Thượng tá tiếng anh là gì và các cấp bậc công an trong tiếng anh

Các cấp bậc công an trong tiếng anh hay Tiếng Việt đều khá khó phân biệt nếu bạn không thực sự muốn biết và nhớ. Bởi lẽ có rất nhiều vị trí, chức vụ và quân hàm trong ngành công an. Phân biệt được thượng tá tiếng anh là gì, thượng úy, đại tá tiếng anh là gì,…là để biết vai trò của cấp trên và cấp dưới. Vậy thượng tá trong tiếng anh là gì? Các cấp bậc công an trong tiếng anh được viết như thế nào? KDIGIMIND sẽ giúp bạn hiểu được những khái niệm này thông qua nội dung bài viết dưới đây.

Thượng tá tiếng anh là gì? Tìm hiểu cấp tá trong tiếng anh

Cấp bậc thượng tá trong tiếng anh là gì
Cấp bậc thượng tá trong tiếng anh là gì

Nếu bạn đang không biết thượng tá tiếng anh là gì hay đại tá tiếng anh là gì, KDIGIMIND sẽ giúp bạn hiểu tường tận các khái niệm về cấp bậc quân hàm trong ngạch sĩ quan chỉ huy lực lượng vũ trang ngay sau đây.

Thiếu tá (1 sao 2 vạch)

Thiếu tá thuộc cấp bậc trung cấp, ở trên đại úy và dưới trung tá. Quân hàm này đảm nhiệm chức vụ từ tiểu đoàn trưởng đến trung đoàn trưởng.

Thiếu tá trong tiếng anh là: Major /ˈmeɪ.dʒər/ dùng trong Lục quân, Không quân và Thủy quân lục chiến. Lieutenant Commander dùng trong Hải quân.

Ví dụ: Her father is a major in the Marine Corps (Bố cô ấy là một thiếu tá trong Thủy quân lục chiến).

Trung tá (2 sao 2 vạch)

Trung tá là cấp bậc sĩ quan trung cấp, trên cấp thiếu tá và dưới cấp thượng tá. Người có cấp bậc này sẽ được đảm nhiệm chức vụ từ trung đoàn trưởng hoặc trung đoàn phó, lữ đoàn phó.

Trung tá trong tiếng anh là: Lieutenant Colonel (lefˈten.ənt ˈkɜː.nəl) dùng trong Lục quân, Không quân và Thủy quân lục chiến. Commander trong Hải quân.

Ví dụ: It took him 4 years to get promoted from major to lieutenant colonel (Ông ấy mất 4 năm để được thăng cấp từ thiếu tá lên trung tá).

Thượng tá (3 sao 2 vạch)

Thượng tá thuộc cấp bậc sĩ quan, thấp hơn đại tá và cao hơn trung tá
Thượng tá thuộc cấp bậc sĩ quan, thấp hơn đại tá và cao hơn trung tá

Thượng tá thuộc cấp bậc sĩ quan, thấp hơn đại tá và cao hơn trung tá. Hiện nay có rất ít nước còn tồn tại chức vụ này trong đội ngũ sĩ quan chỉ huy lực lượng vũ trang. Việt Nam là một trong số ít các nước vẫn có chức vụ thượng tá. Vậy thượng tá tiếng anh là gì?

Thượng tá trong tiếng anh là gì: Senior Lieutenant – Colonel (ˈsiː.ni.ər lefˈten.ənt ˈkɜː.nəl) chính là chỉ chức vụ thượng tá trong tiếng anh.

Ví dụ: The intermediate rank between colonel and lieutenant colonel is the lieutenant colonel (Cấp bậc trung gian giữa đại tá và trung tá là thượng tá).

Except for Vietnam, the rank of lieutenant colonel is currently only in the Korean and Chinese armies (Ngoại trừ Việt Nam, quân hàm thượng tá chỉ có ở quân đội Triều Tiên và Trung Quốc).

Đại tá tiếng anh là gì ?

Đại tá là cấp bậc cao nhất trong quân hàm tá, chỉ dưới cấp tướng
Đại tá là cấp bậc cao nhất trong quân hàm tá, chỉ dưới cấp tướng

Đại tá thuộc quân hàm sĩ quan cao cấp, chỉ dưới cấp tướng trong lực lượng vũ trang các quốc gia.

Đại tá trong tiếng anh là: Senior Colonel (ˈsiː.ni.ər ˈkɜː.nəl), Colonel dùng trong Lục quân, Thủy quân lục chiến và Không quân, Captain trong Hải quân.

Ví dụ: The rank of colonel in Vietnam has 4 stars 2 stripes on the rank (Cấp bậc đại tá ở Việt Nam có 4 sao 2 vạch trên quân hàm).

Trong nội dung phía trên, KDIGIMIND đã giúp bạn hiểu thượng tá tiếng anh là gì, Đại tá tiếng anh là gì? Ngay sau đây chúng tôi chia sẻ thêm các cấp bậc công an trong tiếng anh khác để bạn mở rộng thêm kiến thức.

Cấp úy trong tiếng anh viết và phát âm như thế nào?

Dù đã nắm được cấp bậc thượng tá tiếng anh là gì, KDIGIMIND mong rằng bạn dành thời gian để tham khảo thêm quân hàm cấp úy bằng tiếng anh trong lực lượng vũ trang hiện nay. Cấp úy là cấp đầu tiên trong ngạch sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Cấp úy bao gồm: Thiếu úy, Trung úy, Thượng úy và Đại úy. Những cấp bậc này trong tiếng anh được viết và phát âm như thế nào?

Thiếu úy (1 sao 1 vạch)

Thiếu úy là cấp bậc quân hàm đầu tiên trong ngành sĩ quan
Thiếu úy là cấp bậc quân hàm đầu tiên trong ngành sĩ quan

Thiếu úy là cấp bậc quân hàm đầu tiên trong nhiều lực lượng chỉ huy vũ trang của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Thiếu úy trong ngành quân đội tiếng anh là: Junior Lieutenant (ˈdʒuː.ni.ər lefˈten.ənt)

Second Lieutenant (ˈsek.ənd lefˈten.ənt): Thiếu úy trong ngành Lục quân, Thủy quân lục chiến và Không quân.

Ensign (ˈen.sən): Thiếu úy trong ngành Hải quân.

Ví dụ: My brother is a Junior Lieutenant in the army (Anh trai tôi là một thiếu úy trong ngành quân đội)

He became a Second Lieutenant when he was 20 years old (Anh ấy trở thành thiếu úy Lục quân khi mới 20 tuổi)

Trung úy (2 sao 1 vạch)

Trung úy trong lực lượng vũ trang Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là cấp bậc cao hơn Thiếu úy và thấp hơn Thượng úy. Trung úy thường đảm nhận vai trò là Đại đội phó hoặc Trung đội trưởng trong quân đội.

Tiếng anh trung úy là: Lieutenant (lefˈten.ənt)

First Lieutenant (fɜːst lefˈten.ənt) dùng trong Lục quân, Thủy quân lục chiến và Không quân.

Lieutenant Junior Grade dùng trong Hải quân.

Ví dụ: My brother was promoted to the rank of lieutenant after 2 years of striving (Anh trai tôi đã được sắc phong lên cấp bậc trung úy sau 2 năm phấn đấu)

Thượng úy tiếng anh là gì ?

Thượng úy trong tiếng anh là First Lieutenant
Thượng úy trong tiếng anh là First Lieutenant

Thượng úy (3 sao 1 vạch) là quân hàm cao nhất dành cho sĩ quan chỉ huy ở cấp trung đội. Thượng úy thường đảm nhiệm chức đại đội phó hoặc đại đội trưởng trong quân đội.

Thượng úy trong tiếng anh là: First Lieutenant (fɜːst lefˈten.ənt)

Senior Lieutenant (ˈsiː.ni.ər lefˈten.ənt): dùng trong ngành Thủy quân lục chiến, Lục quân.

Ví dụ: Her grandfather was commissioned a senior lieutenant in the Marine Corps (Ông của cô ấy được ủy nhiệm chức Thượng úy trong Thủy Quân Lục Chiến)

Đại úy (4 sao 1 vạch)

Đại úy là quân hàm cao nhất của sĩ quan cấp úy. Cấp bậc này đảm nhận các chức vụ từ đại đội trưởng đến tiểu đoàn trưởng.

Đại úy trong tiếng anh là: Captain /ˈkap-tən/ dùng trong Thủy quân lục chiến và Lục quân.

Đại úy trong Hải quân là: Lieutenant (lefˈten.ənt)

Ví dụ: The Captain is ordering the Junior Lieutenant (Đại úy đang ra lệnh cho Thiếu úy)

Trên đây là toàn bộ kiến thức mà KDIGIMIND chia sẻ nhằm giúp bạn hiểu thượng úy tiếng anh là gì, thượng tá tiếng anh là gì, đại tá tiếng anh là gì và các cấp bậc công an trong tiếng anh. Bạn có thể thường ghé thăm website: TTTD.VN để đọc nhiều bài viết hữu ích hơn nữa.

KDIGIMIND

Ám ảnh “cứu nét” của một thiếu nữ sa ngã

Nguyễn Thị Nga (17 tuổi, quê Tuyên Quang) đang là học viên của Trung tâm Giáo dục Lao động và Xã hội số 2 (Ba Vì, Hà Nội). Đang ở cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời, nhưng quá khứ của Nga không phải là những kỉ niệm đẹp thời học trò như các bạn cùng trang lứa.

Khi mới 15 tuổi, đã có 4 tháng trời Nga đi theo một người bạn làm gái ở Đồ Sơn (Hải Phòng). Nhưng khi bị công an bắt, Nga là một trong số những “gái quê” ở trung tâm dịch vụ D.H tại Hà Nội. Vào đời bằng lần “cứu nét”

Bạn kể về “lần đầu tiên” của mình – một cô bé 15 tuổi nghiện nét, mê trò chơi điện tử. Nga nói rằng: bạn đã từng là học sinh giỏi ở trường, thế nhưng bạn “dính” vào trò chơi nhảy nhót trên mạng này.

Ngày nào vũng vậy, Nga “nướng” hầu hết thời gian vào những vũ công ảo. Cho đến một hôm, bạn “liều mình” nghĩ đến việc “cứu nét” do không thanh toán nổi số tiền nợ do chơi điện tử. Chỉ là 40 nghìn đồng… Ám ảnh Nguyễn Thị Nga tại trung tâm lao động số 2 “Khi đó, mình không biết “cứu nét” nghĩa là gì, chỉ nghĩ đơn giản là mượn tiền của một bạn trai không quen, xin số điện thoại để trả lại người ta” – Nga nhớ lại.

Thế rồi, có một chàng “hiệp sĩ” đã đến trả tiền nợ cho Nga rồi rủ rê em vào nhà nghỉ. Lúc đó đã 1h30 sáng, vì chơi cả ngày mệt nên em đồng ý. Đêm đó, cô bé ngây thơ đau đớn hiểu thế nào là “cứu nét” đúng nghĩa.

Sau lần “cứu nét” đầu tiên, Nga bị sốc. Cô bạn luôn cảm thấy chán chường và không còn kiềm chế nổi mỗi lúc bị bố mẹ và thầy cô mắng.

Bạn ngu ngốc bỏ nhà ra đi và bắt đầu lao đầu vào những trò chơi bời trác tang như đi sàn, đi lắc cùng với những cô bạn hư hỏng.

Cuộc chơi của Nga kéo dài hết ngày cho đến đêm, từ Tuyên Quang cho đến Đồ Sơn. Vì thiếu tiền cho những cuộc chơi bời bạt mạng, bạn đã đồng ý bán thân làm gái ở Đồ Sơn.

Bây giờ nhớ lại, Nga ví cuộc sống của bạn thời gian đó giống như con cú vọ: Ngày thì lăn ra ngủ, đêm xuống chìm đắm trong những phòng “bay” với rượu bia, ma túy và tiếng nhạc đinh tai.

Và những lần như thế, bến đỗ cuối cùng là nhà nghỉ với khách có nhu cầu.

“Tình yêu” đầu tiên

Những ngày ở Đồ Sơn là những ngày thực sự đọa đày với cô bé 15 tuổi. Mỗi ngày, bạn phải tiếp đến chục vị khách, mỗi lần khách phải trả từ 150 đến 200 nghìn, nhưng số tiền gái bán dâm như Nga nhận được chỉ dao động từ 30 đến 50/ một người.

Bạn bảo, đó là cái giá quá rẻ mạt cho sức lực và nỗi nhục nhã bỏ ra.

Nhưng trong vô số người đã từng được bạn phục vụ, bạn không thể quên một chàng trai kỳ lạ mà cho đến bây giờ bạn vẫn chưa biết tên. Có lẽ, đó là lần đầu tiên trong đời Nga thích một người con trai đến thế. “Mình cảm động về tình cảm anh ấy dành cho mình lắm. Có hôm anh ấy ốm, gọi điện thoại bảo “nhớ em” xong, ngay tối hôm đó anh ấy lại đánh xe xuống chơi với mình. Chúng mình đã đi chơi rất vui, thời gian mấy ngày ở bên anh ấy, mình đã có một cuộc sống vui vẻ giống như phim Hàn Quốc vậy” – cô kể lại.

Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề: Đời sống công sở

Có thể nói rằng chúng ta dành một phần ba thời gian trong ngày tại môi trường công sở. Do vậy, nắm vững từ vựng tiếng Anh và mẫu câu thông dụng về chủ đề đời sống nơi công sở là một yếu tố rất quan trọng giúp cho bạn có thể tự tin hơn khi giao tiếp với đồng nghiệp và bạn bè trong công ty. Bài viết sau của TOPICA Native sẽ giới thiệu đến các bạn những từ vựng thông dụng nhất về chủ đề cuộc sống công sở.

Xem thêm:

 • Trọn bộ tổng hợp học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề
 • Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề: Nghề nghiệp
 • Tổng hợp 100 cụm động từ thông dụng hay gặp trong tiếng Anh

1. Từ vựng tiếng Anh trong văn phòng

Từ vựng tiếng Anh chủ đề văn phòng bao hàm rất nhiều nội dung, bạn có thể tham khảo một số từ vựng được sắp xếp theo chủ đề thường gặp nhất về văn phòng tiếng Anh. Khi nắm vững được những từ vựng tiếng Anh thông dụng này, các bạn sẽ tự tin sử dụng tiếng Anh giao tiếp trong văn phòng để tạo ấn tượng cho đồng nghiệp và cấp trên.

Từ vựng các đồ dùng trong văn phòng

Thẻ nhân viên tiếng Anh là gì? Đôi khi với những từ vựng chủ đề văn phòng đơn giản nhất thường gặp hằng ngày các bạn cũng có thể lúng túng khi sử dụng bằng tiếng Anh. Cùng TOPICA khám phá tổng hợp những từ vựng về đồ dùng văn phòng đầy đủ và chi tiết dưới đây

 1. Paper [ ˈpeɪ.pɚ ] : giấy
 2. Sticky notes [ ˈstɪki noʊts ] : giấy ghi chú, thường có keo dán sẵn đằng sau để dán lên những nơi dễ thấy
 3. Post-it pad [ Post-it pæd ] : mẩu giấy ghi chú nhỏ được đóng thành xấp (tương tự như sticky notes)
 4. Notepad [ ˈnoʊt.pæd ] : giấy được đóng thành xấp, tập giấy
 5. Memo pad [ ˈmɛˌmoʊ pad: ] : giấy ghi chú.
 6. Notebook [ ˈnoʊt.bʊk ] : sổ tay
 7. Envelope [ ˈɑːn.və.loʊp ] : bao thư (nói chung)
 8. File [ faɪl ] : hồ sơ, tài liệu
 9. Reporter [ rɪˈpɔːr.t̬ɚ ] : báo cáo
 10. File folder [ faɪl ˈfoʊldər ] : bìa hồ sơ cứng
 11. Binder [ ˈbaɪn.dɚ ] : bìa rời, để giữ giấy tờ
 12. Pin [ pɪn ] : cái ghim giấy
 13. Drawing pin [ ˈdrɑː.ɪŋ ˌpɪn ] : cái ghim giấy nhỏ (dùng để ghim lên bảng gỗ…)
 14. Push pin [ pʊʃ pɪn ] : cái ghim giấy lớn.
 15. Blinder clip [ ˈblaɪndər klɪp ] : đồ kẹp giấy có hai càng, dùng để kẹp lượng giấy lớn
 16. Paper clip [ ˈpeɪ.pɚ ˌklɪp ] : đồ kẹp giấy nhỏ
 17. Plastic paper clip [ ˈplæstɪk ˈpeɪpər clip: ] : kẹp giấy bằng nhựa
 18. Staple [ ˈsteɪ.pəl ] : cái dập ghim
 19. Staples [ ˈsteɪ.pəlz ] : miếng ghim giấy bỏ trong cái dập ghim
 20. Pen [ pen ]: bút bi
 21. Pencil [ ˈpen.səl ] : bút chì
 22. Calculator [ ˈkæl.kjə.leɪ.t̬ɚ ]: máy tính bỏ túi
 23. Rolodex [ ˈroʊləˌdɛks ] : hộp đựng danh thiếp
 24. Card visit [ kɑrd ˈvɪzət ] : danh thiếp
 25. Index card [ ˈɪndɛks kɑrd ] : card có in thông tin
 26. Tape [ teɪp ] : băng dính
 27. Scotch tape [ ˌskɑːtʃ ˈteɪp ]: băng keo trong
 28. Massive tape[ ˈmæsɪv teɪp ] : băng keo bản lớn
 29. Ink [ ɪŋk ] : Mực, mực in
 30. ID holder [ ɪd ˈhoʊldər ] : miếng nhựa đựng thẻ nhân viên

Từ vựng tiếng Anh về cơ sở vật chất trong văn phòng

 1. File cabinet [ ˈfaɪl ˌkæb.ɪ.nət ] : tủ đựng hồ sơ, tài liệu
 2. Printer [ ˈprɪn.t̬ɚ ] : máy in
 3. Computer [ kəmˈpjuː.t̬ɚ ] : máy tính
 4. Laptop [ ˈlæp.tɑːp ] : máy tính cá nhân
 5. Photocopier [ ˈfoʊ.t̬oʊˌkɑː.pi.ɚ ] : máy phô-tô
 6. Fax [ fæks ]: máy fax
 7. Projector [ prəˈdʒek.tɚ ] : máy chiếu
 8. Screen [ prəˈdʒek.tɚ ] : màn hình
 9. Whiteboard [ ˈwaɪt.bɔːrd ] : bảng trắng
 10. Bookcase/ Bookshelf [ ˈbʊkˌkeɪs / ˈbʊkˌʃɛlf ] : kệ sách
 11. Desk [ desk ]: bàn làm việc
 12. Chair [ tʃer ]: ghế
 13. Fan [ fæn ] : quạt
 14. Air – conditioner [ ˈer kənˌdɪʃ.ən.ɚ ] : máy lạnh
 15. Cubicle [ ˈkjuː.bɪ.kəl ] : văn phòng chia ngăn, ô làm việc

tu-vung-tieng-anh

Trau dồi từ vựng tiếng Anh về chủ đề đời sống công sở

Từ vựng về chức vụ

 1. Board of director: Hội đồng quản trị
 2. Chairman: Chủ tịch
 3. CEO = Chief of Executive Operator/ Officer: Tổng giám đốc điều hành
 4. Director: Giám đốc
 5. Deputy/Vice Director: Phó giám đốc
 6. Owner: Chủ doanh nghiệp
 7. Boss: Sếp, ông chủ
 8. Manager: Người quản lý
 9. Head of Department/ Division: Trưởng phòng, trưởng bộ phận
 10. Human resources manager (n): trưởng phòng nhân sự
 11. Team Leader: Trưởng nhóm
 12. Officer/ Staff: Cán bộ, nhân viên
 13. Receptionist: Nhân viên lễ tân
 14. Colleague: Đồng nghiệp
 15. Trainee: Nhân viên tập sự
 16. Accountant: Kế toán
 17. Shareholder: Cổ đông
 18. Head of department: Trưởng phòng
 19. Deputy of department: Phó phòng
 20. Employee: Nhân viên
 21. Trainee: Nhân viên tập sự
 22. Worker: Công nhân
 23. Colleague: đồng nghiệp
 24. Employer: người sử dụng lao động

Từ vựng về các phòng ban trong tiếng Anh

 1. Department (Dep’t): Phòng/ ban
 2. Administration Dep’t: Phòng hành chính
 3. Human Resource Dep’t (HR Dep’t): Phòng nhân sự
 4. Training Dep’t: Phòng đào tạo
 5. Marketing Dep’t: Phòng marketing, phòng tiếp thị
 6. Sales Dep’t: Phòng kinh doanh, phòng bán hàng
 7. Pulic Relations Dep’t (PR Dep’t): Phòng quan hệ công chúng
 8. Customer Service Dep’t: Phòng chăm sóc khách hàng
 9. Product Development Dep’t: Phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm.
 10. Accounting Dep’t: Phòng kế toán
 11. Audit Dep’t: Phòng kiểm toán
 12. Treasury Dep’t: Phòng ngân quỹ
 13. International Relations Dep’t: Phòng quan hệ quốc tế
 14. Local Payment Dep’t: Phòng thanh toán trong nước
 15. International Payment Dep’t: Phòng thanh toán quốc tế
 16. Information Technology Dep’t (IT Dep’t): Phòng công nghệ thông tin

Để test trình độ và cải thiện kỹ năng Tiếng Anh bài bản để đáp ứng nhu cầu công việc như viết Email, thuyết trình,…Bạn có thể tham khảo khóa học Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm tại TOPICA Native để được trao đổi trực tiếp cùng giảng viên bản xứ. Topica Native - Dang Ky Ngay

Từ vựng tiếng Anh về phúc lợi, đãi ngộ của người lao động

 1. Holiday entitlement [ ˈhɑləˌdeɪ ɛnˈtaɪtəlmənt ]: Chế độ ngày nghỉ được hưởng
 2. Maternity leave [ məˈtɝː.nə.t̬i ˌliːv ]: Nghỉ thai sản
 3. Travel expenses [ ˈtræv.əl ɪkˌspen.sɪz ]: Chi phí đi lại
 4. Promotion [ prəˈmoʊ.ʃən ]: Thăng chức
 5. Salary[ ˈsæl.ɚ.i ]: Lương
 6. Salary increase [ ˈsæləri ˈɪnˌkris ]: Tăng lương
 7. Pension scheme[ ˈpen.ʃən ˌskiːm ]: Chế độ lương hưu
 8. Health insurance [ ˈhelθ ɪnˌʃɔːr.əns ]: Bảo hiểm y tế
 9. Sick leave [ ˈsɪk ˌliːv ]: Nghỉ ốm
 10. Working hours [ ˈwɜrkɪŋ ˈaʊərz ]: Giờ làm việc
 11. Agreement [ əˈɡriː.mənt ]: Hợp đồng
 12. Resign [ rɪˈzaɪn ]: Từ chức
 13. Sick pay: Tiền lương ngày ốm
 14. Holiday pay: Tiền lương ngày nghỉ
 15. Commission: Tiền hoa hồng (tiền thưởng thêm)
 16. Retire: Nghỉ hưu

Từ vựng tiếng Anh về cách thức đi làm

 1. Full- time /ˌfʊl ˈtaɪm/ Làm toàn thời gian
 2. Part – time / ́pa:t ̧taim/ Làm bán thời gian
 3. Permanent /ˈpɜː.mə.nənt/ Dài hạn
 4. Temporary /ˈtem.pər.ər.i/ Tạm thời
 5. Starting date /ˈstɑː.tɪŋ ˌdeɪt/ Ngày bắt đầu

Từ vựng tiếng Anh công sở khác

Có những từ ngữ chủ đề văn phòng rất quen thuộc trong công việc song khi tư duy bằng tiếng Anh sẽ khiến chúng ta bị “bí”. Nằm lòng những từ vựng sau và sử dụng chúng thành thạo sẽ giúp bạn có thể tự tin giao tiếp tiếng Anh văn phòng.

 1. Notice period: thời gian thông báo nghỉ việc
 2. Redundancy: sự dư thừa nhân viên
 3. To fire someone: sa thải ai đó
 4. To get the sack (colloquial): bị sa thải
 5. Company car: ô tô cơ quan
 6. Working conditions: điều kiện làm việc
 7. Qualifications: bằng cấp
 8. Offer of employment: lời mời làm việc
 9. To accept an offer: nhận lời mời làm việc
 10. Starting date: ngày bắt đầu/ Leaving date: ngày nghỉ việc
 11. Timekeeping: theo dõi thời gian làm việc
 12. Job description: mô tả công việc
 13. Internship: thực tập
 14. Interview: phỏng vấn
 15. Interviewer: người phỏng vấn
 16. Interviewee: người được phỏng vấn
 17. Superintendent/supervisor: người giám sát
 18. Recruiter: nhà tuyển dụng
 19. Recruitment: sự tuyển dụng
 20. Résumé/CV/curriculum vitae: sơ yếu lý lịch
 21. Sick leave: sự nghỉ bệnh, kì nghỉ bệnh
 22. Promotion: sự thăng tiến, sự thăng chức
 23. Trainee: người học việc, thực tập sinh
 24. Time keeping: sự đúng giờ
 25. Job description: bản mô tả công việc
 26. Present: trình bày
 27. Meet a deadline: hoàn thành đúng hạn
 28. Meeting: cuộc họp
 29. Document: tài liệu (trên máy tính)
 30. Material : tài liệu
 31. Spam: thư rác
 32. Mailbox: hộp thư, thùng thư
 33. Agreement: sự thoả thuận, hợp đồng
 34. Administration: ban quản trị, ban quản lý
 35. Bonus: tiền thưởng
 36. Salary: tiền lương (tính theo tháng, năm)
 37. Brief: bản chỉ dẫn tóm tắt
 38. Budget: ngân sách
 39. Career: sự nghiệp, nghề nghiệp
 40. Competition: cuộc thi đấu, sự cạnh tranh
 41. Copyright: bản quyền, quyền tác giả (sáng tạo ý tưởng; nghệ thuật)
 42. Deadline: hạn chót
 43. Distribution: Sự phân phối
 44. Duty: nhiệm vụ, công việc
 45. Facility: tiện nghi, trang thiết bị
 46. Guidebook: sách hướng dẫn
 47. Hire: thuê (lao động)
 48. Headquarters: trụ sở chính
 49. Database: cơ sở dữ liệu

Xem thêm: Từ vựng tiếng Anh về kinh doanh

2. Cụm từ vựng tiếng Anh về công sở

Từ vựng tiếng Anh về đời sống đời sống công sở là một trong những kiến thức quan trọng trong quá trình học từ vựng tiếng Anh. Ngoài những chủ đề từ vựng chủ đề văn phòng thông dụng trên các bạn có thể tham khảo những cụm từ vựng tiếng Anh về công sở thường gặp để áp dụng trong học tập và tự tin giao tiếp tiếng Anh văn phòng.

Cụm từ vựng tiếng Anh về công sở

Cụm từ vựng tiếng Anh về công sở

 1. (to) live from hand to mouth: Sống tằn tiện, sống chắt góp, sống thắt lưng buộc bụng
 2. jack of all trades: người mà nghề gì cũng biết nhưng chẳng tinh nghề nào
 3. (be) full of beans: hăng hái, sôi nổi
 4. (be) full of oneself: tự đắc, tự hào về mình
 5. eager beaver: người tham việc, người làm việc chăm chỉ
 6. cough potato: người suốt ngày chỉ ngồi xem ti vi
 7. big cheese: nhân vật tai to mặt lớn, nhân vật quan trọng
 8. behind the times: người cổ lỗ, cũ rích, lạc hậu
 9. bad egg: kẻ không ra gì, người không đáng tin
 10. goody-goody: người tỏ ra tử tế
 11. above-board: thẳng thắn, không che đậy, không giấu giếm
 12. (to) set a good example: nêu gương tốt, tấm gương tốt
 13. positive outlook on life: quan điểm tích cực về cuộc sống
 14. (to) take someone’s advice: nghe theo lời khuyên của ai đó
 15. (to) get on with somebody: ăn ý với ai, sống hòa thuận với ai
 16. hard-working: làm việc tích cực chu đáo, chăm chỉ, siêng năng
 17. major influence: gây ra ảnh hưởng lớn, tác động lớn đến ai đó
 18. (to) put others first: nghĩ cho những người khác trước khi nghĩ cho mình
 19. sense of humour: sự hài hước, sự biết đùa, sự hóm hỉnh
 20. (to) stand out: nổi bật, gây sự chú ý
 21. well-built: mạnh khỏe, lực lưỡng, cường tráng
 22. open-minded: phóng khoáng, cởi mở, sẵn sàng tiếp thu cái mới
 23. middle-aged: ở tuổi trung niên
 24. Hot-temper: nóng tính, nóng nảy, nóng vội, bộp chộp
 25. bad tempered: nóng nảy, cáu kỉnh, quạu quọ, khó chịu
 26. civil servant: công chức nhà nước
 27. laid-back: dễ chịu, thoải mái, không trịnh trọng
 28. self-confident: tự tin
 29. (to) take after somebody: giống ai đó
 30. (to) hide one’s light under a bushel: giấu đi tài năng, sở trường của ai đó
 31. fun-loving: yêu thích những trò vui, vui vẻ
 32. broad-minded: chấp nhận những quan điểm từ những người khác, có tư tưởng rộng rãi
 33. (be) the life and soul of the party: một người thú vị, thường là tâm điểm của mọi hoạt động
 34. (to) bend over backwards: cố gắng rất nhiều để giúp đỡ ai đó
 35. (to) make an impression: tạo ấn tượng, gây ấn tượng
 36. (be) popular with somebody: được ai ưa chuộng, ngưỡng mộ
 37. well-educated: được giáo dục đàng hoàng, có học thức cao
 38. two-faced: hai mặt, không đáng tin cậy
 39. thick-skinned: không bị ảnh hưởng bởi những lời khiển trách, mặt dày
 40. self-effacing: tự khiêm tốn
 41. self-centred: ích kỷ
 42. self-assured: tự tin
 43. quick-tempered: nóng tính
 44. painfully shy: vô cùng nhút nhát, khép mình
 45. narrow minded: hẹp hòi, thiên vị, không công bằng
 46. good company: một người bạn dễ gần, hòa đồng
 47. fair-minded: đối xử công bằng với mọi người, không thiên vị
 48. easy-going: hòa đồng, dễ chịu, thoải mái
 49. well-known: hầu như ai cũng biết, nổi tiếng
 50. (to) make time for: dành thời gian cho (ai đó)
 51. (to) get along: sống, xoay xở, làm ăn
 52. (to) bring up: nuôi dưỡng, nuôi nấng, dạy dỗ

3. Mẫu câu trong tiếng Anh về cuộc sống hằng ngày tại nơi công sở

Sau khi đã tích trữ được từ vựng tiếng Anh về cuộc sống hằng ngày tại nơi công sở, bạn có thể luyện tập sử dựng các từ vựng này qua một số mẫu câu cơ bản sau bằng cách thay các từ vựng thích hợp vào câu. TOPICA đã tổng hợp cho các bạn những mẫu câu sử dụng từ vựng tiếng Anh giao tiếp văn phòng để các bạn tham khảo.

Mẫu câu trong tiếng Anh về cuộc sống hằng ngày tại nơi công sở

Mẫu câu trong tiếng Anh về cuộc sống hằng ngày tại nơi công sở

 1. The photocopy machine is on the second floor: Máy phô tô nằm ở tầng 2.
 2. This is the file cabinet, you can use this one: Đây là tủ đựng hồ sơ, bạn có thể sử dụng chiếc tủ này.
 3. Mr. Jones is using the fax machine in the first floor: Ông Jones đang sử dụng máy fax ở tầng 1.
 4. The bookcase is on the table over there: Kệ sách ở trên cái bàn đằng kia.
 5. You can put your card visit in this ID holder: Bạn có thể để danh thiếp của mình vào miếng đựng thẻ này.
 6. I’m in … : Tôi làm ở (bộ phần làm việc của bạn)
 7. How long have you worked here? Bạn đã làm việc ở đây bao lâu rồi?
 8. How do you get to work? Bạn đến cơ quan bằng phương tiện gì?
 9. What time does the meeting start/ finish? Mấy giờ cuộc họp bắt đầu/ kết thúc?
 10. Let’s grab lunch: Cùng ra ngoài ăn trưa nhé!
 11. I know a good place nearby: Tôi biết một chỗ ăn khá ngon gần đây
 12. Want to order out: Bạn có muốn đặt đồ ăn ở ngoài không?
 13. I’m going out for lunch: Tôi sẽ ra ngoài ăn trưa.
 14. Where can I find the …: Tôi có thể tìm thấy … ở đâu?
 15. What can I help you: Tôi có thể giúp gì bạn?
 16. I need the contract in 3 days: Tôi cần hợp đồng này trong ba ngày tới
 17. I’ll be with you in a moment: Một lát nữa tôi sẽ trao đổi với bạn
 18. Can I see the report: Tôi có thể xem báo cáo được không?
 19. I have just left the file on the desk: Tôi vừa mới để tập tài liệu trên bàn
 20. There is a problem with my computer: Máy tính của tôi đang có vấn đề
 21. Have a nice day! chúc một ngày tốt lành.
 22. What time is it? Bây giờ là mấy giờ rồi?
 23. We are going to go out for lunch: Chúng ta sẽ ra ngoài ăn trưa chứ?
 24. What time does the meeting start? Mấy giờ cuộc họp bắt đầu?
 25. He is in a meeting: Anh ấy đang họp.
 26. I need to do some photocopying: Tôi cần phải đi photocopy
 27. Here is my business card! Đây là danh thiếp của tôi.
 28. Where is the photocopier/calculator? Máy photocopy/máy tính cầm tay ở đâu?
 29. Can I borrow your pen? Tôi có thể mượn bút của bạn được không?

Hy vọng bài viết trên đã mang đến cho bạn một số từ vựng thông dụng nhất về chủ đề cuộc sống công sở và mẫu câu tiếng Anh thông dụng và hữu ích nhất. Các bạn có thể khám phá hàng trăm chủ đề tiếng anh giao tiếp văn phòng bằng phương pháp học nhanh – nhớ lâu cùng TOPICA Native ngay tại đây nhé!

Tieng Anh Topica Native 4

Dòng tiền chiết khấu (Discounted Cash Flow – DCF) là gì?

Hãy để chúng tôi lấy một ví dụ dòng tiền chiết khấu đơn giản. Nếu bạn có một tùy chọn giữa nhận 100 đô la ngày hôm nay và nhận được 100 đô la trong một năm. Bạn sẽ lấy cái nào?

Ở đây cơ hội nhiều hơn bạn sẽ cân nhắc lấy tiền ngay bây giờ vì bạn có thể đầu tư 100 đô la đó ngay hôm nay và kiếm được hơn 100 đô la trong thời gian mười hai tháng tới. Rõ ràng, bạn đã xem xét tiền ngày hôm nay bởi vì tiền có sẵn ngày hôm nay đáng giá hơn tiền trong tương lai do khả năng kiếm tiền tiềm năng của nó. Cùng CRMVIET tìm hiểu ngay nhé các bạn!

Mục lục

 • Dòng tiền chiết khấu là gì?
 • Công thức DCF dòng tiền chiết khấu là gì?
  • 1. Dòng tiền (CF)
  • 2. Tỷ lệ chiết khấu (r)
  • 3. Số kỳ (n)
 • Công thức DCF dòng tiền chiết khấu được sử dụng để làm gì?
   • Ví dụ về Sử dụng cho Công thức DCF:
 • Công thức dòng tiền chiết khấu cho bạn biết điều gì?
 • Minh họa của Công thức DCF
  • Related Post

Dòng tiền chiết khấu là gì?

Dòng tiền chiết khấu (DCF) là một phương pháp định giá được sử dụng để ước tính giá trị của khoản đầu tư dựa trên dòng tiền trong tương lai của nó . Phân tích DCF cố gắng tìm ra giá trị của một công ty ngày hôm nay, dựa trên dự đoán về việc công ty sẽ tạo ra bao nhiêu tiền trong tương lai.

>>> Dòng tiền thuần là gì? Cách tính dòng tiền thuần trong Doanh nghiệp

Công thức DCF dòng tiền chiết khấu là gì?

Công thức dòng tiền chiết khấu (DCF) bằng tổng dòng tiền trong mỗi thời kỳ chia cho một cộng với tỷ lệ chiết khấu ( WACC ) được tăng lên theo công suất của số kỳ.

Trong đó:

CF = Dòng tiền trong kỳ

r = lãi suất hoặc lãi suất chiết khấu

n = số kỳ

DCF còn được gọi là Mô hình dòng tiền chiết khấu

1. Dòng tiền (CF)

Dòng tiền (CF) thể hiện các khoản thanh toán tiền mặt miễn phí mà nhà đầu tư nhận được trong một khoảng thời gian nhất định để sở hữu một bảo đảm nhất định (trái phiếu, cổ phiếu, v.v.)

Khi xây dựng mô hình tài chính của một công ty, CF thường là dòng tiền tự do chưa được kiểm soát . Khi định giá trái phiếu, CF sẽ là tiền lãi và tiền gốc.

2. Tỷ lệ chiết khấu (r)

Đối với mục đích định giá doanh nghiệp, tỷ lệ chiết khấu thường là Chi phí vốn bình quân gia quyền (WACC) của một công ty . Các nhà đầu tư sử dụng WACC vì nó thể hiện tỷ lệ lợi nhuận cần thiết mà các nhà đầu tư mong đợi từ việc đầu tư vào công ty.

Đối với trái phiếu, lãi suất chiết khấu sẽ bằng lãi suất bảo đảm.

>>> Cách tính dòng tiền dự án ĐƠN GIẢN, DỄ HIỂU cho các nhà quản trị

3. Số kỳ (n)

Mỗi dòng tiền được liên kết với một khoảng thời gian. Khoảng thời gian phổ biến là năm, quý hoặc tháng. Các khoảng thời gian có thể bằng nhau, hoặc chúng có thể khác nhau. Nếu chúng khác nhau, chúng được biểu thị dưới dạng thập phân.

Công thức DCF dòng tiền chiết khấu được sử dụng để làm gì?

Công thức DCF được sử dụng để xác định giá trị của một doanh nghiệp hoặc bảo mật. Nó đại diện cho giá trị mà một nhà đầu tư sẽ sẵn sàng trả cho một khoản đầu tư, với tỷ lệ lợi tức yêu cầu cho khoản đầu tư của họ (tỷ lệ chiết khấu).

Ví dụ về Sử dụng cho Công thức DCF:

 • Định giá toàn bộ doanh nghiệp
 • Để định giá một dự án hoặc đầu tư trong một công ty
 • Để định giá một trái phiếu
 • Định giá cổ phiếu trong một công ty
 • Định giá một tài sản tạo thu nhập
 • Để đánh giá lợi ích của một sáng kiến ​​tiết kiệm chi phí tại một công ty
 • Để định giá bất cứ thứ gì tạo ra (hoặc có tác động đến) dòng tiền

Công thức dòng tiền chiết khấu cho bạn biết điều gì?

Khi đánh giá một khoản đầu tư tiềm năng, điều quan trọng là phải tính đến giá trị thời gian của tiền hoặc tỷ lệ hoàn vốn cần thiết mà bạn mong muốn nhận được.

Công thức DCF tính đến số tiền bạn mong đợi kiếm được và giá trị kết quả là số tiền bạn sẵn sàng trả cho một thứ gì đó, để nhận chính xác tỷ lệ hoàn vốn đó.

Nếu bạn trả ít hơn giá trị DCF, tỷ lệ hoàn vốn của bạn sẽ cao hơn tỷ lệ chiết khấu.

Nếu bạn trả nhiều hơn giá trị DCF, tỷ lệ lợi nhuận của bạn sẽ thấp hơn chiết khấu.

Minh họa của Công thức DCF

Dưới đây là một minh họa về cách thức hoạt động của công thức DCF dòng tiền chiết khấu. Như bạn sẽ thấy trong ví dụ dưới đây, giá trị của các khoản thanh toán dòng tiền bằng nhau đang bị giảm theo thời gian, do hiệu ứng giảm giá tác động đến dòng tiền.

>>> Free cash flow là gì? Như thế nào là Free cash flow tốt?

Related Post

Dash là gì? Những điều bạn cần biết khi đầu tư dash coin

Khi phân tích lịch sử của tiền điện tử – và đặc biệt là tiền điện tử nổi bật nhất, Bitcoin (BTC) – bạn sẽ bắt gặp các loại tiền điện tử được xây dựng dựa trên “bản thiết kế” của Bitcoin. Một trong những cryptocurrency là Dash (DASH). Vậy Dash là gì?

Dash là một cryptocurrency với một mã nguồn mở blockchain rằng đã đạt được sự chú ý, đặc biệt là thời gian gần đây. Trước khi đầu tư vào một loại tiền điện tử như Dash, bạn cần biết một chút về nền tảng, các tính năng độc đáo, dòng thời gian giá và kế hoạch trong tương lai, cũng như lịch sử “gây tranh cãi” của nó. Vì vậy, hãy bắt đầu với phần giải thích ngắn gọn về Dash.

Dash là gì?

Dash là gì?
Dash là gì?

Dash là gì? Dash (hay còn được gọi là dash coin) là một loại tiền điện tử được tạo ra do một đợt fork Litecoin . Vì Litecoin là một fork của Bitcoin, ba loại tiền điện tử này rất giống nhau. Cái tên DASH là sự pha trộn giữa các từ “kỹ thuật số” và “tiền mặt”. Thật vậy, tiền mặt kỹ thuật số về cơ bản là tiền điện tử.

Dash dự định sẽ trở thành một phiên bản tốt hơn của cả Bitcoin và Litecoin. Ngoài ra, nó nhằm mục đích trở thành một phương tiện thành công cho phép mọi người hoàn thành các giao dịch hàng ngày. Dash là mã nguồn mở, có nghĩa là bất kỳ ai cũng có quyền truy cập vào các bản cập nhật mới và có thể đề xuất thay đổi giao thức nếu đa số các nút đồng ý.

Điều làm cho Dash trở nên độc đáo là hiệu quả mà nó mang lại khi so sánh với Bitcoin và Litecoin. Hơn nữa, mạng Dash cố gắng cải thiện các giao thức bảo mật giúp thúc đẩy giao dịch riêng tư hơn các loại tiền điện tử khác.

Đồng Dash có nguồn cung hạn chế là 18,9 triệu giao thức, với khoảng 10 triệu giao thức đã được lưu hành. Dash là một loại tiền điện tử có thể thay thế, có nghĩa là không thể truy xuất nguồn gốc của một đồng từ các giao dịch trước đó.

Dash Coin Tokenomic:

 • Token name: DASH
 • Ticker: DASH
 • Blockchain: DASH Clock
 • Token Standard: Đang cập nhật
 • Contract: Đang cập nhật
 • Total supply: 18,900,000
 • Circulating Supply: 10,485,095

Có thể bạn quan tâm: Litecoin là gì? Tìm hiểu toàn tập về “bạc kỹ thuật số LTC”

Dash hoạt động như thế nào?

Sau khi biết dash coin là gì? thì tiếp theo bạn đọc cần biết dash coin hoạt động như thế nào? Điều khác biệt của Dash với các loại tiền điện tử khác là cách thức hoạt động của đồng Dash này.

Dash có ba tính năng khác biệt khiến nó trở thành tiền điện tử như ngày nay: Masternodes, PrivateSend và InstantSend. Có hai hệ thống chính hoạt động trên Dash, đó là hệ thống của các thợ đào và Masternodes. Các công cụ khai thác trên mạng Dash hoạt động theo cách giống như các loại tiền điện tử khác.

Masternodes

Masternode là những người dùng sở hữu hơn 1000 DASH
Masternode là những người dùng sở hữu hơn 1000 DASH

Masternode là những người dùng sở hữu hơn 1000 DASH. Các Masternode này đóng vai trò như DAO (Tổ chức tự trị phi tập trung) trong mạng DASH. Họ có nhiều đòn bẩy hơn những người dùng nhỏ hơn và có khả năng vận hành các chức năng khác nhau trong chuỗi khối Dash cũng như quản lý mạng lưới. Để làm được như vậy, các Masternode cần phải chi rất nhiều tiền để chạy mọi dịch vụ trong mạng.

Masternode được thưởng giống như cách mà các thợ đào được thưởng. Bất cứ khi nào 1 DASH được khai thác, 45% DASH được khai thác sẽ được chuyển đến người khai thác chịu trách nhiệm khai thác, 45% khác được chuyển đến Masternodes để thưởng cho họ vì những đóng góp của họ trong việc vận hành chuỗi khối Dash và 10% còn lại được sử dụng bởi DAO để cải thiện mạng Dash trên các lĩnh vực khác.

PrivateSend

PrivateSend (giao dịch riêng tư) giúp người dùng có thể bảo mật các giao dịch
PrivateSend (giao dịch riêng tư) giúp người dùng có thể bảo mật các giao dịch

PrivateSend (giao dịch riêng tư) giúp người dùng có thể bảo mật các giao dịch, thậm chí nhiều hơn so với trước đây. Người dùng giao dịch DASH có các tùy chọn để thực hiện các giao dịch hoàn toàn không thể theo dõi và ẩn đối với những người dùng khác.

Nói cách khác, người dùng có thể không kiểm tra được lịch sử giao dịch DASH, số tiền giao dịch hoặc thậm chí địa chỉ của bạn. PrivateSend đã làm cho DASH trở thành một trong những loại tiền điện tử nổi bật nhất thời điểm ra mắt khi nói đến tính ẩn danh và bảo mật. Tuy nhiên tính đến thời điểm hiện tại vào khoảng 2021-2022 thì những ưu thế đó dần trở nên mờ nhạt khi có nhiều công nghệ mới ra đời.

InstantSend

InstantSend (giao dịch tức thì) là mộT trong nhưng tính năng của Dash coin
InstantSend (giao dịch tức thì) là mộT trong nhưng tính năng của Dash coin

InstantSend (giao dịch tức thì) là một tính năng khác mà Masternodes có thể làm cho người dùng. Dịch vụ này giúp các giao dịch DASH nhanh hơn các loại tiền điện tử thế hệ cũ. Cụ thể, cần khoảng vài giây để hoàn thành giao dịch DASH cùng một khoản phí rất nhỏ cho Masternodes. Tuy nhiên nếu so sánh với các loại Coin thế hệ mới hiện nay như Solana với 2972 ​​giao dịch mỗi giây thì tốc độ đó vẫn rất chậm.

So sánh Dash và Bitcoin

DASH và BTC có nhiều điểm chung tuy nhiên kể từ khi Dash được tạo ra để trở thành một phiên bản tốt hơn của Bitcoin và có nhiều điểm khác biệt giữa hai loại tiền điện tử này.

Điểm tương đồng

 • Ý tưởng: Vì Dash được coi là một đợt fork của Litecoin, bản thân nó cũng là một đợt fork của Bitcoin, nên nhiều giao thức tương tự nhau và khái niệm và ý tưởng mà chúng truyền đạt là giống nhau.
 • Phi tập trung: Cả Dash và Bitcoin đều là tiền điện tử phi tập trung, không yêu cầu bên thứ ba hoặc chính quyền trung ương kiểm soát các giao dịch.
 • Hàng hiếm: Cả Dash và Bitcoin đều có nguồn cung hạn chế. Trong khi giới hạn của Bitcoin là 21 triệu BTC, giới hạn của Dash là 18,9 triệu DASH.

Sự khác biệt

So sánh Dash và Bitcoin
So sánh Dash và Bitcoin
 • Chi phí giao dịch: Phí giao dịch lớn hơn nhiều đối với Bitcoin, khi so sánh với các loại tiền điện tử như Dash.
 • Kiểm soát mạng: Bitcoin được kiểm soát chung bởi tất cả các nút là một phần của chuỗi khối. Mặt khác, Dash được kiểm soát bởi Tổ chức tự trị phi tập trung.
 • Riêng tư: Một trong những mục tiêu chính của Dash là làm cho các giao dịch tiền điện tử trở nên riêng tư hơn so với Bitcoin. Điều này đạt được thông qua PrivateSend, giúp Dash trở thành một loại tiền điện tử có thể thay thế được, có nghĩa là không thể truy tìm các giao dịch trong quá khứ và mỗi đồng tiền đều có giá trị như bất kỳ đồng tiền nào khác. Bitcoin, tuy nhiên, không có các chính sách giống nhau. Bất kỳ ai cũng có quyền truy cập vào lịch sử giao dịch của Bitcoin.
 • Khai thác mỏ: Quá trình khai thác gần như giống nhau trong cả hai loại tiền điện tử này. Tuy nhiên, những người dùng sở hữu hơn 1000 DASH trở thành Masternode, với nhiều đòn bẩy hơn đối với chức năng của mạng Dash. Hơn nữa, khai thác DASH yêu cầu 45% DASH khai thác được chuyển cho người dùng, 45% cho Masternode và 45% cho bảo trì mạng. Điều này cũng không áp dụng cho Bitcoin.
 • Hiệu quả: Do InstantSend, các giao dịch Dash nhanh hơn nhiều so với các giao dịch Bitcoin. Có thể mất hàng giờ hoặc thậm chí vài ngày để xử lý một giao dịch Bitcoin lớn nếu thị trường đông đúc. Tuy nhiên, các giao dịch Dash có thể được hoàn thành trong vài phút.
 • Cơ chế đồng thuận: Bitcoin chỉ sử dụng Proof-of-Work làm cơ chế đồng thuận, có nghĩa là các chức năng “cửa sập” được sử dụng để đảm bảo rằng các xác minh giao dịch là hợp lệ. Dash sử dụng phiên bản kết hợp của cả Proof-of-Work và Proof-of-Stake. Cơ chế thứ hai là một cơ chế đồng thuận đảm bảo rằng phần thưởng khai thác dựa trên số lượng đồng xu mà người dùng sở hữu, thay vì sức mạnh tính toán.

Các lịch sử của Dash

Vì Litecoin được coi là một trong những fork Bitcoin đầu tiên, nên Dash được hầu hết mọi người coi là một fork của Litecoin. Ban đầu, nó được ra mắt vào năm 2014 với tên XCoin bởi nhà phát triển phần mềm Evan Duffield. Sau đó, tên của nó đã được đổi thành “Darkcoin” trước khi nhận được tên “Dash”.

Lịch sử về mở rộng quy mô DASH

Lịch sử về mở rộng quy mô DASH
Lịch sử về mở rộng quy mô DASH

Tranh cãi đã bao quanh Dash ngay từ những ngày đầu hoạt động, khi 1,9 triệu Dash (khoảng 10% tổng nguồn cung) được khai thác chỉ trong vòng hai ngày do một lỗi xuất hiện khi xảy ra fork từ Litecoin.

Trong giai đoạn đầu, Dash đã nhận rất nhiều lời chỉ trích vì các báo cáo rằng mọi người có thể đang sử dụng Dash cho các giao dịch bất hợp pháp trên thị trường chợ đen. Cáo buộc này đã được giải quyết vào tháng 8 năm 2016. Dash đã phát triển như một loại tiền điện tử và như một cộng đồng kể từ đó.

Dash đã mở rộng mạng lưới của mình ở Venezuela, vào năm 2019 trở thành tiền điện tử lớn nhất của quốc gia đó.

Lịch sử giá Dash

Lịch sử giá của Dash coin trong những năm đầu ra mắt
Lịch sử giá của Dash coin trong những năm đầu ra mắt

Theo CoinMarketCap, DASH có giá khởi điểm là 0,36 đô la vào ngày 16 tháng 2 năm 2014. Giá tiếp tục khởi đầu tốt, đạt 14 đô la vào tháng 5 năm 2014. Giá Dash bắt đầu giảm nhanh chóng trong vài tháng tới, xuống mức thấp nhất là 1,34 đô la. đầu năm 2015. Sau đó, giá Dash bắt đầu đợt tăng giá dài nhất và lớn nhất. Giá tăng tương đối chậm cho đến đầu năm 2017.

Cùng với nhiều loại tiền điện tử khác (bao gồm cả Bitcoin), giá của DASH đã tăng cao hơn bao giờ hết. Trong vòng ba tháng, nó đã vượt mốc 100 đô la. Nó tiếp tục tăng với tốc độ tương tự trong suốt năm 2017, đạt 374 đô la vào tháng 8. Sau một vài tháng trì trệ, giá bắt đầu tăng trở lại, cuối cùng đạt mức cao nhất mọi thời đại vào ngày 20 tháng 12 năm 2017, với giá trị là 1437 đô la.

Tất nhiên, mức này không bền vững và giá của đồng tiền này đã giảm nhanh chóng trong thị trường gấu năm 2018, xuống mức thấp nhất là 65 đô la một năm sau đó. Thị trường gấu năm 2018 rất khó khăn đối với hầu hết các đồng tiền và Dash cũng không ngoại lệ khi giá của mã thông báo này chạm đáy ở mức khoảng 40 đô la vào cuối năm 2019.

Tuy nhiên, vào cuối năm 2019 và đầu năm 2020, đã có một số hy vọng mới khi đồng tiền này sau đó tăng trở lại trên mốc 100 đô la. Giờ đây, mỗi đồng Dash lại giao dịch ở mức hơn 200 đô la vào đầu năm 2021. Theo đánh giá chung thì giá DASH dao động từ $ 40 đến $ 100 trong phần lớn năm 2020.

Vào năm 2021, giá của DASH đã không ngừng tăng lên, nhưng không cùng tốc độ với một số loại tiền điện tử khác đã có những đợt tăng giá lớn nhất trong lịch sử của chúng. Tính đến tháng 5 năm 2021, DASH đã đạt mức giá khoảng 400 đô la, tăng hơn 300% so với mức giá vào đầu năm.

Giá Dash trong suốt những năm qua. Nguồn: Coinmarketcap
Giá Dash trong suốt những năm qua. Nguồn: Coinmarketcap

Dash, với tư cách là một loại tiền mã hóa đang hoạt động hơn là một kho lưu trữ giá trị, là một đồng tiền bị ảnh hưởng rất nhiều bởi sự phát triển của thanh toán kỹ thuật số. Thanh toán kỹ thuật số, mặc dù mã thông báo blockchain, đang là thứ đang gây bão trên thế giới vào thời điểm hiện tại khi các ngân hàng và thậm chí chính phủ xem xét nó.

Vì vậy, với việc Dash đang thúc đẩy trở thành một giải pháp thay thế khả thi cho thanh toán trực tuyến thông thường, đặc biệt là ở những nơi như Venezuela, đây là những yếu tố cần theo dõi khi xác định giá Dash sẽ giảm và tăng như thế nào trong tương lai và tại sao Dash lại tăng.

Có thể bạn quan tâm: Bật mí 10 bí kíp trade coin cho trader mới tham gia thị trường

Câu hỏi thường gặp liên quan đến Dash

Dưới đây là một số các câu hỏi thường gặp mà người dùng khi bắt đầu tìm hiểu về Dash sẽ thắc mắc. Mời bạn đọc tham khảo các câu hỏi dưới đây.

Điều gì ảnh hưởng đến giá của DASH?

Dưới đây là các yếu tố chính:

 • Cung cấp: Dash có nguồn cung hạn chế là 18,9 triệu DASH. Với khoảng 10 triệu đã được lưu hành, DASH đang trở nên khan hiếm hơn mỗi ngày. Sự khan hiếm có thể khiến giá tiền điện tử tăng cao hơn.
 • Riêng tư: Điều làm cho DASH trở nên độc đáo là sự riêng tư mà nó có thể cung cấp trong các giao dịch. Nhiều người có thể ủng hộ quyền riêng tư này trong tương lai và có xu hướng sử dụng nhiều DASH hơn, do đó có thể làm tăng giá.
 • Tiềm năng: Rất nhiều loại tiền điện tử đã vượt quá các đợt tăng giá trước đó của chúng với đợt tăng giá hiện tại vào năm 2021. Điều tương tự cũng chưa thể nói đối với DASH. Tuy nhiên, khả năng nó có thể xảy ra vẫn tồn tại nếu nhiều người bắt đầu nhận thấy điều đó.

Dash có tương lai không?

Dash là một trong những loại tiền điện tử đặc biệt có tương lai rất tươi sáng mặc dù trường hợp sử dụng chính của nó là không cần thiết vào lúc này. Tiền điện tử đã trở thành đồng tiền tích lũy giá trị và không hoạt động như một loại tiền kỹ thuật số, nhưng khi thanh toán phát triển, sẽ có nhu cầu lớn hơn và một tương lai tươi sáng hơn cho Dash.

Giá Dash sẽ tăng?

Bởi vì Dash là một loại tiền điện tử được thiết lập tốt và khả thi, nó được coi là một đồng tiền ở đây để tồn tại. Điều đó đang được nói, không gian tiền điện tử vẫn còn trong giai đoạn sơ khai và nếu Dash tồn tại trong vòng 5 năm tới thì có thể giá sẽ tăng.

Dash có phải là một khoản đầu tư tốt?

Dash đã có nhiều biến động trong khoảng thời gian 2021, tuy nhiên vẫn chưa quay trở lại mức cao nhất mọi thời đại như các loại tiền điện tử khác. Có thể đánh giá Dash đã mất dần vị thế của mình trên thị trường. Nếu như Bitcoin được biết đến như một kho lưu trữ giá trị, Ethereum và EOS có hợp đồng thông minh thì Dash lại chưa có những điểm nổi bật để các nhà đầu tư tin tưởng. Với thị trường Crypto phát triển nhanh chóng với nhiều xu hướng như Web 3.0 hay Metaverse thì rất khó để đánh giá liệu Dash có còn là khoản đầu tư tốt hay không.

Tham khao thông tin chi tiết: Ethereum là gì? Tìm hiểu về Altcoin quyền lực nhất thế giới tiền điện tử

Dash Crypto đã chết?

Dash chắc chắn đã chết trong nỗ lực trở thành một loại tiền điện tử hàng đầu vì nó đã rơi ra khỏi top 50 về vốn hóa thị trường. Tuy nhiên dự án vẫn còn, Dash vẫn còn được sử dụng thì chúng vẫn có những cơ hội để vươn lên dù khả năng này là khá thấp nếu chúng không có những bước phát triển đột phá.

Trên đây là toàn bộ kiến thức giúp bạn đọc trả lời cho câu hỏi Dash là gì? và những dự đoán về giá dash trong tương lai. TTTD.VN hi vọng đã cung cấp những thông tin hữu ích để qua đây giúp các nhà đầu tư tương lai sẽ lựa chọn được hình thức đầu tư đem lại hiệu quả cho mình. Chúc bạn đọc thành công.

Mã ID: d298

2.7/5 – (56 bình chọn)

CVR là gì? Những cách gia tăng CVR mà bất cứ marketer nào cũng phải biết

Nhà tiếp thị cố gắng ngày đêm để gia tăng CVR, đấu tranh với đối thủ cũng để tăng CVR, làm mọi chiêu trò để tăng CVR. Vậy CVR là gì mà khiến marketer ám ảnh như vậy? Cùng MarketingAI tìm hiểu những “tuyệt chiêu” làm gia tăng CVR cơ bản mà bất kỳ nhà tiếp thị nào cũng cần biết thông qua bài viết dưới đây.

CVR là gì?

CVR là viết tắt của cụm từ Conversion Rate – có nghĩa là tỷ lệ chuyển đổi. Loại chiến dịch quảng thương hiệu quyết định chạy sẽ ảnh hưởng đến hành động hoặc kết quả của tỷ lệ chuyển đổi biểu thị. Công thức CVR được tính bằng cách chia số người dùng đã chuyển đổi cho số người dùng đã nhấp vào quảng cáo và nhân với 100.

Ví dụ: nếu 1000 người dùng nhìn thấy một quảng cáo và 15 người dùng đã cài đặt ứng dụng được quảng cáo, thì tỷ lệ chuyển đổi sẽ là 1,5% – nghĩa là quảng cáo đã chuyển đổi 1,5% người dùng.

CVR = (số người dùng đã thực hiện hành động / số người dùng đã nhấp vào quảng cáo) x 100

CVR là gì?Cvr là gì? Conversion là gì, chuyển đổi là gì, định nghĩa cvr là gì (Ảnh: Behance)

>>> Xem thêm: EPC là gì

Để được coi là một chuyển đổi, một giao dịch phải được hoàn thành. Các hành động thể hiện ý định chuyển đổi như thêm các mặt hàng vào giỏ hàng hoặc nhấn vào trang chi tiết thanh toán không đủ điều kiện là chuyển đổi và không ảnh hưởng đến CVR sản phẩm của thương hiệu. Chỉ sau khi chi tiết đã được phê duyệt và đơn đặt hàng được đặt mới có thể được coi là một chuyển đổi.

Là tỷ lệ phần trăm, CVR có thể dao động từ 0 đến 100. CVR = 0 có nghĩa là không ai nhìn thấy lời nhắc, truy cập trang web hoặc sử dụng ứng dụng đã cung cấp. CVR = 100 có nghĩa là tất cả mọi người đã tiếp xúc với quảng cáo đều hoàn thành nhiệm vụ mà các nhà tiếp thị hướng tới. Do đó, ta có thể thấy, CVR càng cao, thương hiệu càng thành công.

Tiếp thị CVR là nghệ thuật cải thiện tỷ lệ chuyển đổi trong các chiến dịch tiếp thị kỹ thuật số của thương hiệu. Nó đề cập đến những nỗ lực để đảm bảo thông điệp thương hiệu đã được truyền đạt và kêu gọi mọi hành động đã được tối ưu hóa. Các sáng kiến ​​tiếp thị CVR được coi là thành công khi chúng mang lại nhiều doanh số / khách hàng tiềm năng / kết quả mong muốn. Một sáng kiến ​​tiếp thị CVR tập trung không liên quan đến tính độc hại, quy mô đơn hàng trung bình hoặc thậm chí nhất thiết là ROI. Tất cả những biến kể trên đều là nền tảng cho một chiến dịch thành công, sẽ cùng hoạt động cùng với tiếp thị CVR để tối đa hóa doanh thu của thương hiệu.

>> Đọc thêm: CTR là gì

Những cách gia tăng CVR mà bất cứ marketer nào cũng phải biết

Call-to-Action rõ ràng

Call-to-Action hiệu quả nhất bắt đầu bằng một động từ mệnh lệnh. Chúng cung cấp cho khán giả hướng dẫn về những việc cần làm tiếp theo cũng như những kỳ vọng rõ ràng mà họ có thể đạt được khi nhấn nút call-to-action. Các cụm từ như “Tải xuống ngay”, “Đặt hàng ngay” hay “Hoàn thành đăng ký ngay” sẽ thúc giục khách hàng làm những hành động trên. Bạn nên tránh ngôn ngữ trừu tượng khiến khách hàng phân vân.

Nếu việc đưa tiếng nói thương hiệu vào CTA quan trọng, hãy chọn từ danh sách các từ phổ biến nhất trong ngôn ngữ cụ thể của đội ngũ thương hiệu.

Call-to-Action rõ ràng

CVR là gì? Call-to-Action hiệu quả nhất bắt đầu bằng một động từ mệnh lệnh (Ảnh: Behance)

Thực hành thiết kế nút tốt

Các chi tiết thiết kế của các nút CTA đóng một vai trò quan trọng trong việc thuyết phục khán giả chuyển đổi. Những thiết kế nút hiệu quả nhất mô phỏng các nút trong thế giới vật lý, ví dụ như chúng luôn tròn hoặc là hình chữ nhật với các cạnh tròn. Nghiên cứu tâm lý đã chứng minh con người có ác cảm trực giác với những điểm sắc nét như trong hình tam giác hoặc thậm chí là góc cứng nhọn, vì chúng thường liên quan đến các mối đe dọa khi được tìm thấy trong tự nhiên. Bộ não của chúng ta có thời gian xử lý hình dạng dễ dàng hơn với các cạnh tròn.

Cạnh tròn cũng hướng mắt con người vào nội dung bên trong chúng. Để có hiệu ứng lớn hơn, nhiều nhà thiết kế còn sử dụng màu viền và bóng đổ để tạo ảo giác về chiều sâu, mô phỏng nút thật sẽ xuất hiện trong không gian ba chiều.

>> Có thể bạn quan tâm: Những cách tối ưu hóa tỉ lệ chuyển đổi

Thử nghiệm A / B

Các thử nghiệm A / B, còn được gọi là thử nghiệm phân tách hoặc thử nghiệm đa biến, cho phép các nhà tiếp thị khai thác hai hoặc nhiều phiên bản của cùng một chiến dịch với nhau trong trận chiến chuyển đổi thắng lợi. Mỗi phiên bản chiến dịch được phân bổ một tỷ lệ nhất định trong tổng số đối tượng mục tiêu. Đây thường là tỷ lệ phần trăm bằng nhau, vì mục đích xác định chiến dịch chiến thắng rõ ràng, nhưng chúng có thể không đồng đều trong các trường hợp duy nhất.

Hầu hết các nền tảng quảng cáo lớn (như Facebook) cung cấp hỗ trợ riêng cho thử nghiệm đa biến để các nhà tiếp thị có thể loại bỏ phỏng đoán ra khỏi các sáng kiến ​​tiếp thị CVR của họ.

Thử nghiệm A / B

CVR là gì? Các chi tiết thiết kế của các nút CTA đóng một vai trò quan trọng trong việc thuyết phục khán giả chuyển đổi (Ảnh: Behance)

Thiết kế hình ảnh sản phẩm hấp dẫn

Hình ảnh là điều quan trọng giúp thương hiệu tăng tỷ lệ chuyển đổi trực tuyến. Hãy nhớ rằng, thương hiệu có thể muốn có càng nhiều hình ảnh càng tốt. Người dùng có thể không xem tất cả, nhưng nếu họ muốn xem nhiều hình ảnh thì thương hiệu nên để họ có lựa chọn.

Hiển thị sản phẩm từ càng nhiều góc độ khác nhau càng tốt. Nếu sản phẩm có thể sử dụng, hãy thử hiển thị sản phẩm trong ngữ cảnh sử dụng cụ thể và phóng to. Dưới đây là một số cải tiến mà thương hiệu có thể thực hiện ngay mà không cần chi tiêu nhiều cho hình ảnh của mình:

 • Tạo tính tương tác cao hơn với hình ảnh sản phẩm. Cho phép người dùng thu phóng, xoay và chia tỷ lệ hình ảnh theo ý thích của họ. Người tiêu dùng muốn đến gần với trải nghiệm thực tế, xúc giác nhất có thể.
 • Sử dụng ảnh có độ phân giải cao nếu có.
 • Thêm khoảng trắng xung quanh ảnh sản phẩm.
 • Sử dụng càng nhiều góc ảnh và tùy chọn càng tốt.

Thiết kế hình ảnh sản phẩm hấp dẫn

CVR là gì? Thiết kế hình ảnh sản phẩm hấp dẫn (Ảnh: Internet)

>> Có thể bạn quan tâm: Những Khái Niệm Cơ Bản: CPA, CPC, CPM, CPS và CPI

Kết

Có một phương pháp miễn phí cuối cùng để cải thiện tỷ lệ chuyển đổi, đó chính là tập trung phân tích các chiến dịch mà bạn đã trải qua. Hầu hết các trình tối ưu hóa chuyển đổi đã vượt qua nhiệm vụ phân đoạn lưu lượng truy cập, cắt giảm lưu lượng tìm kiếm và phân tích các kênh riêng lẻ. Khi thương hiệu phân tích những số liệu trên, bạn bắt đầu có được bức tranh chính xác hơn nhiều về tỷ lệ chuyển đổi thực sự của thương hiệu.

5/5 – (2 bình chọn)

Từ A-Z kinh nghiệm mua quà Đà Nẵng: mua gì, mua ở đâu?

Đi Đà Nẵng nên mua quà gì?

Mực khô một nắng

Một trong những đặc sản bạn nên mua về làm quà khi đi du lịch Đà Nẵng đó là mực khô một nắng. Mực được đánh bắt và lựa chọn kĩ càng sau đó phơi dưới nắng gắt. Điều đặc biệt của loại mực này chính là chỉ phơi một nắng, vì vậy mực vẫn giữ được độ tươi, vị thơm và ngon như vừa mới đánh bắt lên mà không bị quá khô. Giá cả khoảng 450.000đ – 700.000đ tùy từng loại.

Mực khô một nắng cũng rất dễ tìm kiếm, tuy nhiên để chọn được mực ngon các bạn cần lưu ý một số đặc điểm sau đây để không bị lừa:

– Chọn mực nhiều phấn trắng vì nếu mực càng tươi thì khi phơi khô càng nhiều phấn.

– Màu mực phải là màu hồng tự nhiên, bạn nên cầm con mực lên tay, nếu con mực khô ráo, không dấp dính, râu và thân mực gắn chắc vào nhau.

– Sau khi cầm mực bạn kiểm tra lại tay, tay mà có mùi tanh là tỉ lệ cao mực bị ươn rồi mới phơi để bán, nếu tay không có mùi tanh thì là mực ngon.

Mực khô một nắng đặc sản Đà Nẵng

Mực khô một nắng đặc sản Đà Nẵng

Chả bò Đà Nẵng

Chả bò nằm trong top những món ăn ngon ở Đà Nẵng mà du khách nhất định không nên bỏ lỡ. Bên cạnh các thực phẩm khô thì chả bò cũng được bán chạy nhất cho thực khách mua về làm quà. Chả được làm từ thịt bò tươi, lọc hết gân, xắt nhỏ rồi ướp với các gia vị như: nước mắm, đường, tiêu, hành lá, sau đó xay nhuyễn ra, gói bằng lá chuối. Khi ăn bạn sẽ cảm nhận được vị thơm ngon, săn chắc của thịt bò, chút cay nhẹ của tiêu cùng với mùi thơm của lá chuối, ăn kèm với bánh cuốn, hoặc nem cực hấp dẫn.

Mỗi cây chả bò cũng chỉ nặng 500g, gọn gàng, dễ mang trong quá trình di chuyển và giá cả lại phải chăng. Giá một cây chả bò có giá khoảng 240.000đ – 300.000đ. Một số địa điểm bán chả bò uy tín Đà Nẵng như:

– Chả bò Cô Huệ: Địa chỉ 70 Hoàng Diệu, P. Phước Ninh, Q. Hải Châu.

– Chả bò Bà Hường: Số 4, cùng trên đường Hoàng Diệu.

– Chả bò Lộc: Số 4A Trần Bình Trọng, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Chả bò Đà Nẵng

Chả bò Đà Nẵng

Hải sản

Nói đến các món ăn ngon ở Đà Nẵng thì không thể bỏ qua hải sản tươi. Bạn có thể mua về để chế biến nhiều kiểu khác nhau như: lẩu, nướng,…Vậy nên tìm mua hải sản ở đâu khi đi du lịch Đà Nẵng? Nếu bạn muốn được lựa chọn nhiều và thoải mái thì có thể tới chợ Cồn – Thiên đường ẩm thực và hải sản ở Đà Nẵng. Theo kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng, bạn nên tới đây vào ngày cuối cùng của chuyến đi để khi mua về nhà hải sản sẽ vẫn giữ được độ tươi ngon. Một số loại hải sản mà bạn có thể mua làm quà đó là: Mực tươi, tôm nõn khô, cá thu khô,…

Ngoài chợ Cồn, bạn còn có thể mua hải sản Đà Nẵng về làm quà tại chợ Hàn – số 119 Trần Phú, quận Hải Châu; Chợ Hải Sản phường Thanh Khê Đông,…Giá của mỗi loại hải sản sẽ khác nhau như: Mực (giá từ 250.000đ – 600.000đ/kg), tôm nõn (giá từ 300.000đ – 500.000đ/kg)…Một tip nhỏ đó là bạn hãy mặc cả trước khi mua để có được mức giá tốt nhất nhé.

Lưu ý khi mua hải sản về làm quà, bạn cần đóng gói và bảo quản cẩn thận trong thùng xốp, vì theo quy định của các hãng hàng không, bạn không được mang, hoặc ký gửi thùng có nước, đồ tanh không được đóng gói cẩn thận.

>>> Có thể bạn quan tâm cách mang sầu riêng, nước mắm, đồ hải sản khi đi máy bay.

Mực sữa rim me

Đi Đà Nẵng nên mua quà gì? Nếu bạn đi du lịch biển thì sẽ khá dễ dàng bắt gặp món mực rim me, tuy nhiên ở Đà Nẵng món ăn này có đặc điểm nổi bật riêng biệt. Mực được chọn làm món này phải là mực sữa, kết hợp với các nguyên liệu như vừng, nước sốt me đặc và một số hương vị khác. Khi ăn sẽ thấy có vị thơm của vừng, có chút dai dai và nếu càng nhai kỹ sẽ càng thấy vị ngọt lịm của mực sữa.

Không khó để tìm được nơi bán món ăn này ở Đà Nẵng, các bạn có thể ra các chợ nổi tiếng như chợ Hàn, chợ Cồn, các siêu thị đặc sản, hoặc chợ đêm cũng có. Giá mỗi hộp dao động trong khoảng 55.000đ đến 60.000đ.

Mực sữa rim me Đà Nẵng

Mực sữa rim me Đà Nẵng

Bánh tráng trộn

Mua quà gì ở Đà Nẵng thì độc đáo? Có thể nói món bánh tráng trộn đã trở thành món tủ của nhiều du khách khi ghé tới Đà Nẵng. Không phải loại bánh tráng trộn thập cẩm như các bạn đang nghĩ đâu nhé. Đây là món bánh tráng trộn chỉ có Đà Nẵng mới có, gia vị được tẩm vào là chút đường, muối, bột ớt, hành khô….mỗi bịch được đóng gói sẵn trong một chiếc túi nhỏ nhỏ, đã được cắt sẵn miếng vuông và có thể ăn liền. Một bịch bánh tráng có giá dao động 5.000đ hoặc 10.000đ. Thường bán ở các cửa hàng đồ ăn vặt hoặc chợ đêm.

Các loại bánh kẹo

Bên cạnh hải sản và các món đồ khô, bạn có thể mua các loại bánh kẹo để làm quà cho người thân và bạn bè. Một số loại bánh kẹo ngon và được nhiều du khách yêu thích đó là:

– Bánh dừa nướng: Loại bánh này khi ăn sẽ thấy thơm vị dừa, ngọt vừa phải, lại thêm cảm giác giòn giòn lạ miệng. Giá khoảng 16.000đ – 36.000đ gói 250gram.

– Me sấy: Có vị chua chua, ngọt ngọt, thêm chút vị cay hòa quyện vào với nhau cực hấp dẫn. Giá cả khoảng 150.000đ – 160.000đ cho túi 1kg.

– Bánh khô mè bà Liễu: Món bánh này nổi tiếng, có từ lâu đời và có thương hiệu riêng. Nguyên liệu cũng đơn giản lắm nhưng công đoạn làm cầu kỳ. Cắn vào miếng bánh sẽ thấy vị giòn tan trong miệng, bánh sẽ ngon hơn khi thưởng thức với một tách trà. Giá mỗi hộp bánh 30.000đ.

Bánh khô mè bà Liễu

Bánh khô mè bà Liễu

– Kẹo đậu phộng: Được làm từ mạch nha, đậu phộng, đường, vừng,…đây là một trong những đặc sản Đà Nẵng được nhiều du khách lựa chọn mua về làm quà. Khi ăn bạn sẽ thấy vị bùi bùi của đậu phộng, dai của mạch nha, chút thơm nhẹ của vừng. Giá kẹo đậu phộng dao động từ 15.000đ – 65.000đ tùy loại.

>>> Đặt ngay vé máy bay giá rẻ đi Đà Nẵng.

Những địa điểm mua sắm nổi tiếng ở Đà Nẵng

Các khu chợ nổi tiếng ở Đà Nẵng

Chợ Cồn

Đây là chợ nổi tiếng Đà Nẵng, địa điểm bạn có thể thỏa sức mua sắm, tìm kiếm và thưởng thức những món đặc sản của nơi đây. Chợ gồm một dãy nhà 3 tầng, hai dãy nhà 2 tầng, khu lòng chợ là nhà cấp 4. Nơi đây bán đầy đủ các loại mặt hàng, tuy nhiên, nổi bật nhất vẫn là khu vực bán đặc sản đồ khô và khu ẩm thực. Du khách đến đây bên cạnh việc mua quà cho người thân cũng nên thưởng thức một số món ăn hấp dẫn như: mỳ quảng, cơm ram, bánh xèo, các loại chè,…Giá cả đồ ăn chỉ từ 15.000đ – 30.000đ.

Địa chỉ: 290 Hùng Vương, Vĩnh Trung, Hải Châu, Đà Nẵng.

Giờ mở cửa: Từ 6h – 18h hàng ngày.

Bên trong chợ Cồn

Bên trong chợ Cồn

Chợ Hàn

Cũng giống như chợ Cồn, chợ Hàn kinh doanh đa dạng các mặt hàng từ quần áo, quà lưu niệm, đồ ăn, tới các món đặc sản,…Với diện tích hơn 28.000 mét vuông, gồm 576 gian hàng và 36 kiốt, đây chắc chắn sẽ là thiên đường mua sắm dành cho bạn khi đến với Đà Nẵng. Đặc biệt nhất, khi tới chợ Hàn, bạn nên mua những loại đặc sản miền Trung như: các loại mắm, hải sản khô, đông lạnh và các loại bánh, mứt, hoa quả sấy. Ghé thăm chợ Hàn du khách như được hòa mình vào nhịp sống của người dân địa phương, có cơ hội tìm hiểu thêm về văn hóa nơi đây.

Địa chỉ: Số 119 Trần Phú, TP Đà nẵng.

Giờ mở cửa: Từ 7h – 20h hàng ngày.

Chợ đêm Sơn Trà

Du lịch Đà Nẵng tự túc bạn đừng quên ghé tới chợ đêm Sơn Trà – một trong top 5 chợ đêm nổi tiếng nhất Đà Nẵng. Chợ đêm Sơn Trà nằm ngay cạnh chân cầu Rồng, cầu tình yêu bắc qua dòng sông Hàn thơ mộng, rất dễ để bạn có thể tìm thấy và di chuyển tới đây. Khu chợ với đa dạng các loại mặt hàng gồm: đặc sản, hải sản khô, ẩm thực, đồ thủ công mỹ nghệ, quà lưu niệm,…giá cả lại phải chăng, vì vậy, đây sẽ là địa điểm mua sắm lý tưởng cho bạn. Cùng với đó, tới đây, bạn còn có thể tham quan cầu Rồng, cầu Tình Yêu, ngắm nhìn sông Hàn về đêm lung linh, thơ mộng.

Địa chỉ: Đường Lý Nam Đế giao nhau với Mai Hắc Đế kế bên chân cầu Rồng.

Giờ mở cửa: Từ 18h – 24h mỗi ngày.

>>> Khám phá thêm các địa điểm du lịch ở Đà Nẵng hấp dẫn nhất.

Chợ đêm Sơn Trà

Chợ đêm Sơn Trà

Các siêu thị đặc sản

Theo kinh nghiệm mua quà Đà Nẵng, ngoài các khu chợ truyền thống, bạn có thể lựa chọn những siêu thị đặc sản để mua quà. Ưu điểm tại các siêu thị này chính là có đầy đủ các loại đặc sản, chất lượng, giá cả phải chăng, tiện lợi để bạn mua quà cho bạn bè và người thân. Một số siêu thị đặc sản bạn có thể tham khảo đó là:

– Siêu thị đặc sản Thiên Phú Đà Nẵng: Đây là một siêu thị đặc sản có quy mô lớn ở Đà Nẵng. Hiện nay siêu thị này có 3 cơ sở là: 274 Nguyễn Tri Phương, TP Đà Nẵng; 659 Nguyễn Tất Thành, TP Đà Nẵng và 200 Hồ Nghinh, TP Đà Nẵng. Tại siêu thị Thiên Phú, bạn có thể mua được tất cả các loại mặt hàng là đặc sản của Miền Trung, với giá cả hợp lý, hàng hóa uy tín và chất lượng.

– Siêu thị đặc sản Thu Bồn: Siêu thị này là nơi bán những đặc sản nổi tiếng miền Trung như: các loại cá mực khô, nem tré, mắm nêm,… các sản phẩm ở đây đều có chất lượng đảm bảo. Địa chỉ: Số 86 đường 2/9, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tới một số trung tâm thương mại tại Đà Nẵng để mua đồ như:

– Vincom Đà Nẵng: Số 910A Ngô Quyền, Sơn Trà, Đà Nẵng. Giờ mở cửa: 8h – 22h từ Thứ 2 đến Chủ Nhật.

– Đà Nẵng Square: 35 Thái Phiên, Hải Châu, Đà Nẵng. Giờ mở cửa: 9h30 – 22h từ Thứ 2 đến Chủ Nhật.

– Lotte Mart Đà Nẵng: 6 Nại Nam, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng. Giờ mở cửa: 8h – 22h từ Thứ 2 đến Chủ Nhật.

Siêu thị đặc sản ở Đà Nẵng

Siêu thị đặc sản ở Đà Nẵng

Lưu ý khi mua sắm tại Đà Nẵng

Người Đà Nẵng hiếu khách, thân thiện và dễ mến. Với kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng tự túc của mình nhiều lần mình có một vài lưu ý nhỏ cho các bạn.

– Giá cả sản phẩm đại đa mình thấy bán hợp lý, không phải vì bán bán cho khách du lịch mà họ bán giá cao như những nơi khác. Tuy nhiên nếu bạn mua số lượng nhiều có thể thương lượng để họ giảm một chút xíu

– Tham khảo nhiều gian khác nhau, tuy nhiên không nên ham mua đồ rẻ. Nhất là đối với việc mua đồ ăn về làm quà

– Tìm hiểu trước địa chỉ mua bán uy tín để không mất nhiều thời gian đi lòng vòng tìm mua đồ tránh làm mất thời gian của chuyến du lịch, khám phá.

Trên đây là tất tần tật kinh nghiệm mua quà Đà Nẵng, hy vọng với bài viết này bạn đã trả lời được câu hỏi đi Đà Nẵng nên mua quà gì? Mua ở đâu? Và đừng quên đặt ngay khách sạn Đà Nẵng hoặc lựa chọn những combo du lịch Đà Nẵng tiết kiệm tại BestPrice để có chuyến đi trọn vẹn nhất cho mình nhé!

Thu Trang

Nguồn ảnh: Internet

18 món quà tặng khai trương ý nghĩa mang may mắn đến cho gia chủ

Khai trương là dịp vui hiếm có của nhiều gia đình, khai trương giống như một sự khởi đầu mới để cuộc sống tốt đẹp hơn. Vậy nên tặng quà gì ngày khai trương? Cùng Tinh dầu thiên nhiên HAKU Farm tìm hiểu 18 món quà tặng khai trương độc đáo mang may mắn đến cho gia chủ nhé!

 • Những món quà tặng bạn gái ý nghĩa chân thành nhất
 • 8 loại tinh dầu dùng trong phòng phòng xông hơi tốt cho sức khỏe

Top 18 món quà khai trương độc đáo, mang tài lộc giúp gia chủ làm ăn phát đạt

1. Hoa

Tặng hoa ngày khai trương là món quà phổ biến nhất hiện nay. Những lẵng hoa xinh tươi, màu sắc tươi sáng mang đến không khí vui vẻ, sự thuận lợi làm ăn phát đạt cho ngày khai trương.

qua tang nhan ngay khai truong

Những lẵng hoa nhiều màu sắc còn giúp những khách hàng qua đường chú ý đến cửa hàng đang khai trương và những sản phẩm có giá hấp dẫn trong cửa hàng từ đó tăng lượng khách vãn lai lên.

2. Tinh dầu và máy khuếch tán

Tinh dầu là một trong những liệu pháp hương thơm được sử dụng nhiều từ những năm đầu thế kỉ 19.

nhung mon qua tang ngay khai truong

Ngoài tác dụng thư giãn, khử mùi, tạo không gian thoải mái dễ chịu. Tinh dầu được nghiên cứu là kích thích người tiêu dùng mua nhiều sản phẩm hơn và kích thích trí nhớ của khách hàng lâu hơn nữa đấy.Vì vậy tặng tinh dầu như một lời chúc mừng buôn may bán đắt, nhiều khách nhiều lộc đến gia chủ nhân ngày khai trương.

Cùng HAKU Farm tham khảo các loại tinh dầu thiên nhiên nguyên chất TẠI ĐÂY

Máy xông không chỉ là vật dụng trang trí và khuếch tán tinh dầu hiệu quả. Nó còn giúp tạo bầu không khí tươi mát, thoáng đãng loại bỏ sự u ám, giúp tài lộc gõ cửa.

Ngoài ra, sử dụng tiếp thị mùi hương còn giúp khách hàng dễ dàng ghi nhớ cửa tiệm của gia chủ nhiều hơn, tỉ lệ quay lại cao hơn và tỉ lệ khách hàng tăng nhiều hơn.

 • Tham khảo: Những mẫu máy xông tinh dầu đẹp chất lượng

3. Mèo thần tài

Mèo thần tài từ lâu đã là biểu tượng của may mắn, tài lộc thường được các chủ cửa hàng yêu thích và tin dùng. Mang khuôn mặt tươi tắn, thân hình béo ý dễ thương, thường được in những chữ như “phát tài phát lộc, làm ăn phát tài, tiền tài dư giả” ở trên bụng kết hợp với phần tay lúc nào cũng đang vẫy khách.

 • Chú mèo thần tài là một trong những món quà rất thích hợp làm quà tặng ngày khai trương đấy.

nen tang gi ngay khai truong

4. Cây phú quý

Như tên gọi của nó cây phú quý mang ý nghĩa mang đến phú quý tài lộc cho gia chủ. Cây phú quý còn được biết đến là loại cây mang sức sống mạnh mẽ, chỉ cần ánh sáng nhẹ và chút nước nó có thể sống xanh tươi và luôn đâm chồi nở lộc mới. Cây đại diện cho cho sự phát triển thịnh vượn của gia chủ, dù gặp điều kiện khó khăn hay thuận lợi việc làm ăn cũng luôn đâm chồi nảy lộc.

mon qua y nghia ngay khai truong

 • Lưu ý: Nên tham khảo những ý kiến của những thầy phong thủy để đặt chậu cây ở những vị trí đắc địa nhất nhé!

5. Cây kim ngân

Cây kim ngân mang ý nghĩa cũng như tên của nó. Nó được xem là loại cây mang lại may mắn, tiền tài và vàng bạc cho gia chủ.

cay kim ngan mon qua khai truong

Cây kim ngân mang một vẻ đẹp đơn giản những rất thần thái và vững chắc. Phần gốc cây to bự chứa đựng ý nghĩa mang tiền tài đến cho gia chủ.

6. Cây kim tiền

Cây kim tiền là loại cây khóm bụi, có phần gốc mập mạp, xanh mướt, bộ rễ chùm. Cây có sức sống mãnh liệt thích hợp chưng trong nhà, ít bị khô héo hay úng nước. Cây kim tiền thường được chọn làm quà tặng khai trương, bởi nó mang đến ý nghĩa phong thủy cực kì tốt.

 • Ý nghĩa của cây kim tiền mang đến tài lộc, thanh danh ngày càng tiến xa, làm ăn phát đạt.

qua tang khai truong

7. Tượng rồng đá phong thủy

Rồng thường là biểu tượng của hoàng đế, đấng quân vương, nó cò là biểu tượng của đất trời của sự khai sáng.

Vì thế rồng đá trong phong thủy tương trưng cho sự may mắn, tài lộc. Nó còn có tác dụng áp chế những nguồn khí u ám, giúp việc làm ăn của gia chủ ngày càng thuận lợi hơn.

mon qua y nghia ngay khai truong

8. Đá phong thủy

Đá phong thủy là những loại đá hình thành trong lòng đất, trải qua hàng ngàn năm hấp thụ năng lượng của đất trời. Vì thế đá phong thủy thường mang may mắn đến cho gia chủ.

qua tang ngay khai truong

Tùy thuộc vào mệnh, tuổi, sở thích mà người ta có thể lựa chọn cho mình những loại đá, màu sắc và kiểu dáng khác nhau.

9. Tỳ hưu

Tì hưu là một trong những con vật rất linh thiêng và xuất hiện nhìu trong truyền thuyết đến nay vẫn được người dân kính trong. Theo truyền thuyết tì hưu là đứa con thứ 9 của rồng. Mang hình dáng đẹp nhất trong những đứa con của rồng, phần đầu mang hình dáng của kỳ lân, thân to như gấu đôi cánh như đại bàng.

qua tang khai truong

Tì hưu mang ý nghĩa đem may mắn tài lộc đến cho những người kinh doanh hoặc gia chủ. Vì tì hưu không có hậu môn và chỉ ăn vàng bạc châu báu, nên nhân gian quan niệm rằng nếu sở hữu một con tì hưu việc làm ăn sẽ lên như diều gặp gió tiền vô như nước.

10. Trang phong thủy

Trang phong thủy thường có rất nhiều kiểu dáng và hình ảnh khác nhau. Các loại tranh phong thủy thuongè được sử dụng như: Cửu ngư đồ, Tam dương đồ, Mã đáo thành công, Thuyền buồm doanh nhân … Thường có ý nghĩa giúp gia chủ làm ăn phát tài lên như diều gặp gió.

Tranh phong thủy còn rất đặc biệt ở chỗ, nếu đúng tuổi, hợp mệnh, hợp vị trí nó sẽ giúp gia chủ làm ăn lên như diều gặp gió. Còn nếu không đúng tuổi, không đúng phong thủy nó sẽ không gây hại gì mà giống như một bức tranh trang trí bình thường.

qua tang khai truong

11. Cóc tài lộc

Cóc tài lộc hay còn có tên gọi khác là Thiềm Thừ hay cóc 3 chân. hình tượng xây dựng lên Thềm Thừ là chú cóc 3 chân, ngậm 1 đồng xu, 2 bên sườn đeo 2 xâu tiền cổ, có những nốt sần biểu tượng cho chòm sao Đại Hùng.

qua tang khai truong

Cóc tài lộc trong truyền thuyết trung hoa là một con vật may mắn, giúp việc làm ăn thuận lợi, kinh doanh ngày càng phát tài, phát lộc.

12. Tượng cá chép phong thủy

Truyền thuyết “cá chép hóa rồng” từ lâu đã rất quen thuộc với người dân Việt Nam. Mang hình dáng oai vệ, có vây, đuôi, râu sừng… đều mang hình dáng của loài rồng trong truyền thuyết cá chép tượng trưng cho sự uy quyền vững mạnh.

tuong ca chep qua tang khai truobf

Theo quan niệm phong thủy của phương đông, cá chép là biểu tượng cho sức khỏe, tài lộc và sự thăng tiến. Ngoài ra cá chép còn được coi là linh vật có khả năng chiêu tài khí, tạo nhiều may mắn.

13. Rượu

Rượu là món quà từ lâu đã gắn liền với người dân Việt Nam, nó được xem là món quà thiết thực và ý nghĩa mỗi khi gia đình có dịp vui.

qua tang khai truong 1 1

Rồi sau bữa tiệc ta cùng nhâm nhi ly rượi cùng nhau, để tình cảm thêm bền chặt, cùng chúc mừng cho gia chủ có một bước khởi đầu mới thuận buồng suôi gió.

14. Các loại bình phong thủy

Bình hoa từ lâu đã trở thành vật trang trí giúp không gian sống trở nên đẹp, có sức sống và tình cảm gia đình thêm mặn nồng hơn.

Ngoài ra theo phong thủy bình hoa còn có ý nghĩa giúp lưu giữ vượn khí, tiền tài của cải cho gia chủ. Giúp gia chủ ngày càng phát đạt làm ăn thuận lợi. Ngoài ra bình hoa còn giúp lưu giữ không khí hạnh phúc cho gia đình, để gia đình luôn ấm êm hòa thuận.

tuong ca chep qua tang khai truobf

 • Lưu ý: Nên nhờ thầy phong thủy tư vấn để đặt bình hoa ở những vị trí thích hợp nhất.

15. Thuyền chở vàng

Mô hình thuyền mạ vàng từ lâu đã trở thành món quà tặng khai trương rất độc đáo và sang trọng.

Thuyền chở vàng còn mang ý nghĩa phong thủy độc đáo, nó tượng trưng cho lời chúc gia chủ “thuận buồm xuôi gió”, làm ăn phát đạt, không ngừng thăng tiến như diều gặp gió.

mon qua khai truong giup lam an phat dat

16. Đá phong thủy hình bắp cải

Có lẽ đá phong thủy hình bắp cải là một vật khá xa lạ, nhưng nó là một trong những món quà tặng khai trương mang ý nghĩa tốt đẹp.

qua tang khai truong 3

Bắp cải tiếng Hán đọc là “bạch thái”, hài âm với “bách tài”, nghĩa là muôn vàn tài lộc. Ngoài ra theo phong thủy bắ cải còn là vật mang đến siwj may mắn, tiền tài và danh vọng cho gia chủ.

17. Tượng heo phong thủy

Heo là một con vật rất quen thuộc với con người, nó là một trong 12 con giáp, cũng là con vậy cung cấp thực phẩm cho chúng ta hằng ngày.

Về phong thủy heo mang thân hình tròn trịa, béo tốt. Vì thế heo thường tượng trưng cho khúc khí, tài lộc dồi dào. Việc tặng tượng heo phong thủy cũng như là lời chúc làm ăn phát đạt, tiền vô như nước đối với gia chủ.

nen tang gi ngay khai truong

18. Bộ ấm chén dĩa

Gốm sứ Bát Tràng luôn được coi là niềm tự hào của người Việt, là văn hóa lâu đời của người Việt. Vì thế 1 bộ ấm chén gốm sứ Bát Tràng sẽ là món quà khai trương ý nghĩa đấy.

Nó có thể giúp gia chủ tự hào khoe bản sắc của dân tộc Việt, tự tin tiếp đãi khách hàng và có những cuộc làm ăn thành công.

mon qua khai truong giup lam an phat dat

Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu câu trả lời cho câu hỏi đi khai trương tặng qua gì? qua bài viết 18 món quà tặng khai trương độc đáo mang may mắn đến cho gia chủ rồi. Mong rằng qua bài viết này sẽ giúp bạn lựa chọn được những món quà phù hợp và ưng ý nhất để dành tặng cho người thân gia đình và bạn bè nhân ngày khai trương.

Cuộc sống ngày càng hiện đại, nhu cầu về hương thơm cũng ngày càng tăng. Hương thơm không những giúp khách hàng nhớ lâu về thương hiệu cửa hàng hơn, nó còn giúp tăng danh thu và kích thích mua sắm nữa. Vì thế máy khuếch tán và tinh dầu trở thành món quà lý tưởng cho ngày khai trương.

Đầu tư lướt sóng là gì? Kinh nghiệm lướt sóng chứng khoán hiệu quả

Đầu tư lướt sóng là thuật ngữ quen thuộc với nhiều nhà đầu tư. Phương thức đầu tư này là hình thức được ưa chuộng nhất hiện nay. Khả năng sinh lời nhanh chóng và thu hồi vốn nhanh của phương thức này là điều thu hút nhà đầu tư. Tuy nhiên, rủi ro mà phương thức này mang lại là không hề nhỏ. Vậy đầu tư lướt sóng là gì? Có nên đầu tư lướt sóng không? Bài viết bên dưới sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc này.

Nội Dung Chính

Đầu tư lướt sóng là gì?

Đầu tư lướt sóng hay có tên gọi khác là đầu tư trong ngắn hạn. Đây là phương pháp giao dịch mà các nhà đầu tư tận dụng những biến động của thị trường để tìm kiếm khoản lợi nhuận nhỏ. Thông qua các lệnh giao dịch trong thời gian ngắn.

Bản chất của việc đầu tư lướt sóng chính là đầu cơ. Những nhà giao dịch lướt sóng là những người mua bán với chu kỳ ngắn. Diễn ra nhiều lần trong ngày. Nhà đầu tư sẽ tìm kiếm lợi nhuận dựa trên những biến động dù rất nhỏ của thị trường. Vì vậy, sẽ có nhiều người sẵn sàng bán ra nếu giá có lãi. Giúp cho thị trường ổn định hơn.

đầu tư lướt sóng là gì

Tại sao nhiều nhà đầu tư lại thích đầu tư chứng khoán lướt sóng?

Sau khi biết được đầu tư lướt sóng là gì? Câu hỏi tại sao nhiều nhà đầu tư lại thích đầu tư lướt sóng chứng khoán cũng được quan tâm rất nhiều. Phần đầu nhà đầu tư chứng khoán đều thích đầu tư lướt sóng hơn là nắm giữ cổ phiếu lâu dài. Bởi những nguyên nhân sau đây:

 • Các đợt sóng hay còn gọi là cơ hội đầu tư ngắn hạn thường xuyên xảy ra. Không ở cổ phiếu này thì cũng xuất hiện ở cổ phiếu khác. Tạo ra nhiều cơ hội cho người chơi kiếm lợi nhuận.
 • Thời gian sóng diễn ra không quá dài. Vì vậy nhà đầu tư có thể vừa kiếm được lợi nhuận vừa có thể thu hồi vốn nhanh chóng. Đây cũng chính là ưu điểm khá nổi bật và thu hút nhiều nhà đầu tư lựa chọn lướt sóng mà không chọn đầu tư dài hạn.
 • Nguyên nhân tiếp theo chính là lợi nhuận từ các đợt lướt sóng rất cao. Chỉ với một biến động nhỏ nhưng nhà đầu tư biết nắm bắt cơ hội thì có thể thu về khoản lợi nhuận lớn. Nhưng đó là việc xảy ra khi lướt sóng thành công.

Rủi ro của việc đầu tư lướt sóng

Phương pháp đầu tư nào cũng tiềm ẩn những rủi ro nhất định. Và đầu tư lướt sóng cũng không phải ngoại lệ. Nếu đã biết bản chất của đầu tư lướt sóng là gì thì việc tìm hiểu rủi ro của phương pháp đầu tư này cũng rất cần thiết.

Rủi ro của việc đầu tư lướt sóng

>>> Đầu tư dự án và những thông tin cần tìm hiểu trước khi quyết định đầu tư

Rủi ro từ thị trường

Giao dịch trên thị trường tài chính không phải lúc nào cũng mang lại lợi nhuận cao. Đặc biệt là với việc đầu tư chứng khoán lướt sóng thì việc rủi ro là không thể tránh khỏi. Bản chất của phương pháp này là đầu tư ngắn hạn. Thị trường tài chính thì biến động liên tục. Chính vì vậy, nhà đầu tư cần phải theo dõi tin tức thật kỹ trước khi vào hay ngắt lệnh sao cho hợp lý.

Rủi ro về thời gian

Đầu tư lướt sóng là gì? Là giao dịch trực tiếp và các chiến lược hoạt động đòi hỏi phải có sự nhất quán. Điều này đồng nghĩa với việc khi đầu tư lướt sóng bạn sẽ phải mất rất nhiều thời gian. Để liên tục theo dõi những biến động. Từ đó tìm ra cơ hội đầu tư thích hợp. Nếu bạn không nắm bắt được những tín hiệu từ thị trường thì đồng nghĩa với việc bạn đã bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền của mình đấy.

Ảnh hưởng đến tâm lý giao dịch của nhà đầu tư

Tâm lý cũng là yếu tố ảnh hưởng không nhỏ đến sự thành công của việc đầu tư. Lướt sóng sẽ phù hợp với những nhà đầu tư năng động, nhanh chóng và dứt khoát. Nhưng cũng cần có sự kiên nhẫn để chờ đợi cơ hội tốt.

Kinh nghiệm đầu tư chứng khoán lướt sóng hiệu quả

Kinh nghiệm đầu tư chứng khoán lướt sóng hiệu quả

Xác định xu hướng thị trường chung

Việc đầu tiên người chơi cần phân tích xu hướng chung của thị trường. Yếu tố này đóng vai trò khá quan trọng. Bởi đa số các cổ phiếu đều biến động cùng chiều với thị trường. Chính vì thế, nếu đi theo xu hướng chung của thị trường thì xác suất nhận định đúng về xu hướng cổ phiếu của nhà đầu tư sẽ tăng lên.

Việc xác định xu hướng chính xác sẽ giúp nhà đầu tư kiếm lời một cách nhanh chóng và ít rủi ro. Ngược lại, nếu xác định sai có thể sẽ làm tài sản của nhà đầu tư “bay màu”. Kinh nghiệm đầu tư lướt sóng là gì? Không phải là mua đáy bán đỉnh. Mà là mua lúc xu hướng giá lên và bán lúc xu hướng giá giảm. Không mua thấp cũng không bán cao.

Phân tích trào lưu đang thịnh hành

Khi đã chấp nhận đầu tư lướt sóng, nhà đầu tư cần chú trọng phân tích “trào lưu” đang thịnh hành ở thời điểm hiện tại. Điều này sẽ giúp bạn có thể nhìn những nhóm ngành nào đang chiếm được nhiều sự chú ý. Cũng như thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà đầu tư.

Đi hết đợt sóng

Nhà đầu tư không nên nóng vội để mua – bán chứng khoán mà không có tính toán hay theo kế hoạch nào trước đó. Sự kiên trì đi hết đợt biến động giá sẽ đem lại hiệu suất đầu tư cao hơn cho giao dịch của bạn.

Hợp tác đầu tư – Nguồn tiền nhàn rỗi tích lũy cùng VsetNature

Hình thức hợp tác đầu tư có thể thu được nguồn lợi nhuận thụ động theo tháng/ năm. So với các hình thức mua cổ phần trên, nếu bạn không có kinh nghiệm, chưa có nhiều kiến thức về thị trường. Thì đừng lo lắng hay sợ rủi ro vì hình thức này có thể phù hợp với bạn.

Hãy tham khảo hình thức hợp tác đầu tư cùng công ty Vset Nature. Đây là đơn vị chuyên cung cấp mảng xanh và thi công cảnh quan tại TP.HCM. Mới đây, thông tin về dự án biệt thự nghỉ dưỡng với vốn đầu tư “khủng” Phoenix Villa Gia Lai từ Vset Nature rất được nhà đầu tư quan tâm. Đây là dự án được đánh giá khá cao về tiềm năng sinh lời trong tương lai. Chính vì thế, hợp tác đầu tư cùng Vset Nature với được đảm bảo bằng cổ phần là cơ hội kiếm thu nhập thụ động hấp dẫn cho bạn thời điểm này.

Nhà đầu tư nhận được gì khi Hợp tác đầu tư cùng VsetNature:

 • Được đảm bảo bằng hợp đồng vay vốn
 • Đầu tư an toàn
 • Cơ hội đầu tư trải nghiệm từ 50 triệu đồng
 • Được ưu đãi 20 – 30% khi sử dụng các dịch vụ tại công ty đang kinh doanh
 • Hợp đồng minh bạch, rõ ràng
 • Tính thanh khoản cao, rút vốn nhanh chóng
 • Trả lãi suất đúng hạn

Tham khảo thêm về video Đầu tư gì với 200 triệu?

Truy cập đường dẫn để xem tin Chia Sẻ Kinh Nghiệm của kinhdoanhbdschiase bạn nhé!!!

Có thể bạn sẽ quan tâm:

>>> Tại sao ý tưởng kinh doanh với 100 triệu của tôi thành công còn bạn thì không?

>>> Tìm hiểu ngay >>> Hợp tác đầu tư cùng vset nature

VsetGroup

Họ và tên Số điện thoại Nội dung câu hỏi của bạn

‘Bitcoin như trò chơi có tổng giá trị bằng 0’

“Bitcoin hiện tại giống như một trò chơi có tổng giá trị bằng ‘0’. Ở đó, người mua sau ‘nuôi’ người mua trước, cá nhỏ ‘nuôi’ cho cá lớn (cá mập, cá voi). Hiện tại các cá mập đang nắm giữ 49% lượng Bitcoin tồn tại, nên họ đủ sức làm giá tăng hoặc giảm theo ý muốn. Muốn giá tăng, họ tung tin tốt ra thị trường; muốn giá giảm, họ tung tin xấu. Có thể nói, đây là trò chơi của các cá voi, cá mập.

Nếu bạn là người không có kiến thức, lúc thị trường tăng giá, bạn mua vào kiểu gì cũng có lời. Nhưng khi thấy quá ngon ăn (fomo), bạn tất tay tài sản vào (all in), lúc đó cá mập chốt lời, giá sụt nhanh chóng (nhanh hơn chứng khoán rất nhiều lần), bạn sẽ đu đỉnh và không biết ngày về. Nếu cá mập càng ngày càng dìm giá, tâm trạng lo lắng, sợ hãi (fud) sẽ bao trùm lấy bạn khi thấy tiền càng ngày càng chia nhỏ (hàng chục lần), bạn sẽ lo sợ và cắt lỗ, cuối cùng không còn gì”.

Đó là quan điểm của độc giả Hiếu Lê về thị trường tiền ảo Bitcoin. Giá đồng tiền số lớn nhất thế giới đã liên tục tăng mạnh trong thời gian gần đây và hiện giao dịch quanh 50.100 USD. Bitcoin đã đạt đỉnh kỷ lục gần 65.000 USD vào tháng 4, nhờ dòng tiền đổ vào tăng nhanh và sự lạc quan về nhu cầu ngày càng tăng từ các nhà đầu tư tổ chức. Đồng tiền này nhận được ủng hộ từ tỷ phú Elon Musk, cũng như thương vụ IPO sàn giao dịch Coinbase thúc đẩy niềm tin của các nhà đầu tư.

Cảnh báo rủi ro khi đầu tư tiền ảo, bạn đọc Tran van hoa cho rằng: “Một số tổ chức, cá nhân đang tìm cách đưa tiền kỹ thuật số làm tiền tệ chính thức. Nhưng giá trị của đồng tiền này chỉ là niềm tin của người dùng. Trong khi đó, các đồng tiền của mỗi quốc gia được đảm bảo bởi nền kinh tế, hàng hóa mà quốc gia đó sở hữu. Bitcoin hiện tại giống như một kênh đầu tư thì đúng hơn. Giá trị của chúng thay đổi quá việc mua đi bán lại. Mỗi khi có nguồn vốn lớn rót vào là thị trường nổi sóng. Sau đó, họ bán tháo và chốt lời. Chứng khoán còn có tài sản và sự phát triển tiềm năng của công ty làm cơ sở. Còn với Bitcoin, nếu các nhà đầu tư lớn rút khỏi cuộc chơi thì đồng tiền sẽ trở nên vô giá trị”.

Đồng quan điểm, độc giả Lực Tuệ chia sẻ: “Giá trị tiền ảo thực chất là giá trị của việc cố đổ tiền vào đầu tư phát triển công nghệ Blockchain. Khi Blockchain chưa được triển khai rộng rãi thì người ta còn thổi phồng để hút tiền, như mua đi bán lại… Nhưng khi công nghệ này được phát triển và sử dụng bình thường, tiền ảo sẽ về lại giá trị thực của nó, như bao công nghệ khác, rất rẻ và thậm chí miễn phí. Thời buổi Covid- 19 bùng phát, người ta không làm ăn gì được nên các cá mập có thể thổi giá và bán tháo, chứ hết đại dịch, khoản tiền lớn sẽ được rút khỏi thị trường tiền ảo và đổ vào cách lĩnh vực kinh tế khác, lúc đó giá trị Bitcoin sẽ giảm hẳn”.

“Bitcoin là một dạng đầu cơ may rủi vì tiền chỉ chuyển từ túi người này sang túi người khác. Bạn kiếm được 100 tỷ đồng từ Bitcoin thì một vài hoặc rất nhiều người khác sẽ mất đi khoản tiền đó. Đây giống như một canh bạc, có người thắng thì tất nhiên phải có nhiều người thua. Bitcoin hay tiền ảo chỉ có giá trị ảo do chính người chơi định giá với nhau mà không tạo ra giá trị sử dụng nào ở thực thực tại”, bạn đọc Cycnl nói thêm.

>> Ngày tàn của Bitcoin?

Có quá nhiều yếu tố ngăn thị trường tiền ảo sụp đổ hoàn toàn, nhưng kịch bản thảm họa khi giá Bitcoin tụt về ‘0’ không phải là không có. Một cuộc sụp đổ có thể bắt nguồn từ biến động trong hệ thống Bitcoin, như sự cố kỹ thuật hoặc một sàn giao dịch lớn bị tin tặc tấn công. Nó cũng có thể đến từ bên ngoài, như hoạt động trấn áp của các chính phủ. Bitcoin sụp đổ có thể khiến thị trường mất khoảng 2.000 tỷ USD, trong đó nhiều doanh nghiệp công nghệ và thanh toán sẽ hứng chịu tổn thất không nhỏ.

Với quan điểm trái chiều, độc giả Cho Tui Nói lại có nhìn lạc quan về tương lai của tiền số: “Theo tôi, Bitcoin có thể hiểu như vàng kỹ thuật số, mua để đầu tư chứ công dụng chính không phải để thanh toán. Cũng giống như bạn không thể cầm vàng đi mua đồ ăn, mua nhà… mà phải quy đổi ra tiền rồi mới sử dụng được. Mục đích chính của Bitcoin là để duy trì thị trường Crypto (tiền điện tử). Nếu Bitcoin sập về ‘0’ thì thị trường crypto cũng sập nhưng điều này là không thể xảy ra vì crypto cũng như blockchain sẽ là công nghệ quan trọng sau này. Trong tương lai, tôi dự đoán mỗi quốc gia sẽ tạo ra đồng tiền điện tử riêng của mình để giao dịch trong thực tế và đương nhiên sẽ được kiểm soát chặt chẽ hơn”.

Đồng tình với quan điểm trên, bạn đọc Tôi Yêu Bitcoin cho rằng: “Tôi biết nhiều người sẽ nói điều này là ảo tưởng, nhưng cá nhân tôi tin sẽ thành hiện thực. Khi mà thế giới đang dần chuyển mình sang kỹ thuật số, công nghệ 4.0 được áp dụng rộng rãi, thế giới cũng dần không sử dung tiền mặt, giá trị tiền giấy bị lạm phát, thì những thứ như Bitcoin, tiền điện tử sẽ trở thành xu hướng chủ đạo. Mọi người không chỉ có thể sử dụng tiền số để thanh toán mà còn dùng để lưu trữ giá trị giống như vàng, và Bitcoin được xem là ‘vàng kỹ thuật số’. Bitcoin có quá nhiều ưu điểm để trở thành đồng tiền của thế giới. Thời gian sẽ chứng minh điều đó, hãy cùng chờ xem”.

Nói về lợi nhuận đầu tư Bitcoin, độc giả SangLuong chia sẻ: “Tiền số chẳng khác thị trường chứng khoán là mấy, trong khi chứng khoán có biên độ nhỏ, tỷ suất sinh lời không cao nên dễ gây nhàm chán. Còn thị trường tiền số có biên độ rộng (70%), đây là điều mà thị trường chứng khoán không có hoặc hiếm có, chính vì lẽ đó mà nhà đầu tư rất hưng phấn. Những người mới bước chân vào thị trường này rất dễ bị sốc tâm lý, rồi dẫn đến nghĩ rằng bị lừa, bỏ cuộc sớm mà không tìm hiểu kỹ bản chất hoạt động của thị trường này. Cuối cùng, người chiến thắng là người kiên nhẫn và kinh nghiệm nhất”.

Tin tưởng vào tinh ưu việt và tương lai của tiền số, độc giả Thanh Tài bày tỏ: “Kịch bản giá Bitcoin về 0 là không thể xảy ra. Có thể một số người vẫn còn chưa hiểu sâu về tiền kỹ thuật số nên vẫn dùng chữ ‘ảo’ để nói về thị trường này. Thực tế, Bitcoin là một công nghệ mang rất nhiều đặc tính khác nhau: xem nó là chứng khoán, hàng hóa, hay tiền tệ đều được cả (điều mà các nước đang lo sợ). Nói cách khác, tiền kỹ thuật số là một bước đột phá về công nghệ rất lớn.

Một số bạn hỏi nếu Bitcoin khai thác hết thì còn ai đào nữa vì sẽ không có phần thưởng sinh ra, dẫn đến mạng lưới bị ngừng trệ không hoạt động, Bitcoin sẽ về 0. Thứ nhất, độ khó đào của Bitcoin sẽ tăng dần và phần thưởng sẽ giảm dần theo thời gian nên muốn đào hết là chuyện rất khó xảy ra. Thứ hai, Bitcoin hoàn toàn có thể sẽ phát triển từ mô hình đào ‘Proof of work’ chuyển sang mô hình ‘Proof of stake’, xử lý giao dịch dựa vào các ví có số lượng coin lớn nên hệ thống không thể bị sập được.

Bản thân tôi đã kiếm rất nhiều tiền từ thị trường này nên thật tiếc cho các bạn vẫn hỏi ‘tiền ảo dùng để làm gì?’ “.

Thành Lê tổng hợp

>> Bạn nghĩ gì về tương lai của Bitcoin? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm TTTD.VN.

 • Elon Musk lật kèo Bitcoin
 • Tôi mất hai năm để gỡ lại 700.000 USD đầu tư Bitcoin
 • Số phận Bitcoin nằm trong tay các chính phủ
 • Tôi mất tất cả vì tin tưởng ‘chuyên gia Bitcoin’
 • Lỗ 30.000 USD sau 20 ngày chơi chứng khoán quốc tế
 • Một năm chơi chứng khoán lãi 5%

Điện thoại Like New là gì? Có nên mua hàng like new không?

Hàng like new là gì? Có nên mua hàng like new không? Nếu bạn đang có ý định mua iPhone like new thì hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây nhé!

Mục lục bài viết [Ẩn]

 • 1. Tìm hiểu điện thoại like new là gì?
 • 2. Điện thoại like new có bao nhiêu loại?
  • 2.1. Điện thoại Like New loại A (99,99%)
  • 2.2. Điện thoại Like New Loại B (97 – 99%)
  • 2.3. Điện thoại Like New Loại C (Dưới 95%)
 • 3. Có nên mua iPhone hàng like new không?

Tìm hiểu điện thoại like new là gì?

Điện thoại like new là gì? Vì sao nên mua iPhone Like new?

Điện thoại like new là gì? Theo nghĩa đen của từ “like new” đó là “như mới”, từ like new có nghĩa là dòng sản phẩm iPhone đã qua sử dụng (iPhone cũ) nhưng máy vẫn có ngoại hình còn mới và đẹp.

Những chiếc điện thoại iPhone xách tay hay hàng chính hãng like new đó không hề gặp vấn đề gì về phần cứng, không hỏng hóc và bị sửa chữa gì cả chỉ là do nhu cầu muốn lên đời mới hơn hoặc không muốn dùng nữa nên muốn bán lại cho người khác sử dụng. Đồng thời, thời gian bảo hành của iPhone like new sẽ tùy thuộc vào mức độ đã qua sử dụng của chúng.

Mua iPhone Like New

Các dòng điện thoại iPhone like new đều đảm bảo tiêu chí nguyên zin về linh kiện do không qua sửa chữa và thường hay đi kèm với tỉ lệ về độ mới ví dụ như: iPhone 12 Pro Max like new 99%, iPhone 11 Pro like new 99%, iPhone XS Max Like New 99%….

Tìm hiểu về điện thoại like new là gì?

Điện thoại like new có bao nhiêu loại?

Để hiểu hơn về điện thoại like new là gì, bạn nên tìm hiểu phân khúc sản phẩm. Trên thị trường điện thoại iPhone like new cũng chia làm các phân khúc sản phẩm cũng như hình thức và chất lượng của chiếc iPhone đó. Ví dụ như hàng like new là gì khi nhắc đến 99%, 98%,…:

Điện thoại Like New loại A (99,99%)

Điện thoại Like New loại A là loại tốt nhất trong máy cũ. Những máy này gần như mới với hình thức không trầy xước, móp méo… Thông thường, iPhone 99,99% thường rất khan hiếm bởi máy thường được nhượng lại từ những Fan mê công nghệ, thích trải nghiệm phiên bản mới hoặc làm những ngành nghề liên quan đến công nghệ. Chính vì vậy, giá iPhone Like New sẽ không thấp hơn nhiều so với máy mới.

điện thoại like new là gì?

>>> Xem thêm: iPhone quốc tế là gì khác gì với iPhone lock?

Điện thoại Like New Loại B (97 – 99%)

Đây là loại máy đã qua sử dụng khoảng 1 – 3 tháng và thường là mẫu trưng bày tại các cửa hàng, phòng triển lãm về công nghệ. Do đó, máy được giữ rất kỹ càng, chưa trải nghiệm nhiều về hiệu năng và vết cấn xước nhẹ, góc máy hơi móp nhưng nhìn chung máy vẫn ổn… Giá iPhone Like New loại B sẽ tiết kiệm được từ 2 triệu – 5 triệu đồng tùy máy.

điện thoại like new là gì

iPhone Like New loại B sẽ có vết xước 96%

Điện thoại Like New Loại C (Dưới 95%)

Loại C là loại thấp nhất trong định nghĩa về iPhone Like New. Những chiếc điện thoại dùng lâu, vẻ ngoài có nhiều vết xước, không còn mới và so với New Brand thì máy được đánh giá dưới 95%. Giá iPhone Like New loại C mềm hơn hẳn loại A và B. Tuy nhiên, bạn cần phải kiểm tra iPhone cũ thật kĩ càng để tránh hàng dựng.

Có nên mua iPhone hàng like new không?

Mua hàng iPhone like new sẽ có mức giá mềm và dễ chịu hơn so với hàng chính hãng, hàng mới vì mức giá mua iPhone cũ chỉ khoảng từ 30% đến 50% so với máy mới. Khi mua hàng like new bạn được trực tiếp test máy check máy một cách toàn diện xem chiếc iPhone đó có hoạt động tốt hay không, máy có gặp vấn đề về phần cứng, lỗi kết nối hay không….

Một khi quyết định dùng điện thoại like new là gì thì bạn những người dùng sẽ cần chấp nhận vài vấn đề như:

có nên mua iphone like new không

• Mua hàng iPhone like new sẽ không được đập hộp bóc seal như máy mới 100%

• Nên lựa chọn các cửa hàng bán iPhone cũ uy tín, đảm bảo an toàn chất lượng cùng chính sách bảo hành tận tình chu đáo nếu không sẽ rất phiền phức.

Mua iPhone 11 Like New

Xem thêm: Những lưu ý khi mua iPhone xách tay

Qua bài viết này chắc hẳn bạn đã hiểu hơn về iPhone hàng like new là gì rồi đúng không?

HnamMobile

Hợp đồng kì hạn (Forward contract) là gì? Sự khác biệt với hợp đồng tương lai

aid1508821-v4-728px-Account-for-Forward-Contracts-Step-10

Hình minh hoạ (Nguồn: ikihow)

Hợp đồng kì hạn

Khái niệm

Hợp đồng kì hạn trong tiếng Anh được gọilà Forward contract.

Hợp đồng kì hạn là một hợp đồng tuỳ chỉnh giữa hai bên để mua hoặc bán một tài sản ở một mức giá đã xác định vào một ngày trong tương lai. (Theo Investopedia)

Hợp đồng kì hạn là thỏa thuận, theo đó bên bán cam kết giao và bên mua cam kết nhận hàng hoá tại một thời điểm trong tương lai theo hợp đồng. (Theo Luật thương mại 2005)

Đặc điểm

– Không giống như hợp đồng tương lai, hợp đồng kì hạn không trao đổi trên thị trường, không được định giá hàng ngày.

– Hợp đồng kì hạn không phải tiêu chuẩn của thị trường riêng biệt, ngày thực hiện hợp đồng được xác định tuỳ theo từng hợp đồng.

– Giá trong hợp đồng kì hạn là giá giao hàng, tại thời điểm kí hợp đồng, giá chuyển giao được chọn để giá trị của hai bên mua bán là bằng không. Điều này có nghĩa là không có chi phí khi mua bán hợp đồng kì hạn.

– Hợp đồng kì hạn được nhà đầu tư sử dụng để tiến hành đầu cơ và bảo hộ.

Sự khác biệt giữa hợp đồng kì hạn và hợp đồng tương lai

– Về tính chất: điểm khác biệt lớn nhất giữa hợp đồng kì hạn và hợp đồng tương lai chính là tồn tại một sở giao dịch có tổ chức giao dịch hợp đồng tương lai, trong khi đối với hợp đồng kì hạn thì không. Như vậy, hợp đồng kì hạn chỉ là hợp đồng riêng biệt giữa hai bên còn hợp đồng tương lai được trao đổi trên thị trường.

Sở giao dịch hợp đồng tương lai, cho phép các nhà giao dịch vô danh được mua và bán các hợp đồng giao dịch tương lai mà không phải xác định rõ đối tác trong một hợp đồng cụ thể. Ngoài ra, Sở giao dịch còn tạo ra tính thanh khoản cao cho thị trường hợp đồng tương lai, giúp cho các đối tác tham gia vào hợp đồng tương lai thực hiện các nghĩa vụ của họ có hiệu quả hơn so với khi tham gia vào hợp đồng kì hạn.

– Về tính tiêu chuẩn hoá hợp đồng: không giống như các hợp đồng kì hạn, các hợp đồng tương lai được tiêu chuẩn hoá. Các hợp đồng kì hạn có thể được lập ra cho bất kì loại hàng hoá nào, với bất kì số lượng và chất lượng, thời hạn thanh toán được hai bên tham gia hợp đồng chấp thuận. Trong khi đó, các hợp đồng tương lai niêm yết tại các Sở giao dịch được quy định đối với một số hàng hoá cụ thể và đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về chất lượng và tại một thời điểm giao hàng xác định.

– Về rủi ro trong thanh toán: Sử dụng các hợp đồng tương lai được niêm yết trên Sở giao dịch sẽ kiểm soát được rủi ro thanh toán. Trong các giao dịch hợp đồng tương lai, cả bên mua và bên bán không biết ai là đối tác của mình. Trung tâm thanh toán bù trừ thực hiện chức năng trung gian thanh toán trong tất cả các giao dịch.

Đối với các hợp đồng kì hạn, các khoản lỗ và lãi sẽ được thanh toán khi các hợp đồng đáo hạn, Trong khi đó đối với các hợp đồng tương lai, những thay đổi về giá trị của các bên tham gia hợp đồng (thông qua tài khoản) được điều chỉnh hàng ngày theo mức giá trị thị trường. Các hợp đồng tương lai còn có một số yêu cầu kí quĩ nhất định. Như vậy, chính sự kết hợp giữa việc thanh toán hàng ngày và yêu cầu kí quĩ sẽ giúp phòng ngừa được rủi ro trong thanh toán của hợp đồng tương lai.

– Về tính thanh khoản: do có sự tham gia của trung tâm thanh toán bù trừ, tính thanh khoản của các hợp đồng tương lai cao hơn nhiều so với các hợp đồng kì hạn.

Hợp đồng kì hạn

Hợp đồng tương lai

Là hợp đồng riêng biệt giữa hai bên

Là hợp đồng trao đổi trên thị trường

Không chuẩn hoá hợp đồng

Tiêu chuẩn hoá hợp đồng

Thường chuyển giao hàng hoá vào ngày riêng

Ngày giao hàng nhất định

Thanh toán ở thời điểm chấm dứt hợp đồng

Thanh toán hàng ngày

Giao hàng hoặc thanh toán tiền mặt thường được thực hiện

Hợp đồng thường đóng trạng thái trước khi thực hiện

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Thị trường Chứng khoán, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, 2018, NXB Tài chính)

Cách tính delta, delta phẩy: Công thức & bài tập vận dụng

Cách tính delta, delta phẩy trong phương trình bậc 2 là một kiến thức quan trọng và là nền tảng cho các bài toán từ cơ bản đến nâng cao của toán lớp 9. Bài viết này sẽ trình bày đến các bạn chi tiết công thức tính delta, delta phẩy ứng dụng giải phương trình bậc 2 và hàng loạt các bài tập mẫu vận dụng.

[sc name=”hoc-excel-1″]

MỤC LỤC 1. Giới thiệu về phương trình bậc 2 2. Công thức nghiệm phương trình bậc 2 3. Công thức tính delta 4. Công thức tính delta phẩy 5. Hệ thức Viet 6. Phân dạng bài tập sử dụng công thức delta, delta phẩy

Giới thiệu về phương trình bậc 2

Phương trình bậc 2 là phương trình có dạng: ax² + bx + c = 0

→ Trong đó a # 0, a, b là hệ số, c là hằng số

Công thức nghiệm phương trình bậc 2

Để giải phương trình bậc 2 cơ bản, chúng ta sử dụng 2 công thức nghiệm delta và delta phẩy. Để ứng dụng giải các bài toán biện luận nghiệm, ta sử dụng định lý Vi-et.

Công thức tính delta

Ta xét phương trình: ax² + bx +c = 0, Với biệt thức delta: Δ = b² – 4ac. Sẽ có 3 trường hợp:

– Nếu Δ < 0 thì phương trình vô nghiệm

– Nếu Δ = 0 thì phương trình có nghiệm kép:

– Nếu Δ > 0 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt:

Trong trường hợp nếu b = 2b′ thì sử dụng công thức delta phẩy dưới đây.

Công thức tính delta phẩy

Ta xét phương trình: ax² + bx +c = 0. Với biệt thức delta phẩy: Δ′ = b′² – ac. Trong đó:

→ Công thức trên còn được gọi là công thức nghiệm thu gọn.

Tương tự như delta thì delta phẩy chúng ta cũng có 3 trường hơp bao gồm:

– Nếu Δ′ < 0 thì phương trình vô nghiệm

– Nếu Δ′ = 0 thì phương trình có nghiệm kép:

– Nếu Δ′ > 0 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt:

Hệ thức Viet

Cho phương trình bậc 2 một ẩn: ax2 + bx + c = 0 (a≠0) (*) có 2 nghiệm x1 và x2. Khi đó 2 nghiệm này thỏa mãn hệ thức sau: thì ta có Công thức Vi-et như sau:

Hệ thức Viet dùng để giải quyết nhiều dạng bài tập khác nhau liên quan đến hàm số bậc 2 và các bài toán quy về hàm số bậc 2. Xong 3 công thức nghiệm bên trên thì chúng ta đã có thể thoải mái làm bài tập rồi. Hãy cùng đến các bài tập vận dụng ngay dưới đây.

Phân dạng bài tập sử dụng công thức delta, delta phẩy

Ứng với 3 công thức trên, chúng ta có các dạng bài tập tương ứng: Giải phương trình bậc 2 một ẩn cơ bản và biện luận nghiệm phương trình bậc 2 một ẩn. Để giải các dạng bài tập này, chúng ta cần nắm vững công thức nghiệm delta, công thức nghiệm delta phẩy và định lý Vi-et (dùng để giải các bài toán biện luận tham số).

Dạng 1: Giải phương trình bậc 2 một ẩn

Dạng 2: Biện luận nghiệm phương trình bậc 2 một ẩn

Bài tập vận dụng

Bài 1: Cho phương trình x² – 2(m+1)x + m² + m +1 = 0

Tìm các giá trị của m để phương trình có nghiệm

Trong trường hợp phương trình có nghiệm là x1, x2 hãy tính theo m

Bài 2: Chứng minh rằng phương trình sau có nghiệm với mọi a, b:

(a+1) x² – 2 (a + b)x + (b- 1) = 0

Bài 3: Giả sử phương trình bậc hai x² + ax + b + 1 = 0 có hai nghiệm dương. Chứng minh rằng a² + b² là một hợp số.

Bài 4: Cho phương trình (2m – 1)x² – 2(m + 4 )x +5m + 2 = 0 (m #½)

Tìm giá trị của m để phương trình có nghiệm.

Khi phương trình có nghiệm x1, x2, hãy tính tổng S và tích P của hai nghiệm theo m.

Tìm hệ thức giữa S và P sao cho trong hệ thức này không có m.

Bài 5: Cho phương trình x² – 6x + m = 0. Tính giá trị của m, biết rằng phương trình có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn điều kiện x1 – x2 = 4.

Bài 6: Cho phương trình bậc hai: 2x² + (2m – 1)x +m – 1 =0

Chứng minh rằng phương trình luôn luôn có nghiệm với mọi m.

Xác định m để phương trình có nghiệm kép. Tìm nghiệm đó.

Xác định m để phương trình có hai nghiệm phan biệt x1, x2 thỏa mãn -1 < x1 < x2 < 1

Trong trường hợp phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2, hãy lập một hệ thức giữa x1, x2 không có m.

Bài 7: Cho f(x) = x² – 2(m +2)x+ 6m +1

Chứng minh rằng pt f(x) = 0 luôn nghiệm với mọi m.

Đặt x = t + 2; tình f(x) theo t. Từ đó tìm điều kiện của m để phương trình f(x) = 0 có hai nghiệm phân biệt lớn hơn 2.

Bài 8: Cho tam thức bậc hai f(x) = ax² + bx +c thỏa mãn điều kiện Ι f(x)Ι =< 1 với mọi x ∈ { -1; 1 }. Tìm GTNN của biểu thức A= 4a² + 3b².

Bài 9: Cho phương trình (x²)² – 13 x² + m = 0. Tìm các giá trị của m để phương trình:

a. Có bốn nghiệm phân biệt.

b. Có ba nghiệm phân biệt.

c. Có hai nghiệm phân biệt.

d. Có một nghiệm

e. Vô nghiệm.

Trên đây là toàn bộ cách tính delta, delta phẩy thông qua những công thức đi kèm. Các dạng toán trên là dạng cơ bản nhất trong chương trình học, do đó bạn cần lưu ý tránh xảy ra các sai sót đáng tiếc.

DCA là gì ? Công thức DCA đúng với mọi trường hợp

Xin chào tất cả các bạn.Hôm nay Blog Tài Chính sẽ giới thiệu và chia sẻ với các bạn về chiến lược Trung Bình Giá ( DCA) – chiến lược đang được mọi người nhắc tới rất nhiều thời gian gần đây.Chúng ta cùng đi tìm hiểu ngay nhé !

OK,Let’s go !

DCA là gì? Các DCA đúng với mọi trường hợp
DCA là gì? Các DCA đúng với mọi trường hợp

Nội Dung:

1.DCA là gì ?

DCA (Dollar-Cost Averaging) là chiến lược bình quân giá.

Anh em trader,holder chúng ta hay vẫn hay gọi TRUNG BÌNH GIÁ.

Hiểu đơn giản là bạn đã mua 1 đồng coin/token nào đó ở mức giá cao và bạn mua thêm 1 số lượng đồng coin/token đó ở giá thấp hơn,giá mua trung bình của bạn thấp đi.

Ví dụ :

Bạn mua 1 BTC giá 60,000 $

Giá BTC hiện tại 40,000 $

Bạn mua 1 BTC giá 40,000 $ nữa

Tổng bạn có 2 BTC và số tiền mua là 100,000 $ => giá mua 1 BTC của bạn chỉ còn là 50,000 $ => bạn đã trung bình giá BTC

Khi giá BTC lên 50,000 $ : 2 x 50,000 = 100,000 $ => bạn hòa vốn Nếu BTC lên 60,000 $ : 2 x 60,000 = 120,000 $ => bạn lãi 20,000 $

Tương tự : Bạn mua 100 ETH ở giá 4000 $ Bạn mua thêm 100 ETH giá 2000 $ => điểm trung bình giá 3000$ , giá ETH vượt lên mức 3000$ là bạn có lãi.

Ưu điểm :

 • Khi trung bình giá,số lượng Coin/token của bạn gia tăng và mức giá mua trung bình của bạn giảm đi => bạn sẽ dễ về vốn hơn và gia tăng lợi nhuận nhanh và nhiều hơn.
 • Phù hợp với những anh em trader và holder Spot

Nhược điểm :

 • Bạn sẽ phải nạp thêm tiền vào thị trường – Có thể bạn sẽ trung bình giá nhiều lần,và số tiền bạn nạp thêm vào để trung bình giá ngày càng lớn.
 • Trung bình giá chưa chắc đã mang lại lợi nhuận,thậm chí còn làm bạn âm tiền thêm nếu như đồng Coin/token của bạn có xu hướng giảm hoặc thị trường Downtrend.

>>> Xem thêm Top 15 các sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất thế giới hiện nay.

2.Công thức trung bình giá đúng với mọi trường hợp

Giá trung bình = (Giá mua cũ x số lượng coin/token mua cũ + giá mua mới x số lượng coin/token mua mới ) : tổng số lượng coin/token đã mua.Ví dụ :

Bạn mua 1000 XRP giá 1 $ Bạn mua thêm 1000 XRP giá 0,5 $ Tổng lượng XRP đã mua là 2000

Giá mua trung bình = (1000 x 1 + 0,5 x 1000 ) : 2000 = 0,75$

3.Các cách trung binh giá

 • Trung bình giá yếu : số lượng coin/token mua mới ít hơn so với số lượng mua cũ => giá trung bình giảm đi ít so với giá mua cũ

Ví dụ :

Bạn mua 1000 XRP giá 1$ Bạn mua 500 XRP giá 0,5 $ Tổng bạn mua : 1500 XRP Giá mua trung bình = (1000 x 1 + 500 x 0,5 ) : 1500 = 0,83$

 • Trung bình giá cân bằng : số lượng coin/token mua mới = số lượng coin/token cũ

=>giá trung bình = (giá mới + giá cũ) : 2

Ví dụ :

Bạn mua 1000 XRP giá 1$

Bạn mua 1000 XRP giá 0,5$

Giá trung bình = ( 1+0,5) : 2 = 0,75$

 • Trung bình giá mua mạnh : số lượng coin/token mua mới nhiều hơn số lượng coin/token mua cũ => giá trung bình giảm đi nhiều so với giá mua cũ

Ví dụ

Bạn mua 1000 XRP giá 1$

Bạn mua 4000 XRP giá 0,5$

Bạn mua tổng 3000 XRP

Giá trung bình = (1 x 1000 + 4000 x 0.5) : 5000 = 0,6 $

>>> Có thể bạn sẽ quan tâm: Top các sàn giao dịch tiền ảo uy tín được yêu thích và sử dụng nhiều nhất tại Việt Nam.

4.Lưu ý

Cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định trung bình giá.Việc trung bình giá có thể giúp bạn về vốn nhanh hơn và gia tăng lợi nhuận nhưng cũng có thể hút tiền của bạn vào thêm và bạn vẫn phải chờ đợi về vốn trong thời gian dài. Điều này phụ thuộc vào diễn biến thị trường và đồng coin/token bạn đã mua/nắm giữ.

Để việc DCA mang lại hiệu quả tốt nhất, các bạn hãy DCA theo Fibo hoặc DCA tại các vùng hỗ trợ, không phải cứ thấy giá xuống là DCA.

5.Lời khuyên

Việc trung bình giá chỉ phù hợp với những anh em holder và trader spot, không khuyến khích mọi người trung bình giá trong Margin và Future vì rủi ro và khả năng cháy tài khoản là rất lớn. Margin hoặc Future sẽ phải cân nhắc và tính tóan thật kỹ vì ngoài việc sẽ gia tăng số lượng coin/token, tạo lợi nhuận nhanh và nhiều hơn, nếu bạn ngược xu hướng thì tài sản của bạn cũng bốc hơi nhanh hơn thậm chí là cháy tài khoản.

6.Tổng kết

Bài viết của Blog Tài Chính tới đây là kết thúc. Hi vọng những thông tin này hữu ích với các bạn!

Theo dõi thêm các kênh Channel của Blog Tài Chính để cập nhật thêm nhiều thông tin thú vị, mới nhất về thị trường trường tài chính và tiền điện tử:

Telegram: https://t.me/blogtaichinhchannel

Hẹn gặp lại các bạn trong các bài chia sẻ, hướng dẫn tiếp theo. Tạm biệt!

>>> Đừng bỏ lỡ! Xem ngay bài viết Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn TTTD.VN – sàn bắt trend coin hot nhất hiện nay.

DCA là gì ? Công thức DCA đúng với mọi trường hợp.5 (100%) 3 votes

Clgt là gì – Tìm Hiểu Về Những Ý Nghĩa Của Từ Clgt

4.8 / 5 ( 33 bình chọn )

Theo như nhiều bạn trẻ cho biết, Clgt là cách viết tắt của cụm từ ” Cái l**n gì thế”. Tuy nhiên, từ Clgt này hiện tại đã có nhiều biến thể hơn. Tùy thuộc vào từng trường hợp cũng như người sử dụng mà ý nghĩa của từ viết tắt này cũng sẽ mang những ý nghĩa riêng biệt. Nếu mọi người muốn biết chính xác Clgt là gì thì hãy tham khảo bài viết được TTTD.VN chia sẽ sau đây nhé!

Clgt là gì?

Như đã đề cập ở trên, tiền thân của từ Clgt là Cái l**n gì thế (Cái lờ gì thế). Cụm từ này được sử dụng cho những tình huống mà người nghe muốn thể hiện sự bất ngờ hay ngạc nhiên về một điều gì đó. Mặc dù cụm từ này mang ý nghĩa dung tục, thế nhưng nó lại được rất nhiều bạn trẻ ưa chuộng sử dụng.

Nhiều bạn trẻ sẽ viết tắt Clgt để lấy sticker cho cuộc nói chuyện thêm sinh động hơn là viết thẳng chữ clgt ra trong đoạn trò chuyện. Xem thêm dưới hình:

clgt là gì

Bên cạnh đó, Clgt cũng có thể là cách mà người nói muốn hỏi về một chuyện gì đó đang xảy ra. Ở trường hợp này, người nói muốn lồng ghép cụm từ này vào trong câu để nhấn mạnh và gây sự chú ý cho người nghe.

Và tất nhiên, dù ở trong trường hợp nào thì việc dùng từ Clgt cũng nghe rất bậy. Chính vì thế, chỉ có những người có mối quan hệ thân thiết đang giao tiếp với nhau mới thường sử dụng Clgt trong câu.

Có lẽ do nghĩa chính của từ Clgt khá bậy nên không ít người lại đưa ra nhiều suy luận khác nhau. Thay vì ý nghĩa đầy đủ của nó là Cái lờ gì thế thì họ lại diễn giải ra những từ như:

 • Clgt – Cậu làm gì thế.
 • Clgt – Chỉ là giải thuyết.
 • Clgt – Chỉ là gió thoảng.
 • Clgt – Cuồng long giáng thế ( Thường được dùng trong game).
 • Clgt – Chết là giải thoát ( Chắc không ít người bi quan về cuộc sống nghĩ đến điều này).
 • Clgt – Có làn gió thổi.
 • Clgt – Cãi lộn gì thế.
 • Clgt – Con lợn gợi tình ( Cũng khá bậy nhỉ).
 • Clgt – Củ lạc giòn tan.
 • Clgt – Cần lời giải thích.
 • Clgt – Còn lắm gian truân.
 • Clgt – Chồng lo gì thế.
 • Clgt – Chỉ là gà thôi ( Ý muốn chê bai ai đó).

Trên đây là chỉ là một số biến thể thường thấy khác của từ Clgt mà TTTD.VN sưu tập được. Vậy các bạn còn biết Clgt có nghĩa nào nữa hay không?

Các từ khóa liên quan:

 • clgt
 • clgt có nghĩa là gì
 • clgt nghĩa là gì
 • clgt là viết tắt của từ gì
 • clgt là j

Clgt là gì – Tìm Hiểu Về Những Ý Nghĩa Của Từ Clgt

Sự khác biệt giữa đường cao tốc Freeway và Highway

(Xây dựng) – Đường cao tốc hay đường có kiểm soát lối ra vào là loại xa lộ được thiết kế riêng cho các phương tiện giao thông lưu thông với tốc độ cao. Loại đường này được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau trên thế giới, như Freeway, Highway, Expressway, Motorway, Autobahn, Autopista, Autoroute. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin giúp phân biệt sự khác nhau giữa 2 thuật ngữ Freeway và Highway.

Freeway được định nghĩa là đường cao tốc hạn chế truy cập, không thu lệ phí cầu đường. Tất cả các xe được phép chạy mà không phải trả bất kỳ loại phí nào. Freeway là thuật ngữ chung dùng cho những tuyến đường không dành cho người đi bộ, xe đạp, xe ngựa, tín hiệu hay các nút giao thông.

Highway được định nghĩa là đường cao tốc công cộng có thể thu lệ phí cầu đường. Phí cầu đường dành cho tất cả các loại phương tiện có tính thuế một lần hoặc nhiều lần chạy.

Những tuyến đường Highway trên thế giới

Cả Freeway và Highway đều là những tuyến đường chính nối các thành phố với các khu vực khác nhau. Freeway và Highway đều là đường cao tốc công cộng, kết nối các thị xã, thành phố quan trọng, nhiều người sử dụng 2 từ này thay thế cho nhau, tuy nhiên vẫn có một số khác biệt giữa chúng.

Sự khác biệt lớn nhất giữa Freeway và Highway đó là lượng lưu thông trên Highway thường nhiều hơn so với Freeway. Những người đi du lịch đường dài thường sử dụng Freeway để di chuyển, do Freeway cho phép các phương tiện di chuyển với tốc độ cao hơn đáng kể so với Highway. Mặc dù có quy định cụ thể về tốc độ cho phương tiện di chuyển trên Highway và Freeway nhưng Freeway thường cho phép di chuyển với tốc độ cao hơn.

Các tuyến Freeway trên thế giới

Một sự khác biệt nữa là Freeway có xu hướng chạy qua các khu vực có dân cư ít hơn, trong khi Highway chạy qua những nơi đông đúc hơn. Vì lý do này, Freeway được cho là sự lựa chọn tốt hơn cho những người di chuyển đường dài.

Thông thường, không có các nút giao thông trên Freeway, trong khi có thể có đến một vài nút giao thông trên Highway. Có các trạm thu phí tại một số điểm đặc biệt trên Highway, trong khi đó Freeway không có bất kỳ trạm thu phí nào.

Về làn xe, Freeway có nhiều làn xe hơn Highway, thường là hơn 4 làn xe, Highway thường có 2-4 làn đường. Mặt khác, Freeway có dải phân cách và rào cản giữa 2 làn đường ngược chiều, trong khi Highway thường không có dải phân cách. Freeway có lối vào lối ra và không có đèn giao thông, đảo giao thông, điểm dừng đỗ; trong khi các yếu tố này đều có trên Highway.

Thông thường Freeway được điều hành bởi chính quyền Trung ương, trong khi Highway thuộc sở hữu của Nhà nước. Hầu hết công việc sửa chữa, bảo trì Highway và Freeway đều được thực hiện bởi chính quyền các tiểu bang.

Tốc độ giới hạn trên Highway ở Mỹ được thiết lập bởi chính quyền từng tiểu bang. Giới hạn tốc độ có thể dao động từ mức thấp nhất trong đô thị là 56km/h đến mức cao nhất ở khu vực nông thôn là 137km/h. Một số tiểu bang có giới hạn tốc độ thấp hơn cho xe tải vào ban đêm và đôi khi có những giới hạn tốc độ tối thiểu.

Giới hạn tốc độ cao nhất thường từ 121-137 km/h ở các bang phía Tây và 110km/h ở các bang phía Đông. Ở Hawaii giới hạn tối đa 97km/h. Washington, D.C. và quần đảo Virgin thuộc Mỹ có giới hạn tốc độ tối đa 90km/h, Guam và Samoa có giới hạn tốc độ là 70km/h. Một số khu vực như Idaho, Montana, Nevada, South Dakota, Texas, Utah, Wyoming có giới hạn tốc độ tối đa là 130km/h.

ETL là gì? Cách thức hoạt động của ETL và tại sao cần sử dụng elt?

 • Techblog
 • Kiến thức cơ bản

Kiến thức cơ bản chaupm 2210 31-07-2020

ETL là gì? Cách thức hoạt động của ETL và tại sao cần sử dụng elt?

ETL là viết tắt của 3 từ Extract – Transform – Load (trích xuất – biến đổi – tải), sử dụng phổ biến trong bigdata, nhiều nhất là trong data warehouse. Cụ thể, ETL là gì, nó có ý nghĩa gì trong đời sống và quá trình ETL diễn ra như nào? Tìm hiểu cùng Bizfly Cloud nhé!

Định nghĩa ETL là gì?

ETL là gì? ETL là viết tắt của Extract – Transform – Load (tạm dịch: Trích xuất – biến đổi – tải). Trong điện toán, trích xuất – biến đổi – tải (ETL) là quy trình chung sao chép dữ liệu từ một hoặc nhiều nguồn vào hệ thống đích đại diện cho dữ liệu khác với nguồn. Quá trình ETL đã trở thành một khái niệm phổ biến trong những năm 1970 và thường được sử dụng trong kho dữ liệu.

Extract/Trích xuất là quá trình đọc dữ liệu từ cơ sở dữ liệu. Trong giai đoạn này, dữ liệu được thu thập, thường là từ nhiều loại nguồn khác nhau.

Transform/Biến đổi là quá trình chuyển đổi dữ liệu được trích xuất từ biểu mẫu trước đó thành biểu mẫu cần có để có thể được đặt vào cơ sở dữ liệu khác. Chuyển đổi xảy ra bằng cách sử dụng các quy tắc hoặc bảng tra cứu hoặc bằng cách kết hợp dữ liệu này với dữ liệu khác.

Load/Tải là quá trình ghi chép dữ liệu vào cơ sở dữ liệu đích.

Một hệ thống ETL được thiết kế phù hợp sẽ trích xuất dữ liệu từ các hệ thống nguồn, thực thi các tiêu chuẩn về tính nhất quán và chất lượng dữ liệu, tuân thủ dữ liệu để các nguồn riêng biệt có thể được sử dụng cùng nhau và cuối cùng cung cấp dữ liệu ở định dạng sẵn sàng để các nhà phát triển ứng dụng có thể xây dựng ứng dụng và người dùng cuối có thể đưa ra quyết định.

Vì việc trích xuất dữ liệu cần có thời gian, nên thường thực hiện song song ba giai đoạn. Trong khi dữ liệu đang được trích xuất (extract), một quá trình chuyển đổi (Transform) khác sẽ thực thi trong khi xử lý dữ liệu đã nhận và chuẩn bị để tải trong khi quá trình tải dữ liệu bắt đầu mà không cần chờ hoàn thành các giai đoạn trước.

Để các bạn dễ hình dung hơn về ETL, chúng tôi muốn cung cấp cho các bạn một ví dụ trực quan về ETL trong quản lý dữ liệu bán hàng trong trung tâm mua sắm.

Nếu người dùng muốn xem dữ liệu lịch sử cũng như dữ liệu hiện tại trong trung tâm mua sắm, bước đầu tiên luôn là người dùng cần tuân theo quy trình ETL. Sau đó, dữ liệu đó sẽ được sử dụng cho mục đích báo cáo.

Cách thức hoạt động của ETL

Trong phần này, chúng ta sẽ xem xét sâu về từng bước trong ba bước của quy trình ETL.

Hình ảnh mô tả cách thức hoạt động của ETL

ETL là gì? Cách thức hoạt động của ETL và tại sao cần sử dụng elt? - Ảnh 1.

Hình ảnh mô phỏng chu trình hoạt động của ETL

Giai đoạn trích xuất – Extract

Đây là phần đầu tiên của quy trình ETL, liên quan đến việc trích xuất dữ liệu từ các hệ thống nguồn.

Rất ít doanh nghiệp chỉ sử dụng một loại dữ liệu hoặc hệ thống. Hầu hết doanh nghiệp quản lý dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau và sử dụng một số công cụ phân tích dữ liệu để tối ưu hóa quá trình quản trị. Để dữ liệu được chuyển đến một đích mới, trước tiên nó phải được trích xuất từ các nguồn.

Trong bước đầu tiên của quy trình ETL, dữ liệu có cấu trúc và không cấu trúc được nhập và hợp nhất vào một kho lưu trữ duy nhất. Dữ liệu thô có thể được trích xuất từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm:

– Cơ sở dữ liệu hiện có

– Ứng dụng bán hàng và tiếp thị

– Ứng dụng và thiết bị di động

– Hệ thống quản lý khách hàng CRM

– Nền tảng lưu trữ dữ liệu

– Kho dữ liệu

– Công cụ phân tích

Mặc dù các dữ liệu này có thể xử lý thủ công, nhưng việc trích xuất dữ liệu được mã hóa bằng tay có thể tốn nhiều thời gian và dễ bị lỗi. Các công cụ ETL tự động hóa quá trình trích xuất và tạo ra một quy trình làm việc hiệu quả và đáng tin cậy hơn.

Giai đoạn chuyển đổi – Transform

Trong giai đoạn này của quy trình ETL, các quy tắc và quy định có thể được áp dụng để đảm bảo chất lượng dữ liệu và khả năng truy cập. Quá trình chuyển đổi dữ liệu bao gồm một số quy trình phụ:

Data cleansing: nhằm mục đích chỉ truyền dữ liệu “đúng” cho mục tiêu

Tiêu chuẩn hóa – quy tắc định dạng được áp dụng cho tập dữ liệu.

Loại bỏ dữ liệu trùng lặp – dữ liệu giống nhau được loại trừ hoặc loại bỏ.

Xác minh – dữ liệu không thể sử dụng được xóa và dữ liệu dị thường được gắn cờ cảnh báo.

Sắp xếp – dữ liệu được sắp xếp theo từng loại.

Các tác vụ khác – mọi quy tắc bổ sung / tùy chọn có thể được áp dụng để cải thiện chất lượng dữ liệu.

Chuyển đổi thường được coi là phần quan trọng nhất của quy trình ETL. Chuyển đổi dữ liệu cải thiện tính toàn vẹn dữ liệu và đảm bảo dữ liệu đến đích mới hoàn toàn tương thích và sẵn sàng để sử dụng.

Giai đoạn Tải – Load

Bước cuối cùng trong quy trình ETL là tải dữ liệu mới được chuyển đổi vào một đích mới. Dữ liệu có thể được tải tất cả cùng một lúc (tải đầy đủ) hoặc theo các khoảng thời gian theo lịch trình (tải tăng dần).

Tải toàn bộ – Trong quá trình tải toàn bộ ETL, dữ liệu đều đi vào các bản ghi mới, duy nhất trong kho dữ liệu. Mặc dù điều này hữu ích cho mục đích nghiên cứu, nhưng cách tải toàn bộ tạo ra các tập dữ liệu tăng theo cấp số nhân và có thể nhanh chóng trở nên khó bảo trì.

Tải tăng dần – Một cách tiếp cận ít toàn diện hơn nhưng dễ quản lý hơn là tải tăng dần. Tải tăng dần so sánh dữ liệu đến với những gì đã có trước đó và chỉ tạo ra các bản ghi bổ sung nếu tìm thấy thông tin mới và duy nhất. Kiểu tải này ít gây tốn kém hơn và giúp quản lý kinh doanh thông minh.

Tại sao chúng ta cần các công cụ ETL?

Các doanh nghiệp đã dựa vào quy trình ETL trong nhiều năm để có được cái nhìn tổng quát về dữ liệu thúc đẩy các quyết định kinh doanh tốt hơn.

Bằng cách cung cấp một cái nhìn tổng hợp, ETL giúp người dùng doanh nghiệp dễ dàng phân tích và báo cáo về dữ liệu liên quan đến các sáng kiến của họ.

ETL có thể cải thiện năng suất của các chuyên gia dữ liệu vì nó mã hóa và tái sử dụng các quy trình di chuyển dữ liệu mà không yêu cầu các kỹ năng kỹ thuật để viết mã hoặc tập lệnh.

Các tổ chức cần cả ETL và ELT để kết nối dữ liệu lại với nhau, đảm bảo độ chính xác cho dữ liệu để làm báo cáo

Nói tóm lại, các công cụ ETL là bước thiết yếu đầu tiên trong quy trình lưu trữ dữ liệu, nó cho phép bạn đưa ra quyết định sáng suốt hơn trong thời gian ngắn hơn.

Các loại công cụ ETL hiện nay:

– Mã hóa tay

– Công cụ xử lý hàng loạt

– Các công cụ nguồn mở

– Các công cụ dựa trên đám mây

– Công cụ thời gian thực

– Công cụ ETL nào phù hợp với tổ chức của bạn?

Mỗi loại công cụ ETL khác nhau sẽ phù hợp cho các nhu cầu khác nhau. Tùy theo nhu cầu

– Công cụ ETL xử lý hàng loạt:

Nếu xử lý dữ liệu thời gian thực không phải là ưu tiên cao, thì xử lý dữ liệu hàng loạt ETL có thể vừa nhanh và hiệu quả.

– Các công cụ mã nguồn mở:

Là một giải pháp thay thế có chi phí thấp, dành cho các gói phần mềm thương mại, ETL nguồn mở hoạt động tốt cho các tổ chức vận hành và bảo trì phần mềm, muốn tránh phần mềm độc quyền và không cần thực hiện chuyển đổi dữ liệu phức tạp.

– Các công cụ ELT dựa trên điện toán đám mây:

Nếu doanh nghiệp của bạn thích các công cụ quản lý trên điện toán đám mây thì bạn nên lựa chọn ETL điện toán đám mây. Các công cụ dựa trên điện toán đám mây có thể được lưu trữ trên đám mây dưới dạng SaaS hoặc được triển khai trực tiếp vào cơ sở hạ tầng đám mây của riêng bạn.

– Công cụ thời gian thực:

Nếu bạn cần chuyển đổi và quản lý dữ liệu lớn hoặc truyền dữ liệu theo thời gian thực, thì công cụ ETL thời gian thực là dành cho bạn. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng không phải tất cả dữ liệu cần được xử lý trong thời gian thực.

Một số thông tin hữu ích khác về ETL

Lịch sử phát triển của ETL

ETL trở nên phổ biến vào những năm 1970 khi các tổ chức bắt đầu sử dụng nhiều kho dữ liệu hoặc cơ sở dữ liệu để lưu trữ các loại thông tin kinh doanh khác nhau. Nhu cầu tích hợp dữ liệu được lan truyền trên các cơ sở dữ liệu này tăng lên nhanh chóng. ETL trở thành phương pháp tiêu chuẩn để lấy dữ liệu từ các nguồn khác nhau và chuyển đổi nó trước khi tải nó vào nguồn đích.

Vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990, kho dữ liệu đã xuất hiện. Một loại cơ sở dữ liệu riêng biệt, kho dữ liệu cung cấp quyền truy cập tích hợp vào dữ liệu từ nhiều hệ thống – máy tính lớn, máy tính mini, máy tính cá nhân và bảng tính. Nhưng các bộ phận khác nhau thường chọn các công cụ ETL khác nhau để sử dụng với các kho dữ liệu khác nhau. Cùng với việc sáp nhập và mua lại, nhiều tổ chức đã kết hợp với một số giải pháp ETL khác nhau không được tích hợp.

Theo thời gian, số lượng định dạng dữ liệu, nguồn và hệ thống đã mở rộng rất nhiều. Trích xuất, chuyển đổi, tải giờ chỉ là một trong một số phương thức mà các tổ chức sử dụng để thu thập, nhập và xử lý dữ liệu. ETL và ELT đều là những phần quan trọng trong chiến lược tích hợp dữ liệu rộng hơn của một tổ chức.

ETL là gì? Cách thức hoạt động của ETL và tại sao cần sử dụng elt? - Ảnh 2.

Tuy nhiên, ETL và ELT là hai khái niệm dễ bị nhầm lẫn, cùng BizFly Cloud tìm hiểu những thông tin dưới đây để phân biệt.

So sánh sự khác biệt giữa ETL và ELT

– ETL là quá trình trích xuất, chuyển đổi và tải dữ liệu. ELT là quá trình trích xuất, tải và chuyển đổi dữ liệu.

– Trong ETL, dữ liệu chuyển từ nguồn dữ liệu sang phân tầng vào kho dữ liệu.

– ELT tận dụng kho dữ liệu để thực hiện các biến đổi cơ bản. Không cần dàn dựng dữ liệu.

– ETL có thể giúp bảo mật và tuân thủ dữ liệu bằng cách làm sạch dữ liệu nhạy cảm và an toàn ngay cả trước khi tải vào kho dữ liệu.

– ETL có thể thực hiện các phép biến đổi dữ liệu tinh vi và có thể hiệu quả hơn về chi phí so với ELT.

– ETL có thể giúp bảo mật và tuân thủ dữ liệu, làm sạch dữ liệu xấu trước khi tải vào đích dữ liệu, trong khi ELT đơn giản hơn và dành cho các công ty có nhu cầu dữ liệu nhỏ.

Hi vọng những thông tin về ETL mà BizFly Cloud cung cấp hữu ích cho các bạn.

Theo BizFly Cloud tổng hợp

>> Có thể bạn quan tâm: Thực hư chuyện công cụ miễn phí python anaconda đem lại thu nhập hàng trăm ngàn USD/ năm cho các data scientist

BizFly Cloud là nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây với chi phí thấp, được vận hành bởi VCCorp.

BizFly Cloud là một trong 4 doanh nghiệp nòng cốt trong “Chiến dịch thúc đẩy chuyển đổi số bằng công nghệ điện toán đám mây Việt Nam” của Bộ TT&TT; đáp ứng đầy đủ toàn bộ tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật của nền tảng điện toán đám mây phục vụ Chính phủ điện tử/chính quyền điện tử.

Độc giả quan tâm đến các giải pháp của BizFly Cloud có thể truy cập tại đây.

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ và NHẬN ƯU ĐÃI 3 THÁNG tại: TTTD.VNlycloud

TAGS: ETL SHARE Facebook Twitter

Cho Em Hỏi Tí From Me With Love Nghĩa Là Gì Ah??? Ý Nghĩa Của Cụm Từ From

I love you” – đã bao giờ bạn muốn nói 3 từ này chưa. Nói câu này thì khó thật đấy nhỉ. Tôi đồng ý với bạn. Nhưng mà không thể không nói được, vẫn phải nói 3 từ này ra thôi. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các cách nói “I love you” trong tiếng Anh sao cho đúng nhé.

Đang xem: From me with love nghĩa là gì

*

FROM SOMEONE WITH LOVE NGHĨA LÀ GÌ?

From me with love nghĩa là gì? Đây là câu nói bộc lộ tình cảm của người nói đối với người nghe/nhận bức thư, có nghĩa là “Bức thư đến từ tôi với cả tình yêu nồng cháy”.

SO IN LOVE NGHĨA LÀ GÌ?

So in love nghĩa là quá yêu, yêu rất nhiều. Là khi bạn không thể ngừng suy nghĩ về người, họ đang ở trong mỗi thở của bạn

NHỮNG HIỂU NHẦM VỀ CÁCH NÓI I LOVE YOU

Thực tế là nhiều người nghĩ rằng câu này dịch đơn thuần ra nghĩa là “Tôi yêu em” hay “Em yêu anh”…

Nhưng đó là không đủ nghĩa, câu này mang nhiều sắc thái hơn thế nhiều.

I love you

Được dịch ra chỉ đơn thuần là một câu nói biểu lộ tình cảm mà thôi.

I và You thì có thể là bất kỳ một ngôi thứ nào dùng cho mọi đối tượng chứ không chỉ là cho một cặp đôi.

Love – to like another adult very much and be romantically and sexually attracted to them, or to have strong feelings of liking a friend or person in your family.

Theo từ điển Cambridge và từ điển Oxford (từ điển Oxford) thì “love” có 2 nghĩa:

Tình cảm lãng mạn giữa “người lớn” khiến họ hấp dẫn nhauCó cảm tình hoặc ấn tượng hay tình cảm với một người bạn hay một thành viên trong gia đình.

Như vậy câu này không chỉ sử dụng khi bạn đang thể hiện tình cảm với người ấy. Nó là một câu nói được sử dụng còn nhiều hơn trong mối quan hệ gia đình nữa đấy.

Lấy ví dụ rất nhiều người bạn nước ngoài của mình khi gọi điện cho cha mẹ thì thường hay kết thúc bằng câu “Love you” hay “I love you” thay cho câu bye bye mà bạn hay nói. Theo mình đó là cách thể hiện tình cảm rất tốt.

Tuy nhiên hôm nay chúng ta sẽ xoay quanh nghĩa thứ nhất, tức sử dụng cách nói I love you cho mối quan hệ của một cặp đôi.

NHỮNG SAI LẦM VỀ CÁCH NÓI I LOVE YOU

Như đã nói ở trên, chúng ta tìm hiểu về cách nói I love you với giới hạn trong mối quan hệ cặp đôi. Đây là một câu nói rất thường gặp mà lại cực kỳ bị người Việt Nam chúng ta lạm dụng sai cách.

Hiểu nhầm về mặt ý nghĩa

Thực chất, câu I Love You – sử dụng ý nghĩa của từ love ở trên thì đúng là “Anh yêu em” hay “Em yêu anh”.

Tuy nhiên, nếu bạn thực sự chưa nghĩ tới việc gắn bó với nửa còn lại, và không thực sự cam kết việc ở bên nhau thực sự hay thực sự đồng cảm về nhau.

Xin đừng dùng “I love you”

Còn hơn cả ý nghĩa là có tình cảm lãng mạn. Rất nhiều người bạn của mình (là người nước ngoài) đều rất kiêng kị khi nói với người tình của mình 3 từ này. Bởi nó mang tính cam kết với nhau hơn là yêu đương đơn thuần.

Mà bạn biết rồi đó, văn hoá của chúng ta khi yêu thường cam kết với nhau nhiều lắm.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Tinh Chế Là Gì Có Tốt Không, Tinh Chế Là Gì, Nghĩa Của Từ Tinh Chế

Còn văn hoá của Tây thì cực kì cam kết gì cả.

Họ chỉ cam kết với nhau khi nói câu này và khi thực sự bên nhau bằng đám cưới.

Là người đã có gia đình và đã trải nghiệm văn hoá nước ngoài, tôi hiểu điều đó.

Tôi khuyên bạn hãy hiểu về cách nói I Love You rồi mới dùng nó nhé. Hãy dùng nó đúng hoàn cảnh.

*

Có cả tỉ cách nói I love you, xin đừng dùng nó không đúng ngữ cảnh nhé. Hãy dùng nó đúng ngữ cảnh. Nếu không đúng ngữ cảnh, hãy không hiểu nó thì rõ ràng là không thể mang lại hiệu quả được.

Hiểu và nắm được ngữ nghĩa một cách chính xác là điều cần thiết. Điều đó còn hơn là việc sử dụng được những thứ hoa mĩ và kệch cỡm chỉ vì lệch lạc ngữ cảnh. Thực ra đó cũng là chân lí, là phương hướng mà tôi hướng tới việc dạy các bạn học sinh. Các khoá học (link các khoá học) của tôi luôn đề cao nhất tính chính xác trong ngôn ngữ hơn là sự phù phiếm bên ngoài.

Hãy xem chị Gúc Gồ hướng dẫn bạn về một số câu nói khác cho câu I Love You.

Sai về cách nói I love you

Cái sai ở đây nó nghiêng về các yếu tố như phát âm. Hãy nhớ rằng, bạn cần đọc đúng.

Có 3 cách:

Cách 1: Nếu bạn đang muốn nhấn mạnh rằng Bạn, chính bạn yêu người đó. Hãy nhấn mạnh vào từ “I”

Cách 2: Nếu bạn đang muốn nhấn mạnh rằng Bạn yêu, thực sự yêu, người đó. Hãy nhấn mạnh (thực ra kéo dài một tí ra) từ “love”

Cách 3: Nếu bạn đang muốn nói với người đó rằng: Tôi yêu em, chính em thôi. Hãy biết cách nhấn mạnh và đọc đúng từ “you”

Tuỳ vào mục đích của bạn muốn thể hiện điều gì, hãy đọc cho nó đúng vào nhé các bạn. Chỉ có đọc đúng thì mới tạo ra được ấn tượng tốt mà thôi.

101 CÁCH NÓI I LOVE YOU TRONG TIẾNG ANH

Dưới đây tôi đưa cho bạn 101 cách nói I Love You bằng tiếng Anh.

Các bạn hãy đọc, đánh dấu lại và lần sau thì sử dụng nó trong các tình huống mà bạn cần.

Và nhớ là dùng cho đúng nhé.

Nếu bạn đang tìm kiếm khoá học IELTS Online, bạn có thể tìm hiểu khóa học dành cho các bạn từ trình độ cơ bản tới nâng cao, học online nhưng tương tác thực chứ không chỉ học qua một mớ video. Đăng ký học ngay nhé và hiểu về ngôn ngữ theo bản chất để không bị đắng lòng khi nói sai nhé.

Xem thêm: Điểm Danh 5 Thỏi Son Thỏi 3Ce Màu Cam Đất, Son Màu Cam Đất Hợp Với Da Nào

CÁC CÁCH NÓI I LOVE YOU TRONG TIẾNG ANH

I adore you

I’m affectionate for you

I’m attached to you

I’m enchanted by you

You’re my missing piece

You’re the only one for me

I’m totally devoted to you

I’m infatuated with you

I’m mad about you

You’re all I see

I’m passionate about you

I’m enraptured with you

I relish you

You’re the light of my life

You’re my soft spot

I’m tender for you

I’m wild about you

I worship you

You’re my everything

I admire you so much

I adulate you

I more than care for you

I cherish you like nothing else

I delight in your company

No one matters but you

I dote on you

I’m falling for you

I fancy you

I only have eyes for you

I’ve flipped over you

You’re my hero

You make me feel young

You’re on my mind

You’re wonderful to me

You’re adorable to me

You amaze me

You blow me away

You electrify me

My feelings are overwhelmed by you

You make my life worth living

You’re my inspiration

You make me feel good about myself

I’m stupefied by you

I idolize you

I long for you

You’re my treasure

I delight in you

I glorify you

I laud you

I dig you

I totally go for you

You’re just my style

You’re my prize

I hold you in reverence

I venerate you

You comfort me

You nourish me

I enshrine you

I hold you dear

I honor you

You nurture me

You sustain me

I want you so badly

I’m crazy about you

I’m nuts about you

You’re my one and only

You’re everything to me

You complete me

You make me whole

I luxuriate in you

I need you more than anything

You’re special to me

You make me whole

I’m nothing without you

You’re the air I breath

I’ve looked for you my entire life

I miss you so much

I would be lost without you

You’re my savior

You’re my stars and moon

I’m bedazzled by you

You’re my aphrodisiac

I’m sweet on you

I glory in you

I savor every moment with you

I’m infatuated with you

I’m beguiled with you

I’m besotted by you

You carry me away

I’m charmed by you

I’m hooked on you

I’m intoxicated by you

You’re my indulgence

You’re my obsession

You’re my enchantment

I burn for you

You fill my heart

I’m fond of you

Một tỉ cách nói, mà thực sự là còn rất lãng mạn nữa. Nếu không nói được nó, thì có thể dùng trong thư, dùng trong thiệp, dùng trong tin nhắn.

Xem thêm từ khóa:

i love me có nghĩa là gì i love me too nghĩa là gì you are my love nghĩa là gì show love nghĩa là gì 7 love nghĩa là gì

Hướng dẫn, thủ thuật về Wiki – Thuật ngữ

GB và MB là những thuật ngữ khá quen thuộc vì chúng ta thường thấy hằng ngày trong cuộc sống, ví dụ như khi sử dụng dữ liệu Internet, tham khảo những thiết bị điện tử hoặc làm việc ở văn phòng. Vậy khái niệm chính xác của GB và MB là gì? Cách quy đổi những đơn vị này khi sử dụng Internet như thế nào? Hãy theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu nhé!

1. GB là gì? MB là gì?

– GB là gì?

GB (Gigabyte) là bội số của đơn vị byte. Các byte là một đơn vị kỹ thuật số được dùng để mã hóa một ký tự văn bản trong máy tính. Chính vì thế mà byte còn được xem là đơn vị bộ nhớ có thể định địa chỉ nhỏ nhất trong nhiều kiến trúc máy tính. Các tiền tố Gigabyte là 10 mũ 9 trong hệ thống đơn vị quốc tế (SI), do đó 1 Gigabyte bằng 1.000.000.000 byte.

GigabyteGigabyte

Lưu ý: GB khác với Gb: GB là Gigabyte, Gb là Gigabit.

– MB là gì?

MB (Megabyte) cũng là bội số của đơn vị byte nhằm biểu thị thông tin kỹ thuật số. Các tiền tố Megabyte là 10 mũ 6 trong hệ thống đơn vị quốc tế (SI), do đó 1 Megabyte bằng 1.000.000 byte.

Megabyte

Lưu ý: MB khác với Mb: MB là Megabyte, Mb là Megabit.

Nói một cách dễ hiểu thì GB và MB là đơn vị để biểu thị dung lượng bộ nhớ (RAM, ổ cứng, thẻ nhớ, 3G, 4G,…) của các thiết bị như điện thoại, máy tính,… giúp bạn biết thiết bị đó có khả năng chứa nhiều hay ít dữ liệu.

2. 1 GB bằng bao nhiêu MB?

Theo hệ thống đơn vị quốc tế (SI) thì 1 GB sẽ bằng 1024 MB.

Ví dụ: Mỗi tấm ảnh của bạn có dung lượng là 2 MB thì 1 GB sẽ chứa được hơn 500 tấm ảnh.

1 GB bằng bao nhiêu MB1 GB bằng bao nhiêu MB

3. Bảng đơn vị đo lường

Tên gọi

Giá trị

1 Byte

8 Bits

1KB (Kilobyte)

1024B (Bytes)

1MB (Megabyte)

1024KB (Kilobytes)

1GB (Gigabyte)

1024MB (Megabytes)

1TB (Terabyte)

1024GB (Gigabytes)

1PB (Petabyte)

1024TB (Terabytes)

1EB (Exabyte)

1024PB (Petabytes)

1ZB (Zettabyte)

1024EB (Exabytes)

1YB (Yottabyte)

1024ZB (Zettabytes)

4. Cách quy đổi data khi sử dụng Internet

Khi nghe nhạc online: 1MB/phút.

Nghe nhạc onlineNghe nhạc online

Khi gửi, nhận mail: 10KB/lần.

Gửi nhận mailGửi nhận mail

Khi lướt Facebook: 1MB/phút.

Lướt FacebookLướt Facebook

Khi xem video: 4MB/phút.

Xem video

Xem video

Khi chơi game: Một trận game Liên quân có thể tốn 30-50MB.

Chơi gameChơi game

Xem thêm:

 • HTML, HTML5 là gì? Phân biệt HTML với HTML5? Nên sử dụng dạng nào
 • Mã nguồn mở là gì? Những điều bạn chưa biết về mã nguồn mở
 • Đơn vị mA (miliAmpe) là gì? 1 mA bằng bao nhiêu A? Cách đổi mA sang A
 • 1 GB bằng bao nhiêu KB? Chứa được những gì? Lên mạng được bao lâu?
 • 2GB xem YouTube được bao lâu? Xem YouTube tốn bao nhiêu dung lượng?
 • 1GB xem phim trên YouTube được bao lâu? Truy cập Internet bao lâu?
 • Terabyte (TB) là gì? 2TB là gì? 1TB bằng bao nhiêu GB, MB, KB, Byte?

Một số sản phẩm Laptop đang kinh doanh tại Thế Giới Di Động

 • tết 2022 giảm sốc Có Không

Cám ơn bạn đã phản hồi

tết 2022 giảm sốc

Xin lỗi bài viết chưa đáp ứng nhu cầu của bạn. Vấn đề bạn gặp phải là gì?

Đang làm gặp lỗi, không có trong hướng dẫn Đã làm nhưng không thành công Bài viết không đúng nhu cầu Bài viết đã cũ, thiếu thông tin GỬI tết 2022 giảm sốc