thực hiện như sau:

 • Nghiền nhuyễn nửa quả chuối chín và trộn với mật ong, nước cốt chanh.
 • Rửa mặt thật sạch và thoa hỗn hợp vừa chuẩn bị lên da
 • Đắp mặt trong khoảng 10-15 phút và rửa lại với nước sạch.
Mặt nạ chuối và mật ong dưỡng da hiệu quả
Mặt nạ chuối và mật ong dưỡng da hiệu quả

Dưỡng trắng da với mặt nạ chuối và lòng trắng trứng gà

Lòng trắng trứng có chứa rất nhiều vitamin và các chất chống oxy hóa. Mặt nạ chuối kết hợp với trứng gà chính là nguồn cung cấp dưỡng chất và hỗ trợ nuôi dưỡng da tươi trẻ, ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa.

Cách thực hiện như sau:

 • Nghiền nhuyễn chuối chín và trộn đều với lòng trắng trứng, bạn có thể thêm một ít nước cốt chanh nếu có.
 • Rửa mặt thật sạch và đắp hỗn hợp này trong khoảng 15 phút.
 • Rửa mặt lại với sạch, áp dụng phương pháp này 2-3 lần mỗi tuần để cảm nhận làn da trắng sáng hơn nhé!

Dưỡng ẩm với mặt nạ chuối và sữa tươi không đường

Sữa tươi không đường có khả năng cấp ẩm cho làn da mịn màng, sáng khỏe hơn. Bạn có thể kết hợp nguyên liệu này với chuối tiêu để cho ra một công thức dưỡng ẩm da hoàn hảo vào những mùa hanh khô. Bên cạnh công dụng cấp ẩm thì mặt nạ này còn hỗ trợ giảm thâm, làm sáng da hiệu quả.

Công thức thực hiện như sau:

 • Nghiền nhuyễn nửa quả chuối và trộn với sữa tươi không đường, bạn lưu ý tỉ lệ để có được một hỗn hợp sệt vừa phải.
 • Làm sạch da và thoa hỗn hợp này lên da
 • Đắp mặt trong khoảng 15-20 phút sau đó rửa lại với nước sạch.

Nếu da bạn có nhiều vết thâm, bạn có thể thay thế sữa tương bằng sữa chua. Lượng axit lactic và vitamin C trong sữa chua sẽ giúp bạn giảm thâm nám nhanh chóng hơn.

Mặt nạ chuối và sữa tươi làm trắng da
Mặt nạ chuối và sữa tươi làm trắng da

Mặt nạ chuối và tinh bột nghệ giảm thâm ngừa mụn

Tinh bột nghệ là nguyên liệu vô cùng quen mặt với các tín đồ làm đẹp. Bạn có thể kết hợp nghệ với chuối để có được công thức ngừa thâm giảm mụn tuyệt vời. Tương tự như những cách trên, các bước làm mặt nạ này cũng vô cùng đơn giản:

 • Nghiền nhuyễn phần ruột chuối chín và trộn thêm một ít tinh bột nghệ, đánh đều tay để có được hỗn hợp sền sệt.
 • Rửa mặt và đắp mặt nạ vừa chuẩn bị lên da.
 • Thư giãn khoảng 15 phút và rửa lại với nước sạch.

Chống lão hóa da cùng mặt nạ chuối và đu đủ chín

Đu đủ chín có chứa hàm lượng BHA và rất nhiều các loại vitamin, khoáng chất dồi dào… Những thành phần này có tác dụng hiệu quả trong việc tẩy tế bào chết, nuôi dưỡng làn da sáng khỏe và chống lão hóa hiệu quả. Vậy nên, bạn đừng bỏ qua mặt nạ chuối và đu đủ chín để chăm sóc làn da luôn tươi trẻ nhé.

Cách thực hiện:

 • Chuẩn bị đu đủ chín và chuối với tỉ lệ bằng nhau, rửa sạch, cắt nhỏ, cho vào máy xay nhuyễn.
 • Sử dụng hỗn hợp này thoa đều lên khắp mặt và vùng cổ với độ dày vừa phải.
 • Rửa sạch lại bằng nước ấm sau khoảng 15 phút.

Mặt nạ chuối và bơ giúp dưỡng ẩm, làm mềm da

Mặt nạ bơ cũng là sự lựa chọn phổ biến của nhiều chị em phụ nữ. Trong thành phần, bơ có chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu như: vitamin E, A, C, biotin và cả axit béo… Các dưỡng chất này giúp cấp ẩm, làm mềm da để làn da luôn khỏe mạnh, rạng ngời, giàu sức sống.

Cách thực hiện:

 • Trộn đều hai muỗng thịt bơ đã nghiền nhuyễn cùng 2 muỗng nước ép chuối.
 • Thoa hỗn hợp vừa chuẩn bị lên khắp mặt và da vùng cổ.
 • Thư giãn và để yên mặt nạ trên da trong khoảng 15 đến 20 phút.
 • Sau cùng, rửa mặt lại bằng nước ấm và thấm khô nhẹ nhàng.
Bơ có chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu cho da
Bơ có chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu cho da

Mặt nạ chuối và táo giúp sạch da, trị mụn, giảm nhờn cho da nhạy cảm

Táo không chỉ là loại quả rất tốt cho sức khỏe mà còn có tác dụng làm sạch da, ức chế tăng tiết bã nhờn, se khít lỗ chân lông và điều trị, ngăn ngừa mụn hiệu quả. Nhờ đó, làn da sẽ trở nên trắng sáng, mịn màng và giảm bóng nhờn. Vậy nên, táo là nguyên liệu tiếp theo góp mặt trong công thức mặt nạ chuối để chăm sóc da hiệu quả.

Cách thực hiện:

 • Chuẩn bị nửa quả chuối, nửa quả táo, rửa sạch, cắt nhỏ chúng ra và mang đi xay nhuyễn.
 • Cho vào hỗn hợp trên 1 muỗng canh bột yến mạch, trộn đều để tạo thành hỗn hợp mịn.
 • Thoa hỗn hợp thu được lên mặt và cổ.

Dưỡng ẩm, trị mụn cùng mặt nạ chuối với dầu dừa

Đây là công thức mặt nạ giúp cấp ẩm, trị mụn hiệu quả dành cho da thường và da khô. Bởi trong thành phần, dầu dừa có đặc tính kháng khuẩn và chứa các axit béo quý giá cùng nhiều loại vitamin, khoáng chất. Nhờ đó, sự kết hợp của dầu dừa trong công thức mặt nạ chuối sẽ giúp dưỡng ẩm, trị mụn, viêm hiệu quả.

Cách thực hiện:

 • Trộn đều nước ép của nửa quả chuối cùng 1 muỗng cà phê dầu dừa.
 • Thoa hỗn hợp trên lên mặt và kết hợp massage nhẹ nhàng.
 • Thư giãn trong khoảng 15 phút và rửa lại bằng nước ấm.
Dầu dừa có đặc tính kháng khuẩn
Dầu dừa có đặc tính kháng khuẩn

Mặt nạ chuối và baking soda – công thức điều trị mụn trứng cá

Sự kết hợp của chuối cùng bột baking soda giúp trị mụn trứng cá hiệu quả. Công thức trị mụn này vô cùng đơn giản, an toàn mà bạn có thể áp dụng tại nhà.

Cách thực hiện:

 • Trộn đều 2 thìa nước ép chuối cùng 1 thìa cà phê baking soda để tạo thành một hỗn hợp dạng sệt.
 • Sử dụng hỗn hợp trên thoa đều lên mặt, tập trung tại vùng da có mụn.
 • Để yên mặt nạ trên da trong khoảng 15 phút và rửa lại với nước mát.

Mặt nạ chuối và nước ép cam – công thức làm sáng da hiệu quả

Hàm lượng axit tự nhiên và vitamin C có trong cam được kết hợp cùng các dưỡng chất có trong chuối sẽ mang đến hiệu quả dưỡng da vượt trội. Việc sử dụng công thức mặt nạ này thường xuyên sẽ giúp bạn sở hữu làn da trắng sáng, bật tông và rạng rỡ.

Cách thực hiện:

 • Trộn đều từ 1 đến 2 muỗng cam tươi cùng nước ép của nửa quả chuối.
 • Dùng bông gòn thấm hỗn hợp trên và thoa đều lên mặt và da vùng cổ.
 • Thư giãn trong khoảng 15 đến 20 phút và rửa mặt lại bằng nước mát.
Cam được kết hợp cùng chuối sẽ mang đến hiệu quả dưỡng da vượt trội
Cam được kết hợp cùng chuối sẽ mang đến hiệu quả dưỡng da vượt trội

Trị sạm da, thâm nám cùng mặt nạ chuối, khoai tây

Khoai tây cũng là nguyên liệu quen thuộc và được sử dụng phổ biến trong các công thức dưỡng trắng da, trị thâm sạm. Do đó, bạn có thể kết hợp nguyên liệu này cùng chuối để đạt được hiệu quả dưỡng da vượt trội. (Bạn có thể cam tất cả công thức mặt nạ khoai tây TẠI ĐÂY.)

Cách thực hiện:

 • Khoai tây và chuối rửa sạch, gọt vỏ, cắt nhỏ và ép lấy nước.
 • Trộn đều 1 muỗng canh nước ép khoai tây và 1 muỗng canh nước ép chuối.
 • Sử dụng bông gòn hoặc bông tẩy trang thấm vào hỗn hợp trên và thoa đều lên khắp mặt.
 • Thư giãn trong 10 đến 15 phút để mặt nạ khô tự nhiên và rửa lại thật sạch cùng nước mát.
 • Áp dụng từ 2 đến 3 lần mỗi tuần để dưỡng trắng da và trị thâm nám hiệu quả.
Khoai tây là nguyên liệu làm đẹp quen thuộc
Khoai tây là nguyên liệu làm đẹp quen thuộc

Cấp ẩm và làm dịu làn da cháy nắng với mặt nạ chuối và dưa hấu

Làn da cháy nắng và bỏng rát sẽ được làm dịu ngay tức khắc với công thức mặt nạ chuối và dưa hấu. Bởi đây là hai nguyên liệu có chứa hàm lượng nước dồi dào, giúp cấp ẩm nhanh chóng cho da.

Cách thực hiện:

 • Tiến hành xay nhuyễn chuối và ép dưa hấu để lấy nước.
 • Trộn đều 1 muỗng nước ép dưa hấu cùng 1 muỗng chuối đã xay.
 • Thoa hỗn hợp trên lên khắp mặt và da vùng cổ.
 • Để hỗn hợp trên da khô tự nhiên trong khoảng 15 phút.
 • Sau cùng, bạn hãy rửa mặt lại bằng nước mát và cảm nhận làn da ẩm mượt, mịn màng.

Mặt nạ chuối và đất sét fuller’s earth – công thức trị mụn vượt trội

Đất sét fuller’s earth là nguyên liệu tự nhiên nổi tiếng với khả năng hấp thụ dầu, bã nhờn và bụi bẩn từ sâu bên trong. Nguyên liệu còn có tác dụng làm khô nhân mụn, trị mụn trứng cá, thu nhỏ lỗ chân lông và dưỡng da sáng mịn, đều màu. Vậy nên, đất sét fuller’s earth kết hợp cùng nước ép chuối sẽ mang đến cho bạn công thức trị mụn, dưỡng da hiệu quả.

Cách thực hiện:

 • Chuối rửa sạch, thái nhỏ và ép lấy nước.
 • Trộn đều 2 muỗng nước ép chuối vừa thu được với 2 muỗng đất sét fuller’s earth cùng 1 muỗng nước hoa hồng.
 • Sử dụng hỗn hợp trên thoa lên mặt và để khô trong khoảng 15 phút.
 • Sau cùng rửa mặt lại cùng nước ấm.
 • Áp dụng công thức mặt nạ này từ 2 đến 3 lần mỗi tuần, bạn sẽ sở hữu làn da sạch mụn, mịn màng và sáng khỏe.
Mặt nạ đất sét tốt cho da dầu nhờn
Mặt nạ đất sét tốt cho da dầu nhờn

Mặt nạ chuối, bột yến mạch và mật ong dành cho da khô

Sự kết hợp của chuối, bột yến mạch và mật ong giúp dưỡng ẩm vượt trội cho làn da khô. Công thức mặt nạ này cũng có tác dụng dưỡng da trắng sáng, khỏe mạnh và mịn màng.

Cách thực hiện:

 • Kết hợp 1 muỗng chuối xay nhuyễn với 1 muỗng bột yến mạch, cho thêm nửa muỗng mật ong vào, trộn đều để tạo thành hỗn hợp dạng sệt.
 • Thoa hỗn hợp trên lên mặt và để yên trong khoảng 15 phút.
 • Sau cùng, bạn sẽ rửa mặt lại thật sạch với nước ấm.
 • Áp dụng công thức dưỡng da này từ 2 đến 3 lần mỗi tuần.

Mặt nạ chuối, dầu oliu và bột mì – công thức tẩy tế bào chết, dưỡng ẩm cho da

Sự kết hợp của 3 nguyên liệu chuối, dầu oliu và bột mì có tác dụng tẩy tế bào chết hiệu quả. Công thức này còn giúp dưỡng ẩm vượt trội và làm trắng da nhanh chóng.

Cách thực hiện:

 • Sử dụng nửa trái chuối, rửa sạch, cắt nhỏ và mang đi xay nhuyễn.
 • Tiến hành trộn đều phần chuối đã xay với 1 thìa bột mì và 1 thìa dầu ô liu.
 • Sau khi rửa mặt thật sạch và lau khô, sử dụng hỗn hợp trên đắp lên mặt.
 • Thư giãn trong khoảng 15 đến 20 phút và rửa mặt lại thật sạch.
 • Kiên trì thực hiện 2 đến 3 lần mỗi tuần, bạn sẽ sớm sở hữu được làn da trắng sáng, mịn màng như ý.
Dầu oliu hỗ trợ tẩy tế bào chết hiệu quả
Dầu oliu hỗ trợ tẩy tế bào chết hiệu quả

Mặt nạ từ chuối, cà chua – công thức dưỡng trắng, chống lão hóa

Tương tự như chuối, cà chua cũng là một nguyên liệu tuyệt vời giúp làm đẹp da. Cụ thể, cà chua có chứa rất nhiều dưỡng chất quý giá cho da như: vitamin C, E, carotene và các chất chống oxy hóa. Chính vì thế, sự kết hợp giữa mặt nạ cà chua và chuối sẽ giúp nuôi dưỡng làn da trắng sáng, ngăn ngừa nếp nhăn và chống lão hóa hiệu quả.

Cách thực hiện:

 • Rửa sạch, để ráo và ép lấy nước nửa quả chuối.
 • Sử dụng nửa quả cà chua, rửa sạch, bỏ hạt và ép lấy nước.
 • Trộn đều hai loại nước ép thu được và thoa nhẹ nhàng lên khắp mặt. Trong lúc thoa, bạn nên tiến hành massage để giúp các dưỡng chất được hấp thu tốt nhất.
 • Thư giãn trong khoảng 15 đến 20 phút, rửa mặt lại thật sạch bằng nước mát và lau khô.
 • Áp dụng 3 lần mỗi tuần, bạn sẽ luôn sở hữu được làn da trắng mịn, tươi trẻ.
Mặt nạ chuối và cà chua làm đẹp da
Mặt nạ chuối và cà chua làm đẹp da

Đề xuất đọc: Top những công thức làm mặt nạ bột mì

Những lưu ý quan trọng khi làm mặt nạ chuối

Mặt nạ chuối rất tốt cho da, tuy nhiên bạn cũng cần thực hiện đúng cách mới mang lại hiệu quả như mong đợi. Dưới đây là một số lưu ý quan trọng dành cho bạn:

 • Đắp mặt với tần suất 2-3 lần là phù hợp nhất, đắp quá ít sẽ không mang lại hiệu quả người lại đắp quá nhiều lần có thể gây kích ứng da.
 • Lựa chọn chuối sạch, đảm bảo vệ sinh, tránh mua các loại chuối có chất bảo quản hoặc tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích…
 • Chỉ nên đắp lên da khoảng 15-20 phút, không đắp quá lâu.
 • Mặt nạ từ chuối thường chỉ có tác dụng với các loại mụn nhẹ, mụn cám, mụn đầu đen…

Riêng với các loại mụn nặng hoặc tình trạng da bị sẹo hay thâm nám nghiêm trọng thì chỉ đắp mặt nạ thôi là chưa đủ. Bạn nên đến các trung tâm chăm sóc da chuyên nghiệp như Seoul Spa để được chuyên gia thăm khám và tư vấn liệu trình điều trị phù hợp.

Đắp mặt nạ chuối với tần suất và thời gian phù hợp
Đắp mặt nạ chuối với tần suất và thời gian phù hợp

Chăm sóc da chuyên nghiệp tại Seoul Spa

Hiện tại Seoul Spa đang cung cấp nhiều dịch vụ đa dạng cho các tình trạng da khác nhau:

 • Điều trị mụn công nghệ Acne Spectra Korea
 • Điều trị nám da với Noãn Hoàn Cá Tuyết
 • Điều trị sẹo rỗ DR Seoul
 • Liệu trình chăm sóc tái tạo da cao cấp (cấy DNA cá hồi, cấy tảo xoắn, hút chì thải độc, cấy hồng sâm, ủ trắng face huyết yến…)

Tùy vào tình trạng da hiện tại mà các chuyên viên sẽ tư vấn liệu trình phù hợp. Tất cả các dịch vụ chăm sóc da tại Seoul Spa đều được bảo hành và cam kết về hiệu quả, do đó bạn có thể an tâm khi lựa chọn.

Trên đây là thông tin về công dụng cũng như hướng dẫn công thức làm mặt nạ chuối chăm sóc da. Bạn nên áp dụng phương pháp này thường xuyên và kiên trì thực hiện lâu dài thì mới đảm bảo hiệu quả nhé! Mọi thắc mắc các vấn đề về chăm sóc da bạn có thể liên hệ để được tư vấn miễn phí tại hotline: 1900 6947.

/5 ( bình chọn)

Chưa có đánh giá!

Đá ngọc bích mỗi màu tương ứng với mệnh gì?

Đồ phong thủy được biết đến với những sản phẩm như: tranh phong thủy, đồng hồ, mèo thần tài, đá phong thủy,…Đối với mỗi sản phẩm sẽ có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong cuộc sống của con người. Nhắc đến đá ngọc bích chắc hẳn không còn xa lạ đối với chúng ta, tuy nhiên để biết được đá ngọc bích hợp mệnh gì đang còn là câu hỏi của rất nhiều người. Để trả lời cho câu hỏi trên, hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.

Màu sắc của đá ngọc bích và đá ngọc bích hợp với mệnh gì?

Đá ngọc bích được xem là sản phẩm được gắn vào phụ kiện trang sức như vòng tay, dây chuyền, nhẫn,…được nhiều người lựa chọn và mua cho riêng mình. Đá ngọc bích mang lại ý nghĩa cực kỳ to lớn, nó đem lại sự may mắn, thuận lợi, sức khỏe và suôn sẻ trong công việc cho người sử dụng.

Đối với mặt đá phong thủy gồm có các màu chủ đạo như: đá ngọc trắng, đá ngọc cẩm thạch, đá ngọc bích. Câu hỏi đá ngọc bích hợp với mệnh gì được nhiều người mệnh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ muốn biết. Hãy cùng đồng hành cùng bài viết dưới đây để tìm ra câu trả lời.

Đối với đá ngọc trắng: ngọc trắng thể hiện sự thanh cao, trong sáng, nhìn qua thôi chúng ta đã thấy được vẻ đẹp bên ngoài cực kỳ bắt mắt. Đá trắng không kén chọn da, được sử dụng phù hợp cho những người đứng tuổi, người già. Mang lại ý nghĩa và vận mệnh cực kỳ to lớn.

chuoi vong hat ngoc bich vua ngoc bich super vvip e1583391922601

Đá ngọc cẩm thạch: đây là loại đá có thể nói là quý và hiếm, sự kết hợp của 2 màu đan xen đó chính là màu trắng và màu xanh. Loại đá này được nhiều người săn đón, cung cấp các mẫu mã cực kỳ đa dạng trên thị trường.

Đá ngọc bích: màu đá ngọc bích luôn là sự lựa chọn được đặt ưu tiên hàng đầu, đây là loại đá có màu sắc đặc trưng không thể nhầm lẫn được với các màu khác. Có tuổi đời cao và đem lại vẻ đẹp thẩm mĩ, sang trọng cho người dùng.

Đá ngọc bích nói chung được sử dụng cho người mệnh Mộc và Hỏa, nếu như những người thuộc 2 mệnh này mua ngọc bích mang lại công dụng rất tốt. Để mua được ngọc bích thật, chất lượng chúng tôi xin được giới thiệu Vua Ngọc Bích là địa chỉ uy tín.

Vua Ngọc Bích được đánh giá là một trong những địa chỉ cung cấp sản phẩm đến từ ngọc bích chất lượng thật 100% đá quý từ nhiên nhiên với mức giá cực kỳ hấp dẫn. Hi vọng với những thông tin mà chúng tôi cung cấp trong bài viết này sẽ giúp cho bạn đọc có được sự lựa chọn uy tín và hài lòng. Hotline 0948.276.246

0 0 votes Đánh giá bài viết

Generic selection

C Language Headers Type support Program utilities Variadic function support Error handling Dynamic memory management Date and time utilities Strings library Algorithms Numerics Input/output support Localization support Atomic operations (C11) Thread support (C11) Technical Specifications [edit] C language Basic concepts Keywords Preprocessor Statements Expressions Initialization Declarations Functions Miscellaneous History of C Technical Specifications [edit] Expressions General value category evaluation order and sequence points constant expressions implicit conversions generic selection constants and literals integer constant floating constant character constant string literal compound literal operators operator precedence member access and indirection logical operators comparison operators arithmetic operators assignment operators increment and decrement function call, comma, conditional operator sizeof _Alignof(C11) cast operators [edit]

Provides a way to choose one of several expressions at compile time, based on a type of a controlling expression

Contents

 • 1 Syntax
 • 2 Explanation
 • 3 Notes
 • 4 Keywords
 • 5 Example
 • 6 Defect reports
 • 7 References
 • 8 See also

[edit] Syntax

_Generic ( controlling-expression , association-list ) (since C11)

where association-list is a comma-separated list of associations, each of which has the syntax

type-name : expression default : expression

where

type-name – any complete object type that isn’t variably-modified (that is, not VLA or pointer to VLA). controlling-expression – any expression (except for the comma operator) whose type must be compatible with one of the type-names if the default association is not used expression – any expression (except for the comma operator) of any type and value category

No two type-names in the association-list may specify compatible types. There may be only one association that uses the keyword default. If default is not used and none of the type-names are compatible with the type of the controlling expression, the program will not compile.

[edit] Explanation

First, the type of controlling-expression undergoes lvalue conversions. The conversion is performed in type domain only: it discards the top-level cvr-qualifiers and atomicity and applies array-to-pointer/function-to-pointer transformations to the type of the controlling expression, without initiating any side-effects or calculating any values.

The type after conversion is compared with type-names from the list of associations.

If the type is compatible with the type-name of one of the associations, then the type, value, and value category of the generic selection are the type, value, and value category of the expression that appears after the colon for that type-name.

If none of the type-names are compatible with the type of the controlling-expression, and the default association is provided, then the type, value, and value category of the generic selection are the type, value, and value category of the expression after the default : label.

[edit] Notes

The controlling-expression and the expressions of the selections that are not chosen are never evaluated.

Because of the lvalue conversions, “abc” matches char* and not char[4] and (int const){0} matches int, and not const int.

All value categories, including function designators and void expressions, are allowed as expressions in a generic selection, and if selected, the generic selection itself has the same value category.

The type-generic math macros from <tgmath.h>, introduced in C99, were implemented in compiler-specific manner. Generic selections, introduced in C11, gave the programmers the ability to write similar type-dependent code.

Generic selection is similar to overloading in C++ (where one of several functions is chosen at compile time based on the types of the arguments), except that it makes the selection between arbitrary expressions.

[edit] Keywords

_Generic, default

[edit] Example

Run this code #include <stdio.h> #include <math.h> // Possible implementation of the tgmath.h macro cbrt #define cbrt(X) _Generic((X), long double: cbrtl, default: cbrt, float: cbrtf )(X) int main(void) { double x = 8.0; const float y = 3.375; printf(“cbrt(8.0) = %fn”, cbrt(x)); // selects the default cbrt printf(“cbrtf(3.375) = %fn”, cbrt(y)); // converts const float to float, // then selects cbrtf }

Output:

cbrt(8.0) = 2.000000 cbrtf(3.375) = 1.500000

[edit] Defect reports

The following behavior-changing defect reports were applied retroactively to previously published C standards.

DR Applied to Behavior as published Correct behavior DR 481 C11 it was underspecified if the controlling expression undergoes lvalue conversions it undergoes

[edit] References

 • C17 standard (ISO/IEC 9899:2018):
 • 6.5.1.1 Generic selection (p: 56-57)
 • C11 standard (ISO/IEC 9899:2011):
 • 6.5.1.1 Generic selection (p: 78-79)

[edit] See also

C++ documentation for Templates

Cổ Phiếu Quỹ trong Tiếng Anh là gì: Định nghĩa, ví dụ

Công ty có rất nhiều cách để quy động vốn từ những nguồn xung quanh. Một trong số đó là về các cổ phiếu. Đặc biệt là cổ phiếu quỹ.

Hôm nay StudyTiengAnh sẽ cùng mọi người tìm hiểu cổ phiếu quỹnày nhé!!!

(MO TA CO PHIEU QUY)

1. Các từ về cổ phiếu quỹ trong tiếng Anh:

TREASURY STOCK/ REACQUIRED STOCK (NOUN)

Treasury stock: [ˈtreʒəri stɒk]

Reacquired stock:[ˌRiːəˈkwaɪəstɒk]

(MO TA CO PHIEU QUY)

Loại từ: Danh từ đếm được, danh từ không đếm được

Định nghĩa:

Cổ phiếu quỹ còn được gọi là cổ phiếu quỹ hoặc cổ phiếu mua lại là cổ phiếu đang lưu hành trước đó được công ty phát hành mua lại từ người sở hữu cổ phiếu.

 • Treasury stock receives no dividends and does not carry voting power while held by the company.
 • Cổ phiếu quỹ không nhận được cổ tức và không có quyền biểu quyết khi được công ty nắm giữ

2. Cấu trúc và cách sử dụng trong tiếng anh:

[Từ được dùng làm chủ ngữ trong câu]

 • Treasury stock will be holded like the majority of the shares.
 • Cổ phiếu quỹ sẽ được giữ lại như phần lớn các cổ phiếu khác.

[Từ dùng làm tân ngữ trong câu]

 • People are trying to learn how to buy treasury stocks from the famous company.
 • Người ta đang cố học cách để mua những cổ phiếu quỹ từ những công ty có tiếng.

[Từ dùng làm bổ ngữ cho tân ngữ]

 • They named this kind of stock treasury stock.
 • Họ đặt tên loại cổ phiếu này là cổ phiếu quỹ.

Treasury stock” bổ ngữ cho tân ngữ “ this kind of stock” trong câu.

3. Các từ liên quan đến cổ phiếu quỹ:

Cổ Phiếu Quỹ trong Tiếng Anh là gì: Định nghĩa, ví dụ

(MO TA CO PHIEU QUY)

Primary Stock: Cổ phiếu sơ cấp là loại cổ phiếu được phát hành lúc thành lập doanh nghiệp hoặc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.

Bonus stock: Cổ phiếu thưởng có hai trường hợp thưởng cổ phiếu: thưởng cho người có đóng góp lớn và thưởng cho tất cả các cổ đông.

Preferred stock:Cổ phiếu ưu đãi cho phép cổ đông nắm giữ nó được trả cổ tức trước cổ đông nắm giữ cổ phiếu phổ thông.

Dividend:Cổ tức là một phần lợi nhuận sau thuế được chia cho các cổ đông của một công ty cổ phần.

Gilt – edged stock: Cổ phiếu loại 1

Government stock: Chứng khoán nhà nước, công trái

Listed stock: Cổ phiếu yết bảng (Mỹ)

Preference stock: Cổ phiếu ưu tiên

Unlisted stock: Cổ phiếu không yết bảng

Unquoted stock: Cổ phiếu không yết giá

Common stock: (Mỹ) Cổ phần thường

Bank stock: Vốn của ngân hàng

Full paid stock: Cổ phần nộp đủ tiền

4. Các từ liên quan đến việc ứng dụng cổ phiếu quỹ:

Stock borrowed (cụm danh từ): Chứng khoán được gia hạn thanh toán

 • The company disclosed it could not buy back stock borrowed as planned because a tentative bid approach had been made.
 • Công ty tiết lộ rằng không thể mua chứng khoán gia hạn thanh toán như kế hoạch được vì cuộc đấu thầm đã được tiếp cận

Stock broker (cụm danh từ): Người môi giới chứng khoán

 • Stock broker is the person who sells stocks or the share of the other company and earns the money from helping other people buy the stocks.
 • Người môi giới chứng khoán là người sẽ bán chứng khoán hoặc cổ phần của những công ty khác và họ sẽ kiếm được một khoảng tiền từ người mua.

Stock certificate (cụm danh từ): Giấy chứng nhận có cổ phần

 • After buying the stocks from the stockbroker, you will get the stock certificate right on the day.
 • Sau khi mua cổ phiếu từ người bán cổ phiếu thì sẽ được nhận chứngnhận cổ phiếu ngay trong ngày.

Stock exchange (cụm danh từ): Sở giao dịch chứng khoán

 • They have bought stocks on the Wall Street stock exchange.
 • họ mới vừa mua cổ phiếu trên sở chứng khoán phố Wall.

Stock operator (cụm danh từ): Người buôn chứng khoán

 • Stock market operators are market participants who form a syndicate to manipulate stock prices for personal gain. It is usually a cartel of brokers, speculators, and sometimes even company insiders.
 • Các nhà điều hành thị trường chứng khoán là những người tham gia thị trường, tạo thành một tập đoàn để thao túng giá chứng khoán nhằm trục lợi. Nó thường là một tập đoàn của các nhà môi giới, nhà đầu cơ và đôi khi thậm chí cả những người trong công ty.

Circular trading (cụm danh từ): Giao dịch thông tư

 • Circular trading is an illegal action in the stock market.
 • Giao dịch thông tư là hành động bất hợp pháp trong sàn chứng khoán.

Stock tip (cụm danh từ): Sự mách nước riêng cho việc giao dịch chứng khoán

 • The stockbroker will always have their own stock tips.
 • người môi giới chứng khoán sẽ luôn có những mánh giao dịch chứng khoán riêng.

Stockholder (cụm danh từ): Người giữ chứng khoán

 • Mr John is the biggest stockholder in the company so he is allowed to vote on how the company is controlled.
 • Ông John là cổ đông lớn nhất trong công ty và có quyền biểu quyết cách hoạt động của công ty.

Stockist (cụm danh từ): Người tích trữ hàng

 • Stockist is the ones that stocks different kinds of goods
 • Người tích trữ hàng là người dự trữ các loại hàng khác nhau.

Stockjobber (cụm danh từ): Người đầu cơ chứng khoán

 • A stockjobber was a slang term for a wholesale dealer on a stock exchange who sold securities to brokers without dealing directly with the public.
 • Stockjobber là một thuật ngữ tiếng lóng để chỉ một đại lý bán buôn trên sàn giao dịch chứng khoán, người bán chứng khoán cho các nhà môi giới mà không giao dịch trực tiếp với công chúng.

Stocklist (cụm danh từ): Bảng giá chứng khoán

 • Mary has just updated the stocklist for everyone.
 • Mary mới vừa cập nhật bảng giá chứng khoán cho tất cả mọi người.

Stock market (cụm danh từ): Thị trường chứng khoán

 • The biggest fear of every investor is the crash of the stock market.
 • Nỗi lo sợ lớn nhất trong lòng những người đầu tư là thị trường chứng khoán sẽ sụp đổ

To take stock in… (cụm động từ): Mua cổ phần của công ty…

 • You become a billionaire now so you have to make a plan to take stock in the right company.
 • Bạn đã trở thành tỷ phú rồi bạn cần có kế hoạch để muacổ phần của đúng công ty.

Hi vọng với bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu hơn về một thuật ngữ trong kinh doanh, cổ phiếu quỹ!!!

3 Trang Web Luyện Nghe Tiếng Anh hiệu quả tại nhà ai cũng nên biết ! “Dấu Ngoặc Kép” trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh ViệtLibra là cung gì trong Tiếng Anh: Định nghĩa, Ví dụCấu Trúc và Cách Dùng từ Expose trong câu Tiếng Anh.”Tender” nghĩa là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ trong Tiếng Anh“Bánh cuốn” trong tiếng Anh: Định nghĩa, ví dụPush In là gì và cấu trúc cụm từ Push In trong câu Tiếng Anh”Sự Cố Gắng” trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh ViệtNgành Nghề Kinh Doanh trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt